Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, July 29 , 2011

SaLuSa, July 29 , 2011


"...Testetek szentélyetek is egyben és a ti felelősségetek, hogy gondját viseljétek, hogy jól szolgálhasson titeket. A dohányzás és drogok fogyasztása a legnagyobb károk okozója és néha visszafordíthatatlan károkat okoznak. Valóban az ilyen vágyak hajszolása rombolásba dönt titeket..."


Néhányan azok közül, akik tisztában vannak a függő változásokkal, nem képesek magukévá tenni a Mennybemenetel gondolatát. Ezért ez gátat szab tapasztalataiknak is, ugyanakkor ez nem akadályozza tudatossági szintjük további tágulását. És számukra ez a lényeg, mert ők egy hasonló kettőségi szinten fogják folytatni életüket. Rendelkezni fognak tudalatti emlékekkel a múltból, amik lehetővé teszik számukra, hogy egy magasabb szintet törekedjenek elérni. A ciklus változásával nem veszítitek el tapasztalataitok révén szerzett előnyeiteket, hanem azokat kihasználva kezdtek neki egy új ciklusnak. Azokőtök akik eldöntöttétek, hogy Mennybementek, tapasztalataitok teljes tudatában haladtok előre és tudatossági szintetek is számottevően megnőtt.

Földi tapasztalataitokat ti hoztátok létre szabad választást kapva. Kicsi hasonlóság húzódik meg a mostani és a magasabb dimenziók életei közt és nem lettetek volna képesek megteremteni egy a magasabb dimenziókkal azonos szintű létezést, hacsak a tudatossági szinteteken belül nem állt volna be egy kvantumugrás. Ez történik most és minél jobban növekedik egyéni mértéketek, annál nagyobb teremtői hatalomra tesztek szert. A hatalmatokba vetett hit segíteni fog például saját magatok gyógyításban, ám ehhez 100%-an pozitív kell, hogy legyetek képességetekben és hinnetek kell, hogy képesek vagytok rá. Közbelép a Vonzás Törvénye és nagyobb sikeretek lesz ha azzal a pozitív hozzáállással álltok hozzá, hogy “már megygyógyultam”. Általában azt hiszitek, hogy először kérnetek kell a gyógyulást mintsem, hogy értesítenétek testetek arról, hogy már meggyógyultatok. Azokőtök akik rendszeresen azt állítják, hogy “ egészséges vagyok, harmóniában és egyensúlyban létezem” egy teljes pozitív hozzáállást tartanak fent és ennek eredményeként ezt be is vonzák magatokhoz. Figyeljétek meg a másik oldalt, nem de igaz-e, hogy vannak emberek akik mindig azt mondják magukról, hogy betegek és következésképpen sosem látszik, hogy jobban lennének? Ez nem azt jelenti, hogy nem betegek hanem akaratlanul is meghosszabbítják problémájukat azáltal, hogy inkább betegségükön rágódnak ahelyett, hogy a gyógymódon járna az eszük.

Még mielőtt azonban ez a ciklus befejeződne sok lehetőség lesz rá, hogy minden betegség és szenvedés orvosolva legyen. Ez különböző gyógyítási formában fog megnyilvánulni, amely gyógymód mindegyike az Új Kor technológiájával lesz összefüggésben minden mellékhatás nélkül. Ahogy azt mostanra már tudjátok, a magasabb dimenziókban anyagi testetek egy sokkal magasabb rezgésszámot fog magába foglalni, ami betegségektől mentes lesz. Ezért van az, hogy minden ami körbe fog titeket venni maga a tökéletesség állapotában lesz jelen ami annyi jelent, hogy ha most valamilyen formájú rokkantságotok van, ez ki lesz javítva mielőtt felemelkedtek. Ez azért lehetséges, mert még most is hordozói vagytok tökéletes testetek eredeti tervrajzának, amit aktiválni lehet. Talán aminek a legjobban örülni fogtok az az lesz, hogy az új testetek megőrzi tökéletes állapotát és mindörökre éltetek fénykorában, fiatalok maradtok. Hovatovább személyes hatalmatokon keresztül vágyatok szerint bármely testi vonásotokat képesek lesztek megváltoztatni.

Nemsokára közöttetek leszünk és látni fogjátok, hogy mi mindannyian életünk fénykorát éljük. Állandóan boldog vagyunk és a béke tökéletes állapotában fogtok minket látni. Az emberektől eltérően, nekünk nincsenek kedélyállapotaink és semmi esetre sem zsémbeskedünk vagy gurulunk méregbe. Természetesen, nekünk nincs részünk semmilyen fájó élményben de mégis mindig nyugodtak és békések vagyunk. Mindezen pozitív jellemzők rátok is vonatkozni fognak és ahogy a rezgésszámok fokozatosan emelkednek körülöttetek, ti is jobbotokra változtok majd és képesek lesztek mindent, ami alacsonyabb rezgésszámú kirekeszteni életetekből. Sőt akár már most és a ciklus befejezte között is, egész nagy változásokat fogtok tudni megtapasztalni magatokon belül. Mindenben a harmónia és egyensúly kezd kibontakozni és ez a Mennybemenetel után is folytatódni fog.

Tekintet nélkül arra, hogy néhány ember milyen információt tud meg a jövőről, ők nem akarják feladni földi kényelmüket. A lényeg az, hogy lesznek olyanok akiket nem lehet lesz ezen a dimenzión túlra mozdítani. Ám az ő számukra ki tudjuk cserélni a körülményeket egy olyanra, ami sokkal kielégítőbb lesz számukra de ezt nektek kell megtapasztalnotok saját élményeteken keresztül. Az emberi örömök gyakran a betegségek és bánat okozói is egyben, de néhányan nem látják-e kettő között az összefüggést. Ti akik jobban felvilágosultabbak vagytok tudni fogjátok, hogy miről beszélünk mert nektek nem okozott problémát, hogy feladjátok ezeket az örömöket. Testetek szentélyetek is egyben és a ti felelősségetek, hogy gondját viseljétek, hogy jól szolgálhasson titeket. A dohányzás és drogok fogyasztása a legnagyobb károk okozója és néha visszafordíthatatlan károkat okoznak. Valóban az ilyen vágyak hajszolása rombolásba dönt titeket.

Kedveseink, sokkal fontosabb mint valaha bármikor is, hogy testeteket szeretettel és törődéssel vegyétek körül. Segítsetek neki, hogy fel tudja emelni rezgésszámát azáltal, hogy tisztán éltek és tisztán bántok vele. Azon szavak is, amik a Fényt hordozzák, hozzájárulnak egészségetekhez. Amit magatokon belül hoztok létre, részben meg fogja határozni, hogy vajon megfelelően készen álltok-e arra, hogy végigcsináljátok azt ami a Mennybemenetelhez kell. Gondolkodjatok el azon, hogy mi szükséges ahhoz, hogy Fénylelkekké válljatok, hiszen ez a célotok és az idő rohamosan fogy. Ha az alacsonyabb rezgésszámok nagyobbik részén már úrrá lettetek, akkor már jó úton vagytok a siker felé. Ez azt mutatja, hogy gyakorlatba ültettétek át ama szándékotokat, hogy megszabadítsátok magatokat mindattól, amit mi gyakran kelletlen poggyásznak hívunk. Mihelyt tudjátok, hogy képesek vagytok rá, akaraterőtök és elmétek kitartása előre fog vinni utatokon. Abszolút nincs semmi amitől félnetek kéne.

Ez a mostani időszak dinamikus lesz, mert nagyon sok minden fog történni. A sötét összeesküvők nem képesek a zsilipet már túl sokáig zárva tartani. A nyomás nőttön nől és szövetségeseink kemény munkája nemsokára kifizetődik. Szerte a világon dúl a sötétség és a Fény közötti harc és az emberek mozgósítva vannak, hogy szembeszálljanak hatóságaikkal követelve uralmuk végét. A megtévesztések és hazugságok már nem képesek tovább bolonddá tenni az embereket akik már egy ideje elkezdték visszavenni hatalmukat. Nincs semmi nagyobb mint maga az emberek hatalma, ami képes lenne kierőszakolni változásokat és ez napról-napra csak nől. A félelem egyre kevesebb sikert ér el abban, hogy az embereket a sötét összeesküvők irányítása alatt tartsa. Markukból csúszik ki a hatalom és vesztik el abban való hitüket, hogy képesek lesznek az ő irányukba vezetni a világot, hogy az behódoljon a Világ Kormánynak. Erre nem fog sor kerülni és az emberek teljes rabszolgaságba hajtása szóba sem jöhet.

SaLuSa vagytok a Szíriuszról és látjuk, hogy szorul a hurok azok közül, akik a mostani problémáitokért felelősek. Higgyetek nekünk, hogy a bajok sokkal terjedelmesebbek mint ahogy azt ti el tudnátok képzelni, de pontosan a kellő időben mindenre fény fog derülni.

Köszönettel, SaLuSa.
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Fordítás: Bella - Galaktikus ÜzenetekShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.