Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Magyar > Mike Quinsey - SaLuSa, December 31, 2010

SaLuSa, December 31, 2010

Minő rendkívüli évet készültök magatok mögött hagyni, mely nem teljesen váltotta be a hozzá fűzött reményeiteket. Mindezek dacára folyamatosan haladtok az elkerülhetetlen változások felé, melyek szükségessé kezdenek válni a társadalmatok összeomlásának kiegyensúlyozására. Ezen változások már nagyon időszerűek, hisz olyan sok minden készenlétben áll már és várja az alkalmat hogy a felszínre törjön. Mégis, az út hamarosan megnyilvánul mindazon tapasztalat számára ami még előttetek áll és amin át kell még esnetek és ez sok embert fog felvillanyozni és tettre buzdítani. Sőt még azok is akik nem teljesen fogják fel az eljövendő idők fontosságát érzik, hogy a változások küszöbön állnak. Még ennél is fontosabb hogy rá fognak döbbenni a változások szükségszerűségére ami egy stabilabb ciklusba vezet be titeket, ami lehetővé teszi azon emberek számára a feltárulkozást akiket a fény motivál. Szilárd vezetésre lesz szükségetek és már azonosítva vannak azon egyének akik elő fognak lépni. Együttérzésük és a változás iránti vágyuk folytán, becsületesek és megbízhatóak lesznek. Nem lesz számukra probléma azonos természetű megvilágosodott lelkeket toborozni maguk köré.

Jelenlétünk az égen továbbra is figyelmet kelt föl és nehezebb mint valaha elfordulni az igazságtól azok számára is akik tagadnak minket. A közzétetel valamilyen tekintetben hiányolni fogja a tetőpontra hágást, hisz már megszoktátok, hogy láttok minket az égboltotokon. Majd inkább azon kérdések fogják sarkallani az érdeklődéseteket amik rákérdeznek, hogy mi okból kifolyólag folytatódtak az eltitkolások ilyen sokáig. Egyik dolog követi majd a másikat és az igazság fokozatosan kitudódik. Az emberek meg fognak lepődni és sokkolva lesznek amikor megtudják, hogy a földöntúliakkal való kapcsolatfelvételek sok-sok évre mennek vissza.

A korlátozott média ami oly sokáig arra volt késztetve, hogy nevetségessé tegyen minket és flottáinkat és ami tagadta jelenlétünket, ezen média ami már nem lesz többé korlátozva fogja hírré tenni egyik leleplezést a másik után. Hamarosan nyilvánvalóvá fog válni, hogy azért jöttünk, hogy segítsünk megbirkózni a változásokkal ami mindannyiunkat össze fog hozni és egyesíteni. Fel lesznek fedve előttetek a Mennybemenetelt illető valós tények és minden léleknek minden lehetősége meglesz arra nézve, hogy elkísérjen titeket ezen az úton. Azok is akik másként döntenek tájékoztatva lesznek arról, hogy mit tartogat számukra a jövő. A Teremtő Királyságában minden lélek egyforma szeretetet és lehetőséget kap a kibontakozás számára. Nincsenek kivételezések, hisz előrehaladásotok a ti saját erőfeszítéseitek és választásaitoktól függnek. Néha nem érzitek magatokat különlegesnek, de mi biztosítunk titeket arról, hogy szeretve és nagyra vagytok tartva azért, hogy felajánlottátok bátorságotokat az alacsonyabb rezgésszámú kettősségben. Ezt gyakorolva nagy szolgálatot tesztek másoknak akik egy eljövendő időben hasznát fogják venni szolgálatotoknak.

Nos mi lesz 2011-ben kérdezhetitek és mi mondhatjuk hogy az év végére együtt fogunk dolgozni. Addigra szövetségeseink nyilvánosságra lépnek és szervezett csoportok azon terveken fognak munkálkodni, amik visszaállítják szabadságotokat. Ezzel együtt olyan lehetőségek jönnek elő amik révén Földetek újjáépítésében tudtok majd segétkezni és olyanoknak nyújtani támaszt akik számos fizikai változás közepén találják majd magukat. Űrhajóink Földre szállása és nyílt kapcsolatteremtés veszi majd kezdetét, de ez körültekintően lesz végrehajtva, hogy nehogy nyomassza vagy háborgassa azokat akiknek nehezebben esik minket elfogadniuk. Amint azt észre kell hogy vegyétek, sok a tenni való hogy egy megfelelő keretet állítsunk fel körülöttetek ami kezelni tudja a problémákat, amik abból az összeomlásból keletkeznek ami életetek részévé vált.

Többet fogtok hallani azon lelkekről akik a Homorú Földben élnek, akiket Agarthanoknak ismertek. Lemúria pusztulásakor ők voltak azok, akik elhagyták földjüket és a Homorú Földben folytatták evolúciójukat. Ők egy magasabb tudatosság stádiumába emelkedtek és ők is részesei lesznek a nyílt kapcsolatfelvételnek amikor erre majd biztonságos keretek között sor kerülhet. Sok mindent tudnak felkínálni amik segíteni fognak nektek a Mennybemenetel végső előkészületeiben. Jelenlétünkkel egyetemben, nem fogtok semmiben sem hiányt szenvedni, minden szükségletetekről gondoskodva lesz ami biztosítja utazásotok befejezését. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a Föld régi rendszerből való átváltása minél fájdalommentesebb legyen, de kikerülhetetlenül sokan közületek a változások szívében lesznek. A Földet a Mennybemenetel előtt csak akkor hagyjátok el, ha ez már tervetekbe van véve, tehát fontos, hogy megértsétek, hogy minden lélek kiválasztotta maga számára azt az utat, ami evolúciójának következő szakaszát képviseli.

Azok akik nemrég ismerkednek azzal, hogy mit is tartogat számukra a jövő, a változásokhoz való nyugodt hozzáállást kell hogy tanusítsanak. Könnyen össze lehet zavarodni vagy éppenséggel megfélemülni és szeretnénk ha tudnátok, hogy nagyon is tisztában vagyunk felelősségünkkel ezen emberek iránt. A kommunikáció listánkon magas helyet képvisel és világméretű tömegtájékoztatásról gondoskodunk, hogy mindenki jól informált legyen arról, hogy mire van szükség és hogy tudjuk ezen szükségleteket orvosolni. A változások gyorsasága lesz az ami titeket majd leginkább megdöbbent, hisz mihelyt az új kormányok betöltik hivatalukat minden készen áll a változás teljes sikeréhez. A politika egy tisztítási folyamaton fog végbe menni, hogy az embereknek tett eskük meg legyenek tartva és azok akik hivatalt töltenek be szellemileg motiváltak legyenek, hogy titeket szolgáljanak. Nem lesz több korrupció és minden nyílt lapokkal fog történni és azok akik belekeveredtek számadással fognak tartozni az embereknek. Egy emberközpontú kormány kerül hatalomra, mely az emberekért és az embereket fogja szolgálni s amely visszaállitja az Alkotmányt és biztosítja szabadságotokat és függetlenségeteket.

A Sötét Erőktől való felszabadulást és azon terveiket, hogy teljesen az uralmuk alá hajtsanak titeket hamarosan felválltja majd az öröm és boldogság csodálatos érzése. Egy új éra együttműködését fogjátok megtapasztalni és bízni fogtok azokban akik azzal lesznek megbízva, hogy sikeres Mennybemeneteletek utolsó fázisába vigyenek titeket. A bizalom olyasvalami dolog ami hiánycikk volt eonok hosszú sora alatt, ismétlődően hazudtak nektek és jogaitokat lassan megvonták tőletek. Higgyetek nekünk, hogy jogotok teljes mértékben vissza lesz állítva és szeretve és nagyra lesztek becsülve. Nem vagyunk érdekhajhászok és nem azért jöttünk, hogy elvegyük Földbolygótokat vagy, hogy átvegyük az irányítást felettetek, sőt ellenkezőleg: mi vagyunk azok akik megvédelmeztünk titeket azon martalócoktól, akiknek épp ez volt a szándéka.

SaLuSa vagyok a Szíriuszról, és teljes bizonyossággal mondom nektek, hogy a 2011-es esztendő a 2012-es évvel együtt történelmi év lesz, ami sok-sok évre emlékezetes marad. Folytassátok mindennapjaitok utolsó napjait tudva, hogy a Galaktikus Federáció a Fény roppant nagy szervezete ami gondoskodik biztonságotokról.

Köszönettel, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Fordítás: Livia

< previous message | next message >


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge
© GalacticChannelings.com május 25 2020 | Contact | Add to Favorites