Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Magyar > Mike Quinsey - SaLuSa, October 3, 2012

SaLuSa – 2012. október 3.

 Mike Quinsey közvetítése -

Mint azt kétségtelenül észreveszitek, a világnépesség körében egyre nagyobb méreteket ölt a nyugtalanság. A nemzetek már megelégelték a bankárok vakmerőségének való kiszolgáltatottságot, ami az érintett országokban komoly megszorítási intézkedésekhez vezettek. A kormányok tartanak a nép erejétől és tudják, ha nem engednek álláspontjukból, kénytelenek lesznek a problémák más megoldásához folyamodni. Hosszútávon a tartozások elengedése a teljes körű válasz, de ki kell várnotok, hogy ezt a felismerést el is fogadják. Benneteket, mint népet, szándékosan a szükség fogságába ejtettek- az Illuminátusok szándéka szerint, hogy függjetek tőlük. Ezen a módon tudták megszabni nektek, milyen előrelépéseket tehettek az életetekben.

Ezt a hatalmi játszmát még mindig játsszák, de a mérleg serpenyője - a felébredésükre való tekintettel - a nép felé mutat, annak ellenére mennyire félrevezettek benneteket, hogy a sötét erők a markukban tarthassák életeteket. Mint szuverén lények, egy lényegesen jobb életminőséget érdemeltetek volna és kormányaitok rendelkeznek olyan eszközökkel, amik „több mint megfelelőek” lettek volna ennek a célnak a megvalósítására. De a hatalmasak és gazdagok elnyomtak benneteket, hogy fenntarthassák a társadalmon belüli saját pozícióikat. Ha a vagyont újra elosztják, meglátjátok majd, hogy elegendő lett volna az egész világnak, ami lehetővé tette volna az örömteli, teljes értékű életet mindenki számára. A változás visszahozza a bőséget és a jólétet, nagy segítség lesz és időben érkezik majd életetekbe. Nekünk a FÉNY Galaktikus Föderációjának is lesz szerepe ezekben és a hozzá való szükséges tervek is elkészültek.

Mint ahogyan ti, mi is várakozunk a megfelelő előrelépésre, hogy tovább haladhassunk a veletek vállalt felelősségünk teljesítése okán, amivel biztosíthatjuk: a felemelkedés útja gyorsabb ütemben nyílik meg majd előttetek. Ezért szeretetnék kihasználni az alkalmat, ebben a gyorsan közeledő végső időszakban, hogy a Földre jöhessünk, mert a mi technológiánk fogja lehetővé tenni a kommunikáció effektívebb szintjére való emelését. Ekkor a világ összes népe felé üzenhetünk, akik a saját anyanyelvükön hallhatják mondandónkat. Általában véve biztosítanunk kell, hogy mindenki tudjon valamit a felemelkedésről, ill. hogy legyen lehetősége a részvételben. Egyesek természetesen egyáltalán nem mutatnak érdeklődést ez irányban; de legalább nem állíthatják majd, hogy nem is tudtak róla semmit.

Látjuk, hogy a FÉNY felé törekvők és a továbbra is alacsony energiákban fogva tartottak között egyre nagyobb a szakadék. A felébredés egyre jobban kiszélesedik és sok lélek felismeri fokozott potenciálját, ami lehetővé teheti életének jobbra fordulását. A hiányos Istenben vetett hit nem gátolja szükségszerűen a felemelkedést, mert köztük sokan vannak, akik szívükben barátságos és rendes emberek. Amik ti „legbelül” vagytok, az ami igazán számít; mégis meg kell ismételten említenünk, hogy úgy bánjatok másokkal, mint saját magatokkal. Sokszor felhívjuk figyelmeteket, hogy „Mindannyian Egyek Vagytok” és ha ezt el tudjátok fogadni, akkor a többi lény iránt érzett SZERETET-etek által vezérelve tovább folytatjátok utatokat a FÉNY-be. Egészen egyszerű és egyáltalán nem komplikált magatokon dolgozva tovább fejlődnötök és ezzel együtt egy magasabb tudatszintet is megtapasztalnotok.

Egy pillanatig se kételkedjetek abban, hogy nagy erővel bíró lelkek vagytok és kamatoztassátok képességeteket egy magasabb szintű, korlátok nélküli létezés elérésére. Képesek vagytok azzá válni, akik lenni szeretnétek, de a siker érdekében erre törekednetek is kell. Nem ok nélkül utalnak rátok, mint Isteni lényekre /”Istenekre” és sokan közületek el is érték a mesteri fokozatot. A közeljövőben felismeritek valódi identitásotokat, valamint a tényt, hogy dualitásbeli tapasztalataitokból kifejezetten profitáltatok. Tovább mentek a tapasztalatszerzés útján, de a magasabb dimenziókban a fejlődés [evolúció] lényegesen lassabb tempóban zajlik. Mert ott nem vagytok a mindennapi kihívásokkal konfrontálva, mint ahogy azt jelenleg tapasztaljátok – de a lehetőséggel sem, hogy nagy sebességgel fejlődjetek előre, mint most.

Egy ilyen hosszú idő után az alacsonyabb rezgésszinten tartózkodva egy örömteli váltás lesz a békésebb dimenziókba való tartózkodás, ahol lazíthattok és örömben élhettek. Sok olyan szint létezik, amerre fejlődhettek és köztük mindegyik fokozott saját rezgéssel rendelkezik, ahol több FÉNY van jelen. Végül kinövitek a szükségszerűséget, hogy további (fizikai) formákat öltsetek magatokra, de szükség esetén természetesen használhatjátok majd őket. Nem fogtok azon nyomban minden egyes előnyt megtapasztalni, de gyorsan lecserélődnek a magatok mögött hagyott dolgok. A harmadik dimenziós irritáló kötelességek és az örömtelen életminőségek akkora már nem léteznek többé, így minden csodás és kielégítő élmény lesz számotokra.

Szemeteket továbbra is tartsátok az élet „fényes oldalán”, akkor is, ha betegségben vagy más miatt szenvedtek, mert ez nem fog már sokáig kísérni benneteket utatokon. Testek már most átváltozóban van és saját rezgésszintetek olyan erőteljes lesz, hogy kiteljesedhet az átalakulás. A tökéletes test gondolata segíteni fog a megvalósításban, mert amire ráfokuszáltok, azt fogjátok létrehozni. Ezért bátorítunk benneteket, fokuszáljatok a Fény-re és ne az alacsonyabb energiával rendelkező dolgokra. Ne vonjátok kétségbe képességeiteket, mert gondolataitok erejével hozhattok létre dolgokat. Ha ezt kollektívan hajtjátok végre, az energia ennek megfelelően exponenciálisan megnövekszik és tovább ragad magával benneteket a felemelkedés. Ez pedig a sok forrásból származó FÉNY által tovább fokozódva – a Földön túlról is – ér el hozzátok.

Folyamatosan informáltunk benneteket arról, hogy Barack Obama – mint fokozottan spirituális lény – kiválasztott a tekintetben, hogy megnyerje az elnökválasztást. Meg fogjátok tapasztalni, hogy a jelenlegi helyzet szerint ez a pozíció biztosítottnak tekinthető és ez azt is jelenti, hogy a választások utáni időket kivárva rátérhetünk a hivatalos felfedés kérdésére. Ez az esemény bevezet majd sok nagy horderejű változást és végre tanúi lehettek a sötét erők összeomlásának. A kölcsönlopott időt felélték és tulajdonképpen már korábban távozniuk kellett volna, de megpróbálták a nyilvánvalót tagadni: miszerint a FÉNY mindig győzedelmeskedik. És mindazon emberek apátiája, akik nem ismerték fel, mennyire elrabolták szabadságukat sem volt segítségükre.

SaLuSa vagyok a Szíriuszról és szeretnélek informálni benneteket, hogy továbbra is azon dolgozunk, hogy eltávolítsuk a sötét erőket pozícióikból, akik nagyon régóta támaszpontokat üzemeltetnek Földeteken. Nem megengedett számukra további itt tartózkodásuk, mert nincs helyük a felemelkedési folyamatban. Létezésük alapvetően egy több évezredes hagyományon nyugszik, ami feljegyzett történelmetekben megtalálhatók. Mint azt közületek sokan tudják, az Amerikai Egyesült Államok kormánya egy korábbi megegyezésben megengedte a szürkéknek [greys], hogy a Földön tartózkodhassanak; de most már nekik is el kell hagyniuk a Földet.

Köszönet, SaLuSa!

Mike Quinsey

 

Csatornázta: Mike Quinsey

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://www.treeofthegoldenlight.com

 Dear readers,
If you would like to help translate messages from Mike Quinsey into Hungarian, please let us know at: info@galacticchannelings.com or write to luisavasconcellos2012@gmail.com. To maintain a good quality we are looking for native speakers.
We are also looking for people to translate messages from Matthew Ward and Blossom Goodchild into Magyar.

Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge