Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, November 28, 2012

SaLuSa – 2012. November 28.
 
Mike Quinsey közvetítése- 


Mint azt ti is láthatjátok, csupán nagyon kevés korábbi, erre az évre vonatkozó jóslat vált valóra, így lényegében egy „normálisnak” mondható évet tudhattok magatok mögött. Azonban mindig sok olyan dolog is történik, mely bár fizikai természetű, de nem számolnak be róla sehol sem. Ezért jó, ha tudjátok, hogy valóban csak kevés olyan történt, ami a nagy katasztrófát váró emberek elképzeléseinek megfelelt volna. A dolgok ezen végkifejletét javarészt magatoknak köszönhetitek, mert az előbbi évekhez képest jelentősen megemelkedett a Föld rezgésszintje. A Földre vonzott FÉNY mennyisége lecsökkentette az intenzívebb energetikai tisztítás szükségességét. Mi a Galaktikus Föderációtól segédkeztünk a tisztító folyamatban, amikor arra volt gondunk, hogy a környezetszennyezési állapot ne rosszabbodjon. Ez magában foglalja a ’Chemtrail’-eket [mérgező kondenzcsíkokat], melyeknek az volt a célja, hogy aggodalomra okot adó mértékben gyakoroljon hatást minden életformára.

Így a dualitásban töltött utolsó heteiteknek tulajdonképpen békésen kellene lefolynia és lehetővé kell tennie számotokra, hogy felkészülhessetek a felemelkedésetekre. Ehhez a legjobb tanács, hogy nyugodtan, lazán és békésen összpontosítsatok, és ne hagyjátok magatokat ebből az állapotbók kibillenteni. Történelmet fogtok írni azzal, hogy azokhoz tartoztok, akik lényegében a felemelkedéssel együtt járó dolgokat megtapasztalhatják a Földön. A régi rezgések a fejlődéseteket [evolúciótokat] nem fogják tovább zavarni, mert átveszik helyüket a magasabb szintű rezgések, melyek „felemelnek” benneteket. Legtöbbetek minden bizonnyal örömtelien nyugtázza ezeket a változásokat, attól függetlenül, hogy az alkalmazkodás Másoknak nehézséget okozhat. Egy teljes frekvenciaváltás természetesen nagyon erőteljes hatású folyamat, mely bizonyos mélységekig minden életformára kihat majd.

Drámai [nagy horderejű] változások következnek a felemelkedés után és közülük sokat lehet már korábban átéltetek. Minden megfelelő időben és nagy gyorsasággal történik, hogy élvezhessétek annak az előnyeit, aminek már rég el kellett volna kezdődnie, ha nem lettek volna az sötét erők időhúzó taktikái. A sötét korszak, minden korlátjával egyetemben, leváltásra kerül egy olyan korszak által, melyre több szempontból is „emelkedettnek” fogtok látni és civilizációtok népeit a SZERETET és a kölcsönös elismerés jegyében fűz össze. Minden eddigi különbözőség eltűnik, hogy szeretetteljes együttműködés jöjjön létre köztetek. Ennek elérése nem okoz majd gondot, mert a közétek emelt falak leomlanak és az eddig egymástól elválasztó félelmek helyébe a bizalom érzése kerül.

Elkezdhettek önmagatok lenni: nyitottakká váltok mások számára, szeretetteljesek lesztek és képessé váltok valódi érzelmeitek kimutatására. A félelmek túl sokáig kötöttek gúzsba benneteket, amikor azon „filozofáltatok”, mit gondolnak mások, ha valódi érzéseiteket, szereteteteket a többiek iránt kimutatjátok. Találjátok meg a Belső Gyermeket szívetekben, aki nem ismeri kétségeiteket és óvatosságotokat, hanem abban ismeri fel a csodát, hogy képes FÉNYÉT és SZERETETÉT szabadon megosztani Másokkal. Foglyai voltatok a magatokról alkotott gondolatoknak – a gyermekkorban kezdődő szelektáló tréningnek köszönhetően. Most pedig szabaddá válhattok, hogy életörömötöket Másokkal is megosszátok. A jövőben senki nem érzi magát sebzettnek, ha a „szeretet” csak megjátszották előtte, mert teljesen természetes lesz az egymás iránti nyitottság, mivel Mind Egyek vagytok [az érzelmek megjátszása ellehetetlenül].

Igen: „A szelíd emberek öröklik a Földet”, és azok, akik pusztulást és halált okoztak, álháborúkat szítottak, eltávolításra kerülnek a hatalomból [közepetekből?]. Egyedül a szelídek és szeretetteljes lelkek maradnak és lelhetik örömüket egy boldogsággal teli életben, melyet a dualitásban még nem ismerhettetek meg. Bebizonyítottátok, hogy nagyhatalmú lelkek vagytok – „aranyból van szívetek”,- és Mindenki felemelkedő lényként tekint majd rátok. Alkotó erőitek a teremetés célját szolgáló irányba kormányozódnak – Mindenki javát szolgálva. Eddig még fel sem ismertétek, mennyire hatalmas erővel bírtok és ezért nem is tudtátok irányítani képességeiteket. Ez miatt azonban ne szomorkodjatok, mert a felemelkedéssel a kitágult tudatotok ezt mind megváltoztatja.

Isten társteremtői vagytok és szolgálatotok az egész világegyetemen keresztül vezet. Egyedülálló minőségekkel rendelkeztek majd, melyek a dualitásban szerzett tapasztalataitokon alapulnak. A „FÉNY mesetereiként” tekintenek majd rátok, akik az újonnan felbukkanó civilizációknak szintén segítenek a fejlődésben. De ez az idő valamivel a távolabbi jövőtökben lesz; mindenesetre vonzódást éreztek az ilyen módon való szolgálatra. Hosszú és buktatókkal tarkított utazás van a hátatok mögött, mellyel azonban sokat nyertetek is, amiért különösen csodálunk benneteket. Egyenrangúként foglaljátok el helyetek mellettünk és sokan közületek úgy döntenek, csatlakoznak a Föderációhoz. Megfelelő tudással rendelkeztek rólunk, hogy meghozhassátok ezt a döntést és megjegyzésünk nőknek és férfiaknak egyaránt szól. A nemekkel kapcsolatban, ezt a kétfajta energiamintát – másként, mint eddig – kiegyensúlyozottabb formában észlelitek majd, így a különbségek alig észrevehetőek lesznek számotokra.

A világotokban jelenleg zajló forrongások ellenére nagyon is reális a békére való kilátás. Ezt legmagasabb szintről irányítják és az erre való reakciók bátorításra adnak okot. Még tapasztalható a nagy hatalmak kivonulásától való félelem, melyek a kis országokat visszatartották, de a béke könnyen fenntartható, ha egyetértés születik a fegyverek letételéről.
A béke mindenképpen szükséges elem, ha a magasabb dimenziókba szeretnétek eljutni, mert nem támogatják az alacsonyabb rezgésszintű háborús fenyegetések energiáját. Azzal az igyekezettel együtt, hogy megfelelő kormány-csapatokat biztosítotok – mely ügy szintén jól halad előre – drámai változásokat eredményeznek, mely az egész civilizációtok arculatát megváltoztatja. Ehhez hozzáfűzhetitek még a Felfedést, melyet követően minden dolog nagy sebességgel beindul. És ezek a történések már egyáltalán nincsenek olyan távol; szövetségeseink keményen dolgoznak megvalósításukon.

A Felfedésre [hivatalos bejelentésre] természetesen nagy hangsúlyt fektetünk, hiszen ez teszi lehetővé, hogy felépítsünk veletek egy [nyílt] kapcsolatot, mely a fejlődésetek számára elengedhetetlen. De ami még fontosabb, az ebben játszott szerepünk, hogy felügyeljük a társadalmatokban bekövetkező nagy változásokat és, hogy segíthessünk a nagyvállalatoknak a változás diktálta körülményekkel való boldogulásban. Szükséges egy olyan váltás, mely a kisebb csoportok szükségleteit is figyelembe veszi – a nagy monopol helyzetűek szükségleteivel szemben – és az alkalmazkodás következtében, új munkamódszerek alkalmazása válik szükségessé. Látni fogjátok, hogy az üzleti világ a jövőben nyílt lapokkal fog játszani a nyilvánosság előtt [átlátható lesz], így Mindenki tudni fogja, mi történik és látni fogja, hogy becsületes és igazságos elvek szerint működik. Ennek megvalósítása egyszerű lesz, mivel a kriminális elemek, akik eddig jelen voltak társadalmatokban, eltűnnek.

SaLuSa vagyok a Szíriuszról és azt kérem tőletek, hogy ne a múltra, hanem a jövőre összpontosítsátok energiáitokat- az elvárásaitokhoz mérten! Így segíthettek felgyorsítani az eseményeket és ilyen módon megfelelőbben lesztek felkészülve. Veletek vagyunk Kedvesek, és ez mindig így is marad.

Köszönet, SaLuSa!
Mike Quinsey

Csatornázta: Mike Quinsey
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás: http://www.treeofthegoldenlight.com
Dear readers,
If you would like to help translate messages from Mike Quinsey into Hungarian, please let us know at: info@galacticchannelings.com or write to luisavasconcellos2012@gmail.com. To maintain a good quality we are looking for native speakers.
We are also looking for people to translate messages from Matthew Ward and Blossom Goodchild into Magyar.