Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, April 1, 2011

SaLuSa, April 1, 2011

Hagyjátok, hogy minden körülményben a szeretet vezessen titeket és ez alól ne képezzen semmi sem kivételt, mert a szeretet egy nagyon erős energia, amire minden lélek reagál. Néhány lélek esetében időbe telik amíg a szeretetre reagálnak, de végül ők is felemelkednek. Az emberek néha lenézik azokat, akik nem képesek megtalálni helyüket a világban. De hozzájuk hasonlóan nekik is szükségük van minden segítségre, hogy megtalálják igaz önvalójukat. Itt az ideje, hogy megbocsájtóak legyetek és hogy félretegyetek minden itélkezést. Mindannyian átutaztatok ehhez hasonló sötét szakaszokon életetek során, de végül sikerült megtalálnotok az igaz utat. Egyre több lélek ébred tudatára ennek a csodálatos kínálkozó lehetőségnek és ha segítséget kapnak, képesek lesznek maguknak megbocsátani és újra kezdeni. A szív legsötétebb bugyraiban sincs lélek, aki tartósan el akarná magát vágni a Fénytől, de a sötétség nagyon nyomasztó lehet. Előítéletek nélkül és mindazon szeretettel amit képesek vagytok előhívni, küldjétek szét a legmagasabb energiátokat azok felé, akik bűncselekményeket követnek el másokkal szemben.  Ha erre képesek vagytok, ez lesz az egyik legnagyobb tett amivel hozzá tudtok járulni a föld változásaihoz.

A Mennybemenetel nagyon személyhez kötött tapasztalat, de ugyanakkor Univerzális természetű is egyben és a valóságban minden lélek azon van, hogy részese lehessen. Néhányan azonban még nem képesek válaszolni a szeretetre ami feléjük van küldve. Lehúzza őket a teher amit cipelnek és vajmi kevés ötletük van arra, hogyan szabadulhatnának meg tőle. Ti, akik előttük járnak megmutathatjátok nekik példát szolgálva. Ne adjatok hozzá terhükhöz, azáltal hogy negatív dolgokkal veszitek őket körbe, hisz épp ez az amit általában bevonzanak és ez a negativitás tartja őket lent. Legyetek kedvesek, szeretetteljesek és lássátok meg mindenkkiben az Isteni szikrát ami elpusztíthatatlan és ami mindig is az marad. Minden léleknek vannak Szellemi Segítői és Angyalai, akik minden életen át veletek vannak és akik azon dolgoznak türelmesen és önzetlen szeretettel, hogy arcotokat a Fény felé fordítsátok. Ha belegondoltok, nem is lehet másképpen.

Ha változásért fohászkodtok a Földön és ha vágyatokat Egyetemes Szeretet kíséri, a vágyatok akkora hatalmat fog hordozni magában, hogy a dolgoknak elkerülhetetlenül sikeres végkimenetele lesz. Így értetek el oly sok mindent a múlt században és a szándékhatalmatok és eltökéltségetek az, ami hihetetlen erővel ruházza fel a magatokból kibocsátott szeretetet. Napról-napra az energiák egyre erőteljesebbek lesznek és ez fog véget vetni az Illuminátusok hatalmának. Nem vehetik fel a versenyt az emberek növekvő tudatosságával és egyértelmű, hogy az emberk semmi kevesebbel sem érik be, mint jogaik, szabadságuk és a béke teljes visszaállításával. Kaotikusnak tűnhet, de mindez zűrzavar ellenére, az út előre egyre tisztábbá válik és mi a Galaktikus Federáció sok más magas csoporttal és konzullal egyetemben, segítjük és nyomulunk előre az igazságért. Bár tudhatjátok, hogy mit hoz a jövő, de mégis általatok kell, hogy manifesztálódjon, szándékotok kell, hogy meghatározza, hogy milyen is legyen.

Csodálatos munkát végeztek és sikeretek rohamosan hozza létre azon körülményeket, amik eljövetelünkhöz vezetnek. Minden ami szükséges ahhoz, hogy köztetek legyünk tőletek függ, de roppant segítségben részesültök. Nagyon izgatottan várjuk, hogy össszejöjjünk és roppant örülünk neki, hogy kivívtátok jogotok, hogy elhagyhassátok a kettőség ciklusát. Igazán roppant hatalmas Lények vagytok, mégha ezzel nem is vagytok tisztában. Olyan sokáig tartottak titeket a sötét összeesküvők abban a hitben, hogy létetek rajtuk múlik, ám nemrég mégis felfedeztétek a hatalmatok, amivel meg tudjátok határozni saját jövőtöket. Használjátok fel e tudást bölcsen és mindenki hasznára, ettől többet nem is kérhetnénk.

 Már többször utaltunk rá, de fáradhatatlanul újra elismételjük, hogy hagynotok kell, hogy mindenki saját maga döntsön jövője felől. Tudjuk, hogy sokatokat aggaszt szeretteik sorsa, de legyetek hálásak, hogy együtt vagytok és hogy szeretetfüzért tudtatok létrehozni egymás között. Ezek a szeretetfüzérek fognak titeket kétség kívül újra összehozni a  jövőben, mert elszakadhatatlan köteléket képeznek. Minden ehhez hasonló mély kapcsolati megtapasztalás egy bizonyos okból kifolyólag történik, bár az indok előttetek még ismeretlen. Valószínű, hogy egyike vagytok azon szoros kötelékű csoportnak, akik gyakran inkarnálódtak együtt és ez így lesz a jövőben is. Úgy segítetek legjobban a többieknek, ha teljes szabadságot engedtek nekik választásukat illetően, A szabad választás minden lélek előjoga.

Megtartottuk ígéretünket, miszerint többet fogjátok látni űrhajóinkat az elmúlt hónapokban az égen. Világos, hogy a bejelentések már nem késleltethetőek sokáig, mert látjuk ahogy a lehetőségek közelednek és szövetségeseink mindent megtesznek, hogy ezeket a lehetőségeket ki is használják. Most már tudjuk, hogy jelenlétünket jól fogjátok fogadni és azok akik tagadják létezésünket, olyan tényekkel fognak szembesülni, amiket nem tudnak többé figyelmen kívül hagyni. Történelmeteken keresztül láthatjátok, hogy sosem voltunk messze tőletek és erre olvasható bizonyíték van, ha szeretnétek ennek utánanézni. Még ennél is sokatmondóbbak azon monumentumok és épületek, amik a mai napig fennállnak és amik bizonyítják a segítséget, amit tőlünk kaptatok építésükhöz. Ez mind részét fogja képezni annak a tudásnak amit átadunk, hogy tisztázzuk a tényeket.

Régóta meg volt tervezve, hogyan tudnánk titeket fokozatosan felvilágosítani igaz ősötöket illetően és hogyan segítsünk titeket rávezetni arra az útra, ami Galaktikus Lényekké változtat át titeket. Ez lesz a visszatérés igazi otthonotokba, hisz a mostani Föld csupán 3 dimenziós tapasztalataitoknak adott talajt. Amikor Földanyával együtt felemelkedtek és amint  elkezditek élvezni a magasabb dimenziók szépségét és csodáit, mindezt magatok mögött hagyjátok. Segítségünkkel meg tudjátok teremteni mindazt amire szükségetek van és hozzáférésetek lesz fejlett technológiánkhoz. Mivel addigra már felemelkedtetek és az alacsonyabb vibrációk nem lesznek képesek létezni ezen a magasabb szinten, tudjuk hogy teljesen meg lehet lesz bennetek bízni, hogy azokat a helyes célra fogjátok használni.

Most hogy már érettek lettetek, eszerint is lesz veletek bánva és meghívunk, hogy megosszuk veletek tudásunkat, mert mi semmi információt nem tartunk vissza személyes haszonból. Világszemléletünk visszatükrözi azt a mesteri képességünket, hogy minden lélek iránt Feltétel nélküli szeretettel viseltetünk. Az abszolút tökéletességet csak azon lelkek érték el, akik visszatértek a Forráshoz, de vajmi kevés problámát fog okozni nektek elkerülni mindazt, amiknek karmikus következményei lehetnek. Tudatosítsátok, hogy a Világegyetem Törvényei továbbra is léteznek, amik többekközött a hibás megítélésekre is vonatkoznak, ahol a törvényt szándékotokon kívül szegtétek meg.

SaLuSa vagyok a Szíriuszról és a Teremtő nevében legyetek mindannyian áldottak.

Köszönettel, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Fordítás: Livia - Galaktikus ÜzenetekShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.