Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, September 26, 2012

SaLuSa – 2012. szeptember 26.

 Mike Quinsey közvetítése -

Miközben érzitek, hogy az idő gyorsabban telik, a megjósolt óriási földrengések és más fizikai történések nem olyan módon váltak valóra, mint azt sokan lefestették. Ez a kimenetel részben nektek is köszönhető, hiszen ti hoztátok a Fényt a Földre és ez a dolgok egyfajta csillapodásához vezetett. De ez azonban nem jelenti azt, hogy egyáltalán nem lesznek tapasztalható fizikai változások. Ha saját rezgésszinteteket képesek vagytok a következő hetekben magas nívón tartani, akkor a körülményekhez viszonyítva egy enyhébb lefolyását biztosíthatjátok ciklusotoknak. Természetesen mi is befolyásoljuk a dolgok menetének irányát, mert fenntartjuk a békés időszakot. Igen –egyes országokban valóban folynak még harcok, de nem megengedhető, hogy ezek nagyobb, bolygó szintű méreteket öltsenek.

Talán furcsán hangzik, ha azt mondjuk, hogy megvalósítjátok a Földön békét, de ez így van, mert egyre több ember követeli a békét saját szabadságával egyetemben. Sok országban megfigyelhető, hogy lecsengenek a harcok, mert a katonai személyzet kifejezésre juttatja meggyőződését, hogy eljött az ideje minden háború beszüntetésének. Felismerik, hogy a háború az önvédelem határain túllép és egy értelmetlen cselekedet, ami aligha vezet maradandó pozitív eredményhez. Ehelyett gyűlöletet teremt és azok, akiknek embertársaik és országuk veszett oda a harcokban, bosszút hordoznak szívükben, amíg az be nem teljesül. Nem igaz Kedvesek, hogy ti voltatok, akik a terroristákat életre keltettétek, akik a világ csapásává nőtték ki magukat őrült önpusztító és gyilkos tetteikkel.

Nem szeretnénk, ha feltartóztatna benneteket a világotokban még jelen lévő negativitás, de tudnotok kell, hogyan keletkezett. Természetesen a sötét erőknek is szerepe van, hogy fenntartsák ezt az állapotot, történelmileg nézve és a mai időkben is ők azok, akik a nemzetek között háborút szítottak/szítanak. Ez megszűnik a felemelkedéssel, mert ekkor egy olyan szint felé mozdultok majd, ahol ennek a negativitásnak egyáltalán nincs létjogosultsága. Azok a lelkek, akik azt hiszik, hogy a céljaikat, mint a hatalmat és a pénzt nem tudják feladni, az alacsonyabb dimenziókban maradnak- együtt azokkal, akik még nem világosodtak meg. Mégis, tőlük sem tagadják meg a FÉNY-t, mert semmilyen fáradtságot nem ismerünk, hogy visszatalálhassanak a Fényhez. Egy napon visszatérnek - mint minden lélek, aki azt végül újra elismeri hazájának.

Eközben megnyílik a felemelkedés ösvénye és a változás, ami a továbbjutáshoz szükséges, körvonalazódik lassan. Következésképp a dolgok nem gyors lefolyásúak, mert bizonyos célokat szükséges elérnetek, mielőtt oda érkeznétek. Szövetségeseink továbbra is szívvel és lélekkel dolgoznak és nemsokára láthatóak lesznek az eredmények is. Mint azt már elmondtuk, senki nem akadályozhatja meg, hogy „az utolsó függöny” ne gördüljön le (az eddigi realitásé) és hogy az Illuminátusok ne tűnjenek el örökre az életetekből. A tudatszintjeitek egyre növekednek és egy nagy ugrással előre fel fogjátok ismerni, hogy felemelkedtetek. Akkor nem lesz több bizonytalanság kedélyetekben, mert tudni fogjátok, hogy a korábbi állapototokhoz képest mérhetetlenül megváltoztatok. Ne engedjétek, hogy az aggodalom kedveteket szegje; ragaszkodjatok víziótokhoz, mert így akkor a valóságotokká válik.

Éljetek a „most”-ban és várjátok ki, mikor válik szükségessé mindennapos gondolatmintáitokat megváltoztatni, hogy alkalmazkodjatok a manifesztálódó új kor szelleméhez. Megfelelő időben fogtok róla tudomást szerezni és megbízhattok majd e tudásban, hogy tovább visz utatokon. Érzékeitek a földöntúli dolgokra élesednek és kiszélesednek az új energiák által, amit magatokba felvesztek. A legjobban annak a változásnak fogtok örülni, hogy testetek ténylegesen nem betegszik meg. És ez ismételten csak egy változás lesz a sok közül, ami életminőségeteket gyorsan emeli majd. Azt is mondhatnánk, hogy „még nem éltetek igazán”, amíg nem tapasztaljátok meg a magasabb dimenziókat. Ez a más lelkekkel való kapcsolatot érinti leginkább. Megtapasztaljátok, hogy Mindenki a SZERETET-ben és FÉNY-ben egyesülve, boldogan és teljes harmóniában él együtt.

Mi a FÉNY Galaktikus Föderációja saját tapasztalatból beszélünk, mert mi ezt a szintet éljük meg, amihez ti közelítetek. Mi egy örömteli környezetet tapasztalunk meg, amiben minden életforma kölcsönhatásban él egymással. A különböző életformák közötti interakcióban nem létezik félelem, mert ott minden élet a bizalmon alapszik. Következésképp ott senki nem érzi magát elnyomva vagy kitaszítva, hanem Mindenki szabadon, örömtelien és nagy boldogsággal fejezheti ki magát. Az alacsonyabb rezgésekkel kapcsolatban álló gondolatok, ott már nincsenek kihatással a hangulatotokra, mert a tiszta és romlatlan dolgokra összpontosítunk, amik menetesek a negativitástól. Ha ebben a világban élnétek életeteket, akkor nem szenvednétek semmiben hiányt, mint ahogy az unalmas időket sem ismerünk. Annyi minden vár felfedezésre és ahogyan emelkedtek egyre följebb, csak a „csillagos ég lesz a határ”, mint azt mondani szoktátok.

Így Kedvesek, hozzátok ki a legjobbat az utolsó napjaitokból az eddigi Földeteken. Még mindig sok szépséggel és energiában bővelkedő helyekkel rendelkezik. Az érzékenyebbek köztetek tudni fogják, mire gondolok. De szintén vannak olyan területek, amik szörnyen szennyezettek, abból az okból kifolyólag, hogy évszázadokon keresztül háborúk és konfliktusok alacsony energiáinak voltak kitéve. A felemelkedése előtt ezek a területek megtisztításra kerülnek, ami már megkezdődött. Hogy segítsünk nektek, a Földön kívülről is tudunk dolgozni, de ha megtörténhetne a találkozásunk, akkor ezt a vállalkozást közösen folytathatnánk. Fölanya egy rendkívül türelmes lény volt, miközben életciklusotok utolsó szakaszát kísérte. Érzékeli és örül a vele való kapcsolatfelvételnek, amikor újra olyan közel kerültök egymáshoz, mint a régi időkben. Ez a közeljövőben meg is történik, ha megértitek a többi életformával való kapcsolat lényegét.

Ti mindannyian azért születtetek, azért kerültetek ide a Földre, hogy élvezhessétek a Teremtőtől származó nagyvonalúságot és szépséget és hogy megtanuljátok, hogy tudjátok egymást támogatni. Sajnos az utóbbi időben eltávolodtatok a természettől és elfelejtettétek mennyire szükségetek van egymásra. Ez is megváltozik, és sokan felismerik az ember helyét a Földön - ahogyan annak jelentőségét, hogy az ember minden életforma felvigyázója a Földön. A buddhisták ismeretesek az együttérzésükről és megmutatták, hogyan lehet a természettel harmóniában élni. Egyesek közületek ennek is tudatában vannak, és mások számára jó példával járnak elő, hogy mások is megteremthessék a természettel való őszinte kapcsolatot.

SaLuSa vagyok a Szíriuszról és kérlek benneteket, bizakodva haladjatok tovább utatokon. Nincs semmi, ami az új korral kapcsolatos és amitől vissza kellene riadni, mert az új kor megtestesíti mindazt, amit egyáltalán csak kívánni tudtatok. Felkészülünk, hogy bemutatkozhassunk nektek, függetlenül attól, erre milyen körülmények között lesz lehetőség és ezt olyan módon tesszük meg, hogy senkiben ne keltsen félelmet, hisz ez távol áll tőlünk: mert mi SZERETETTEL és FÉNNYEL érkezünk hozzátok!

Köszönet, SaLuSa!

Mike Quinsey

 

Csatornázta: Mike Quinsey

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://www.treeofthegoldenlight.com

 Dear readers,
If you would like to help translate messages from Mike Quinsey into Hungarian, please let us know at: info@galacticchannelings.com or write to luisavasconcellos2012@gmail.com. To maintain a good quality we are looking for native speakers.
We are also looking for people to translate messages from Matthew Ward and Blossom Goodchild into Magyar.