Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, January 28, 2011

SaLuSa, January 28, 2011

Közeleg az óra minden segítséget megkaptok tudatosságotok felemeléséhez. Ahogy az energiák emelkednek, sebes folyást kapnak a dolgok és az energiákra érzékenyek kezdik észrevenni a különbséget. Ez egyik megnyilvánulása telepatikus képesség is lehet, mely idővel gyakoribb lesz a kimondott szó használatánál. A telepátia sokkal szemléletesebb és pontosabb információ csomagot rejt magában amire néha a szavak maguk alkalmatlanok. A belső nyugalom és visszavonulás a külső zűrzavartól általános előjelei annak bizonyítékául, hogy tudatosságotok emelkedik. Egyre könnyebbé fog válni megmaradni a szív terén és amikor tudjátok ezt az állapotot tartani, az alacsonyabb vibrációk nem egykönnyen tudnak lerántani titeket. Ezek az idők kitűnő próbatételeknek vetik alá elszántságotokat és még beletelik némi időbe amíg nyugodtan hátra dőlhettek. Bárhogy is, a jó idők amikről a változások beszélnek sorra kerülnek mielőtt még ez év befejeződne.

Ezen időket nem úgy élitek meg, mint mikor egy izgalmas könyv olvasásakor annak minden fejezete fokozza az izgalmat amit éreztek. Ezzel szemben ti egy egyre növekvő nyomásnak vagytok kitéve ami tart egészen addig, amíg ki nem vívjátok első győzelmeteket. Ki kell várnunk az alkalmas pillanatot, hogy lássuk hogyan alakulnak az események melyek bekövetkeztét a mi terveink teszik lehetővé. Az a szándékunk, hogy az események gyorsan haladjanak előre, de ez egy bonyolult feladat ami sok embert érint. Minden lépésünknek abszolút pozitív hatása kell hogy legyen, hogy meghozza a szükséges eredményeket. A kilátások egyre előnyösebb formát öltenek és természetesen nem fogunk örökké várni. Azt akarjuk, hogy a sötét összeesküvés karmai alól való kiszabadulás egy örömteli esemény legyen ami ünneplésre ad okot és ne tegye tönkre holmi nem várt esemény.

NESARA (The National Economic Stabilization and Recovery Act = A Nemzeti Ekonómia Stabilizáció és Felvirágzási Törvénye) hosszú ideje sok ember agyát foglalkoztatja és annak jótéteményeit nemsokára megtapasztaljátok. Az új pénzügyi helyzethez való hozzáállás messzire fog kiterjedni, hogy a nemrégi pénzügyi összeomlás ne ismétlődhessen meg. A bankok felelősséggel fognak tartozni az embereknek és semmi hazárdjátékos szindróma nem lesz megengedve. A pénznek újra lesz valós értéke és mindennemű piaci spekuláció meg fog szűnni. A legfontosabb változás a vagyonelosztásban lesz, mindenki egyformán fog belőle részesülni és nem lesz különbség szegények és gazdagok között. Azt kell hogy mondjuk: több mint elég vagyon van a világon ahhoz, hogy céljainkat kényelmesen elérjük.

Rendkívüli számunkra, hogy mennyi mindent kell megváltoztatni a világotokban. Egy ezredév lefolyása alatt lettetek bele vezetve e mostani körülményekbe, majdhogynem elérve egy olyan pontot, ahonnan már nem lett volna visszatérés. Jogaitok fokozatos szétmálasztása a felétek tornyosuló kontrol és az adókkal való visszaélés civilizációtok összeomlásának peremére sodort titeket. Más körülmények alatt mára már mindannyian kényelmes életet élnétek ahol minden szükségetek ki lenne elégítve. Nemsokára megízlelitek azt a szabadságot amiről beszélünk és addigra már kapcsolatban fogtok állni velünk és jövőtök feletti szabad döntésetek biztosítva lesz. Természetesen az elmondottak legtöbbje a Mennybemenetel tervével fog beteljesedni, de lehet alternatív utat is választani.

A mostani feladatotok az, hogy nyugalmat bocsássatok ki a körülöttek lévőkre és tegyetek meg mindent, hogy megszüntessétek a félelmeket. Hosszú távban semmi sem fog igazán számítani vagy lenne bármi is ami megtagadná számotokra a lehetőséget a felemelkedésre. Úgy lett ahogy meg lett jövendölve: a sötét összeesküvésnek nem sikerült világuralmat elérnie. A káosz megszűnik és ahogy elnémulnak a háború fegyverei, bejelentik a teljes békét. A tudatossági szintek növekedésével sokkal könnyebb lesz az emberek agyát felemelni egy új gondolkodási sémába, mely alapjául az újonnan felfedezett béke iránti vágy fog szolgálni. Tanúi lehettek majd egy erőteljes szeretet és öröm hullámnak és az emberek közötti válaszfalak hamar lehullanak. Legtöbbetek ugyanazokat a dolgokat keresitek az életben és szabadságotok visszatértével ezeket a vágyakat mind siker koronázza majd.

Szinte minden nap valahol a világban az ami rejtve volt a felszínre kerül és folytatódik az igazság leleplezése. Ez lehetőséget fog adni, hogy magatok mögött hagyjátok az elfogadott korrupciót és egyéb bűncselekményeket. Ezek az energiák folyamatosan megszűnnek és helyüket átveszik a nyílt és becsületes üzletkötések. Amikor az emberek azt látják, hogy megváltoznak a dolgok, egy új gondolkodási forma fogja biztosítani azt, hogy a becsületesség az élet részévé válljon. Ez az új látószög persze bármikor kezdetét veheti és minél előbb veszi kezdetét annál jobb, hisz szinte nincs más ami képes lenne megemelni az Emberiség értékrendjét. Legyetek mások példaképei és segítsetek egy új igazságos energiát teremteni ami nyomot hagy a mindannapi ügyeitekben. Ezek mind részét képezik a szükséges változásoknak és fontosak ha beakarjátok fejezni a felemelkedési utatokat.

A Galaktikus Federáció tökéletesen tisztában van az előttetek álló feladatokkal és amennyire lehetséges próbáljuk azokat megkönnyíteni. Tulajdonképpen közös feladatokon, prodzsekteken fogunk együtt dolgozni ahol hasznát fogjátok venni tapasztalatainknak. Ez meggyorsítja előrehaladásotokat és ezek az idők izgalmakkal lesznek teli és befogják váltani a nektek tett ígéreteket. Pillanatnyilag ez még távolinak tűnhet de majd meglepődtök, hogy milyen gyorsan meg tudnak változni a dolgok. Tartsátok személyes céljaitokat szemetek előtt és ültessétek át gyakorlatba azokat, felhasználva minden tölünk kapott tudást. Az utak elvállása már megkezdődött és azok akik nem a Mennybemenetelt választják hajlamosak lesznek ez irányú témák iránt érdektelenséget tanusítani. Ebben az esetben meg kell engednetek azt, hogy saját útjukat járják, hisz ez a választásuk szabadakaratuk alá tartozik és mint ilyenbe nem lehet beleavatkozni. Többször beszéltünk ebben a szövegösszefüggésben mert tudjuk, hogy ami titeket érint ez fontos, hogy betartsuk az ide tartozó Törvényeket.

Élni és élni hagyni és nem beleavatkozni más lelkek életébe. Ha nem így tesztek az visszaüt karmátokon keresztül és új élethelyzetek előtt találjátok majd magatokat amin át kell hogy essetek. Legtöbbször ezek kis ügyek és ha másra nem is hivatottak annyi biztos, hogy nyíltan rádöbbentenek titeket, hogy mi okból vonzottatok be bizonyos megtapasztalásokat. Legyetek óvatosak gondolkodásotokkal, mert ahogy kreatív erőtök növekszik nem minden kimenetel válhat kedvetekre. Amikor másoknak kívántok valamit mintha magatoknak kívánnátok ugyanazt és ha így tesztek akkor nem érhet titeket meglepetés.

SaLuSa vagyok a Szíriuszról és sok sikert kívánunk ahhoz szándékotokhoz, hogy kimozduljatok a kettősségből a magasabb dimenziók, a Mennybemenetel felé.

Köszönettel, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Fordítás: Livia


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.