Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, November 26, 2012

SaLuSa – 2012. November 26.
 
Mike Quinsey közvetítése- 


Bármely nap lehetőség szerint elhozhatja a valós bizonyítékot arra nézve, ami a kulisszák mögött játszódik le és világossá teheti számotokra a változások várható folytatását. Sajnálatos módon a médiák a „jó híreket” továbbra is visszatartják, mert még mindig az ellenőrző hatalom markában vannak. De internetetek olyan széleskörű, hogy nem okoz gondot felfedésekkel kapcsolatos utalásokat és más előre látható történést megtalálni rajta és ezek az információk gyakran olyan emberektől származnak, akik tiszta információforrással rendelkeznek. Mégis szükséges tartózkodnotok az autentikusnak tűnő weboldalaktól és beszámolóktól, melyek azért jöttek létre, hogy összezavarjanak benneteket! Ha a valós bejelentések megtörténnek, akkor azok igazságértéke felől nem lesz kétségetek. Mert a Felfedés világméretű jelentőségű lesz és ezért fontos államvezetőitek feladata, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozzanak.

Függetlenül mindettől utatok – és Földanya útja is - a felemelkedéshez vezet, ezzel kapcsolatban nincs semmi probléma. Úgy, mint az univerzum maga – mindenki a készenlét végső szakaszához érkezett, mert a felemelkedésetek annyira fontos, mint minden többi változás. Ti vagytok az egyetlenek a folyamatban, akik még képtelenek ezt teljes egészében egyedül végrehajtani, ezért segédkezünk nektek mi, a FÉNY Galaktikus Föderációjától másokkal együtt. Kiváltság számunkra, hogy kiválasztottak minket erre a szerepre! Létezésünk alapelve mások szolgálata. A felemelkedés csupán a kezdet, mert utána még sok dolgunk akad, hogy megismertessünk benneteket a folyamattal együtt járó megváltozott életfeltételekkel. Azon a véleményen vagyunk, hogy sokan közületek most tudatában vannak mit is jelent, ha életminőségük jobb lesz és önállóságotok újra helyreállításra kerül. Ahelyett, hogy [élet] utatokat mások írnák elő, a jövőben ti magatok termetitek azt meg. Ez a hasonló lelkeket egymáshoz vonzza - és ezért a különböző céllal rendelkező lelkek útja elválik egymástól.

Ha már mérlegeltétek, hogy elmozdultok-e egy új frekvencia-szintre, akkor az is világos lesz számotokra, hogy minden dimenzión belül is sokrétű szintek léteznek. Ezért nem is fogtok mindannyian ugyan azon a szinten tartózkodni és egyes embertársatok eltűnnek majd a látószögetekből. Ezért ismételten felhívnánk a figyelmeteket, hogy mindegyik lélek pontosan a számára megfelelő szinten találja magát. Ez az a szint lesz, mely a saját rezgésszintjével egybecseng és ahol kellemesen és otthonosan érzi magát. Ez a tökéletes válasz azoknak a kérdéseire, akik aggódnak embertársaik és azok jövőbeni útja felől, akik a jövőben elkísérik útjukon. Ami a családokat illeti, megnyugtathatunk benneteket, hogy a legtöbb családtag normális esetben együtt marad. De természetesen előfordulhat, ha túlságosan eltérő elképzelésük van az embereknek a felemelkedést illetően, akkor ezek különböző párhuzamos valóságokat nyithatnak meg számukra. Ebben az esetben alig - ha egyáltalán, akkor is csak korlátozottan- állhat rendelkezésre szabad választás.

Az elkövetkező változás valói mértékét még sok ember nem fogta fel igazán, mert jövőtök az eddigi tapasztalataitoktól lényegében el fog térni. Ha a Mennyet képzelitek a Földre, akkor pontosan az lesz, amit megtapasztaltok; de ezt csak az új Földön lesz lehetséges kivitelezni. Eddigi életetek egyik „nemkívánatos” eleme a por, melynek eltávolítására sok időt fordítotok. Erre a levegő tisztasága okán a jövőben nem lesz szükség és a lábatok alatti padló is más textúrájú lesz, mint amit eddig ismertetek. Az öregedési folyamat és a lebomlás nélkül, nem lesznek gyári vagy más forrásból származó hulladékok. Tisztaság és világosság kéz a kézben járnak a magasabb rezgésszinttel, mely a színárnyalatok nagyobb palettáját teszi láthatóvá, mint amit eddig ismertetek. Így a ’Mennyek’ a megfelelő szó, ami FÉNY magasabb dimenzióit méltóan leírja.

A Földön olyan sok a bűncselekmények száma, hogy életeteket azzal kell töltsétek, hogy otthonotokat és tulajdonotokat megvédjétek a bűnözőktől. Egyéni szinten attól féltek, hogy kirabolnak vagy megtámadnak benneteket vagy, hogy még szörnyűbb dolgokat kell elszenvednetek. Kedvesek: a magasabb birodalmakban nem léteznek ilyen veszélyek vagy fenyegetések, - mert egyszerűen nincs létjogosultságuk – és minden lélek a gondoskodás és a szeretet nyelvén fejezi ki magát. A bőség feleslegessé teszi a bármilyen formában felhalmozott gazdagságot. Ha meg van mindenetek, amire szükségetek van, nem fogjátok mások javait vagy ingóságait irigyelni. Képzeljétek azt el, hogy nincs már szükségetek zárakra és tulajdonotokat biztonsági okokból nem kell elzárnotok. Az ilyen típusú változásokhoz nemsokára hozzá fogtok szokni, ha már nem kell semmiért aggódnotok, akkor életetek az öröm és a boldogság folyamatos tapasztalatává válik.

Sok civilizáció van, akik már alig várják, hogy barátságot köthessenek veletek, mivel ők is hasonló „cipőben” járnak, mint ti. Emberszerűek vagy humanoidok - és a géntechnika kerülőútja révén rokonaitok. Természetükből adódóan az emberek tulajdonképpen barátságos és jóindulatú lények és hasonló szellemiségű lelkeket vonzanak magukhoz. Ezek közül a lények közül egyesek már felvettek veletek egyéni úton kapcsolatot, de ezeket felügyeltük, hogy ne térítsen el benneteket a fontosabb dolgoktól, mint a felemelkedésetek. Első összetalálkozásunk alkalmával szeretnénk megismertetni benneteket fő-családaitokkal, akik már Föderációs tagok. Addigra olyan mértékben kiszélesítettétek tudatotokat, hogy ti is képesek lesztek emlékezni az eredeti közös kapcsolódási vonalakra.

Mint azt lassacskán felismeritek, a felemelkedés a saját rezgésszintetek és tudatszintetek kvantumugrása. Tartsatok önvizsgálatot, hogy készen álltok-e; tekintsetek vissza az elmúlt néhány évre, akkor minden bizonnyal felismeritek: tudatotok nagy változáson esett át. A múltban egy lassan előre haladó növekedés volt tapasztalható, de mostanra ez a növekedés felgyorsult és szinte naponta tapasztalhatjátok a további különbségeket a korábbi állapothoz képest. Beszámolhatunk arról, hogy a FÉNY az univerzum minden részéből áramlik a Földetekre. Soha nem vagytok támogatás híján, ami azonban az egyre közeledő felemelkedés okán intenzívebbé vált. Szeretnénk, ha minden lélek, aki világosan kinyilvánította felemelkedési szándékát, teljes bizonyosság és megfelelő felkészültség mellett teljesíthesse be felemelkedését.

Mindannyian tisztelnek és őszintén szeretnek benneteket az egész univerzumban, függetlenül attól, hogy a FÉNY vagy a sötétség felé húzódtok. A fennálló különbség csupán az, hogy a dualitásban más részt [szerepet] játszottatok és ezért egy lelket sem kellene elítélni. Ezt az elképzelést még meg kell „emésztenetek”, mert a törvényeitek alapján üldözitek és elzárjátok azokat, akik megsértik világotok törvényeit és cselekedeteitek alapján hajlamosak vagytok előre elítélni őket és ettől teszitek függővé büntetésüket. Ez nem jelenti azt, hogy ne legyen véleményetek, de gyakran olyan fajta energiával párosul az ítéletetek, mely a büntetéssel kapcsolatos gondolatmeneteteket eltorzítja. Az ilyen típusú ítéletek meghozása nem illet meg benneteket, de legyetek nyugodtak az igazságszolgáltatásnak mindig eleget kell tenni, akkor is, ha látszatra valaki úgymond „megússza” a dolgokat. Semmi nem maradhat örökre rejtve, mert minden cselekedet energiája az ’éterben’ tovább létezik.

SaLuSa vagyok a Szíriuszról és örülök, hogy láthatom, hogy sokan közületek egy különleges rendezvényt terveznek december 12-re, mely nagy jelentőséggel bír a személyes felkészülésetek kódolásának kiadásával, a felemelkedésre való felkészülésben. – Legyetek FÉNY-ben; legyetek SZERETET!

Köszönet, SaLuSa!
Mike Quinsey

Csatornázta: Mike Quinsey
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás: http://www.treeofthegoldenlight.com
Dear readers,
If you would like to help translate messages from Mike Quinsey into Hungarian, please let us know at: info@galacticchannelings.com or write to luisavasconcellos2012@gmail.com. To maintain a good quality we are looking for native speakers.
We are also looking for people to translate messages from Matthew Ward and Blossom Goodchild into Magyar.