Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, January 11, 2103

SaLuSa – 2013. január 11.
 
Mike Quinsey közvetítése- 


Természetesen még mindig sokan bizonytalanok, hogy december 21-e miért maradt relatív csendes esemény; de szeretnénk hangsúlyozni, hogy ti, mint civilizáció, nagy lépést tettetek előre! Most fontos, hogy továbbra is arra összpontosítsatok, amit szeretnétek, hogy valóra váljon; látni fogjátok, hogy ez lépésről-lépésre be fog következni. Mivel magatok mögött hagytátok az alacsonyabb energiákat, könnyebb lesz számotokra eredményeket elérni, mert nem lesztek ebben megakadályozva és nem tart vissza semmi. A fejlődés, ahogyan mi mérjük, az a mindenkori szint, ahová tudatotokat képesek vagytok felemelni;- de a Felemelkedés előtt a tudatotok az elvárt vagy kívánatos szintet még sajnos nem érte el! Ha szándékotok erőteljesebb lett volna, akkor az eredmény is sikeresebb lett volna; mégis közelebb kerültetek a sikerhez, mint valaha korábban. Kedvesek: december 21. egyénileg sok ember számára siker volt; és biztosíthatunk benneteket: minden lélek magába fogadta a magasabb szintű energiákat! Ez pedig csak jó hír lehet, hiszen ez azt jelenti, hogy a rezgések (frekvenciák) a Földön megemelkedtek, és sokat mozdultatok el az Új Kor irányába.

Ami a dualitás végét jelentő szükséges változásokat illeti, úgy mi szövetségeseinkkel együtt soha nem tántorodtunk meg, hogy azokat megvalósíthassuk. Ezért megvalósulásuk egyre közelít. Mint azt tudjátok, a változásokat a ti beleegyezésetekkel indíthatjuk el és akaratunkat nem kényszeríthetjük egyszerűen rátok. Ezért rendkívül körültekintően járunk el, hogy biztosra menjünk, hogy szövetségeseink mindent nyíltan, őszintén és a ti legális rendszereiteken belül kezelnek. Máskülönben nektek is vannak törvényeitek, melyek a népességnek készültek „javító” szándékkal - de egyáltalán semmi közük a SZERETETHEZ és a FÉNYHEZ. Nem megengedhető, hogy az ilyen törvények hátráltassák a fejlődést és minden esetben megsemmisítésre kerülnek, mint ahogyan minden olyan törvényre ez vár, melyeket csak arra használtak, hogy embereket jogtalanul bezárjanak. A jövőben minden törvény felülvizsgálatra kerül, és csak azokat tartják meg, melyek fair-ek és igazságosak, hogy szabadságotok és szuverenitásotok tiszteletben fenn legyen tartva. Ez azt is jelenti, hogy a tévesen fogva tartottakat szabadon engedik, és tudjuk, sokan vannak ebben a helyzetben.

Idővel tudatotok olyan magas szinten lesz, amikor a kriminális cselekedetek messze távol lesznek a gondolataitoktól és végül egyáltalán nem történik bűncselekmény és ezért börtönökre sem lesz többet szükség. Az apró vétkeket magasabb lények fogják ellenőrizni, akik eldöntik, milyen következményeket von a cselekedet maga után. Gyakran ezek is fölöslegessé válnak, mert az elkövetett hiba felismerése lesz maga a válasz az illető lélek számára. Jelenleg a „Tíz parancsolat” szolgál útmutatóként – ha nem hagyták figyelmen kívül vagy nem vettek tudomást róluk a csak az egójukat követő emberek. Az ilyen lelkek nem folytathatják tovább életüket az eddigi módon, mert észre kell venniük, így nem lesznek képesek lépést tartani azokkal, akik az Egységet,a Mindennel való Egységet elfogadják. Saját sorsukat pecsételik meg és a saját maguk által választott úton haladnak tovább a régi, alacsony rezgéstartományban. Ekkor senkit nem tudnak helyzetükért felelőssé tenni, mert elég gyakran figyelmeztették őket, felhívva a figyelmüket, hogy változtassanak magatartásukon.

Az idő előre haladtával egyre jobban észre fogjátok venni, hogy minden fajta korrupciós praktikákat kivizsgálnak és a vétkeseket kilétére fény derül. Ez a tudatszintetek emelkedésének eredménye, mely kívánsága az, hogy minden cselekedetet és minden megnyilvánulást az őszinteség hasson át. Akkor már nem lesz rá lehetőség, hogy valami rejtve maradjon, mert a tények, az előre haladó tisztulási folyamat részeként, napvilágot látnak majd. Minden meg lévő alacsony energia megtisztul, miközben felkészültök, hogy végrehajtsátok a változásokat, melyek az Új Korba vezetnek benneteket. A tömegmédia, még mindig azok kezében van, akik az igazságot elkendőzik; de nem lehet megakadályozni, hogy más médiák, mint például az internet - a tényekről lerántsa a leplet.

Az átváltozás teljes folyamatának létrehozása nem egyszerű, mert még mindig sok olyan ember van, akik érdekeltek ennek megakadályozásában. De a fejlődés feltartóztathatatlan és továbbra is sok minden történik annak érdekben, hogy a dolgok előbbre jussanak, míg el nem érik azt a pontot, amikor cselekedni lehet. Jelenleg egy „érszűkülethez” hasonló állapotot éltek meg, amikor minden egyszerre nyomakodik a kiteljesedés felé. Amint a történések napvilágot látnak, ezt egy sor gyorsan bekövetkező esemény követi. Amint egy új ösvényre léptek, a jövőben sok időpontban következnek be változások, míg az évek során teljes érvényű Galaktikus Lényekké nem váltok. Ezek különösen örvendetes események lesznek, különösen azért, mert a még alacsonyabb dimenziókból származó zavaró beavatkozások nem lesznek részei életeteknek.
A Felfedés egy különösen fontos faktorát képezi a fejlődésetekben, amit semmi esetre sem hagyható a véletlenre. A mi szemszögünkből nézve még mindig túlontúl sok ember van nálatok, akik egy bizonyos félelmet éreznek az miatt, hogy mi nyíltan a Földre jöjjünk. Ezért érdekeltek vagyunk médiáitok megfelelőbb tudósításaiban jelenlétünkkel kapcsolatban; korrekten és szenzációhajhászás nélkülien kell történnie. Nem fér kétség hozzá, hogy hamarosan a tettek mezejére kell lépnünk, mert nem várhatunk még tovább, meghatározhatatlan ideig! Ezért biztosak lehettek abban, hogy mindent megteszünk, hogy a kereteket megteremtsük, hogy megkezdhessük a felfedéseket. Ez egy nagy jelentőséggel bíró esemény lesz és ez a történelmi pillanat méltóan ünneplésre kerül.

Az ’idő’ egyre gyorsabban múlik és nemsokára elveszítitek az időbeni átláthatóságot [linearitást], mivel ez az ’idő’ nem fogja életeteket uralni, mint eddig. Ez feledékenységgel is járhat együtt és a ’Mostban’ való élet felé vezet benneteket. Egy olyan pontig haladtok előre, amikor úgy érzitek, hogy az élet könnyebben megy előre, ha az ember átadja magát a dolgok áramlásának. Tudjuk, hogy egyes emberek „nem létezhetnek”, ha nem „terveznek” meg mindent; de a változásokra ráhangolódtok és rájöttök, hogy az élet örömtelibbé válik, ha úgy veszitek a dolgokat, ahogyan jönnek. És minél tovább haladtok előre az Új Korban, annál jobban segít nektek, hogy több időt fordíthassatok magatokra és csak keveset a „bosszankodásra”- ha egyáltalán. Még nem tapasztaltátok meg igazán, milyen szabadnak lenni, mert saját bolygótok foglyai voltatok. Ezt az állapot lassanként „normálisnak” fogadtátok el, és ezért fordítottunk a FÉNY Galaktikus Föderációjától, mint ahogyan mások is, oly sok időt, hogy megpróbáljuk felébreszteni benneteket, hogy felismerjétek az igazságot.

Kedvesek, hogy vajon ezt ti megláttátok vagy sem: nos, az évezredforduló óta utatokon egy nagy szakaszt tettek meg előre. Ez megerősített minket a meggyőződésünkben, hogy több lélek fog reagálni a Földet elérő FÉNY-részecskékre, ha több időt hagyunk nekik hozzá. Így ebben a Felemelkedési folyamatban gyakorlatilag minden lélek előbbre mozdult és felvette a magasabb energiákat. Ezen dolgok folyamatos áramlásával továbbra fokozódik az energiafelvétel és ha a nagy változásokkal kapcsolatos történések jobbra fordulnak, ezek nagy segítségül szolgálnak. Most ismét távozunk és küldjük végtelen SZERETETÜNKET és áldásunkat jövőtökhöz.

Köszönet, SaLuSa!

Mike Quinsey

Csatornázta: Mike Quinsey
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás: http://www.treeofthegoldenlight.com


Dear readers,
If you would like to help translate messages from Mike Quinsey into Hungarian, please let us know at: info@galacticchannelings.com or write to luisavasconcellos2012@gmail.com. To maintain a good quality we are looking for native speakers.
We are also looking for people to translate messages from Matthew Ward and Blossom Goodchild into Magyar.