Home > > Matthew Ward — April 23, 2011

Matthew Ward — April 23, 2011

1. Mindannyiunk szerető üdvözletével erről az állomásról, Máté vagyok. Azzal kezdünk, hogy megkérdezzük barátomat és kollégámat, Hatonnt a sok gondolatot foglalkoztató legsürgetőbb kérdésről: Lehetséges-e a Japán nukleáris erőművei miatt kialakult helyzet biztonságos megoldása; milyen hosszú távú környezeti ártalmakat fog okozni; a sugárzás mennyire veszélyes az életre?

2. Itt Hatonn, hogy megnyugtasson Benneteket. Biztosíthatok mindenkit, hogy a helyzetet meg lehet és meg fogják biztonságosan oldani, és NEM LESZ hosszú távú károsodás! Pillanatnyilag, azonban, ez behatárolás kérdése. Tudósaink az erőműveknél dolgozó munkások és a személyzet tudatába helyezik, a teendőket a károsodott reaktor szivárgásának megakadályozására – ezt a sugalmazást ők „ötleteknek” vagy „inspirációnak” neveznék. Kis flottánk a reaktor mellett a bolygón kívüli flottákkal együtt a lehető legalacsonyabb szintre mérséklik a sugárzást, és a hajókon lévő technológia segítségével minimalizálják a reaktor működését.

3. Más, nagymértékű tudáshiányról is szó van a történtekkel kapcsolatosan. A tudósaitok nem tudják, hogy a Föld olyan frekvenciákban kering, ahol a sugárzás megtörik, és kisebb hatású, mint amit a műszereitek mérnek. Természetesen azokat nem úgy állították be, hogy figyelembe vegyenek eddig még nem ismert tényezőket. Továbbá a mérés pontossága műszerenként különbözik, amely különböző adatok leolvasásához vezet, és ez zavart okoz a sugárzási szint tényleges mértékének meghatározásában. A legalacsonyabb értékek megbízhatóbbak a mi műszereink szerint, amelyek ténylegesen figyelembe veszik az említett módosító tényezőket. E mellett a legtöbb ember, aki tud ittlétünkről, hiszen kis hajóink gyakran láthatóak, nem tudja, hogy amikor készülékeink a helyszínen vannak, semlegesíteni tudjuk a reaktort és a sugárzó hulladékot, és meg tudjuk tisztítani szennyezett levegőtöket, a földet és a vizeket. A Föld saját csodálatos öngyógyító erejét szintén nem ismertétek fel, így nincs bekalkulálva a sugárzási helyzet lehetséges kimenetelének tudományos kalkulációiban.

4. Ez a kollektív tudatossághiány nagyfokú félelmet okoz, és ez a félelem számunkra az egyetlen ok az aggodalomra ebben az egész ügyben. A vonzások olyanok, amilyenek, és a sötét erők negatív teremtései a félelmeitek negatív energiacsatolásait vonzzák. Ezt arra használják, hogy növeljék erejüket és eltökéltségüket, hogy a fény erőivel, amelynek ti, fénymunkások részei vagytok, továbbra is szembeszálljanak. Ti magatok ne essetek ebbe a félelemcsapdába és oszlassátok el a félelmet másokban, ahol csak tudjátok!

5. Néhányatok elégedetlen és csalódott, amiért nem szálltunk Földre megtisztítani a sugárzó erőművet egyszer és mindenkorra. Igen, meg tudtuk volna oldani, ha a helyszínen vagyunk, és a sötét erők közöttetek tudják ezt. Azt is tudják, hogy amint tömegesen Földre szállunk, a sötét tevékenységének hirtelen vége szakad. Ezért riasztanak „földön kívüli támadásról” zsoldosaik és az irányításuk alatt álló más seregek, és készek súlyos megtorló intézkedéseket tenni. Nem kockáztathatjuk a biztonságotokat, vagy a saját flottánkét nyílt Földre szállással, amíg ez a kockázat meg nem szűnik. Nem tudjuk, mikor fog, mert itt van ez a félelem dolog megint – amíg a félelem táplálja a sötétséget, ez a kockázat fennáll.

6. Folyamatos kérésetek biztonságosabb energiaforrásokért az atomenergia uralmának végéhez vezet. Ez mindig is veszélyes volt az alacsonyabb rezgésszintű világokban, és szükségtelen a magasabb dimenziókban. Biztonságos, megbízható és tiszta energia technológiákat fojtottak el emberek, akik „megcsinálták a szerencséjüket” az atomenergia és a fosszilis energiahordozók segítségével – kérjétek, hogy azok az „új” energiaforrások kerüljenek használatra.

7. A Ti kérésetek, a mi technológiánk és a Föld saját képességei együttesen visszaállítják a Föld egészségét pár hónap alatt az évtizedek helyett, amelyet Ti „fél életként” kalkuláltatok, mint a sugárzó részek élettartama. És ne becsüljétek alá a gondolataitok erejét – vagy nevezzük őket imáknak – mert a világotok teljes fényében fog ragyogni, mentesen minden sötétségtől. Ennek nagyrészt teljesülni kell és teljesülni FOG a következő év vége előtt. A folyamat sokkal könnyebb és kellemesebb lesz, amikor a fény ereje a félelem energiájának helyébe lép.

8. Máté, szeretnék élni a lehetőséggel, hogy valami másról beszéljek, amelyről kérdeztek – miért nem állítjuk le az ember irányította földrengéseket a HAARP hatástalanításával? Bár a HAARP feljegyez ember alkotta földrengés aktivitást, félreértés, hogy kizárólagosan felelős a rengésekért. A HAARP-nak számos funkciója van bolygószerte különböző helyszíneken, és az egyik ilyen funkciót más technológiákkal kombinálva használják rengések, vulkánkitörések, súlyos viharok és árvíz okozására. A más technológiák Nikola Tesla találmányaiból és felfedezéseiből származnak, és a Kis Szürkék adta információkból. Ez kb. 70 évre megy vissza. Az Illuminátusok elvették ezeket a technológiákat, és módosították saját negatív céljaik elérése érdekében.

9. Gyanították, hogy zavarjuk abbéli erőfeszítéseiket, hogy súlyos pusztulást és halált okozzanak, de nem voltak biztosak benne, amíg néhány hónappal ezelőtt csökkentettük egy hurrikán szélerejét és észak felé fordítottuk a vihart az Egyesült Államok keleti partjai mentén. Ezután a tudósaik és mérnökeik egyesítettek különböző rendszereket, így az energiaellátásotok és a kommunikációs szolgáltatások bolygószinten megszakadtak volna, ha a hajóinkról megpróbáltuk volna bármely felszerelésüket hatástalanítani. Ez bonyolult művelet, és csak a helyszínen végezhető el a súlyos hatások elkerüléséért. Amint az Illuminátusoknak vége, a HAARP funkciói és Tesla technológiái jó célra lesznek használva a pusztítás helyett.

10. Köszönöm Máté, hogy használhattam ezt a fórumot e kérdések tisztázására.

11. Hatonn, mi köszönjük neked – megspóroltál egy magyarázatot!

12. Namármost, ahogy Hatonn épp kifejtette, és ahogy mi gyakran elmondtuk nektek, a félelem erős, és nagyon sok félelem van a világotokban. A Japán emberek indokoltan félnek, mert a rengések folytatódnak, és ők vannak a legközelebb a reaktorok sugárzásához. Sok élő fél más rengés sújtotta területeken, és ugyanúgy a háború dúlta országok lakossága, és ahol szörnyű pénzügyi nehézségekkel küszködnek, és az embereket kiszorítják otthonaikból. Mások a globális felmelegedéstől, kedves országuk ingatag vagy tönkrement gazdaságától, állásuk elvesztésétől, a gázolaj árától, az infrastruktúra romlásától, és akár egy nukleáris III. világháborútól félnek.

13. A kollektív félelem, amely az elmékben és a szívekben a sötétséget támogatja, veszélyeztetik a fény jótéteményeit még akkor is, ha a fény intenzitása folyamatosan nő végig a Föld felemelkedése útján. Bár a félelem faktor nem tudja lelassítani a bolygó egyenletes emelkedését, lehetőséget ad a sötétségnek olyan egyéni fejlődések akadályozására, mint néhány ország szabadságharcosai, akik a gazdasági és kormányzati reformokért dolgoznak, és olyanokét, akik a határán voltak, hogy „meglássák a fényt”. Így van egy kis „szélcsend’, mondhatnátok, az egyéni előrehaladásban a Föld Aranykora felé.

14. Sietünk hozzátenni, hogy ez nem tarthat már sokáig! A föld olyan rezgésszinteket közelít, ahol a fény olyan intenzív, hogy mindenki, aki megtagadja a fényt – sötét egyénekről beszélünk, ami egyszerűen a fény hiányát jelzi – meg fognak halni. Ez talán túlságosan kíméletlenül hangzik, de ez nem valami „isteni” ítélet vagy büntetés kérdése – ez egyszerűen a fizika, amely az életet irányítja ebben az univerzumban, hogy azok a testek, amelyekből hiányzik a fény, nem élhetnek tovább a magasabb rezgésszinteken. Röviden, mindazok, akik félelemkeltő körülményeket teremtenek, el fognak tűnni.

15. Emlékeztetőül, amit előző üzeneteinkben mondtunk, sok lélek el fogja hagyni ezt az életet a lélekszerződésének megfelelően, és tudni fogjátok, hogy halála e miatt, vagy azért történt, mert megtagadta a fényt. És még egyszer nagyon kérünk benneteket, hogy ne ítélkezzetek, hanem küldjetek fényt a világotok minden lelke számára. Ha így tesztek, megerősítitek a fényt önmagatokban, és kisugározzátok, hogy másokat emeljetek. A Föld tudja, hol van a legnagyobb szükség a fényre, és szétterjeszti azt ezekre a területekre egy egyetemes szintezési folyamaton keresztül. Mint a kozmosz leghatalmasabb erejének, a fény-szeretetnek csodálatos hatásai vannak, mindenhol, ahová eljut!

16. Még van egy másik félelemforrás is. Ez szintén nem fogja befolyásolni a Föld felemelkedésének sebességét, de komoly következményei lesznek az érintett személyekre. Ellentétben azokkal a forrásokkal, amelyeket fentebb említettünk, amelyek a jelenlegi körülményeken alapulnak, ez a félelemforrás látens, azokban az emberekben gyökerezik, akik hisznek a „szórakoztatóipar” földön kívüli értelmezésében miszerint hódítók, és azokban az emberekben, akik elhiszik a tudósításokat, hogy egy civilizáció, amely jóakaratot tettet, földre fog szállni, és rabszolgasorba dönti a Föld lakosságát. Ezek az emberek úgy fogják látni a furcsa kinézetű lények érkezését, mint az elképzelhetetlent, ami éppen megtörténik.

17. Bár nagyon szeretnénk, hogy információnk mindenkihez eljusson, akik ezekben hisznek, talán meg kell „elégednünk” azoknak a felvilágosításával, akik örülnek, hogy láthatják az űrhajókat, de fogalmuk sincs, milyenek az utasaik és a személyzetük, és nem tudják, hogy a Földet segítik hosszú korok óta. Szintén reméljük, hogy elérjük a nem tudatos embereket, akiket Hatonn említett, és azokat, akik úgy érzik: Nincs szükségünk semmilyen segítségre, magunk is mindent kézben tudunk tartani.

18. Amit ajánlunk, nem csak igazolni fogja a békés szándékt és a sokrétű segítséget, amelyet nyújtottak és nyújtanak más civilizációk, de megismertet benneteket az egy vonzó képviselőjével. Mostanában édesanyámat felkérték, hogy dolgozza át az egyik könyvet utánnyomások rendelése helyett, és ennek megfelelően azokkal a forrásokkal dolgozott, amelyek naprakész információt adtak az eredeti anyaghoz. Anya, kérlek, helyezd ide azt a részt, amelyben ezt megbeszéltük, és szintén másold ide, amelyben bemutatom Lazarust.

______________________________

19. Máté: Anya, a következő jelenlét egy lélektől való, aki Lazarus energiáját képviseli, amely univerzum-szerte magas szinten elismert. Ezt az erős energiát Isten bízta meg, hogy mérsékelje a negativitás romboló hatásai, amely annyira beszennyezte a Földet, hogy majdnem megölte bolygótestét. Lazarus kész elkezdeni előadását.

LAZARUS: Jó reggelt Mrs. Suzy. Mi egy lélekcsoport vagyunk, akik sokkal erősebbek, mint sok jó lélek, akiknek egyszerűen kevesebb életidejük volt fejlődni, mint nekünk.

…….

El vagyok ragadtatva, hogy újra beszélhetek veled, Suzy! Úgy van, ahogy Máté mondta – nem ezekkel a szavakkal ugyan, mert ő sokkal választékosabban beszél, mint én – semmirekellő tudósaitok megint megcsinálták az „ő” technológiájukkal. Azért tettem idéző jelben, hogy „ő”, mert nem igaz, hogy ezt ők fejlesztették ki. A Kis Szürkék” adták nekik, azzal, hogy ennek egy jó cserének kellett volna lenni, amely hasznára van a Földnek és nekik, de mint Mátétól tudod, a Szürkékkel komiszul elbántak, és veletek is, mert az Illuminátus ezt a technológiát csak a károtokra használja.

Nem tudjuk teljesen keresztezni erőfeszítéseiket amennyire befolyásolják időjárásotokat és földrengést, vulkánkitöréseket okoznak – ismeritek az egyezséget a szabad akaratról – de mindenképpen csökkenteni tudjuk a nagy mértékű pusztítással és halálos áldozatokkal kapcsolatos várakozásaikat. Lefektetünk egy elektromágnesen hálót, amely elnyeli a mozgási energiát és átalakítja azt az éterbe. A hatás egy nagyjából olyan, mint a fodrozódások egy kis tavon, amikor egy kavicsot dobsz a közepébe. Persze, hogy nem sima víztükörrel dolgozunk – amit teszünk: hogy csökkentjük a hatásait, amit a tó csinálna, ha egy követ dobnánk bele. És ezzel az enyhítő munkánkkal a Föld még elenged ugyanannyi negativitást, amennyit szükséges.

SUZY: Számítottam a segítségedre sok éven át, Lazarus, és jó tudni, hogy még minding ott vagy fönn, és segítesz. Ez egy együttes erőfeszítés, vagy a segítőid egyedül dolgoznak ezen?

Ez egy forgóajtó együttműködés, azzal, hogy a személyzet minden tagja ki van jelölve, hogy felügyelje a Földet a saját körzetében tevékenykedve, pillanatnyilag energiaszint beállítás és szétszórás szükséges. Amikor az energia erősebb, mint csupán vulkáni morajlás, vagy kis víz alatti rengések, nem szükséges a bevonásuk, de amikor valami nagy van készülőben, a személyzet többi tagja is rákapcsol, bármilyen mértékű további segítségre van szükség. Nem csak a geofizikai történéseknél veszünk részt, a viharok erejét is enyhítjük, mint a hurrikánjaitok és a tájfunok. Csökkentjük a hatásokat, amennyire tudjuk, de mivel azok az erős energiák a föld felett és alatt mozgásban vannak, még a legfejlettebb technológiánkkal sem tudunk megelőzni minden katasztrófát és halált.

Ha Földanyának meg lenne engedve, hogy minden negativitást önmaga kezeljen és elengedjen, olyan területeken tenné meg, ahol ez a legkisebb károkat eredményezné, és nem lenne szüksége a segítségünkre. Azok az őrült emberi tevékenységek, amelyeket sűrűn lakott területekre irányítanak, ahol jól jön a segítségünk. Hadd mondjak egy példát Earl (gróf) nevű hurrikánról. Földanya egy nyílt tengeri területen negativitást semlegesített, ahol ez semmilyen kárt nem okozott volna, de az őrült tudósok beleavatkoztak – felerősítették a szelet egy hatalmas viharrá, és a szárazföld felé irányították. Ez az, amikor mindannyian közbeléptünk – lecsendesítettük a szél erejét annyira, hogy észak felé tudtuk fordítani a vihart, és megakadályoztuk, hogy elérje a szárazföldet. Ez volt az egyik legdrámaibb közbelépésünk, és ez eléggé bepöccentette a tagokat, akik biztosra vették, hogy egy hatalmas katasztrófát idéztek elő.

Lazarus, biztosan éreztem, hogy sok földön kívüli segítséget kaptunk ebben az esetben, és Máté ezt megerősítette. Köszönjük Neked, és a többieknek, akik tették – nos mindent, amit értünk tesztek! Milyen feladataitok vannak még?

Nos, rajta tartjuk a szemünket a gazfickóitokon, akik megpróbálják elküldeni a nukleáris robbanófejeiket ide vagy oda, és elpárologtattunk vagy egy tucatot – a robbanófejeket, nem a gazfickókat! Aztán ott vannak a kisebb célok a „black ops”, [fekete hadműveletek: titkos hadművelet, általában olyan tevékenységeket takar, amelyek nagyon tiltottak, az általános katonai gyakorlaton kívül esnek, vagy akár jogellenesek. Forrás: Wikipedia] ahogy ti nevezitek őket, amelyeket megállítottunk, vagy komolyan csökkentettük a szándékolt eredményeket. Néhányunk laboratóriumokban előállított betegségek vírusait hatástalanította, így az agyonpublikált járványok soha nem történtek meg, és együttesen a lehető legalacsonyabbra csökkentettük a toxinok szintjét a chamtrails-ekben [kémiai összeesküvés-elmélet, amely szerint az égen látható, kondenzcsíknak látszó repülőgép „nyomok” nagy része valójában egy titkos célból a levegőbe permetezett vegyszer] a radioaktivitást a fegyverekben és más káros szennyező anyagokat. Ó, igen, szintén benne van a kezünk a Mexikói öböl haláltól való megmentésében a fúrótorony felrobbanása után.

És mindig figyeljük a meteorokat és más kis égiteseteket és roncsokat, amelyek felétek tartanak – azt hiszem, el lennétek ragadtatva a számuk láttán, amennyit eltérítettük tőletek. Nem vagyunk egyedül ebben a munkában. Majdnem mindegyikünk, aki a közelben van, részt vett ebben a fajta védelemben, amely korokkal ezelőtt kezdődött, amikor a Föld elkezdte süllyedését a harmadik dimenzió sebezhető zónájába. Mesélni fogok egy viszonylag mostani esetről, vagy egy évvel a századforduló előtt az időtökben. A társaim nem voltak benne ebben a konkrét mentésben, de a civilizációtokat kivéve ez ismert univerzum-szerte. Egy különösen hatalmas, gyors meteort irányított felétek a sötét erők vezetése – belefáradtak a bolygó lassú meghódításába, és elhatározták, hogy egyszerűen megsemmisítik. Amikor űrtestvéreitek látták, hogy ezt a meteort letérítették a normális pályájáról, és a Föld felé irányították, azonnal hívták Menta erőit, akiknek elég ereje volt, hogy a meteort apró részekre zúzza, amelyek elégtek, mielőtt beléptek volna a légtérbe.

Suzy:És mi soha semmit nem gyanítottunk – és ez így jó! Nos, talán néhány csillagász elkapta. Ha igen, biztosan zavarba jöttek, amikor a meteor eltűnt.

Ha egyeztetni tudnátok azokkal, akik látták, kiderülnek, hogy felfedezték pont, mielőtt megsemmisült, és anomáliának tekintették. Tudod, a tudósaitok között nagyon kevesen vannak, akik egyáltalán hitelt adnának az űrben intelligens lények létezésének.

Suzy: Ez nem változik?

Nem számottevően, de garantálhatom neked, hogy változni fog egyetlen pillanat alatt, amikor elég biztonságos lesz a földre szállás néhány hajónk számára.

Nincs egy stratégia arra, hogy ez mikor fog megtörténni?

Csakis, amint biztonságos számotokra és a földre szálló személyzet számára. Az Intergalaktikus Föderációs Tanács mindenkivel egyeztetett, aki legalább 60 éve járja az egeiteket. Néhányuk régebb óta, és néhány esetben SOKKAL régebb óta – minden tévedése ellenére a Bibliátok tartalmaz utalásokat földön kívüli jelenlétre. Jól ismeritek Hatonnt – Plejádi bázisú flottái sokkal hosszabb ideje jelen vannak, mint a legtöbben, különösen azok a mély űrből, akik erős fényüket ide irányították válaszul a Föld segélykiáltására számos évtizeddel ezelőtt, és mindannyian, akik a közelben vagyunk, úgymond a tettek mezejére léptünk és technikai segítséget nyújtottunk. Hatonn flottájának egyik feladata annyi évszázad óta, hogy már nem is számolom, a védőpajzs fenntartása a Nirvana körül, amely kiterjed a Földre minden látogatás közben, az ottaniak meglátogatnak benneteket, és fordítva – majdnem senki sincs tudatában ezeknek a lélekutazásoknak.

Tudok erről Mátétól. Milyen földök kívüliek fognak leszállni?

A Plejádok képviselőin kívül a Lantból, Arkturuszból, Szíriuszról és Vegáról származók lesznek valószínűleg a legelsők, mert az ő hajóik vannak a legközelebb, és mert ők a Ti őseitek. Tudok Horiss üzenetéről, tehát már tudjátok, hogy néhányotoknak reptilián ősei vannak, és néhány felemelkedett közülük szintén el fog jönni. Azt mondom „jönni”, de tudjátok, hogy páran közülünk már itt vannak. El lesznek ragadtatva ha végre felfedhetik valódi kilétüket, és néhányuk igazán sokkolni fognak benneteket!

Úgy érted, hogy mert jól ismerjük őket a pozíciójuk miatt?

Pontosan.

Nem hiszem, hogy elmondanád, kik ők. Vagy igen?

Nem, mert az ő előjoguk, hogy ezt megtegyék, amikor itt lesz az ideje, nem az enyém most. Valójában Te nem fogsz nagyon megdöbbenni, Suzy, és ennél kell maradnunk!

Rendben, Lazarus. Már alig várom, hogy mindez megtörténjen! A Föld stabil pályán van, vagy még mindig szüksége van a segítségetekre?

Szeretett Gaiánk … hadd vessek közbe itt valamit. Gaia a bolygótok lelkének a neve, és a bolygótestének régi nevei Terra és Shan, de Földnek hívjuk, mint ti, bár ez csak pusztán a föld, amin jártok f betűjének nagy betűvel való helyettesítése, amelyet egy elképzelhetetlen előző civilizáció tett. Ugyanez volt a helyzet Istennel, nyilvánvalóan, mert ő isten, nem istennő. Egyébként, Suzy, igen, sokat visszanyert erejéből a bejövő fény által, de még mindig hozzátesszük a sajátunkat és technológiánkat, hogy biztosítsuk stabilitását. Nincs vége minden felfordulásnak, ami a negativitástól való megszabadításával jár, tudod, és nincs értelme abbahagyni tevékenységünket ebben a vonatkozásban, míg teljesen a negyedik dimenziós rezgésben nem lesz. Akkor mindannyian Halleluját kiáltunk – a munkánkat elvégeztük! És ebben a pontban mindannyian megismeritek univerzumbéli testvéreiteket.

_________________________

20. Köszönöm, Anya. Amit Lazarus mondott, hozzáteszek egy másik értékes szolgálatot számotokra, a lelkek a Nirvanaban erős fényt sugároznak felétek, és számtalan más lélek is más spirituális világokból.

21. És Anya, van egy másik kérésem is hozzád. Lazarus beszélt Mentaról. Hogy az olvasók megtudjanak valamit erről a civilizációról és a segítségről, amit nektek nyújtanak, kérlek, válassz ki néhány megfelelő bekezdést közléseikből és másold őket ide.

____________________________

22. (MENTA): Mérhetetlen és erős energiamező vagyunk vagy 1 000 000 000 együttes lélekkel. Amikor testet öltünk, egy Retorno nevű bolygón élünk egy galaxisban a Lant csillagképen túl. A hazánk egy a sok lakott világ közül, amelyet még nem láttatok teleszkópjaitokon keresztül. Elmagyarázom, miért mondom, hogy „én” és „mi” felváltva. Azért, mert én beszélek veletek, mint lélek, de soha nem különülök el lélekcsoportunktól. Egyetlen lélek sem tekinthető jobbnak a másiknál, mert tudatunk minden aspektusa szükséges a világunk stabilitásáért és örökké fejlődő tudatosságáért. …

Mint együttes ének sokkal inkább egy fához hasonlítunk, mint egy emberhez, mert a „fej” részünk érzékelők sokasága, amely úgy néz ki, mint egy virág egy szoros védőhuzatban. Ez a kollektív tudat „lakóhelye”. A fej területének uralkodó színe a fehér, de pasztellszíneket szintén lehet látni – ezek a különleges területek színei, mint a művészetek, technológia, mérnöki tudomány, gyermeknevelés stb. Színsorozat vagyunk, mert legpontosabban az elsődleges tehetségek, képességek és érdeklődés alapján azonosíthatóak az adott pillanatban, ezért a színek változnak, visszatükrözve a rezgéseket, amelyekben működünk.

A „fej” kötegéhez kapcsolódva és kiterjesztve a galaxisok minden részébe billió vagy több finom „fonál” van. Ezek a lélek éneink, bebarangolják a mennyországokat új tudást keresve, vagy pontosabban, emlékezést, mert a legmagasabb lelki tudatossági szinten minden ismert. Minden lélek-én felfedezés azonnal és automatikusan továbbítódik a csoport tudatba. …

Sokkal erősebbek vagyunk, mint néhányan mások, akik szintén teljes intenzitással segítenek, de rövidebb hullámhosszon, mint mi, tehát jelentkeztünk egy kétszeres misszióra. Sugározzunk a saját energiánkat és fenntartjuk a más forrásoktól érkező fényt, amelyek elérik a Föld atmoszféráját. Ez alapvető, hogy a testetek sejtszinten be tudja fogadni a fényt, és alkalmazkodhasson a magasabb rezgésszintekhez, amelyekbe a Föld belép. Ez lehetővé teszi számotokra a fizikai túlélést a Föld felemelkedési folyamatában, amit néhányan úgy hívnak „the shift” [változás], míg mások így: „a tisztítás”.

________________________________

Anya, köszönöm.

23. Továbbá még egyszer hangsúlyozzuk a félelem kizárásának életbevágó fontosságát, azért is, hogy kimondjuk az okát, amiért a földön kívüli segítségre koncentráltunk a múltban, jelentben és jövőben. A Földdel belépve a harmadik dimenzió elhagyásának utolsó fokozatába, itt az ideje, hogy magatokra már ne csak, mint egyénekre gondoljatok megkülönböztető egyéniségekkel, tulajdonságokkal, tehetségekkel, reményekkel, álmokkal és képességekkel. Ezek valóban ti vagytok, de sokkal többek vagytok, és szükséges, hogy elkezdjetek úgy gondolni magatokra, mint az erős, multidimenzionális lényre, akik vagytok! Egy egymással kapcsolatban lévő lelkek egyetemes családjának tagjai vagytok, örök kötelékben, mint Isten elválaszthatatlan részei, és a testvéreitek szeretnék, hogy érezzétek a velük való személyes rokonságot, így a közelgő találkozásaitok örömteli családi újraegyesülések lesznek!

24. A szeretetünk minden pillanatban veletek van ahogy áthaladtok az utolsó rövid úton a Föld Aranykorába.

                             _________________________

SZERETET és BÉKE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Fordítás: Enikő

[Jegyzetek Suzytól: Hatalmas köszönet mindenkinek, aki tudta, hogy Máté nem adott hamis információkat legutóbbi üzenetében, amit egy másik forrás neki tulajdonított. Szintén köszönöm mindenkinek, akik a „nevetséges” vagy hasonló jelzővel illették az állítást, amelyek állítják, Máté és SaLuSa felemelkedett mesterek és valami tanács cenzúrázza őket. Nyilvánvaló, amit SaLuSa és Máté mond, igazán bosszant valakit!

Az e-mailek olvasásával való elmaradás állandósult állapot lett, és hálás vagyok, hogy megértitek, nem leszek képes mindegyikre válaszolni.

Alkalmanként Hatonn üzenetei a Máté üzenetek részei, ezért megválaszolok néhány kérdést vele kapcsolatban. Ő egy ősi lélek, aki a Plejádokon élt az elmúlt néhány ezer évben, ő és családja gyakrabban vannak úton egy hatalmas űrhajón, mint otthon. Ebben az időben egy intergalaktikus flotta parancsnoka, és az utóbbi mintegy száz évben mint az egyetemes kommunikáció vezetője is szolgál. Hatonn és én gyakran beszélünk, mióta telepatikus kapcsolataim megnyíltak 1994. elején, mivel ő és Máté már jóval ezelőtt barátok voltak, néha ő válaszol meg kérdéseket, amelyek az ő működési körét inkább érintik, mint Mátéét. Hatonn először 2003. közepén adott anyagokat könyvhöz, és körülbelül két évvel később Máté üzenetei közben kezdett nekem információt adni.]Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Matthew,
please let us know and we'll add you to our mailing list.