Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, May 13, 2011

SaLuSa, May 13, 2011

Dícséretes mások terhét magatokra venni, de elegendő időt kell, hogy szenteljetek saját fejlődéseteknek is. Rendkívül fontos, hogy figyelmeteket továbbra is a végső futamon tartsátok, mert ez a lényege mindannak, amin most keresztülmentek. Egy lélek sincs aki ne tanulna az átváltozás leckéjéből, amit most tapasztaltaltok és az újból ami a régit felváltja. Ha van némi megbánás bennetek a változásokat illetően, mégha nem is látjátok hova vezet ez az egész, tudnotok kell, hogy minden jó úton van affelé, hogy a magasabb rezgésszámokkal rezonáljon. Fizikai testeken és tudatosságotokon belül finom változásokat tapasztalhattok, amiből végül az Új Ember, a Galaktikus Lény fog kiemelkedni. Engedjétek el mindazt aminek láthatóan nincs helye az Új Korban tudva, hogy egy megfelelő formában fog létezni a magasabb dimenziókban.

Vegyétek például a Földnek mindazt a forrását amit mindennap használtok ahhoz, hogy világotokat és annak követelményeit fenntarthassátok. A magasabb szinteken ez majdhogynem feleslegessé válik, mert kevés dologra lesz szükségetek a Földről, hisz minden amit akartok, képesek lesztek gondolataitok erejével megteremteni. Ugyanúgy meg tudtok szabadulni mindentől amit teremtetek ha már nincs rá szükségetek, így nem keletkezik hulladék vagy szennyeződés, hanem minden a tartalékba tér vissza, hogy újra hasznosítva legyen. Amikor elértek erre a szintre, rendelkezni fogtok az ehhez szükséges tudással és képességgel, hogy kezelni tudjátok az ilyen dolgokat, mert tudatosságotok addigra egy olyan szintet fog elérni, ami elvárható egy Galaktikus Lénytől. Ha nem tudjátok teljes mértékben felfogni a változásokat, akkor egyszerűen csak fogadjátok el, hogy felemelhessenek titeket arra a szintre, ahol harmónia és egyensúly létezik csupán. Tudatalatt ez mind ismerősnek hangzik számotokra mert tudjátok, hogy ez a természetes otthonotok.

Gyakran említettük, hogy jól informáltak lesztek mindarról ami rátok vár. Ennek ellenére nem sok mindent tehetünk addig, amíg nyíltan köztetek nem lehetünk. A színpad készen áll arra aminek jönnie kell és ha nem is várjuk, hogy mindenki azonnal elfogadja azt amit mondani fogunk, meg kell, hogy gátoljunk minden próbálkozást ami meg akar akadályozni minket, hogy azt tegyük amit tennünk kell. Egész biztos, hogy tudni fogjátok amikor a dolgok ehhez a ponthoz érnek, mert addigra már nem lesz titok többé, hogy el akarjuk távolítani a sötét összeesküvőket. Ők azok akik széles körű rombolást terveznek és minden gondolkodás nélkül képesek ölni vagy megnyomorítani másokat. Ezt nem ijesztgeés képpen mondjuk, épp ellenkezőleg, hogy tudjátok, hogy tevékenységeiket egyre szűkítjük, míg végül teljesen meg nem szüntetjük.

Kell, hogy legyen egy béke időszak és, hogy a szükségtelen ellenőrzések és megszorítások megszűnjenek, hogy szuverenitásotok fokozatosan vissza lehessen állítva. Mi a Galaktikus Federáció tisztelünk titeket és akarjuk, hogy szabadok legyetek amihez jogotok van. Minden drákói szigor és minden egyéb igazságtalan megkötés, el lesz távolítva. Ez természetesen az új kormánynak lesz a kötelessége, ami hamarosan kinevezésre kerül. Ehhez természetesen hatalmas változások kellenek és egy kormánytisztviselő sem ússza meg aki megszegte esküjét. Egy földet megrengető évvégének néztek elébe.

Azokőtök akik figyelemmel kísérték az üzeneteket amiket megbízhatónak tartottatok és a Szeretet és Fény energiáit közvetítették, tudni fogják előre, hogy mi történik. Abban a pozícióban lesztek, hogy tudni fogtok segíteni másoknak, akik össze lesznek zavarodva és sokkolóan fog rájuk hatni az, amit hallanak. Időbe fog tellni, hogy az igazság leülepedjen és még akkor is lesz némi bizonytalanság a jövővel kapcsolatban. Itt tudtok személyes segítséget nyújtani, ám legyetek nyugodtak, hogy mihelyt lehet kiépítünk egy jó kommunikációs rendszert. Akarjuk, hogy mindenki pontosan tudja miért is vagyunk itt és mit tartogat számotokra a jövő. A titoktartás kora lejárt és az igazság nyílt asztalnál lesz tárgyalva. Nem azért jöttünk, hogy parancsoljunk vagy, hogy irányítsunk titeket, hanem azért, hogy megosszuk a jó hírt amit hozunk és, hogy együtt dolgozzunk a végidők felé. Hiszen mind Egyek vagyunk, ugyanabban a kalandban veszünk részt különböző dimenziókon át, ahogy mindannyian a Forrás és a Teremtővel való egyesülés felé haladunk.

Óriások vagytok tapasztalataitokat illetően és több száz életeitek során bejártátok a Föld négy égtáját. Más lelkekhez hasonlóan rajta hagytátok a bélyegét civilizációtokon és kollektíven felkészítettétek magatokat ezekre az utolsó napokra, amit ti alkottatok meg. Ezért van az, hogy minden olyan tapasztalatot amit ti hoztatok létre, nem a mi dolgunk, hogy beleavatkozzunk, egyébként az egésznek nem lenne semmi értelme. Az a fontos, hogy megtanultátok, hogyan viselkedjetek és úgy bánjatok más lelkekkel, mint saját magatokkal. Azok számára akik ezt nem tanulták meg, a lecke folytatódni fog egészen addig, amíg készen nem állnak a felemelkedésre. És mivel a valóságban nem létezik az idő fogalma, az összes idő rendelkezésükre fog állni amire csak szükségük lesz, hogy saját ütemükben fejlődjenek.

Egészen természetes, hogy folyton előre törekedjünk és evolúciótok akkor is folytatódni fog, ha tudatosan ennek nem is vagytok tudatában. Igen, léphettek egyet hol előre hol hátra ahogy nektek tetszik, de az eredmény pár kivétellel mindig valamilyen formában az előrehaladásotok lesz. A lélek megtagadhatja saját forrását és Fényét egészen addig, amíg a Forrásba való visszatérés jelenti a legjobb megoldást számára és az egész folyamat újra kezdődhet. És mondjuk ezt mind tinektek akik nemcsak, hogy tisztában vannak saját Fényükkel, hanem akik elhatározták, hogy felemelkednek. Lábatokkal szilárdan a felemelkedés útján álltok és sokan tisztában vannak a belső változásokkal, főleg azokkal amik átváltoztatják sejtjeiteket, hogy felkészítsenek a magasabb rezgésszámokra. Látjuk, hogy sokan közületek úgy tudnak közlekedni, hogy a negatív energiák bármi befolyással is lennének rátok és valóban képesek vagytok azok erőit csökkenteni Fényetek segítségével.

Nagyon meg vagyunk elégedve az elmúlt évek alatt elért haladásotokkal azért, hogy kiderüljön az igazság. Jól informált helyzetetek és megérzésetek segített nektek felülkerekedni az alacsonyabb energiákon. Nem félemlíthetnek meg, hacsak ti nem hagyjátok. Őrizzétek meg nyugalmatok és mint ahogy azt már oly gyakran mondtuk, fókuszáljatok a csodálatos jövőre ami rátok vár. Hamarosan tudatosítjátok, hogy minden ami meg volt nektek ígérve nemsokára a tietek lesz és türelmetek bámulatra méltó ha azt vesszük, hogy mennyi időbe telt, hogy idáig eljussunk.

SaLuSa vagyok a Szíriuszról és megmondhatjuk, hogy a Spirituális Hierarchia is egyre közelebb kerül hozzátok, hogy tanui lehessenek és részt vegyenek a végidőkben. Végtelen szeretetet és segítséget kaptok részükről, mégha nem is tudtok róla.


Köszönettel, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Fordítás: Livia - Galaktikus Üzenetek


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.