Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, January 19, 2011

SaLuSa, January 19, 2011

Türelem rózsát terem és jó sok türelemre volt szükségetek az elmúlt pár év során. Ám a sok csalódottság és várakozás ellenére, a Mennybemenetelre tett előkészületek akadály nélkül folytatódtak. Néha úgy tűnhetett, hogy nem sokat haladtunk előre de a sok késedelem ellenére is az eredeti terv lebeg a szemünk előtt. A legfontosabb az az, hogy a Fényküldöttek folyamatosan a Mennybemenetelt tartották szemük előtt ezáltal segítve elő a Föld tudatosságának megemelését. Azon fontos változások amikre oly régen vártunk rövidebb időzónába lettek sűrítve, de ettől még ugyanolyan hatást fognak elérni. A változások be fogják váltani a hozzá fűzött reményeiteket és máris több embert állítottak csatasorba. Láthatjátok miként reagál a világ a változó energiákra és láthatjátok amint maga az eredmény fizikai formát ölt. Ez nyugtalansághoz, felvonulásokhoz sőt mi több erőszakhoz vezet ami bár sajnálatos tény -, de ez is mind azt mutatja, hogy az emberek nyugtalanok és változásokat követelnek. Azt szeretnénk ha mindenki tájékoztatva lenne a Mennybemenetelről, mert az szükségtelenné tenne minden további erőszakot. Így az energiák pozitívak maradnának és a jóra lehetne azokat felhasználni.

Nekünk a Galaktikus Federációnak sokkal több dolunk van mint eddig bármikor. Nem mintha szükségesnek látnánk azt, hogy pontosan tudjátok mi is az amit csinálunk. Arra vigyázunk, nehogy elszabaduljanak a dolgok míg mi támogatjuk a szövetségeseinket: a Sötét Összeesküvők és a Fény végső harca elérkezett. Ha csak célzás esik atomfegyverek bevetéséről, mi megakadályozzuk hogy bármi is történjen. Biztosíthatunk titeket arról, hogy mindegy mit olvastok az újságban vagy láttok a hírekben, nukleáris háborúra nem fog sor kerülni. Hosszú időnek előtte kaptuk meg ezen Isteni útmutatást, hisz már így is sok kárt és légszennyezést okozott csupán maguknak a fegyvereknek a tesztelése. Az Ember vajmi keveset tanult amióta az első Atombombát ledobta Japánra arról nem is beszélve, hogy teljesen szükségtelen volt a békés behódoláshoz.

Milyen nagy különbséget fogtok majd tapasztalni amikor megérkeztek a magasabb dimenzikókba ahol, harmónia és béke lakozik, mely finom energia teljesen át fog hatni titeket. Minden lélek akivel találkoztok körbevon titeket majd szeretetével. Nehéz elképzelnetek milyen gyönyörű és békés érzés is lesz ez. Úgy fogjátok magatokat érezni, mintha pihe-puha felhőn lebegnétek. A felsőbb dimenziókban a negativitás vagy disszonancia legkisebb szikrája sincs jelen és maga az öröm, hogy egyáltalán ott lehettek mámorító élmény. Míg a Föld maga lett az élő pokol, addig a magasabb dimenziók a Mennyet fogják képviselni. Ami felől teljesen biztosak lehettek az az, hogy minden lélek akikkel majd ott találkoztok, az felemelte saját rezgésszámát e magasabb szintre. Ezért nem találkozhattok ott alacsonyabb frekvenciájú lényekkel, akik máhol találják meg majd saját szintjüket.

A Föld jó találkozóhelynek bizonyult és amolyan szortírozó házként működött különböző szintű, különböző civilizációkból érkezett lelkek számára. Ez az oka annak, hogy némelyikőtök bizonyos csillagközi civilizációkhoz vonzódik kik valószínűleg saját csillagnemzeteitek. Sokatok önként jelentkezett, hogy a Földön inkarnálódjon azért, hogy átsegítsétek az Emberiséget ezen a perióduson. Ahhoz, hogy ezt megtehessétek le kellett csökkenteni frekvenciátokat amin rezegtek és származásotokról való emléketek is elveszett. Hoztatok némi tudást és ügyességet magatokkal melynek legfontosabb jelentősége az volt, hogy segíteni tudjatok az ébredezőknek akik a Mennybemenetelt válasszák. Némelyetek munkásságának legjava még csak ezután jön és a közzétételek után fogtok színre lépni. Onnantól kezdve az idő nagyobb léptékben fog múlni.

Ne essetek kétségbe ha még nem voltatok szólítva bár ég bennetek a vágy, hogy segíthessetek ezekben a végső időkben. Ha tervetekbe van véve, hogy be legyetek vonva akkor az úgy is lesz mert mindannyiótok képessége és tapasztalata ismert előttünk. Nem mintha munkaerő hiánnyal küszködnénk, de szeretnénk ha az Emberek szerves részét képeznék annak ami a nagyon közeli jövőben fogja kezdetét venni. A tény az, hogy ez a ti bolygótok, ti vagytok annak védői és ti vagytok felelőssek annak jelenlegi állapotáért. A karma szerint ezért elvárt tőletek, hogy segítsetek Földanyának meggyógyulni. Ez egy örömteli feladat lesz, hisz annyi mindent köszönhettek Földanyának akit az Emberi Faj Anyjának is lehetne nevezni. Nem mindig tanusítottatok iránta tiszteletet és bántatok vele úgy ahogy kellett volna, de egyszer sem kérte, hogy távolítsanak el titeket felszínéről. Most pedig mindketten itt álltok és készültök részesei lenni ennek a páratlan Mennybemenetelnek, mely dicsőséges alkalmat az egész Világegyetem szívesen fogad. Igen Kedveseim, mint azt már említettük, lehet hogy el voltatok zárva a Földanyán és néha olybá tűnhetett, hogy egyedül vagytok, de a valóság az, hogy jól ismert a kettősségben véghezvitt nemes szolgálatotok.

Tudatosítsátok egyedi pozíciótokat a dolgok skáláján és érezzétek felemelőnek azt, mert mindannyian egyformán vagytok szeretve. A Feltételnélküli Szeretet nem válogat és nincsenek kedvencei, ti mindannyian Isten gyermekei vagytok. Mi látjuk az igazi valótokat amit a külsö test takar és tudjuk, hogy Isteni szikrák vagytok hozzánk hasonlóan. Amikor már végre csatlakoztok hozzánk látni fogjátok, hogy energiáink vajmi kevésbé különböznek tieitektől. Az csupán a különbség, hogy a mi energiaközpontjaink teljesen aktiválva vannak és szélesebb távolságba sugároznak ki mint a tietek. Koronacsakrátok teljes aktiválása után ti is visszatértek majd erre a szintre. Legvégül rájöttök, hogy minden létező dolog energia, kölönböző fény formákba öntve és minden létező dolog tudatossági szintet birtokol. Valószínűleg ez az a tudás ami hiányzott a Földről és ez az ami más életfajok elhanyagolásához vezetett. Nem könnyű számotokra felfogni, hogy néhány állat spirituálisabb mint maguk az emberek.

Megértve az élet értelmét hirtelen minden meg fog világosodni. Fejlődésetekhez mérten fogtok majd mások szolgálatába állni azért, hogy majdan ők is a Fényt kövessék. Azért tesztek így mert mindannyian Egyek vagytok és nem tudtok addig haladni előre amíg az utolsó sem csatlakozott hozzátok. Csoport tudatosság lesz a következő lépés számotokra mely magyarázatul szolgál arra, hogy miért van az, hogy némely médium egy hangot használva szól a csoport nevében. Sietünk hozzátenni, hogy mindannyian meg fogjátok őrizni egyéniségetek és nem lesztek egy csoporthoz sem odakötve örökre. Az evolúció választásokból áll, választásokból amik visszavezetnek a Forráshoz. Tulajdonképpen minden amit csináltok választásotokon alapszik mert semmi sincs rátok kényszerítve amibe nem egyeztetek volna bele előtte.

SaLuSa vagyok a Szíriuszról és kívánom, hogy feladatotokat siker koronázza és véghez tudjátok vinni saját terveteket ami a kettősségben töltött időtöket zárja le.

Köszönettel, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Fordítás: Livia


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.