Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, March 28, 2011

SaLuSa, March 28, 2011

Hosszú ideje szeretnétek tudni, hogy mit is csinálunk és bár ezt nem áll módunkban teljesíteni, mégis egyre tisztábban látjátok szerepünket világszerte. Földi szövetségeseinkkel együtt keményen azon dolgozunk, hogy néhány dologra pontot tegyünk. Tudjuk, hogyha egyszer beindulnak az események, onnan már nem lesz visszaút. Ahogy azt láthatjátok és előre várható volt, a Közel Keleti eredmények az egyre növekvő tudatosságotoknak köszönhető. Ez nem fog megállni ott hanem látni fogtok más országokat is amikre lakosságuk nyomást gyakorolnak. A szabadság zászlaját lobogtatja mindenki és ez nagy erőket mozgat meg ami lendületet ad neki. A szabadság zászlajával megérkezik az igazság és ott ahol előtte szakadék tátongott, nagy egymásratalálásnak lesztek tanui emberek és az országok között.

A széthúzások mind az Illuminátusok lelkén száradnak akik mindent megtettek, hogy szítsák az ellentéteket, legyenek azok igazak vagy hamisak. A gyűlölet és harag energiái mélyen beleivódtak a föld belsejébe és addig nem lehet igazi béke, amíg ezek az energiák meg nem tisztulnak. Ezért izgatott annyira Földanya, hogy visszaváltozzon és emiatt gyakoriak a földmozdulások is. Emlékezzetek rá amikor veszélyben érzitek magatokat, hogy ti egyeztetek bele abba, hogy a Földön legyetek ezekben az időkben. Bármi is történjen, pontosan ott fogjátok magatokat találni ahol lennetek kell. Nehezen fogjátok fel azt, hogy néhány lélek terveik szerint, még a Mennybemenetel előtt elhagyják a Földet, hogy közvetlenül részt vehessenek a változásokban.  Mi a Galaktikus Federáció sokkal többet teszünk mint amiről tudomásotok van. Vegyük például  a Japán földrengés eredményeit. Egészen biztosak lehettek abban, hogy közbeavatkozásunk nélkül a következmények sokkal súlyosabbak lettek volna és nem szükségszerű tudnotok azt, hogy pontosan mit is csináltunk, hogy ezt megakadályozzuk.

 Néha megmutatjuk hajóinkat, hogy lássátok működésünket, ilyen volt az is amikor hatástalanítottuk a nukleáris fegyvereket a rakétakilüvő állomásokon. Egyértelművé tettük minden kormány számára, hogy nukleáris fegyverek használata nem lesz megengedve és teljesen feleslegesen vannak élesítve és állnak kilövésre készen. Idővel minden háborús tevékenységnek véget vetünk és ha ez figyelmen kívül lesz hagyva, akkor hatástalanítunk minden típusú fegyvert, hogy haragból ne lehessen használni azokat. Nemsokára béke lesz és feladatunk biztosítani azt, hogy erre jóval a Mennybemenetel előtt sor kerüljön. Ezért fontos, hogy a megfelelő emberek álljanak kormányaitok élén és a jelenlegi vezetők többsége leváltásra kerül. Ritka fajt képez jelenleg az a politikus aki az igazat mondja, de veletek vannak olyan lelkek. aki kimondottan ezzel az indokkal vannak köztetek. Néhányukat munkásságuk során már ismerhettek, ők azok akik próbálják előrehozni a változásokat.

 Nincs visszaút a régihez és bár néhány aspektusa túlélheti a régi rendszert, nagy lépést tesztek előre és magatok javára fordítjátok azt az időt, amiben vissza voltatok tartva.  Az a felemelő tapasztalat amiben részetek lesz, messzemenően felülmúl bármi nehézséget amin keresztülmentek és sokan még most sem fogtátok fel a roppant jelentőségét az időknek amiben éltek. Már szó volt arról, hogy ez egy különleges alkalalom de a legfontosabb az, hogy tömeges mennybemenetelre hosszú időközönként kerül csak sor. Markoljátok meg hát két kézzel, mert ilyen lehetőség nem kerül utatokba sok sok ezredéven keresztül és ne aggódjatok azon, hogy mi szükséges ahhoz, hogy elérjétek. Az Isten felétek érzett határtalan szeretete tervezte meg e ciklus végidejét, egyformán megadva a felemelkedés esélyét minden léleknek. Senkire sincs ráerőltetve, beleértve titeket is, hogy részt vegyetek benne, de minden bátorítást meg fogtok kapni hozzá. Sokan érzitek a „hazavágyódás” húzó erejét tudva, hogy az alacsonyabb vibrációk nem az igazi otthonotok. Tántorítatlanul tartsátok szemetek előtt a Mennybemenetelt, mert ez a visszavezető ösvény ahonnan eredetileg jöttetek.

Mihelyt a körülmények engedik veletek leszünk és egy csodálatos időszak veszi kezdetét ahol alkalmunk lesz részletesen megismernünk egymást. Sok esetben régi barátok vagyunk és igazi családotok a csillagokból. A Szürkék hosszú ideje vannak a Földön és dolgoznak együtt családaik Földi képviselőivel, hogy megmentsék civilizációjukat. Bár kisebbségben vannak, ők azok akik fejlett technológiát adtak az Elit kezébe Földi bázisaikért cserébe. Sajnálatos módon az Illuminátinak sosem állt szándékában felajánlani ezeket a köz javára, bár pár technológiának sikerült a kereskedelmi piacra jutni. Voltak más Űrlátogatók is, de egyikőjük sem maradt a Földön az utóbbi időben, csupán felfedező misszión vettek részt. A Világegyetem tele van intelligens életformákkal és mihelyt egy civilizáció eléri azt a pontot, hogy Űrutazók legyenek, bejárják az Univerzumot tudás után kutatva. 

 Rohamosan közeledik az az idő, amikor megérzéseitekre kell, hogy hallgassatok és szemetek és elmétek legyen nyitott új dolgokra. Minden ami történik és ami történni fog, legjobb érdekeiteket szolgálja. A bolygó sok szinten tisztítási folyamaton esik át, hogy megfiatalodott állapotban felkészülhessen a Mennybemenetelre. Magatokon belül is észreveszitek a változásokat, hisz nem tudtok végigmenni ezen a felemelő perióduson anélkül, hogy ne tudatosítsátok azt. Pihenjetek sokat és ne forgácsoljátok szét energiátok negatív  újságcikkekre, vagy olyanokra akikből a félelem beszél.  Még mindig félrevezető információk vesznek körül amik összezavarnak titeket, de mostanra már képesek kéne, hogy legyetek különbséget tenni. Van pár igaz hírhozó, maradjatok meg azoknál és ne hagyjátok magatok befolyásolni a többiek által.
Hétről-hétre megdöbbentő információk látnak napvilágot, ahogy lassan de biztosan az igazság napfényre kerül. A világ szinte új életre éledt rádöbbenve, hogy az emberek hatalma valós és hegyeket képes megmozgatni. Eddig minden hatóság elleni tüntetés kíméletlenül el volt tiporva, emberi életekre való tekintet nélkül, mint ahogy az történt Magyarországon. Ennek a hozzáállásnak azonban vége, ahogy az emberek változásokat követelve hatalmas energiákat megmozgatva, viszik az energiákat előre.

 SaLuSa vagyok a Szíriuszról és egyrészről örülünk a külső sikereiteknek, másrészről viszont szomorúan szemléljük az elveszett emberéleteket.

Köszönettel, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Fordítás: Livia - Galaktikus ÜzenetekShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.