Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, January 21, 2011

SaLuSa, January 21, 2011

A káosz a végső időknek egyik természetes jellemzője, de ahogy a régi visszavonul úgy ad helyet az újnak. Mostanra már látnotok kéne azt az irányt ami felé tartotok és ami a Mennybemenetel felé vezet titeket. Mindennyiótok személyes megtapasztalási folyamaton megy majd keresztül mihelyt kezditek észrevenni, hogy tudatosságotok megváltozott. Azon kapjátok magatokat, hogy képesek vagytok jobban egyensúlyban maradni és a külső események nem egykönnyen zökkentenek ki titeket. A végső idők nagy tesztje határozza majd meg, hogy mennyit fejlődtetek. Érzékszerveitek folyamatos teszteknek vannak kitéve a halál és egyéb rombolás által ami a médiát folyamatosan foglalkoztatja. Amikor sziveteket már nem a félelem mardossa, hanem képesek vagytok a bajbajutottak felé szeretetet és szánalmat mutatni, akkor és csakis akkor a negativitás hatóereje nem fog tudni elérni titeket. Az emberekben fortyogó düh csupán a már meglevő félelmet növeli és azok javára dolgozik akik próbálnak próbálnak titeket összezavarni.

Ha körbenéztek képesek lesztek találni elegendő jó hírt amik megerősítik reményeiteket. A jelek azt mutatják, hogy a Sötét Összeesküvés rohamosan veszíti el a felettetek való uralmát. Figyeljétek meg hogyan tesz a Kínai vezetőség engedményeket a Nyugat felé és hogyan használják fel hatalmukat megakadályozva ezáltal azt, hogy az Illuminátusok a Kelet távolabbi részén is megvessék lábukat. A kínaiak részét képezik annak a növekvő mozgalomnak ami a világot próbálja stabilizálni és gyökerestül tépi ki azon befolyásokat melyek egy újabb háborús helyzetbe próbáltak belesodorni titeket. A kisebb civakodásokat vagy összetűzéseket nem tudjuk megakadályozni, de minden teljes háborúra való kísérletet meg fogunk hiúsítani. Ez nemcsak hogy hatáskörünkbe tartozik hanem velejárója a növekvő tudatosságnak mely békét keres minden ember számára. A néhány már nem diktálhatja tovább az Emberiség menetét és az ösvény megnyílik az általatok ismert kettősség végső fázisa felé.

Több életen és civilizáción keresztül jóformán minden létező vallás és kultúrát megtapasztaltatok és ma egy rendkívül fejlett lélekként álltok előttünk. Ösztöneitek kifinomultak és azon kívül hogyan tudnátok tudásotokat a mindennapi szituációkban felhasználni, már vajmi kevés újat tanulhattok. Tudásotok használatától függően lesztek képesek döntéseket hozni amik megtartanak a Fényben. Ahogy a Fensőbb Énetek szerint kezdtek működni, úgy szakad meg köztetek minden kapcsolat a Sötét Összesküvők minden aktivitásával. A Fennsőbb Énetekkel való együttműködés életetek normális irányvonalává válik mely harmóniában és egyensúlyban fog megnyilatkozni. Az Emberi Törvények – melyekért csatákat vívtok, hogy igazságra tegyetek szert -, csupán szegényes visszatükröződései az Univerzális Törvényeknek. Eljövetelünkkel megváltoznak a dolgok és az Alkotmány apróbb kiegészítésekkel vissza lesz állítva. Ennek szükségességét a népesség rohamosan kezdi felismeri. A Sötét Összeesküvők semmi esetre sem kapták meg mindig amit akartak, a különbség csupán az volt, hogy egészen a közelmúltig gaztetteiket teljes nyíltsággal követték el. A Fény ezzel szemben a színfalak mögött ügyködött és a biztonság érdekében jobban szereti a névtelenséget. A valóságban a Fény sosem szűnt meg a ti felemelkedésetekért dolgozni.

Most meg már itt álltok várva a Kormányváltást, a Közzéteteleket és a Bőség programot mely e ciklus fennmaradó periódusába vezet el titeket. A dolgok jól haladnak és a megfelelő időben akcióba lépünk és az élet drasztikusan meg fog változni. A minket érintő első bejelentések nagyon fontos szerepet fognak játszani abban, hogy az embereket támogatásukról meggyőzzük és megnyerük bizalmukat. Emiatt sok figyelmet szentelünk nekik. Zavarodottság fogja majd kezdetét venni és belefog tartani némi időbe amíg a jelenkori történelmeteket megtisztítjuk hamis vagy félrevezető információktól. Készakarva félre voltatok vezetve és több eseményt illetően a sötétben tartottak titeket, de mint Független Lényeknek minden jogotok megvan tudni az igazságot. Példának okáért rengeteg és tagadhatatlan bizonyítékok vannak arra vonatkozólag, hogy nemcsak, hogy volt de a mai napig van élet a Holdon és a Marson. Az is tudvalevő, hogy van egy Belső Homorú Föld mely fejlett Lényeknek ad otthont és most nem azokra a földalatti bázisokra célzunk ahol Emberek és Földönkívüliek élnek. Oly sok minden van amit meg kell tudnotok, hogy végre kiderüljön az igazság. Ezek az információk egyszerre lesznek sokkolóak és megdöbbentőek.

A legfontosabb az lesz, hogy minden kétséget kizáróan be tudjuk nektek bizonyítani minden információ igaz voltát amit átadunk nektek és maga a módszer amivel ezt elérjük megdöbbentőleg fog hatni rátok: visszaviszünk titeket a múltba. Szeretitek a rejtelmeket, de méginkább szeretni fogjátok a válaszokat amikkel megvilágítjuk azokat. Példának okáért vegyük a Nagy Piramisokat. Építési idejük és céluk több spekulációra adott okot. Némely kutató sok mindenre fényt derített erre vonatkozólag, de legtöbbeteknek vajmi kevés fogalma van róla. Legyen annyi elég, hogy építésük több tízezer évre nyúlik vissza és hogy Földönkívüliek építették őket. Kezdtek rájönni, hogy ezek a földönkívüliek egy egész hálózatot építettek fel ezekből az óriásokból. Róluk szóló ismereteitek nagyon korlátozottak és pontatlanok de ugyanez elmondható az utóbbi 12,ooo évre. Ami érdekes azonban az az, hogy ti vagytok saját magatok ősei. Ez magyarázza azt az erős köteléket amelyet némelyikőtök bizonyos civilizációk felé érez. Nyilvánvaló, hogy ez befolyásolja ízléseteket és mi az amit előnyben részesítetek. Bele fogtok borzongani amikor megmutatjuk -elhozván nektek a múltat -, hogyan is épültek a Nagy Piramisok.

Kedveseink, találjatok örömet és elégtétel tudva azt, hogy mi vár rátok.. A Sötét Összeesküvőknek nem lesz többé beleszólásuk a dolgokba és minden pozíciójukból el lesznek távolítva. Dicső Szellemi Lények veszik át helyüket, hogy az Emberiséget végre valahára elvezessék a Fénybe. Minő boldog idők is várnak rátok nemsokára és ezt onnan tudjuk hogy mi is részesei vagyunk ennek. El tudjátok képzelni micsoda hatalmas teher esik majd le vállatokról és hogy milyen gyorsan oldódnak meg majd a stresszes helyzetek? Már maga a teljes szabadság hatalmas ugrást fog jelenteni mely abból a felfedezésből fog eredni, hogy az Egy magába foglalja Mindazt Ami.

SaLuSa vagyok a Szíriuszról és elmondhatjuk, hogy a Galaktikus Federáció teljes lázban ég annak a közelségétől amikor a világ minden sarkán létünket hivatalosan is bejelentik. Csökkenteni szeretnénk a sok szenvedést a nélkülöző országokban és persze szerte a világban. Rendelkezünk minden tapasztalattal ami ahhoz kell, hogy a dolgokat gyorsan megváltoztassuk. Mi a velejébe látunk a dolgoknak és pontosan tudjuk mi az ami azonnali tetteket követel. Tartsatok ki Kedveseink mert a segítség úton van a tőle telhető leghatásosabb és legszelídebb úton.

Köszönettel, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Fordítás: Livia


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.