Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, September 24, 2012

SaLuSa – 2012. szeptember 24.

 Mike Quinsey közvetítése -

A világméretű békemozgalom egyre nagyobb támogatottságot élvez, és ez segít másoknak is, hogy felébredjenek abból a szükségszerűségből kifolyólag, hogy követeléseitek megértésének hiányát nem toleráljátok tovább. A siker a ti oldalatokon áll majd, de nem olyan módon, ahogyan ti azt vártátok volna. Mi is szereplői vagyunk ennek a játéknak és megengedett számunkra, hogy támogassuk a Fénymunkásokat. A fő fókuszpont jelenleg a kormányhivatalok szükséges változtatásain van, hogy a megfelelő emberek vállalhassák a felelősséget jövőtökért. Majd ha egy országnak sikerül minden olyan eddigi embert eltávolítani pozíciójából, akik nem képviselik a lakosság javát, akkor máshol is feltámad az igény az ilyen típusú változásokhoz. Az energia, a sötét lények hatalomfosztását illetően megállíthatatlan lesz, és általában véve, ennek ők is tudatában vannak, tudják, az idejük lejárt. Egyrészt úgy tűnik, reménytelen káosz uralkodik a világon, de a külső felszín alatt ti vagytok az új kor „bábaasszonyai”, ami már várakozik, hogy a régi időszak helyére léphessen.

A régi „Status Quo” [fennálló állapot] már tarthatatlan, mert annak teljes alapstruktúrája magába roskad. Semmilyen erőlködés, semmilyen pénzmennyiség sem képes tovább életben tartani és sok köztiszteletben álló személy is szintén vele bukik. Már zajlanak az igazságszolgáltatási akciók, hogy további jól ismert nevek kerüljenek nyilvánosságra, akik kriminális tevékenységbe keveredtek. Egyes főbűnösök még mindig képesek mások mögött megbújni, akik elvégezték számukra a piszkos munkát. De a végső elszámolásnál, senki nem menekülhet az igazságszolgáltatás elől, hanem felelősségükről kell színt vallaniuk a magasabb autoritások előtt. Ők mind ismeretesek számunkra – ahogy minden tettük az Akasha-Krónikákban feljegyzésre került.

Minden lélek minden gondolata és minden cselekedete automatikusan ismertté válik, de az ehhez való hozzáférés, engedély nélkül nem lehetséges. De figyelembe lesz véve, amint a magasabb birodalmakba emelkedtek, ahol visszatekintetek az életetekre és döntötök abban, mi az, ami szükséges lesz számotokra, mi az, ami segít benneteket a továbblépésben. Egyes emberek számára értelmetlennek tűnhet saját élete, de valójában közületek mindenki pontosan tudta, mi volt az inkarnációtok előtti terv. Ebből az következik, hogy akkor cselekedtek a leghelyesebben, ha a legjobbat hozzátok ki életetek kihívásaiból. Ha hibáztok, ne próbáljatok kesztyűs kézzel bánni magatokkal, mert senki nem várja el tőletek, hogy tökéletesek legyetek. Tévedésekkel és vizsgákkal van dolgotok, hogy a hiányzó részeket kipótoljátok és felemelkedjetek rajtuk, tovább haladva a személyes fejlődés útján. Minden lélek ilyen tapasztalásokon megy keresztül és sokan találkoznak össze ebből a célból, hogy egymást segítve közösen vigyék sikerre a feladatot.
Természetesen a mostani életciklus bizonyos tekintetben más, mint a korábbiak, mert megpróbáltok régi, kérdéses dolgokat tisztázni, amiről eddig nem volt tudomásotok. Egyértelműen nagyon fontos időket éltek, a felemelkedésre való felkészülés tekintetében nagy támogatottságot élvezve. Szeretnénk minél több lélek felemelkedését látni, hogy kiszállhassanak az „újjászületés körhintájából”. Ha ez teljesül, akkor jövőtök irányítása a ti kezetekben lesz majd; meglesz a döntéshez való jogotok, hogy mit szeretnétek következő lépésként tenni. Ekkor már arról is dönthettek, meddig szeretnétek egy bizonyos testen belül tartózkodni; és ezen a ponton szeretnénk emlékeztetni benneteket, hogy a magasabb dimenziókban már nem öregszik olyan mértékben a test, mint azt ti most tapasztaljátok. Egy ilyen mértékű szabadság élvezete lelkesíthet benneteket, hogy megtegyetek minden szükséges lépést, hogy az alacsonyabb rezgésszintről felemelkedjetek.

A legtöbb lélek elérte már saját rezgésszintjének legalacsonyabb pontját és így fejlődésük újra elindulhat felfelé, hogy újra elérkezzenek oda, ahova igazából tartoznak. Lehet valódinak érzékelitek mostani dimenziótok tapasztalatait, de a valós életetekkel szemben, ez csak illúzió. A FÉNY-ből származtok és hatalmas teremtő erővel rendelkeztek. Ha újra felemelkedtek, ismételten megtanuljátok, hogyan kontrolláljátok hatalmatokat és megtanuljátok, hogyan kamatoztassátok ezt az erőt a közösség jólététét szolgálva. Valós „Isteni lényekké” váltok, ezért már most arra összpontosítsatok, hogy valójában mihez szeretnétek kezdeni életetekkel! Időközben már tudatában kell legyetek, hogy ott érhettek el kiváló eredményeket, ahová az energiátok irányít benneteket.

Életetek úgy tűnhet „véletlenek” irányítják, de azok pontosan az általatok bevonzott történések. Léteznek törvényszerűségek, amik figyelembe veszik ezeket az aspektusokat, attól függetlenül, hogy ennek tudatában vagytok-e vagy sem. Nem szükségszerű tudnotok milyen aspektusokról van itt szó, hanem egyszerűen arra kell ügyelnetek a másokkal való interakció során, hogy úgy viselkedjetek velük, mint ahogyan azt ti is elvárnátok. Próbáljátok fokozatosan elfogadni embertársaitokat, akikkel „egyek” vagytok, mert valójában mindannyian énetek részei és ezen a módon vagytok egymással összekapcsolódva. Már túl rég óta nem értik az emberek ezt a más lelkekkel összekötő kapcsot; de ha ti elfogadjátok, hogy mindannyian „Isteni szikrák” vagytok, meg fogjátok érteni, miért van ez így. Mi a Fény Galaktikus Föderációja teljes mértékben ismerjük az igazságot és ezért állunk minden civilizáció szolgálatában. Ez természetes kívánságunk, hogy segítsünk azoknak, akik hasonló cipőben járnak, mint ti.

Elengedhetetlen és kívánni való, hogy végül minden lélek elérjen egy pontra és visszatérjen a FORRÁS-hoz. Ez a kívánság bennetek is ott van, függetlenül attól, hogy ennek tudatában vagytok vagy sem, ez egyfajta hajtóerő, ami felemel és egyre tovább visz utatokon. Rá fogtok eszmélni erre és a közeledő felemelkedés ezen csodás utazásnak csupán egy mérföldköve lesz. Bár végetlennek tűnik ez az út, de vegyétek figyelembe, hogy nemsokára olyan dimenziókban tartózkodtok, ahol „Minden Most Van”. Az időnek, ahogyan azt ti ismeritek, nem lesz jelentősége, bármit is tegyetek, nem lesz időbeni jelentősége, mert a múlt, a jelen és a jövő tulajdonképpen „Mind Egy”. Figyelemre méltó koncepció, ami megengedi számotokra, hogy kövessétek szívetek hangját, így oda mehettek, ahová csak szeretnétek. Egyes lelkeknek nagyon megkedvelt emlékeik vannak a korábbi történelemből származó életciklusokból és még egyszer visszatérnek oda, hogy még erőteljesebben átélhessék őket.

Engedjétek át magatokon az érzést, milyen lesz majd a felemelkedés utáni élet, mert akkor az életetekben bekövetkező változásokra könnyebb lesz ráhangolódni. Ennek kétségtelenül így kell történnie, hiszen ezekről a szintekről érkeztetek jelenlegi dimenziótokba. Ha végre nyíltan meglátogathatunk benneteket és néhányatok meghívhatunk űrhajóink fedélzetére, akkor ízelítőt kaphattok majd az életről, ami rátok vár. A változásokra nagy szükség van és egyes kötelességek, mint szükségtelen dolgok eltörlésre kerülnek, például, hogy életetek legtöbb részét munkával töltsétek, hogy létezhessetek [ford. megj. előteremtsétek a mindennapi megélhetéshez szükséges dolgokat]. Végre lesz elegendő időtök saját magatokra és másokra, ami elégedettséget okoz. Csúnyaság, széttöredezettség és tökéletlenség nem létezhet a magasabb rezgésszinteken, így ott kizárólag a szépség, a kiegyensúlyozottság és a harmónia uralkodik.

SaLuSa vagyok a Szíriuszról és örülök, hogy ezúton vehettem fel veletek a kapcsolatot. Én – magától értetődően – egy vagyok a sok közül, akik megpróbálják szükségleteiteket ebben a fontos időszakban figyelembe venni. Egy napon, a nem oly távoli jövőben találkozni fogunk egymással és ez mindannyiunk számára boldog pillanat lesz!

Köszönet, SaLuSa!

Mike Quinsey

 

Csatornázta: Mike Quinsey

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://www.treeofthegoldenlight.com

 Dear readers,
If you would like to help translate messages from Mike Quinsey into Hungarian, please let us know at: info@galacticchannelings.com or write to luisavasconcellos2012@gmail.com. To maintain a good quality we are looking for native speakers.
We are also looking for people to translate messages from Matthew Ward and Blossom Goodchild into Magyar.