Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, January 3, 2011

SaLuSa, January 3, 2011

A dolgok már jó ideje csendes forrásban vannak, de most kezdenek igazán fortyogni. Amikor megbízható és igaz tudósításokra bukkantok a függőben levő változásokról, olvashatjátok, hogy erős nyomás nehezedik azokra, akik azzal a felelősséggel vannak megbízva, hogy eredményeket érjenek el. A változásokat ellenző erők jelentősen meggyengültek. Nem tudnak elégséges létszámot felsorakoztatni ahhoz, ami erősen szembe tudna helyezkedni a Fénydolgozókkal, kik látván esélyüket nyomulnak előre. Ezért nemsokára olyasminek lehettek tanúi, ami maradéktalanul az események bekövetkeztére fog utalni. A harc folytatódik, hogy kiszabadítsunk titeket a rátok kényszerített valóságotok alól. A szabadságotok minden járulékkal egyetemben - amiről már olyan sokszor szó esett - fokozatosan vissza lesz állítva.

Némi győzködésre lesz szükség mire a Sötét Erők elfogadják vereségüket és belátják idejük lejárt. Mindamellett még mindig szánalmas reményeket táplálnak azt illetően, hogy valami módon el tudják kerülni kilétük felfedtét és az azt követő igazságszolgáltatást. Apró késleltetéseket tudnak csupán már elérni, de nekünk általában jó előre tudomásunk van szándékaikról. Ez az év a tiétek és a miénk akik a Fényért dolgoznak. Hitetek és az Isteni Tervbe vetett bizalmatok az ami végül össze fog minket hozni. Azon problémák amikkel ma szembesültök orvosolva lesznek és az év végére pozíciótok nagyban javulni fog a mostanihoz képest. Várjátok ki míg elvonul a vihar tudva, hogy Földanyának működésbe kell lendülnie ahhoz, hogy megtisztítsa önmagát a masszív légszennyeződéstől és a környezeti károktól.

A Galaktikus Federáció mint azt ahogy már észrevehettétek sokkal nyíltabban tevékenykedik és fogja tenni ezt egészen addig, amíg jelenlétünket hivatalosan is el nem ismerik. Földi Szövetségeseinket továbbra is minden lehető módon támogatjuk és már nem kell sokat arra várni, hogy közelebb kerülhessünk egymáshoz. Kövessétek figyelemmel a világ fejleményeit, mert az aminek tanúi vagytok egy erőteljes mozgalom a Sötét Erőkkel szemben. Az elvárásokkal ellentétben a válaszoknak nem szükségszerűen Amerikából kell jönniük, bár a változások alatt Amerika egyik legfontosabb szereplője lesz az eseményeknek. Valamikor a jövőben valóban mint vezető nemzet fog feltámadni akire a többi nemzet fel fog nézni, de ez csak azután lesz hogy kontinenséről minden sötét kapcsolat el lesz távolítva.

Olyan sokat vártatok e ciklus végkifejletére és azon változásokra melyet magával fog hozni. Ami valóban fontos az az, hogy fel legyetek készülve a Mennybemenetelre és ezt soha ne veszítsétek szem elől. Meg fogjátok tudni az igazságot arról, hogy mi előzte meg ezt a periódust és hogy a Sötétek hogyan szőttek cselszövéseket ellenetek. Mind arra ment ki, hogy világuralmuk alá hajtsanak titeket és megakadályozzák Mennybemeneteleteket. A Sötétek nálatok is jobban tisztában vannak a Mennybementel tervnek és tervüket sikerre akarták vinni mielőtt ti még észbe kaptatok volna. Ám nem számoltak a Fény Testvériség Szövetségével mely felügyeli az evolúciótokat és az Isteni Tervvel ami elrendelte, hogy ez a ciklus Mennybemenetellel záródjon.

A sok történés közepette el ne feledjétek, hogy a legfontosabb változások bennetek magatokban mennek végbe. Értve és vágyakozva a mennybemenetelre amennyire csak képesek vagytok rá, úgy folytassátok mindennapjaitokat mint aki már magasabb tudatosságot ért el. Tudatosítsátok, hogy bár a nyugtalanság fokozódni fog de ez csupán rövid időszakra fog titeket érinteni és a hirtelen bekövetkező változások tisztán megláttatják majd veletek a Mennybemenetel útját. Minden lélek saját választása szerint fog fejlődni, ami döntés még újjászületésük előtt lett meghozva. Tudatalatti szinten tisztában vagytok, hogy milyen utat választottatok magatoknak ami titeket a helyes irányba vezetett. Nem lényeges ha mások tőletek merőben eltérő utat választottak, csupán hagyjátok meg számukra a szabad választás lehetőségét ami számotokra is fel volt kínálva. Minden megtapasztalásnak óriási értéke van és ezt magatokkal viszitek minden életciklus befejeztekor. Minden adott időben, a saját össztapasztalat teljessége az amik vagytok, mely egyedülálló és fontos lélekké tesz titeket az élet vásznaján.

Az idő már régen megérett arra, hogy sarkalljon titeket átadni tudástokat és segíteni másoknak ráébredni az igazságra. Megvilágosítani a többieket anélkül, hogy erőszakkal rájuk kényszerítenétek nézeteiteket. Hagyjatok teret a kételynek és szkepticizmusnak mert az igazság az embereket kényelmetlenül érintheti. Némelyeknek nehéz szembenéznie ha babusgatott hitüket keményen kétségbe vonják és időbe telik mire megbékélnek ezzel. Minden lélek folyamatos fejlődésen megy keresztül - egy sincs aki mozdulatlanul állna - ám nehéz felülkerekedni több életen át cipelt megrögzött hitein. Akárhogy is, ha egyszer az igazság magjai beférkőznek a lélek gondolataiba, ott esélyt kapnak tágítani az alany tudatosságát.

Emlékezzetek arra is, hogy Szellemi Vezetőitek fáradtságot nem ismerve munkálkodnak tudatosságotok tágításán. Buzdítanak ha olyan szituáció adódik, ahol több információra tehettek szert mely sokszor egy találkozásból áll. Megeshet, hogy erős vonzalmat éreztek egy cikk vagy könyv iránt, mely megvilágít egyes dolgokat. A könyvekről köztudott, hogy csak úgy kényelmesen az „ölbe hullnak” amikor rájuk épp szükség van.

Ismerjétek fel ezen történéseket melyek többnyire okkal vannak felruházva és bár véletlennek vélhetitek, mögöttük szándék van. Semmi ami jelentősséggel bír számotokra sem történik véletlenül és mindahányszor valami sajátos férkőzik be életetekbe próbáljátok megérteni, hogy mi célt szolgál. Sok fajta lecke van és nem mindegyiket választottátok volna szükségszerűen. Van pár kemény lecke amin át kell hogy essetek de emlékezzetek arra, hogy ezen leckékre még a leszületésetek előtt igent mondtatok.

SaLuSa vagyok a Szíriuszról és legnagyobb megelégedésemre végre a közelgő változásokról tudok nektek beszélni. Kulcsfontosságú Fénydolgozóink nyomást gyakorolnak a hatósságokra, hogy fordítsanak hátat a régi rendszernek és siettetik mindazt ami az előremozdításhoz szükségszerű. Elegendő ideig vártatok már és és mi keményen nekigyürkőzünk, győzni fogunk. Meg van a hatalmunk és jogosultságunk elérni mindazt amit kitűztünk magunk elé és senki sem avatkozhat bele terveinkbe, a felétek való elkötelezettségünk teljes.

Köszönettel SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Fordítás: Livia


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.