Home > > Mike Quinsey - SaLuSa – March 29, 2013.

SaLuSa – 2013. március 29.
Mike Quinsey közvetítése

Legyetek a cselekvő FÉNY jó példája

Úgy látjuk, a Fénymunkások időközben biztos kézzel végzik munkájukat, hogy az embereket az Új Korba vezessék. Az ő értelmezésük által szükségesnek megítélt dolgok segítenek a felébredés folyamatában, mely egyre halad tovább – függetlenül a kialakult világhelyzettől. Fontos, hogy a káosz és rombolás ne vonjon el energiát a FÉNNYEL és SZERETTEL kapcsolatos munkát végző emberektől. A sötétség valamikor kijátssza az utolsó kártyáját is és már érzékelhetően veszít hatalmából, hogy még több félelmet keltsen. Ami utóbbit illeti, tudnotok kell, hogy bizonyos fenyegetések ellenére a háború már nem lesz megengedett. A FÉNY Galaktikus Föderációja ismeri az úgynevezett „nagyhatalmak” szándékait és minden globális háború kirobbantására irányuló próbálkozást megakadályozunk. A FÉNY erős hatással volt számos háborús gépezetben érintett lélekre, akik időközben már megemelték tudatszintjüket. Várható, hogy kétséget tolmácsoló beszámolókat fogtok hallani a katonai aktivitással és az ártatlan civilek szükségtelen támadásának okaival kapcsolatban. Eljön az a nap is, amikor nem lesz helye életetekben a háborúnak és mindennek, ami azt támogatja.

Arra kérünk mindenkit, aki a FÉNYHEZ sorolja magát, hogy továbbra is minden pozitív dologra összpontosítson, mert a SZERETETBEN van a legtöbb lehetőséget kínáló és leghatalmasabb ’fegyver’, amit képesek vagytok kifejezni. Mindannyian növelitek a rezgésszintet (frekvenciákat), mely a garanciátok arra, hogy testet ölthessen az Új Kor, aminek beteljesedését senki nem tartóztathatja fel. Minden külső látszat ellenére valóban van már befolyása a rezgésszintnek és az élet nem térhet vissza a régi paradigmába. A SZERETET hatja át az intézményeket, a kormányzati csoportokat és a magánszektort és ami a múltban még elfogadható volt, az most megkérdőjeleződik, vajon valóban mindenki érdekét szolgálja-e? A régi ösvényt követő emberek rájönnek, hogy ez a kívánságuk lehetetlen, ez pedig a pénzügyi szektorban rajzolódik ki a legtisztábban. A megvesztegetések mértéke messze meghaladják az eddig nyilvánosságot kapott ügyek számát és végül Fény derül az igazságra, ami sok ’régi utat’ követő bizalmát sokkolni fogja és megrendíti. Egy új rendszer kerül bevezetésre, mely nyíltan működik és átláthatóként lehet tekinteni rá.

Szövetségeseink egyre bátrabbak ténykedéseik során és megerősödtek, ami annak köszönhető, hogy az átváltozás elősegítéséhez támogatást kapnak. Tényszerűen egyik lábatok itt, a másik a másik világban van, és minél hamarabb visszahúzódtok a 3. dimenzió világából, annál gyorsabban juttok el a magasabb dimenziókba. A régi karma még egyszer megmutatkozik, hogy megtisztulhasson, de ez olyan egyszerű lesz, mit a viselkedésetek megváltoztatása és ez magában foglalja a róla alkotott gondolataitokat. A feltétele ennek, hogy abba kell hagynotok az ítélkezést és bizonyosaknak kell lennetek, hogy cselekedeteitek és gondolkodásmódotok nem jelent fenyegetést vagy szerencsétlenséget mások életében. Érdemes átgondolni és emlékezni a (bibliai) felszólításra és „a másik orcát is odatartani”, mert tudjuk, hogy számotokra, mint érzelmekben gazdag, érző lényeknek, nem egyszerű az ilyen provokációkra reagálni. A haragra és a hasonló reakciókra „az emberi természet velejárójára” tekintenek, de ha akadálytalanul utat engedtek ezeknek a reakcióknak, akkor kárt okozhatnak a fizikai testeteknek és megbetegíthetnek. Ezzel semmi esetre sem azt mondjuk, hogy ne védjétek meg magatokat, de lehet lesz olyan pillanat, amikor jobb, ha eltávolodtok a zűrzavartól.

Valójában, ha minél több FÉNYT hordoztok magatokban, annál erősebben érzitek, hogy életetek kevésbé stresszes. Saját magasabb rezgésszintetek nyugalmat és egyfajta „lazaságot” teremt körülöttetek és kevésbé valószínű, hogy fizikai vagy verbális támadásokkal kelljen megküzdenetek. Semmi nem árthat nektek, hacsak azt nem ti magatok idéztétek meg. És ez megint elvezet minket a karmikus tapasztalatokhoz, amik akkor lépnek fel, ha van értelmük és ha a legjobb feltételek kínálkoznak hozzá. Gondoljátok át, ha ez barátok között és a családban történik, akkor valamilyen szinten mindenki részese a dolognak és tanulhat belőle. Nem fáradunk bele az ismétlésbe, hogy a karma soha nem ’bűntetés’, hanem egy eszköz, egy adódó életlecke, mely a szellemi-spirituális fejlődéseteket támogatja. De nem kell szükségszerűen mindent megtapasztalnotok, hogy egy bizonyos értéket vonhassatok ki belőle, legyetek a cselekvő FÉNY jó példája, akkor látni fogják a többiek, mennyire támogat benneteket a karma. Azok közöttetek, akik a húsvétot ünneplik, azoknak ez egy emlékeztető egy nagy tanítómesterre, aki a Földre érkezett, hogy megmutassa, mi az, ami elérhető, ha eléritek azt a szintet, ahol a feltétel nélküli SZERETETET képesek vagytok kifejezésre juttatni.

’Minden ami Létezik’ az SZERETET, és ha tudatában lesztek a sok életen keresztül való ’utazásaitoknak’ , meg fogjátok érteni, hogy ez az egyetlen út, amit érdemes követnetek a fejlődésetek érdekében. Sok hátralépés is történt a fejlődésetek során, hogy újra rátaláljatok utatokra és haladhassatok előre tovább; de így szintén megtanultátok, hogyan tudtok minden helyzetben úgy cselekedni, hogy szem elől veszítenétek az utatokat. Jelenleg a továbbra is a Földre érkező egyre emelkedő energiák könnyítik meg utatokat, míg meg nem tapasztaljátok a magasabb rezgés-szintekre való Felemelkedést. Ha elfoglaljátok helyeteket az 5. dimenzióban, akkor addigra valóban olyan szinten megvilágosodtatok, hogy FÉNYLÉNYEKKÉ váltok. De még akkor sem ér véget a Felemelkedésetek, mert ez a folyamat addig folytatódik, míg vissza nem értek a FORRÁSHOZ. De ez egy hosszú utazás, hiszen még csak most tértek először vissza teljesen a FÉNYBE. A következő közvetlen feladatok az lesz, hogy megtartsátok a FÉNYRE való összpontosítást, és hogy megvalósítsátok a dualitás elhagyásának szándékát.

Ha a FÉNY útját járjátok lehet, hogy olykor terhes feladat lehet számotokra, mert megkívánhatja, hogy megváltoztassátok életstílusotokat, ill. a barátaitok „megválogatásával” is együtt járhat. Tudjuk, hogy kemény dolog a tudást önmagatokban tartani, míg mások fogékonyakká nem válnak rá; de legyetek annak is tudatában, hogy néha olyan helyzet teremtődnek, ahol mások a ti tudásotokból profitálhatnak. Ha ti már ráleltetek az igazságra, legszívesebben a ’tetőről kiabálnátok ki a világnak’; de őrizkedjetek az ilyetén akcióktól, mert az erre még nem kész embereket ellenetek hangolhatja. Nincs szükség a sietségre, mert az élet végtelen és minden a megfelelő időben történik! Másrészt viszont ne tántorítsanak el a szándékotoktól, hogy megosszátok a ti összefüggésekről alkotott gondolataitokat azokkal, akik erre készen állnak [egy hullámhossz elve –ford. megj.]. Lehetnek olyan pillanatok, amikor dühös reakciókba futtok bele, de ezek pattanjanak le egyszerűen rólatok és kívánjatok az ilyen embereknek szeretetet és megvilágosodást. Egyszer minden lélek rátalál az igaz útjára, és a mostani tapasztalataik segíthetik őket a jövőjükben.
SaLuSa vagyok a Szíriuszról és oly sok mindent látok a látóhatárban, ami felvillanyoz benneteket! Meglehetősen gyorsan jön és sokakat meglepően fog érinteni. Egy lényegi változás bejelentését érinti, amit gyors tempóban követ a többi. Csodáljuk a jó „szimatototokat” a feladatok terén, ahogyan csodáljuk az odaadásotokat, hogy az általatok választott FÉNY ösvényét követitek. Egyek vagyunk, és bizonyosan közülünk valók vagytok. Ha szereteteteket külditek nekünk, az tízszer tér vissza hozzátok, - és ezért nagyon hálásak vagyunk!

Köszönet, SaLuSa!

Csatornázta:Mike Quinsey
Forrás: Tree of the Golden Light
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett


< previous message | next message >

Dear readers,
If you would like to help translate messages from Mike Quinsey into Hungarian, please let us know at: info@galacticchannelings.com or write to luisavasconcellos2012@gmail.com. To maintain a good quality we are looking for native speakers.
We are also looking for people to translate messages from Matthew Ward and Blossom Goodchild into Magyar.Share |