Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, January 26, 2011

SaLuSa, January 26, 2011

A világ két korszakából az egyik leáldozóban van ahogy a régi séma felbomlik és már nem képes többé az embereket rabságban tartani. A kibontakozó új séma segít megalapítani az új jövőtöket formáló rendszert. A változás felfordulást és káoszt okoz és sokan próbálnak a régi állapotba kapaszkodni mert vajmi kevés vagy semmi fogalmuk sincs arról, hogy mit tartogat számukra a jövő. Adjatok időt magatoknak amíg el tudjátok fogadni az igazságot amit alkalmas időben feltárunk előttetek és ami hozzájárul a világ nemzeteinek egyesüléséhez. Persze lesznek olyanok akik nem fogják megváltoztatni hitüket és elhagyják a Földet anélkül, hogy részt kívánánnak venni a Mennybemenetelben. Szinte minden nap valami újabb hazugság lepleződik le és ez csak növeli bennetek az égő vágyat, hogy magatok mögött hagyjátok ezeket az időket. Ilyen nagy változást legális keretek között kell végrehajtani azok támogatásával, akik buzgón az emberiséget segítik. Itt jövünk mi a képbe, hogy segítsük és védjük az új változást követelő kampány vezetőit. Vissza kell, hogy állítsuk szuverenitásotokat és biztosítani kell azon törvényeket amik ezt lehetővé teszik.

Urai vagyunk a helyzetnek és minden ama intézkedésnek amit meg kell hozni és semminemű közbeavatkozást nem fogunk tolerálni ha egyszer nekilendülnek a dolgok. A sötét összeesküvés fénykora leáldozott, legördül a függöny ami véget vet rezsimüknek. Több ezer éven keresztül hatalmaskodtak rajtatok de a végidők úgy mint bárki másra, rájuk is vonatkoznak. Azt remélték, hogy meg tudják akadályozni az elkerülhetetlent, de a Fény áttörte védőbástyájukat és egyre hatalmassabb méreteket ölt. A Fény eddig legtöbbnyire észrevétlenül dolgozott de ezért nem kell lebecsülni és ugyanakkor ez hamarosan meg fog változni: a Fény munkássága a legjobbakat hozza ki az ébredező emberekből. Az emberek uralma roppant hatalmas, váratlanul sokan kívánnak majd hozzájárulni a változások előrehozásához.

Mi a Galaktikus Federáció arra bátorítunk titeket, hogy mindannyian járuljatok hozzá lehetőségetek szerint az új vezetőséget követelő morajhoz, mely evolúciótok új fázisába visz el titeket. Petícióitok és követeléseitek fel vannak jegyezve imáitokkal együtt és ezek együttes segítségével formáljátok jövőtöket. Minden fizikális manifesztálódás eredete az általatok kibocsájtott gondolatokból ered. Ez az egyszerű magyarázata annak, hogy miért vagytok ti saját valóságotok megalkotói. Ennek eredményeként gondolatotok hasonló vibrációt vonz be és ott ahol sok a felhalmozott negativitás, szembesültök annak kivetülésével. Szakítsátok meg kapcsolatotokat mindennel ami nem válik javatokra és térjetek át egy olyan útra, mely mindezt magatok mögött hagyja. Fordítsátok arcotok az élet derűsebb oldala felé és emeljétek fel magatokat a Fénybe. Ne tegyetek senkivel különbséget hanem szívből viseltessetek mindenki iránt. Amikor minden lélek egymásnak tükörképül fog szolgálni akkorra már a Mennybemenetel is közelebb kerül hozzátok. A 2012-es év utolsó hónapjai lesznek a legfelemelőbbek és ezek fognak a legnagyobb megelégedéssel eltölteni titeket ahogy közelebb kerültök a tökéletességhez.

Rengeteg figyelmet fogunk szentelni mindannyiótoknak és minden általunk kiszabott feltételt ami a Mennybemenetelhez szükséges mindenkinek módjában lesz teljesítenie amit masszív utánpótlásaink tesznek lehetővé. Legelőször az éhező országokon fogunk segíteni majd ezt követően technológia átadásra kerül sor ami tiszta és bőséges ivóvizet fog biztosítani mindenki számára. Az egészségügy merőben el fog térni a mostani gyakorlattól és a hang válik igazi gyógyítóvá. Mindenkinek joga van mindazon alapszükséglethez ami a boldog létezést és függetlenséget biztosítja. Ezzel egyidőben a közoktatás az egész világra ki fog terjedni, hogy kisebb csoportokat új úton lehessen tanítani ami sokkal gyorsabb és hatékonyabb lesz mint a mostani. Tanult és boldog emberek, akik kényelmes életet élnek jobban tudják a társadalmat szolgálni. A vagyon szétosztását becsületes és igaz emberek fogják irányítani és nem fogják többé magánbankok számláját gyarapítani.

Idővel minden bűncselekmény megszűnik és mindazokat akik bűnre hajlamosak megszabadítjuk az effajta késztetéstől. Kedveseink, meg kell hogy értsétek, hogy a jövő egy olyan magas vibráción fog létezni mely minden negatív gyakorlatnak véget vet és képtelenné teszi annak manifesztálását. Harmónia és egyensúly válik állandó tudatállapototokká és a szépség ragyogása fog titeket mindehonnan körbevenni. Ekkor értitek meg csak igazán és tudjátok élvezni a lét tökéletességét mint a Teremtő kezemunkáját. De fejlődésetek ezzel nem ér véget, hanem tovább haladtok még magasabb dimenziók egy még tökéleletesebb lét felé. Az evolúció egészen addig nem áll meg amíg el nem éritek a Forrását Mindennek Ami és utána nekiindultok, hogy új Világegyetemeket teremtsetek amik új kalandokkal és felfedezésekkel várnak rátok.

Tudjuk, hogy néhány lélek fél a változásoktól azt hívén, hogy valamilyen tekintetben elveszítik azt amit jelenleg élveznek. Azt mondjuk erre, hogy minden lépéssel egy magasabb szintet értek el magatok mögött hagyva mindazt, ami nem fér össze a magasabb energiákkal amik egyre nagyobb tökéletességbe visznek el titeket. Megtisztulván a rátok akaszkodott terhektől és salaktól ti is tökéletesebbé váltok. Pár lépéssel megváltozik fizikai külsőtök melyet semmilyen alacsonyabb rezgésszám nem fog tudni befolyásolni vagy kárt tenni benne. A legtöbb itt említett dologra viszonylag rövid időn belül sor kerül és jelenlétünk lesz a biztosíték arra, hogy készen álltok a Mennybemenetelre. Igen, sok különböző civilizáció vesz részt ezen küldetésben és mindenünk meg van annak beteljesítéséhez. Sok civilizáció népeivel fogtok megismerkedni és majdan rájöttök, hogy ők is Fény Lényei. Már csak az utolsó lépések vannak hátra amit még meg kell, hogy tegyetek és ki más mint mi Fénylények lehetne erre jobb utitársatok?

SaLuSa vagyok a Szíriuszról és örömömre szolgál, hogy elmagyarázhatom nektek mi is vár rátok a jövőben. Mindezen gondolatokkal egy képet próbálunk alkotni elmétekben, hogy lássátok mi minden vár rátok. Ez erővel tölt el titeket és segít megőrizni nyugalmatok a nehezebb időkben. A szivárvány és az aranyserleg lobogjon szemetek előtt, mert valóban az Aranykorba nyertek bejutást mely oly csodálatos és felemelő lesz amit alig tudunk szavakkal leírni. A legmerészebb álmotokban sem tudtátok átérezni azokat a varázslatos energiákat amikben részetek lesz. Teljesen át fog titeket hatni a szeretet és a fény és ez az a magasabb frekvencia ahonnan jöttetek ideérkezvén eonokkal ezelőtt. Bár mindez valótlannak tűnhet de ez csupán azért van, mert nagyon régóta éltek alacsonyabb rezgésszámban és nehéz a mostani állapototoktól teljesen eltérőt elképzelni.

Köszönettel, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Fordítás: Livia


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.