Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, March 2, 2011

SaLuSa, March 2, 2011

Az egyre gyorsuló idővel, hamarosan befejeződnek a változások sorozatai, amivel szembesülnötök kell. Ennek eredményeként, elég hamar eljuttok a ténylegesen nagy változások keresztútjához és meglátjátok, hogy gyors lendülettel fognak haladni a dolgok. Ez annak lesz köszönhető, hogy az események előrehaladta, már jóval előre meg volt tervezve. Attól függetlenül, hogy ki mit vár a jövőtől, az események be kell, hogy következzenek, bármilyen közbeavatkozás ellenére is. Továbbá, ahogy terjed a hire annak ami rátok vár, azzal együtt sebesen emelkedik majd a tudatosság szintje is. Ez azt jelenti, hogy az emberek nagy része egészen befogadóképes lesz arra, ami eltervezett. Valahol útközben a bejelentésekre is sor kerül majd, ami több mindenre fog fényt deríteni. Az igazságot nem lehet örökre elrejteni és fontos, hogy megértsétek, mi ment végbe a kettőség alatt és mi okból.

Idővel megértitek, hogy milyen sok fejlett lélek segített az emberiségnek felülkerekednie az alacsonyabb rezgésszámokon. Úgy ahogy megvannak a kihívásai, a Fénynek meg vannak a saját előnyei is, amennyiben egy elpusztíthatatlan erőt képvisel, amit a sötét összeesküvők képtelenek legyőzni. A múltban még ennél is mélyebbre süllyedtetek az alacsonyabb vibrácókban, melyre azért került sor, mert elfeledtétek kik is vagytok valójában és messzire sodródtatok Fennsőbb Énetektől. Szerencsére a Fényt sosem lehet teljesen elnyomni és a Fénymunkások segítségével a Fény egyre csak nőtt, amíg az utóbbi időben egy Fényhálóvá nem nőtte ki magát, ami körbevonja a Földet. Mivel hasonló hasonlót vonz, a fényháló eredményeként Fénylények tudtak közel kerülni a Földhöz és felgyorsítani annak Mennybemenetelét. Ez annyira sikeres volt, hogy felülírta az azt megelőző határozatot és a Mennybemenetel előtti idő meg lett hosszabbítva. Némelyikőtök emlékszik arra, hogy volt egy szándék, miszerint a Mennybemenetelre még a múlt század végén kellett volna, hogy sor kerüljön. De ahogy a tudatosság szintjeinek emelkedése egyre gyorsabbodott, úgy tűnt, hogy sokkal több léleknek sikerülne felébrednie, ha a Mennybemenetel idejét kitolnák.

Minden ami a Mennybemenetelhez társul, egy természetes folyamata a rezgésszámok megemelésének. Kedvetek lelitek majd mindabban ami a rezgésszámok megemelésével együtt jár, de a legfontosabb mégis a személyes tudatosságotok növekedése lesz, mely a Teremtőnek egy ajándéka. A lelketek arra volt teremtve, hogy a magasabb Fénydimenziókban élje ki magát, mely természetes otthonotok. Legelsősorban és legfőképp Fénylények vagytok és most tértetek rá arra az útra, hogy Galaktikus Lényekké válljatok. Micsoda nagyszerű jövő vár rátok! Sosem fáradtok majd bele a Galakszisok felfedezéseibe, melynek száma több milliót tesz ki. Az élet mindenfajta formában gazdagon jelen van, de mindegy milyen különbséggel is bírjanak az életformák – minden élet eredete magából a Minden Az Ami Forrásából ered. Fizikai Önötöket érheti baj és megtapasztalhatja a halált, de a lélek megsemmisíthetetlen és örök.

Gondolkodjatok el Kedveseink. Mindegy, hogy mit tapasztaltatok meg a múltban és hogy mennyi életetek volt, ma itt álltok anélkül, hogy bármi látható késedelmetek is származott volna a megélt időkből. Valójában minden tapasztalat hozzáadott erőtökhöz és az összértékét képezi mindannak, amit megtanultatok. Nem csoda, hogy jószerivel átmentetek az idő vizsgáján és vajmi kevés, vagy épphogy semmi sincs, amit ebből a ciklusból tanulhatnátok még. Ezért van az, hogy némelyikőtök fáradtnak érzi magát és készen áll elhagyni a kettősséget, mely egy nehéz kaland és intenzív érzelmi tapasztalás is volt egyben. Nem mindig könnyű megőrizni a nyugalmat a nehézségek közepette, de ez egy lecke, amit fokozatosan sajátítotok el és ami hasznotokra fog válni a zavaros időkben. Nyugalmatokkal segítetek a körülöttetek állóknak tanulni példátokból.

Az élet piramisának részei vagytok és ha természetes rend által határozzátok meg rezgésszámotok szintjét, akkor mindig ott fogjátok magatokat találni, ahol lennetek kell. A folytonos fejlődés a cél és a magasabb szinten lévő lelkek mindig ösztökélve lesznek segíteni azoknak, akik szeretnének felemelkedni. Ezért van olyan sok magasabb lélek veletek ebben a pillanatban is és nemsokára némelyikük felfedi magát előttetek. A fizikai tisztítás mellett szükséges, hogy a lélek is elengedjen mindent ami az alacsonyabb energiákat hordozza magában. Azok akik keresztül mennek ezen tudják pontosan, hogy mit is jelent ez, és fokozatosan eljön az ideje annak, hogy észreveszitek az alacsonyabb vibrációkat nem egykönnyen tudjátok már feldolgozni. Vegyétek például az erőszak, halál és rombolás diétáját, mit szórakoztatás cimmel tálalnak fel, amik eltompítják érzékszerveitek ezen alacsonyabb energiák iránt. Ne engédjetek meg, hogy ezen negatív befolyások hatással legyenek gondolkodásmódotokra, mert egyébként le fognak húzni titeket és aurátokat ellepi a sötétség, mit magatokkal fog kelleni hordoznotok. Arra is emlékezzetek, hogy ha nem vigyáztok, még több sötét energiát vonzotok be magatokhoz. Örizzétek meg gondolatotok tisztaságát és adjatok hálát mindenért ami a magasabb vibrációt hordozza. Ha ez sikerül, akkor ez jóval közelébb hoz titeket a Mennybemenetelhez vezető útra és ha ezt szem előtt tartjátok, sokkal könnyebb dolgotok lesz figyelmeteket a célon tartani.

Míg a Fénylények egyre közelebb kerülnek a Mennybemenetelhez, addig vannak olyanok is, akiket egyre mélyebbre szippant be a sötétség, elveszítve kapcsolatukat a Fénnyel. Nem feledkezünk el róluk sem, és még a végidők előtt minden lehetőséget meg fognak kapni ahhoz, hogy megtalálják igaz énüket. Célunk mindannyiótokat egybehozni, szétmálasztva azon hamis választófalakat, melyekkel készakarva tartottak titeket távol egymástól. Mihelyt elfogadott ténnyé válik az, hogy mindannyian Egyek vagytok, a jelenlevő előítéletek eltűnnek. Elismerjük azonban azt, hogy lesznek némi hiedelmek amiket nehezen fogtok tudni elengedni, de reméljük, hogy képesek leszünk megmutatni, hogy valóságuknak semmi alapja sincs. A mi tudatossági szintünkön csak az igazság az amivel foglalkozni tudunk, és demonstrálni fogjuk tudni azt nektek minden rátukmálás nélkül. Szabadakaratotokon fog múlni, hogy hisztek-e nekünk és tudjuk, hogy ha tévedtek is, előbb utóbb úgyis az igazság felé fogtok fordulni.

SaLuSa vagyok a Szíriuszról és biztosíthatunk titeket arról, hogy a Galaktikus Federáció nagyon is tisztában van az Űrben elhelyezett ránk leselkedő veszélyekkel, amiket szembenállásként helyeztek el. De mi nem szándékozunk Űrháborút kezdeményezni, ez egyszerűen szóba sem jöhet. Biztonságosan tudunk kezelni minden ellenünk irányuló próbálkozást és azt is biztosítani tudjuk, hogy a fegyvereket nem fordítják ellenetek. Az Isteni szándék békés misszióját képviseljük, melyet azzal a szerető szándékkal viszünk végbe, ami kiszabadít majd titeket a sötét összeesküvők karmai közül. Jóval túlhaladtunk azon időkön, amikor jövőtöket bárki is, bárminemű akadállyal hátráltathatná. Ez az ami felé törekszünk, de a sötét összeesküvők nagyon makacsok tudnak lenni. Bárhogy legyen is, a győzelem már a tietek és nemsokára itt az ünneplés ideje.

Köszönettel, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Fordítás: Livia - Galaktikus Üzenetek


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.