Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, June 6 , 2011

SaLuSa, June 6 , 2011

 "...Értsétek meg, hogy legtöbbetek kizárólag azért van itt, hogy bebiztosítsa azt, hogy a Mennybemenetel a terv szerint menjen végbe. Olyan sok lélek van akik még mindig bizonytalanok vagy hanyag magatartást tanusítanak ama csodálatos lehetőség iránt, hogy maguk mögött hagyhatják a régi rezgésszámokat. Itt jöttök ti a képbe tudásotokkal és megértésetekkel..."

Tényleg nincs mitől félnetek ahogy beléptek a Föld utolsó szakaszába a sötét összeesküvők hatalma alatt.  Kölcsönkapott időn élnek és tudják, hogy napjaik meg vannak számlálva. Az egyensúly  már átbillent a Fény követői felé és már fektetik le a mintát ami megteremti az új kort. Ahogy a régi összeomlik, a légüres teret azonnal betölti az Aranykorról alkotott látomásotok. Nem is lehet másként, hisz a rezgésszámok egyre csak emelkednek, hátrahagyva mindent ami nem képes felemelkedni. Ami hátramarad az majd újra felivódik a még manifesztálódásra váró dolgok hatalmas tavába, hogy új teremtésekre lehessen felhasználni. Ahogy a kiválasztódás zajlik, a Földetek tele van aktivitással és a káosz ellenére egy mesteri terv szerint alakulnak a dolgok. A Világegyetemben mindenhol rendszer uralkodik és minden változás alatt van, hogy minden készen legyen a nagy Mennybemenetelre. Ti vagytok az egyetlenek akiknek segítségre van szükségük ahhoz, hogy el tudjátok látni felelősségetek és ez elvárható az alacsonyabb rezgésszámok miatt amiben tartózkodtok.

Ahogy a Mesterek és a Föld más spirituális lényei kivívják elismerésetek, meg fogják veletek értetni múltatok fejlődését és a Teremtőhöz fűződő kapcsolatotokat. Sok-sok életen keresztül ebben a ciklusban, hamis tanokat gyűjöttetek össze, ami egyfajta feltételezési sémát alakított ki bennetek a dolgokról, amit nehéz felülírni. Itt fognak a képbe jönni ők és lehetővé tenni számotokra, hogy egy újfajta hozzáállással és nyitott rálátással a dolgokra haladjatok előre. Nem lesz nehéz, mert az igazság nagyobb része már bennetek leledzik és csupán elő kell hívnotok azt. Már nem szükséges, hogy másokra legyetek ráutalva, hogy vezessenek titeket bár hasznos tudni, hogy mily módon fonódik össze a spirituális és a tudományos tudás.  Már régóta fel lett ismerve az a tény, hogy ez a kettő közel fog kerülni egymáshoz. Mostanra még nyilvánosabbá vált, hogy a tudomány elismeri a tudatossági szintek jelenlétét a dolgokban.  

Eonokon keresztül az ami láthatatlan volt szemeteknek képezte az akadályt, hogy megértsétek a dolgokat, és emiatt alakultak ki bennetek hamis hitek és félremagyarázott értelmezések. Általánosságban véve úgy látjuk, hogy az emberek felismerik, hogy miről is szól az élet a halál után és a babonákat és félelmeket egy belső megértés váltja fel. Bármilyen spirituális dilemmával találjátok szembe magatokat, ami kérdést vet fel magatokban, a választ meditáción keresztül vagy csak egyszerű pihenés útján kapjátok meg, amikoris megnyitjátok magatokat, hogy kapcsolatba lépjetek Fennsőbb Énetekkel. Természetesen ha csak tehetjük útmutatással szolgálunk, de sosem tukmáljuk rátok véleményünket. Feltárjuk előttetek a tényeket úgy, ahogy azokat mi látjuk, de gyakran kihangsúlyozzuk, hogy meg kell, hogy ítéljétek a dolgokat. Az igazság sokszínű és attól függően, hogy hol álltok a dolgok megértésében, azt fogadjátok el ami beleillik hitetek keretébe abban az időben. Amíg készen álltok arra, hogy újravizsgáljátok a dolgokat az új ismeretek fényében biztos, hogy egy számotokra megfelelő ritmusban fejlődtök.

 Amikorra elérkeztek a Mennybemenetelhez, mindannyian tisztában lesztek a hatalmas előlépésnek és a mögötte rejlő szándéknak. Ezeket az új ismereteket közvetlenül fogjátok megkapni tőlünk amíg a Földön vagytok valamint  amikor meglátogatjátok a magasabb birodalmakat, míg fizikai testetek alszik. Szabadakaratotok eldönteni, hogy felemelkedtek-e vagy sem, de ezt egy jól informált helyzetből teszitek majd tudva, hogy mire számíthattok. Semmilyen szégyenbélyeg nem jár azért, ha nem érzitek magatokat készen, hisz civilizációtok egy olvasztótégelye a Világegyetem minden sarkából idejövő lelkeknek akik a fejlődés különböző szintjein állnak.  

Ahogy megtudjátok az igazat közelmúltatokról, ugyanúgy kezdenek kiszivárogni az emberiség ellen elkövetett bűntettek is. Ami rejtve volt az most megmutatkozik és ez segít nektek elszakadni azoktól az állapotoktól, amik gúzsba kötve tartottak. Gyorsan kezdtek ráébredni arra is, hogy szabadságotok el lett véve tőletek és ez lendületbe hozta a dolgokat, hogy visszaszerezzétek azt. Erre fizikai úton kerül sor valamint diplomácia útján, amit szövetségeseink tárgyalások során érnek el. Ez nem egy átlagos feladat és ahogy megszerezzük a többség támogatását, előrenyomulunk mert a változásoknak meg kell történniük szembesüljünk bármilyen ellenállással is. Semmilyen vita nem állhatja meg a helyét azt illetően amit csinálunk, hiszen mi állítjuk vissza jogaitokat,  amik túl sokáig voltak megtagadva tőletek. Sikeres kormányok,  amik az Illuminátusok befolyása alá kerültek, megnyirbálták szabadakaratotok. Ha ez túl elrugaszkodottnak hangzik akkor fogjátok fel,  hogy befolyásuk minden létező kormányba és vállalatba beszivárgott amikben elhelyezték támogatóikat. Azért volt lassú a haladás, mert annyi sok akadályt állítottak utunkba. Ennek ellenére ezt a csatát mi nyertük meg, és szövetségeseink nagy sikereket tudhatnak magukénak.

 Fel tudjátok azt fogni Kedveseink, hogy leszámítva a sötét összeesküvők  időjárásba való beavatkozását és képességüket, hogy földrengéseket tudnak okozni, a Föld ehhez képest elég csendes? A világot érintő ítélet amit némelyek megjósoltak nem következett be, sőt valójában az összes ehhez hasonló dolgok felügyeletünk alatt vannak, dacára annak, hogy Földanyának meg kell engednünk, hogy folytassa saját tisztítását. Nincs semmilyen az egész világot fenyegető forgatókönyv ami totális összeomláshoz vezetne. A sötétség ciklusa befejezéshez érkezik, ahogy a Fény áthat minden atomot a Földön és rohamos mértékben növeli a tudatosság szintjét. A Fény az ami fölényben van és ami mindent felemel. Ez egy megállíthatatlan ereje a jónak, amit ti hívtatok meg életetekbe.  

Rendkívüli türelemről tanúskodtok,  hogy megértitek a szándék széles skáláját mindannak ami történik és hálásak vagyunk közreműködésetekért, hogy velünk együtt dolgoztok. Értsétek meg, hogy legtöbbetek kizárólag azért van itt, hogy bebiztosítsa azt,  hogy a Mennybemenetel a terv szerint menjen végbe. Olyan sok lélek van akik még mindig bizonytalanok vagy hanyag magatartást tanusítanak ama csodálatos lehetőség iránt, hogy maguk mögött hagyhatják a régi rezgésszámokat. Itt jöttök ti a képbe tudásotokkal és megértésetekkel. Magasabb rezgésszámotok bevonza ezen egyéneket és képesek vagytok finom gondolatokat elültetni agyukban, ami megnyithatja tudatukat az igazság felé. Ha jól teszitek a dolgotok, nem fog sokkolóan vagy basáskodóan hangzani. Ti vagytok a hírnökök, akik továbbítják másoknak az információt és sikeresek vagytok ebben. Megköszönjük nektek és helyeseljük önzetlen tettetek, hogy segítetek utitársaitoknak a sötétségen való átutazásukon.  

SaLuSa vagyok a Szíriuszról és elmondhatjuk, hogy a Galaktikus Federációt nagy izgalommal töltik el a Földi fejlemények. Minden rendkívül jól, a terveknek megfelelően alakul és minden egy nagy feltárás felé halad ami irányításunk alatt áll.

Köszönettel, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Fordítás: Livia - Galaktikus Üzenetek


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.