Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Magyar > Mike Quinsey - SaLuSa, September 12, 2012

SaLuSa – 2012. szeptember 12.

 Mike Quinsey közvetítése -

Nem maradt észrevétlenül a tény, hogy a világotokon sok változás történt és a most ébredők számára, úgy tűnhet, csak a káosz uralkodik. Az intézmények, amikhez általában bizalommal fordultok - mint például a bankok – most más színben tűnnek fel, mert felismeritek valódi természetüket; mégis a probléma megoldása még várat magára. De legalább tervek születtek, amik a bankrendszer összeomlásának eshetőségét is számításba veszik. Mint szövetségeseink számos munkájuk kapcsán, most is készen állnak a terv megvalósítására és csak a megfelelő alkalomra várnak. A régi korrupt rendszer nem lesz megtartva, és az új támogató rendszer a messzire nyúló változásokat is magába öleli.

A kormányzati változások szükségességér már elfogadták, így az új jövőbeli képviselőitek a ti érdekeitek állítják majd első helyre Ez helyett az eddigiek során az önkiszolgálás (a kormányok részről) helyileg szabályozott, így a pénzügyek felügyelete, valamint ezen a területeken való felelősségteljes cselekvés nem létezik. A magasabb szinteken „elszívták” a pénzeteket, hogy sötét műveleteket hajtsanak végre, amit az újabb kormányaitok még csak nem is tudtak jóváhagyni és gyakran ellnetek a népesség ellen irányulnak, ahelyett hogy szolgálna benneteket. Ez az állapot már túl régóta áll fenn akadálytalanul, és szövetségeseinkkel együtt, akiket támogatunk, leszögeztük, hogy gátat vetünk ennek a garázdálkodásnak. Ezen láthatjátok Kedveseink, hogy dolgozunk a szükséges átváltozás megteremtésén.

Eközben egyre jelentőségteljesebb lehetőségeket észleltek, ami az ingyenes, szabad felhasználású energiák terén bontakozik ki.
Természetesen az olajipar ennek bevezetése ellen küzd, de ez egy hosszabb út és a fejlődést (végül) nem lehet feltartani. Idővel nem lesznek használatosak a környezetszennyező üzemanyagok, hanem Mindenki profitálhat majd a tiszta és hatékony módszerekből, amik –nagyon fontos-új szállítási eszközöket is érint. Az embereknek, akik a jelenleg még szükségszerű iparágakban tevékenyek azt tudjuk mondani, hogy jövőjük biztosított. Addigra Mindenki profitál majd az új bankrendszerből és a vagyonok átcsoportosítása [ford. megj. sötétek által ellopott vagyonokra utal] biztosítja, hogy a munkahelyek elveszítése nem befolyásolja a társadalmi helyzeteket.

Azoknak az embereknek, akik valamilyen oknál fogva munkanélküliek, átköltöztetésükkel és segítségnyújtással a szükségleteket kielégítő és elfogadható életszínvonal lesz garantált. Minden esetre életetek a felemelkedés után egy olyan életté változik át, ami nem fog aggodalmat vagy stresszt okozni. Nem szenvedtek semmiben hiányt, ide értve a lakhatást és az egészségügyi ellátást is. Természetesen szükség van egy bizonyos időszakra, hogy minden változás kialakulhasson, de ez mégis gyors léptékű lesz. Minden eshetőségre teljes mértékben felkészültek vagyunk és ezen változások alapjai már állnak és ezzel együtt a megfelelő struktúra is, ami lehetővé teszi majd a céltudatos haladást előre.

A kollektív tudatotok szintje egyre növekszik és ebből adódóan egyre több ember ébred fel. Azonban sokan még mindig egy „lebegő” állapotban vannak és egyáltalán nem foglalkoztatja őket, hogy a változások milyen jelentőséggel bírnak. Jobb szeretnénk, ha lassacskán felébrednének; de amúgy is lesz egy időpont a felemelkedés előtt, amikor az igazságnak napvilágra kell kerülnie. Valamilyen módon a régi gondolatmintákat fel kell rázni és fel kell fedni túlhaladottságukat; de azt sem szeretnénk, ha az emberek fordítottan reagálnának. Az utolsó szavaink arról, hogy mit is „kellene” hinni: ez a ti szabad döntésetek lesz és minden lélek saját maga tapasztalja meg környezetének rezgésében, ami megegyezik saját rezgésével. Itt nem arról van szó, hogy megpróbáljuk rákényszeríteni valamire az embereket, amire még nem készültek fel, mert ez nem a módszerünk. Tartsátok észben, hogy mi a FÉNY Galaktikus Föderációja Isteni felhívásra vagyunk itt és a végcélunk a ti felemelkedésre való felkészítésetek. Ezzel további felelősség is jár, mert ezt az utat a lehető legzökkenőmentesebben érdemes végigjárni. A végső idők eljövetele már régidők óta ismeretes volt, de csak az utóbbi időben vált megértése teljes mértékűvé.

A ti általatok megélt dualitás hamarosan véget ér, a mi és a szövetségeseink célja, hogy garantáljuk, készen álltok Földanyával együtt a felemelkedésre. A munka egy nagy része meg van és megtapasztaljátok majd a belőlük származó eredményeket. Jelen pillanatban egy olyan stádiumban vagytok, amik rövid időn belül bármi megtörténhetne és ez nem érkezik majd váratlanul.

Továbbra is folytatjuk tevékenységünket és ide tartozik azon országok megfigyelése, akik atomfegyvereket birtokolnak, hogy biztosítsuk, azokat nem vetik be. Ez számunkra, a fejlett technológiánknak köszönhetően, elég egyszerű feladat és véleményünk szerint katonaságotok felismeri most, hogy értelmetlen másként próbálkozniuk. Hogy úgy fogalmazzunk, kihúztuk a tigris fogait; de még mindig van neki karma. Több ízben is megkerestük államvezetőiteket, hogy tájékoztassuk véleményükről, mely szerint az ilyen fegyvereket teljességgel be kell tiltani, de egymással való bizalmatlanságuk miatt ezt a célt még nem értük el. Ez azonban már nem fontos, mert nemsokára megveti lábát a világbéke és a háborúk, ill. minden ami vele összefügg, eltűnik a jó javára.

A tudatszintetek a földön elért egy olyan magas szintre, amikor felismeritek, hogy a háborúk az emberiség ellen elkövetett bűnnel egyenlők. Az eredmény, a béke elérése soha nem volt olyan erős, mint most. Ez sok nagy méretű tűntetéshez vezetett, ahol követelték a saját jövőről való döntés jogát; és ezt a hívó hang válaszra talált. A diktatórikus uralom napjai meg vannak számolva és jövőben olyan lelkek képviselnek benneteket, akik szeretetteljesen gondoskodnak „útitársaikról”. Utazásotok mostantól a felemelkedés irányába áll, ami számotokra már ismert sok előnyt és hasznot hoz számotokra. Tudjuk, hogy közültetek sokan fáradtak és kimerültek a földi élet nyomásától; de ne veszítsétek szem elől, hogy hamarosan a jólét és más kedvező hatású változások élvezhettek. Vegyétek jutalomként a FÉNY útját járok odaadásáért, a magasabb dimenziókba való felemelkedést. Ott teljesen más összehasonlítva az általatok eddig megszokottaktól, és csak FÉNY lelkei lesznek képesek, egy ilyen típusú kvantumugrást előre végrehajtani. Összpontosítsatok a magasabb rezgésű dolgokra, mert azok tiszták és teljesek.
SaLuSa vagyok a Szíriuszról, a távolból nézek a Földre és örülök, hogy oly sok onnan sugárzó FÉNY-t láthatok. Tartsatok ki, mert a ciklusotok vége itt van – és győzedelmeskedtek!

Köszönet, SaLuSa!

Mike Quinsey

 

Csatornázta: Mike Quinsey

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://www.treeofthegoldenlight.com

 Dear readers,
If you would like to help translate messages from Mike Quinsey into Hungarian, please let us know at: info@galacticchannelings.com or write to luisavasconcellos2012@gmail.com. To maintain a good quality we are looking for native speakers.
We are also looking for people to translate messages from Matthew Ward and Blossom Goodchild into Magyar.

Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge