Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, August 3, 2012

SaLuSa – 2012. augusztus 3.

– Mike Quinsey közvetítése –

A szokványos kevert tartalmú üzenetek keringenek az interneten, de elsősorban csak a pozitív természetűekben bízzatok, és csak azokra fordítsatok energiát. Az a gond, hogy sokan porolnak le régi jövendöléseket és nem ismerik fel, hogy a fejlődés időközben előre haladt. Csak ha nem emeltétek volna meg rezgésszinteteket, akkor lenne ezeknek a régi jövendöléseknek létjogosultsága.  De ez nem azt jelenti, hogy ezek a régi jóslatok jelentéktelenek lettek volna, hanem a mostani aktuális történések tükrében kell szemlélni őket! A hamis információk lehetőségéről sem szabad megfeledkezni; és ha az adott üzenet nem sugároz SZERETETET és FÉNYT, egyszerűen félre kell tenni. Ugyanez vonatkozik a lehetséges katasztrófák jóslatába bocsátkozó üzenetekkel, amik pozitív kimenetelt nem láttatnak az Olvasókkal. 

Legyetek óvatosak és gondoljátok át: mindegy bárki bármilyen törvények mellett kardoskodik, - közülük csak kevés kerül elfogadásra. Ezzel a mostani fegyverkezési-törvényre utalunk; mert még ha az fegyverellenes-lobbi sikereket is ér el, célját 100%-ban nem tudná megvalósítani. De ez a helyzet már nem tart sokáig, váltás lesz a kormányoknál és akkor a múltban újonnan bevezetett „törvényeket” és az úgynevezett alkotmány „helyesbítését” visszavonják. Ez világszerte mérvadó lesz és így minden lépéssel közelebb kerültök szabadságotok visszaszerzéséhez. Bár ez nem tud a felemelkedés előtt teljes mértékben lezajlani, de legalább bizonyos drákói (kegyetlen) vagy jogtalan törvényeket megsemmisítenek. Felelősségük tudatában cselekvő embereknek nincs szükségük nagy korlátozásokra és igyekszünk benneteket ezektől mihamarabb megszabadítani. 

Egyfajta vigaszt nyújt, - a késedelem hozadékaként – hogy egyre több ember kerül összetűzésbe a sötét erőkkel és így világosan átlátnak a sötétek szándékain. Ez felvillanyozza és motiválja őket a cselekvésre, ami segít egyensúlyt teremteni, mielőtt a dolgok kezelhetetlenné válnak.   Ilyen módon a tömegtudat nagy lépést tesz előre, ez pedig a sötét erők végítéletét jelenti.  Valójában „okoskodásuk” napjai lejártak és nincs már hatalmuk, hogy a világot továbbra a markukban tartsák. Mi azt szeretnénk, hogy csönden vonuljanak vissza; de még mindig fellelhetőek egyes ellenálló gócpontok, akik ellenszegülnek és nem hajlandók beismerni, hogy vesztettek. De pont ez az, amit végül be kell ismerniük, mert lejárt az idejük!

Mindeközben mi sóvárogva várunk a lehetőségre, hogy valamelyik állami vezetőtök felismer egy lehetséges módot a létezésünk nyilvános felfedésére. Az is lehetséges, hogy úgy alakul a helyzet: Kína dönt majd így. Mert sajnálatos módon a nyugati országok még mindig erősen az sötétek hatalmas erejű befolyása alatt állnak. A nyugati államok tartanak a visszahatásoktól, ha nyilvánosan közölnék létezésünket; és a félelem fontos szerepet játszik az ilyen horderejű döntések meghozatalában. Mi egyszerűen csak azt kívánjuk, hogy hivatalosan ismerjék el a legmagasabb szinteken jelenlétünket, és hogy tudatában legyen ennek a világ! Természetesen már emberek milliói tudnak kilétünkről és látták az űrjárműveinket; de vegyétek számításba azt is, hogy létezésünk felfedésébe már 60 éve belekezdtük.

Tudjuk, hogy belefáradtatok a folyamatos várakozásba, ezért megköszönjük nektek megértéseteket és türelmeteket. Vigasz jelenthet számotokra, hogy már csak egy hajszál választ el bennünket, hogy teljes valóságunkban felfedjük magunkat és természetesen kihasználjuk az alkalmat a veletek való találkozásra. Úgy terveztük, az elején egy ünnepléssel kezdünk és továbbra is az a feltett szándékunk, hogy a fővárosaitok fölött átrepüljünk: minél többen láthassák az űrjárműveinket. Lehet a saját űrflottátokat is meghívjuk, csatlakozzanak hozzánk és így a ti utolsó nagy titkotokról is fellebben a fátyol. Ez a bemutató, természetesen a béke szemléltetését tűzné ki célul és semmiképp nem állna összefüggésben semmilyen katonai akcióval. A háború és minden vele kapcsolatos eszköz megsemmisítésre kerül vagy használhatatlanná lesz téve, mert a jövőben ennek már nincs helye.

Figyelmeteket jobban, mint valaha a felemelkedésre kell összpontosítanotok – a leglehetségesebb és legnemesebb elképzeléssel párosítva, amiről úgy gondoljátok megtörténik majd. Miközben ez év utolsó hónapjait élitek, összpontosítsatok, és egy percig se veszítsétek el a koncentráció fókuszát, mert minél többen egymásra találtok az egységben, annál jobban erősítitek a FÉNY erejét. Bár eddig nincs „belátható” akadály és nincs „ok” sem, amitől tartani kéne, de szeretnénk, ha a FÉNY, mint hatalmas erő zárná lesz ezt a ciklust és az eddigi valóságot (paradigmát) fenntartó régi energiák utolsó darabkáit is elsöpörné. Nem illik majd az új kor szelleméhez, ami lassan testet ölt és nagy gyorsasággal elfoglalja az őt megillető helyet. 

A szabad felhasználású (ingyenes) energiák kapcsán, vizualizációtokkal nagy megvalósulási potenciállal (lehetséges térrel) láttátok el kívánságaitokat és bevezetése így nem jelent problémát. Készek vagytok az új technológiák befogadására, ami azon nyomban sok jelenlegi problémára nyújt megoldást. A szabad felhasználású energiák szépsége, hogy korlátlan mennyiségben állnak rendelkezésre, így mindenki igény szerint használhatja. Valóban izgalmas idők elé nézünk, és erre szeretnénk irányítani a figyelmeteket is; hagyjátok rá az illetékesekre a többi dolgot. Higgyetek nekünk: az átalakulás „ütős” lesz és gyors, ami ti „szétosztási problémának” ítéltek meg, az nekünk nem okoz nehézséget.

Miközben a magasabb rezgésű energiák felemelnek, ne feledjétek, hogy a saját megtisztulási folyamatotokat is teljesítenetek kell, ami egyúttal a hosszasan elnyomott, tisztázatlan érzelmeket és problémákat is a felszínre hozza. Gyakran fel nem oldott emberközti ellentétekről van szó, olyan emberekről, akik nem voltak hajlandóak feladni álláspontjukat, amikor az adott helyzetben megoldást kínált volna a megbocsátás. Kedveseink, ez a kulcs, hogy tovább haladhassatok, és egyedül az ego az, ami valószínűleg visszafog benneteket. Túlságosan is megszoktátok már, hogy másokkal szemben érvényesítsétek akaratotokat és ürügynek sok okot is (ki)találtatok a viselkedésetekre. Néha olyan emberekre csaptok le, akik gyengék, szellemileg visszamaradottak vagy korlátoltak; de bennük is fel kell ismernetek a lelket, ők is pontosan olyanok, mint ti, csak ők fejlődésük érdekében keményebb inkarnációt vállaltak fel és őket is megilleti ugyanaz a tisztelet, mint bárki mást.

Néha problémás életciklusokba vágnak bele a lelkek, hogy másokat pozitív irányú fejlődésre ösztönözzenek. Lehetőséget adnak nektek, hogy megmutathassátok, milyen mértékű a fejlődésetek, így mindkét oldal hasznát élvezheti az ilyen típusú tapasztalásnak. Lássatok meg minden kínálkozó lehetőséget és bizonyítsátok be, mit jelent a feltétel nélküli SZERETET a gyakorlatban.  

SaLuSa vagyok a Szíriuszról, és kérlek benneteket, tartsátok életben az olimpiai szellemet; mert ez az egység új szintjét teremeti meg az egész világon, ami tartós egység lesz.

Köszönet, SaLuSa!

Csatornázó: Mike Quinsey

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://www.treeofthegoldenlight.com

 Dear readers,
If you would like to help translate messages from Mike Quinsey into Hungarian, please let us know at: info@galacticchannelings.com or write to luisavasconcellos2012@gmail.com. To maintain a good quality we are looking for native speakers.
We are also looking for people to translate messages from Matthew Ward and Blossom Goodchild into Magyar.