Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, May 2, 2011

SaLuSa, May 2, 2011

Ahogy azt kezditek észrevenni, az idő nem állandó és attól függően amit éppen csináltok, néha felgyorsulni látszik olyannyira, hogy meg vagytok győződve arról, hogy elveszítettétek időérzéketek. Ez is azt mutatja, miként váltottatok át egy magasabb tudatosságú rezgésszámba. Legvégül, az idő megszűnik lineáris lenni és minden a “Most”-ban fog történni, mert a valóságban a múlt, jelen és a jövő, mind Egyet alkotnak. Ezért tudjuk minden kétséget kizáróan állítani, hogy a mi magasabb szemszögünkből nézve, a Mennybemenetel már megtörtént. A Mennybemenetel folyamata, fokozatosan változtatja át fizikai testetek és egész kinézetetek, ahogy ez természetes velejárója a folyamatnak. Beszéljünk azon lelkekről akik nem válaszolnak a magasabb energiákra, sőt egy kis érdeklődést sem tanúsítanak ez iránt az egész iránt. Ennek okaként, a két csoport között szétválasztasztódási folyamat tapasztalható, ami meg fogja határozni, melyikőjük fog felemelkedni, vagy ott hagyni a Földet más úticélt választva. Ez mind az Isteni Terv része, ami a Világegyetem Törvényein alapszik ami biztosítja, hogy minden lélek a számára megfelelő evolúciós fokra lépjen.

A felemelkedésetek, a legfontosabb aspektusa mindannak, ami a Mennybemenetel idejéig még hátra van. A kvantum-ugrás felkészítéséhez, ami a jövőbe fog titeket repíteni úgymond szükségszerű, hogy egy szinte teljesen új életstílust ismertessünk meg veletek. Be kell, hogy tömjük azon hézagokat, amiket az Illuminátusok készakarva teremtettek, hogy titeket visszatartsanak. Ennélfogva egy folytonos szükségállapotot idéztek elő, megakadályozván, hogy hasznot húzzatok az új technológiákból. Ennek következtében, legtöbbetek a létért folytatott örökös küzdelemnek volt kitéve és szinte az összes Fejlődő ország folytonos szegénységben élt. Mielőtt a végidők elérkeznek, bőség és béke lesz osztályrészetek és mihelyt felemelkedtek, a legcsodálatosabb idők várnak rátok. A Föld mostani formájában is gyönyörű, de mihelyt felemelkedik, maga a tökély mintapéldája lesz, egy igazi mennyország. Ti pedig védelmezőjeként lesztek megbízva és mint egy teljes tudatosságú Lényre fogtok tudni tekinteni és megbecsülni.

Mi a Galaktikus Federáció szintén részei vagyunk sorsotoknak, nemcsak azért vagyunk itt, hogy vezessünk titeket. Mi a részetek vagyunk és együtt újra egyesülni fogunk, hogy megint Egyek lehessünk és együtt az evolúció egy új fokára lépjünk. Végre valahára kezdtek visszatérni tudatosságotok eredeti szintjéhez. A szétválasztás fátyla lehullik és már nem kell sokat várni arra, hogy rádöbbenjetek, kik is vagytok valójában és követeljétek függetlenségetek. Annak ellenére amit némelyikőtök érez, igenis méltóak vagytok a rátok várt lehetőségre és két kézzel kell, hogy megragadjátok azt. Egy ilyen alkalomra több ezer évet fog kelleni újra várni. Ez természetesen teljesen rajtatok múlik és biztosak lehettek abban, hogy mielőtt erre az életre leszülettetek volna, mindenről jól informálva voltatok. Ha úgy érzitek, hogy a Mennybemenetel felé hajlotok, akkor egész biztosan ti voltatok azok, akik eldöntöttétek, hogy részesei akartok lenni. Ne aggódjatok azon, hogy vajon készen álltok-e rá, mert tudatossági szintetek addigra meg fog növekedni. Ez gyanítható már azokból az apróbb jelekből, amiket magatokon tapasztaltok. Nagyobb önfegyelmet tudtok gyakorolni gondolataitok és érzelmeitek felett és jobban a szívetek középpontjában tudtok maradni, nyugodtan és békében, leszámítva mindazt, ami körülöttetek történik. Valójában már puszta jelenlétetek másokra megnyugtató hatással van.

Tisztában vagyunk azzal, hogy fáradtak és csalódottak vagytok a hosszú várakozás során, ahogy vártok valami pozitív jelre. Mindezek ellenére a káosz az első jele annak, hogy valami fenomenális tisztítási folyamat történik. Értsétek meg, hogy a Föld negatív energiával van beszennyezve, mit meg kell, hogy tisztítsunk mielőtt a békét meg lehetne alapozni. Sajnálatos, hogy néhány lélek aki a tisztítási folyamat része, épp a dolgok legsűrűjében találja magát, de gyakran ez önkéntes választáson alapult, hogy vezekeljenek azon cselekedetekért, ami idáig vezetett. Ez feloldja karmájukat ugyanakkor lehetővé teszi, hogy egy új pozitív energia alapozza meg magát azon területeken. Természetesen kötelező fizikai változások kísérik mindezt és mi ezeket tartjuk szemmel, hogy minden kárt vagy életveszteséget minimálisra csökkentsünk. Ki kell, hogy hangsúlyozzuk, hogy nincs jogunk élettervetekbe beleavatkozni. Ez azt jelenti, hogy némelyikőtök ott találja magát ahol az aktivitások a leggyakoribbak. Ez viszont semmi módon nem befolyásolja felemelkedési lehetőségetek, mert a Mennybemenetelre a fizikai halál után is sor kerülhet.

Sokkal több dolgunk akad mint valaha is, ahogy a Föld újra morog a negatív események hatására. Földanya ugyanakkor tisztában van azzal, hogy mindez része a létfontosságú tisztításnak, amit be kell fejezni mielőtt mindenki fel tudna emelkedni. Ahogy a Föld ki van téve az erőteljes Fényenergiák beáramlásának, erőszakos kitörésekre lehet számítani. Az alacsonyabb energiák mindennél gyorsabban alakulnak át, ami egy sokkal békésebb végkimenetelt fog eredményezni. A Fénylények szintén közreműködnek felemelkedésetekben és azt tanácsoljuk, hogy hagyjatok elegendő időt ezen energiák feldolgozására. Hiszen testetek folyamatosan változik és tenni fogja ezt mindaddig, amíg sejtetek kristályalapúvá nem válik, hogy egy nagyobb tudatosságot legyen képes magában tárolni. Egy nagy felemelkedés felé tartotok, ami teljes tudatossághoz fog vezetni, ami végezetül Galaktikus Lényekké változtat át majd titeket.

Álljatok pozitívan hozzá napi teendőitekhez és ne hagyjátok, hogy a félelem befészkelje magát agyatokba. Mostanra már tudnotok kéne, hogy jövőtök biztosítva van és, hogy a Föld és civilizációtok számára fenntartott Isteni Terv, nem bukhat el. Ne adjátok meg magatokat a sötét összeesküvők próbálkozásainak, hogy eltérítsenek utatokról. Az igazság az, hogy a sötét összeesküvők lelki gyötrelmeken mennek keresztül, ahogy a tudatosság hirtelen megemelkedése miatt, egyre növekvő tudatosságra ébrednek, hogy miképp kontroláltak és hajtottak rabszolgasorsba titeket. Minden területen az igazságot kutatjátok és valóban, az igazság megszabadít. Bizalmatokkal csúnyán visszaéltek azok, akiknek azért kellett volna dolgozniuk, hogy saját érdeketekben járjanak el, nem pedig sajátjukéban. Lehullott arcukról a maszk és napjaik meg vannak számlálva. Hamarosan drasztikus változásokra kerül sor, ami lehetővé teszi a széleskörű változásokat a leghatalmasabb kormányokban. Nagyon kevés dolog fog tudni előrehaladni addig, amíg nem a megfelelő emberek vannak vezetői posztban, akik átvezetnek titeket a Mennybemenetel utolsó végső periódusán.

SaLuSa vagyok a Szíriuszról és megmaradok a Galaktikus Federáció egy bizonyos csoportjának szóvivőjeként, hogy titeket továbbra is vezesselek.

Köszönettel, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Fordítás: Livia - Galaktikus Üzenetek


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.