Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, January 18, 2103

SaLuSa – 2013. január 18.
 
Mike Quinsey közvetítése- 


Nincs semmi, ami háttérbe szorítaná, elódázhatná a Felemelkedési folyamatotokat. Minden elfogadható módón halad tovább előre. Valahol, az utatokon – és nem is olyan messze a jövőtökben – civilizációtok teljes mértékben felemelkedik, a tervek szerint. Azon a ponton el fogjátok érni a „döntő többséget” és sikeretek nem lesz semmilyen külső tényezőtől függő. Így tehát tőletek függ, hogy megteremtsétek ehhez a feltételeket, eléréséhez koncentráljatok erőteljesen arra, amit szeretnétek megvalósítani. Nem veszítsétek szem elől a tényt, hogy ti magatok is folyamatosan teremtitek a jövőtöket, ahogyan a párhuzamos világokat. Bizonyosodjatok meg arról, mi az amit ti kívántok – és szándékotokat arra vetítsétek ki, ami tiszta és teljes és mindenki javát szolgálja.

Hogyha a fejlődéseteket szemügyre vesszük, akkor most sokkal hatalmasabbak vagytok, mint valaha; és a sötétek hatalmak gúzsba kötésével már csak kevés áll útjába, hogy megvalósulhassanak a számotokra kilátásba helyezett dolgok. Az általatok ismert világ, még mindig magán viseli a régi valóság jegyeit, de már most alig van mit adnia, mivel ti (belsőleg már) hátat fordítottatok ennek a régi világnak. De ti magatok vagytok azok, akik megidézik ezt az átváltozást, és már sok mindent elértetek bizonyos téren és erre épülnek majd a további nyilvánosságra hozott esetek, ami biztosít benneteket arról, hogy tudatában legyetek, az Új Kor elkezdődött. A világ még mindig egy meglehetősen nagy összevisszaságban van [háborús konfliktusokra utal], de tervben vannak olyan események, melyek békés megoldásokat nyújtnak; és ahol szükséges hátfedezéket biztosítunk. Természetesen nem áll szándékunkban látóteretekből visszahúzódni, mert a jövőnk erősen összefonódik a tiétekkel.

Mi a FÉNY Galaktikus Föderációjától folyamatosan szorgalmasan dolgozunk az ügyön, mert sok kérdés tisztázása szükséges az átalakulást illetően. Ez azt jelenti, hogy fenntartjuk a kapcsolatot a szövetségeseinkkel, hogy biztosra menjünk, hogy terveinknek olyan eredménye lesz, amire szükségünk van. Úrhajóink eredményesen megakadályoztak egy atomháborút, melynek veszélye nemrégiben nem csak egyszer állt fenn. Az ilyen ötleteknek nincs helye a világotokban; ezek az utolsó sötét erők fegyverei, akiket megfosztottak hatalmuktól. Idővel minden háborús tárgyalás befejeződik és kikiáltják a teljes világbékét. Sok [hadipari] gyár, akik kapcsolatban állnak az ilyen természetű dolgokkal, békésebben és hasznosabban kell kamatoztatniuk tehetségüket. De nincs szükség az aggodalomra a jövőbeni állás-helyzet miatt, mert az emberek nem fognak hiányt szenvedni a változásból fakadóan, mert a bőség minden szükséget kielégít majd.

Megszabadultok a szegénységtől és a hiánytól és egy olyan társadalom tagjai lesztek, akik gazdagságukat mindenkivel szüksége szerint megosztja. Haladjatok egyszerűen a sodrással együtt és legyetek tudatában, hogy a frusztrációitok és a csalódottságotok nemsokára elhalványodnak. Olyan messzire jutottatok előre Felemelkedésetek útján, hogy abszolút biztos, ez lesz az eddigi legnagyszerűbb élményetek. Ezután lehetséges, hogy meggondoljátok, beteljesítettétek küldetéseteket Földanyáért és a dualitásért és szeretnétek visszatérni az otthonotokként tekintett bolygóra. Ez a ti egyéni döntésetek lesz, mely a további jövőtökről dönt, és sokan lesznek, akik folytatni akarják utazásukat Földanyával. A Föld tisztítási folyamata most komolyan elindul, és ezen a téren jelenleg nagyon aktívak vagyunk.

Így természetesen többször figyelhettek meg minket egeteken, mivel az ellenünk irányuló fenyegetést kiiktattuk, így számunkra is biztonságosabb lesz, ha megmutatkozunk. Jelenlétünkkel kapcsolatban nem szeretnénk kétségek között hagyni benneteket, és akkor az ’Első Kapcsolatfelvétel’ egyre valószínűbb lesz. Természetesen a korrekt protokoll figyelembevételével zajlik majd, mely alapját a különböző nemzetek államvezetőinek illetékessége képezi. Nincs semmi, amit ki akarnánk kényszeríteni, de az a határozott kívánságunk, hogy most már ne tartson túl sokáig. Sok dolgunk van veletek közösen és már ismerjük közületek azokat, akik a megfelelő szövetségeseink, akik a változásokban közreműködnek. Ebből az okból kifolyólag egyesek köztetek különböző időpontokban már meglátogatták az űrhajóinkat; de emlékeiket erre egyelőre eltávolítjuk, hogy elkerüljük a túlzott reakciókat. Addig amíg más földi felelősségeteknek kell eleget tennetek, nem szeretnénk, hogy elterelje róla a figyelmetek, vagy akár hogy elhanyagoljátok őket. A nagyon közeli jövőben lesz elegendő idő, hogy felfrissítsük ezeket az emlékeket
Osztozunk jövőtök víziójában, amikor civilizációtok velünk együtt, mint Egység létezik egymás mellett. Ekkor az életről alkotott felfogásotok és valódi céljai világossá válnak számotokra, melyet korábban elbarikádoztak előletek és ez elválasztott egymástól benneteket. Már látható számunkra, hogyan kezdtek másokba belelátni és felismeritek, hogy lényegében mindenkiben ott van a vágy a békére és a boldogságra. Ekkor már képesek vagytok kölcsönösen örülni a különböző életstílusaitoknak, és művészien megtaláljátok minden személy belső lényének valódi kifejeződését. Felejtsétek el a bőrszínt vagy rasszokat, a politikát vagy vallást; mert idővel semmi nem áll útjába az újra egymásra találásban! Már önmagában a modern utazási és kommunikációs lehetőségek megkönnyítik, hogy közelebb kerüljetek egymáshoz. Azok közületek, akik hisznek a reinkarnáció igazságában, sokkal egyszerűbb elfogadni, amiről itt most beszéltünk. Tisztában vagytok vele, hogy Mindegyikőtök már sok életciklust töltött el különböző kultúrákban és országokban – mint evolúciós fejlődésetek részeként.

Legyetek tisztában vele, hogy a dualitás majdnem véget ért és hogy saját akaratotokból vállalkoztatok, hogy tapasztalatot gyűjtötök benne; és ezt joggal lehet ’kísérletnek’ nevezni. A dualitás soha nem volt az igaz valóságotok, de egyes emberek annyira hozzászoktak, hogy csak kelletlenül adják fel. A megszokott mindig komfortos érzést nyújt, - de a dualitás és a harmadik dimenzió betöltötte funkcióját és most felbomlik. De az is igaz, hogy azok, akik egy hasonló létezésben időznének, az ő kívánságuk is teljesül. Isten ruházott fel benneteket a szabad akarattal, és ezt nem veszi el tőletek. Csak ti magatok adjátok fel önként, ha a magasabb dimenziókban haladtok előre és FÉNY tiszta lényeivé váltok. Ekkor Eggyé váltok Minden Létezővel - és Isten akaratát szolgáljátok.

Jelenleg, egyelőre csupán valódi Lényetek csak egy aspektusa vagytok és érthető módon ezért nem vagytok tudatában, milyen csodálatos és hatalmas lelkek vagytok tulajdonképpen. Lehetőségeitek végtelenek, és az első lépés ennek a felismeréséhez a Felemelkedéssel jön és a teljes tudatotokba való visszatéréssel. Gondolkodjatok nagyban, amikor ebben az évben haladtok előre az időben, és tudjátok, hogy rendkívül különleges és izgalmas lesz. Végre ’felnőttök’, ahogyan ti mondanátok és a múlt gyorsan eltűnik a messzeségben és nem fog benneteket magába szívni. Így engedjétek a dolgokat útjukra és az energiátokat arra használjátok, hogy segítsetek, az átváltozást valóra váltani. Legyetek inkarnálódott SZERETET és bocsássatok meg mindenkinek, aki a sötétség útját járva lépett életetekbe, - és engedjétek el a SZERETET-etek által. Ez az egyetlen út, hogy kiszabadítsátok magatokat a múltból és hogy teljesen beléphessetek a FÉNY-be.

SaLuSa vagyok a Szíriuszról, és nagyon boldog vagyok, hogy szándékotokban áll tovább előre törni és nem pazaroljátok energiátokat arra, ami már történelem. A jövő a tiétek; így biztosítsátok magatokat, hogy olyan lesz, amilyet valójában szerettetek volna.

Köszönet, SaLuSa!

Mike Quinsey

Csatornázta: Mike Quinsey
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás: http://www.treeofthegoldenlight.com


Dear readers,
If you would like to help translate messages from Mike Quinsey into Hungarian, please let us know at: info@galacticchannelings.com or write to luisavasconcellos2012@gmail.com. To maintain a good quality we are looking for native speakers.
We are also looking for people to translate messages from Matthew Ward and Blossom Goodchild into Magyar.