Home > > Matthew Ward — March 25, 2011

Matthew Ward — March 25, 2011

1. Minden lélek szerető üdvözletével erről az állomásról, Máté vagyok, hogy a világotokban jelenlévő, két különösen meghatározó helyzetről beszéljek. Mivel nézőpontotok a személyes tapasztalásra és a média közvetítéseire korlátozódik, ösztönző híreket hozunk, ahogyan [azt a] mi magasabb nézőpontunkból látjuk őket. Minden az általános gyorsuló üzemmódban történik, és ahogy elmondtuk, ez a változásokat közelebb hozza, felgyorsítja és minden, ami e pillanatban zűrzavarosnak látszik, az igazságok érvényesüléséhez és a reformok végrehajtásához fog vezetni.

2. Egy példával élve a régóta rejtegetett igazságokra, melyek bizonyos mértékben napvilágra kerültek, nemrég a legtöbb ember a Földön nemigen hitte volna, hogy néhány tudós okozta a félelmetes, romboló földrengéseket, vad viharokat és árvizeket. Most az Internetetek hemzseg az arról szóló információktól, mit okozhatott és okozott az emberi technológia, és bár a nagyközönség talán még ezt nem tudja, de időben értesülni fog róla.

3. Először hadd beszéljünk arról, ami Japánt érinti. Tudjuk, néhány fénymunkás úgy érzi, szükséges lenne bolygón kívüli testvéreink közbelépése, és a sugárzás kontrollálása, amely potenciálisan számos halálos áldozatot és környezeti ártalmat okozhat bolygó szerte. Előző üzenetünkben elmondtuk, hogy űrcsaládunk a lehető legalacsonyabbra csökkenti a sugárzás lehetséges szintjét, és más üzenetekben kifejtettük, hogy az űrhajók nem szállhatnak földre tömegesen, amíg a biztonság nincs garantálva számotokra és számukra, és jelen pillanatban ez nem lehetséges. Így a nukleáris erőműnél történt segítségadás nem kerülhet a nagyközönség elé, bár történtek intézkedések.

4. Különböző személyek kérésére édesanyám érintkezésbe lépett velem és más forrásokkal, és megkértem, ossza meg veletek, amit tudattak vele.
_____________________________
5. [Suzy: Ez egy kivonat Hannah Beaconfieldnek szóló, március 18-i e-mailemből, aki a Plejádi Fényt közvetíti.]

Három éjjel ezelőtt felhívott Gen, a japán fordító megköszönve Máté üzenetét, és megkérdezte, közölt-e velem újabb információkat. Máté elmondta, hogy „ők” hallották, hogy néhány Földön kívüli le fog szállni, és segít csökkenteni a sugárzást, de ezt az információt nem erősítették meg. A következő nap egy őrült nap volt, így nagyon későre járt, mikor megkérdeztem Istent, tud-e arról, amit Máté mondott nekem. Azt mondta igen, ezt igazolni tudja. Egy kis hajó ért földet kb. egy mérföldre az atomerőműtől, és a csapatok használták technikai berendezéseiket, összeköttetésben a fölöttük lebegő űrhajó még hatékonyabb berendezéseivel; az erőműnél senki nem tudta, hogy ott voltak.
Ezt továbbítottam Gennek, és ma reggel azt írta: A reaktorok radioaktív szivárgása valahogy csodával határos módon a kritikus szint alá csökkent. Hiszek benne, hogy Földön kívüli segítséget kaptunk. Vannak videó közvetítések is, amelyeken egy kis UFO száll a telephelyek közelében.
6. [A következő részlet a Jean Hudonnak szóló, március 25-i e-mailem, aki az EarthRainbowNetwork szerkesztője]
Jean, gondoltam, érdekel a video, amit épp most láttam, és amit Hatonn üzent Gennek, akitől a linket kaptam. A családjával (Gen) Okinawa-ba ment, ahol létrehozott egy szervezetet, amely lakhatást biztosít azoknak a japánoknak, akik elvesztették otthonaikat, és most Hawaiiban vannak.

 „Hatonn vagyok. Ne add fel a szülőföldeddel kapcsolatos reményeket! Az egyetemes tanács legmagasabb szintjein tanácskoznak arról, hogy szedjék szét a rácshálót, ami a másik oldalon lehetséges különböző technológiáink segítségével. Nem az a kérdés, hogy megvédjük-e, hanem hogy hogyan védjük meg a bolygót az ördögi terv további pusztításától,.”

Hatonn azt mondta, nincs több idő erről beszélni, de tudni fogunk róla, mert a jövőbeni rengések vagy kitörések kisebbek és szelídebbek lesznek – A Föld mentesítése a negativitás nagy részétől már megtörtént. Azt mondta, ez a paradoxona a HAARP szokatlan használatának – negatív energiatömeget hivatott létrehozni, de sokkal többet semlegesített, mint amennyit okozott.

7. [A következő részlet egy későbbi e-mailből való, amelyet egy barátomnak írtam, aki arról kérdezett, tudok-e még valamit a Földönkívüliek segítségéről.]

Hatonn éppen most mondta nekem, hogy az Illuminátusok tudnak űrcsaládunk közbeavatkozásáról, mert a tervezett pusztulás elmaradt. Ezt nyilvánvalóan gyanították, de bizonyossá vált, amikor az a hurrikán az óceán fölött meggyengült, majd megfordult, és északnak tartott az Egyesült Államok partjai helyett, ami egyáltalán nem felelt meg az Illuminátus terveinek.

Hatonn azt mondta, hogy a földrengések okozására és az időjárás befolyásolására használt technológiát finomították és fölerősítették az évek alatt. A hatalmas viharokat egy rendszer okozta, a rengéseket egy másik, de a Földön kívüli beavatkozás miatt az Illuminátusok tudósai kombinált technológiákat kezdtek használni, mint az adatmentések, arra az esetre, ha egy rendszer nem érné el a kívánt hatást, de szintén megnehezítették az összes energiaforrással egyszerre történő beavatkozást a Földön kívüli technológia számára.

 

Azt mondta, Japánban a HAARP számos berendezéseinek egyikét használták különböző helyszíneken a Tesla találmányok és felfedezések fejlesztéseivel együtt, hogy pusztítást idézzenek elő a Föld felszíne alatt és fölött. Még a Földön kívüli fejlett technikával sem egyszerű hatástalanítani az Illuminátus berendezéseit anélkül, hogy megszakítanák a hálózati energiát és kommunikációs forrásokat, amelyek minket is szolgálnak, nem csak az Illuminátust. Ezért tanácskoznak az egyetemes tanács legmagasabb szintjein a folytatás legmegfelelőbb módjáról.
______________________
Köszönöm Anya.

8. Még mindig vannak a biztonságos értéket meghaladó szintű sugárzások a növényekben, vízben és a levegőben az erőmű körül és az alacsonyabb szinteken az ország más részein; ezek a szintek sokkal magasabbak lennének űrbéli családunk bolygón és bolygón kívül nyújtott segítsége nélkül, amely nagy mértékben csökkentette a radioaktivitást az erőműnél.

9. Tiszteljük azoknak a Japán munkásoknak a bátorságát, akik a sugárzás helyszínén hosszasan tartózkodtak, ami halálhoz vagy súlyos betegséghez fog vezetni. Azokat, akik a Nirvánán haladnak át, tömegek fogják köszönteni Bravo! kiáltással, és személyes gondoskodásban részesülnek, ha szükséges, és bátorságuk egy ugrást jelent majd lelki fejlődésükben. Ami a kevésbé beteg munkásokat illeti, ha életszerződésük még sok éves életidőre szól, a testük meggyógyulhat, ahogy a Föld folytatja felemelkedését olyan rezgésszintekre, ahol nem létezik betegség.

10. Előző üzenetünkben kifejtettük, hogy minden ember, aki meghalt a földrengésben és a cunamiban, pontosan a személyére szabott gondoskodásban részesült. Némi megnyugvást jelenthet a családjaiknak, ha tudják, hogy szeretteik örömben vannak a szellemi életükben, és fényt hoznak hogy felemeljék honfitársaikat.

11. Mármost, űrcsaládotok segítsége a nukleáris helyzet vonatkozásában csak eddig terjedhet, mert ez nem az ő világuk, hanem a tiétek, és erőteljes lépéseket kell tennetek annak érdekében, hogy az atomenergiát, mint fő energiaforrást felszámolják. Bolygószintű követelésre van szükség, hogy ne építsenek új reaktorokat, a folyamatban lévő építésüket állítsák le, és az aktívan működőket zárják be. Az atomenergia a ti fejlődési szinteteken már a kezdetektől nagyon kockázatos volt, mégis elterjedt, mert nagyon jövedelmező azoknak a keveseknek, akik kapzsisága messze felülmúlja a biztonsági érdekeket.

12. Amikor az űrhajók nagy számban szállhatnak le a Földre, el fogják hozni az új technológiát, amellyel minden nukleáris hulladék hatástalanítható, és a radioaktív szennyeződés eltávolítható a levegőből, vízből és földből, és együtt fognak veletek dolgozni a bolygó megfiatalításában és megtisztításában.

13. A másik legfontosabb helyzet, amelyet érinteni szeretnénk, ami az arab világbantörténik. Itt ami a szabadság megtépázásának tűnik, ha úgy tetszik, az emberek, akik hosszú ideje despotikus uralkodó vagy dinasztiák elnyomása alatt szenvednek, válaszolnak az erősödő fényre, amely megvilágítja, hogy életük megváltoztatható, és megtanítják őket, hogy éljenek „az ember erejével”. Még egyszer: ez a gyorsulás része, ami mindent érint az univerzumban, és a történések ezzel tartanak lépést. Lesz még vérontás, mielőtt minden ország népe szabad lesz, de győzedelmeskedni fognak!

14. Tisztában vagyunk az ellentétes véleményekkel az Egyesült Államok vezetteegyesített katonai erőkkel kapcsolatban, Líbiában. Amit mi látunk, az egy dicsőséges 180°-os fordulat a nemzeti vezetők hozzáállásában a más országok ügyeiben való beavatkozással kapcsolatban: a történelmetekben először a beavatkozás nem egyszerűen egy önző cél érdekében hanem egy nemes célért történt – segíteni embereknek, akik a szabadságukért harcolnak. E nélkül a segítség nélkül sokkal több líbiait mészárolt volna le a diktátor, akinek már régen tönkrement a lelkiismerete és szellemi képességei.

15. A diktátorok ideje lejárt, és az önző célokat már nem támogatják. A Föld forrásainak a környezet pusztítására való tekintet nélküli kizsákmányolásának vége, csakúgy, mint a kevesek jóllétének, akik a világot a kezükben tartják. Minden, ami a sötétségben létezik gyorsan a végéhez közeledik.

16. Sajnos, a szóbeszéd és drámai jóslatok a hatalmas földi, tengeri és pólusváltozásokról még mindig veletek vannak. Igen, legyetek az igazságról tájékozottak, de kérlek, ne támogassatok energiával semmilyen félelemmel teli információt! Maradjatok szilárdan a fényben, tudva, hogy lélekben és testben számtalan lélek veletek van, felgyorsítva utatokat a Föld Aranykorába.

SZERETET és BÉKE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Fordítás: EnikőShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Matthew,
please let us know and we'll add you to our mailing list.