Home > > Mike Quinsey - SaLuSa – March 8, 2013.

SaLuSa – 2013. március 8.
Mike Quinsey közvetítése

A világban továbbra is nagy az össze-visszaság, de látjuk, hogy mindezek ellenére minden terv szerint halad előre, mely meghozza a szükséges eredményt, hogy határozott módon vezessen benneteket az Új Kor ösvényére. A dualitás régi rendszerei és módszerei valós formájukban mutatkoznak meg, méghozzá oly módszerek és utak, melyekkel benneteket szisztematikusan ellenőrzés alatt tartanak. Vagy fel kell oldani vagy meg kell változtatni ezeket, ha egyáltalán megfelelhet valamelyik részük a magasabb rezgésszintekben való létezéshez. Egyes változások teljesen természetes módon mennek végbe, de vannak olyan helyzetek, melyeket az emberek hívtak életre és megtisztításuk különleges bánásmódot igényel. Szuverenitásotok helyreállítása ilyen terület, és a törvények megváltoztatása jogi intézkedéseket igényel, melyeket [korábban] csak azért vezettek be, hogy elvegyék tőletek jogaitokat. Ehhez idő kell és legjobb, ha ezeket [a törvényeket] akkor dolgozzátok át, amikor lecserélték a kormányokat, - biztosítunk benneteket, hogy ennek eléréséhez szükséges eszközök rendelkezésre állnak!

Amit sokan közületek már érzékelnek, az a tény, hogy a 2012. december 21-i rezgésszint-emelkedés egy szemmel látható változást okozott az emberek egymáshoz való viszonyulásában. Több ember felébredése is olyan irányba vezetett, hogy mindenki javát szolgálva társuljanak egymással. A hivatalokat most felelősségre vonják a vitatott kérdésekkel kapcsolatos feladataik miatt, mely mindannyiótokra és mindannyiótok életszínvonalára hatással volt. Kezditek megérteni, hogy a hatalmasak manipuláltak benneteket és visszaéltek erejükkel. Ez volt az irányadó politika és a felvilágosításotokat (’megvilágosodásotokat’) nélkülözve a totális fogságban végeztétek volna. Talán fellengzősen hangzik mindez, de az Illuminátusok már évezredek óta ezt a célt (a ti totális fogva tartásotokat) követték.

Így előrelátható volt a jövő; de a FÉNY erői is egy célt követnek, amit képesek is voltak elérni és biztosították, hogy az Illuminatus soha ne érjen célba. Azt mondhatnátok, hogy soha nem lett volna ez egy valódi verseny, mert a FÉNY ilyen feltételek mellett kétségtelenül mindig győztes marad. Azonban ennek az emberiség részéről „ára” volt, sőt sok emberélet került feláldozásra; de ne feledjétek, hogy mindemellett mindannyian önként ajánlottátok fel szolgálatotokat a cél érdekében. És ezek a tapasztalatok eredményesen felgyorsították az evolúciótokat [fejlődéseteket]; így a belefektetett munka nem volt hiábavaló vagy értéktelen. Valójában alámerültetek a legmélyebb sötétségbe, de most már jó úton vagytok a visszavezető úton, azokra a szintekre ahol csakis a FÉNY létezhet.

Az elkövetkezendő években csodálatos változásokban lesz részetek, melyek végül az „ígéret földjére” vezetnek el benneteket; és ott a FÉNY kristály-városaiban fogtok élni, melyek állandó minősége a tisztaság. Ez azt jelenti, hogy több izgalmas átváltozási-stádiumon kell átdolgoznotok magatokat, hogy elérjétek ezeket a szinteket és képesek legyetek az eddigi fosszilis energiahordozóktól való függőségből az ingyenes szabad felhasználású energiaforrás irányába elmozdulni. Az ehhez szükséges feltételek alakulóban vannak, de először el kell söpörni az útból azokat az erőket, akik ellenállnak ezeknek a változásoknak, és zavaró akcióikat ki kell iktatni.

Ha a történések elérték azt a stádiumot, hogy nyíltan megjelenhetünk és együtt lehetünk veletek, akkor a Belső Földbeli barátaitokkal is összetalálkozhattok, és akkor egy új fontos időszak veszi kezdetét fejlődésetekben. Az elvesztett időt szédületes tempóval hozzátok be és azokká a Galaktikus Lényekké váltok, akik valójában vagytok és mindig is voltatok, mielőtt beleegyezéseteket adtátok, hogy az alacsonyabb rezgésszintek megtapasztalását szeretnétek átélni. Mindezekkel a változásokkal egy hatalmas boldogságérzet párosul, hogy egyszerűen életben vagytok és az élet kielégítő lesz, és nagy megelégedettséggel ajándékoz meg. Valóban nemsokára az új tapasztalataitokra fogtok összpontosítani, így a dualitásban töltött idő gyorsan elhalványodik a háttérben.

A halál, mint olyan nem lesz kérdéses többé, mert ti magatok döntötök afelől, mikor szeretnétek egy új tapasztalat felé venni az irányt. A test cseréje egyszerűen olyan lesz, mint egy új ruhadarab felöltése. És ezen a helyen meg is jegyezném, hogy a növekvő kreatív erőitek birtokában egyszerűen a megjelenésetek kívánsága szerinti formába „gondoljátok bele” magatokat. Mindezek az előrelépések lényegében több időt hagynak önmagatok számára és a „munkának”, amit most értetek alatta, már nem kell mint eddig a túléléseteket szolgálnia. A „munka” már nem igényel annyi időt, mint eddig. Sokkal inkább az lesz a lényeg, hogy olyan dolgokat tesztek, amik örömet és elégedettséget okoznak nektek. Végezetül a pénz sem játszik majd szerepet, mert addigra már rég feleslegessé válik; és ez akkor történhet meg, ha egy társadalom együtt dolgozik mindenki javáért. Minden szükségletetek kielégítésre kerül és sok mindent egyszerűen csak életre hívtok a gondolatok erejével, ha szükség volna rá.
Kedvesek, tudatában vagyunk, hogy egyesek még mindig csalódottak december 21-et illetően, hogy semmi külsőleg látható „nem történt”, de mégis több történt, mint aminek tűnt és a mi segítségnyújtásunk sem hagyott alább, hogy a dolgokat egy csodálatos kicsengéshez segítsük hozzá. Valójában minden pontosan a megfelelő időpontban történik, és mivel mi a „Mostban” élünk, ezért nem osztozunk a ti tapasztalataitokon. Hagyjátok el egyszerűen az idő témáját, mert az idő nem egy megbízható faktor már, és soha nem is volt konstans [állandó minőségű]. Haladjatok a dolgok áramlásával és engedjétek meg nekik, hogy megtaláljanak benneteket, amikor csak lehetőség adódik rá; akkor rá fogtok jönni, hogy sokkal erőteljesebben hagyatkozhattok a megérzésetekre. Legyen világos előttetek, hogy eljön az a pont, amikor képesek vagytok a gondolatotok erejével utazni és mindezt pillanatszerűleg! Ekkor a jelen, a múlt és a jövő Eggyé válik és amint Galaktikus Lényekké váltatok, képesek lesztek a saját univerzumotokon túlra utazni, ha ez a kívánságotok.

Egyesek közületek annyira beletemetkeztek a földi teendőikbe, hogy elfelejtik, hová vezeti őket a jövő. Nem akarjuk lekicsinyíteni a problémáitokat, de kérünk benneteket bízzatok abban, hogy minden úgy alakul, hogy megkapjátok a szükséges tapasztalatot, hogy előbbre jussatok a fejlődésetekben. Ha egy tapasztalatot kellemetlennek érzékeltek, akkor csendesedjetek el és gondoljátok át, milyen leckét tartalmaz számotokra [a manipulációt, mint lehetőséget se hagyjuk ki a sorból-ford.megj.]. Bár a dualitás lezárul, de még nem váltatok le róla teljes mértékben. És van még karma, amit fel kell oldani, és ez mind a ti személyes tisztulási folyamatotok részét képezi. Lássátok meg lényegét és ezután hagyjátok hátatok mögött. Ha más emberek is érintettek, akiket szeretnétek „hibáztatni”, akkor hagyjátok el az előítéletet és bocsássatok meg minden érintettnek. Az életetekben semmi nem történik jó ok nélkül; így fogadjátok el jósággal és jó szívvel, ami jön.

SaLuSa vagyok a Szíriuszról, és örülök, hogy továbbra is a Felemelkedéseteken dolgoztok és a megtanult dolgokat a gyakorlatban is hasznosítjátok. A FÉNYBE való felnövekedésetek tempója figyelemre méltó és így minden egyes ember segíti a többi lelket a Felemelkedésében. Ti egy kollektív tudat részei vagytok, és ha ez eléri a döntő tömeget, akkor megtapasztaljátok a különösen csodás Felemelkedés élményét. Ez egy folytatást igénylő folyamat és semmit nem veszítettetek el miközben előkészültetek rá [Felemelkedésre], inkább valóban sokat nyertetek. Tartsatok ki célotok mellett, hogy beteljesítitek azt, akkor könnyedén fogjátok elérni.

Köszönet, SaLuSa!

Csatornázta:Mike Quinsey
Forrás: Tree of the Golden Light
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett


Dear readers,
If you would like to help translate messages from Mike Quinsey into Hungarian, please let us know at: info@galacticchannelings.com or write to luisavasconcellos2012@gmail.com. To maintain a good quality we are looking for native speakers.
We are also looking for people to translate messages from Matthew Ward and Blossom Goodchild into Magyar.Share |