Home > > Alpha Ship, December 6, 2010

Alpha Ship, December 6, 2010

Artist's impression of the Alpha Ship

Üdvözlet az Alfa Űrhajóról..!

Igazán fáradságos az erőfeszítés a Fény Munkásai részéről, akik nem sajnálják fáradozásaikat, hogy segítsék azoknak az üzeneteknek a terjesztését, melyeket néhányunk közöl veletek a csatornáinkon keresztül; szeretnénk felhívni a figyelmet a fordítók aziránt végzett munkájára, hogy közleményeinket a bolygó más nyelvein is elolvashassák, valamint azok munkájára, akik leközlik ezeket weboldalaikon, és néhány más kommunikációs eszközön.

Meg akarom értetni veletek, milyen hasznos mindnyájatok munkája; mindnyájan értékes fogaskerekei vagytok a "gépezetnek", mely ennek a bolygónak az elszomorodott emberiségét továbbmozdítja egy jobb jövő felé.

Mindegyikőtök segítsége és együttműködése nélkül, az általunk végzett fáradozásunk, melyet tettünk, hogy elvezessük emberiséget egy lelki [spirituális] és anyagi szint felé, miszerint fel kell emelkedniük a Most - ba, hiábavaló lenne.

Ily módon, úgy érezzük, adósai vagyunk minden férfinak és nőnek, aki a rendelkezésére álló idejét felhasználja - teret teremtve magánéletében - hogy segítse az emberiség többi részének elérni a tudatosság szükséges szintjét, annak érdekében, hogy az emberi faj képes legyen megtenni a kvantumugrást előre, arra a szintre, mely már helyénvaló számukra, mert a Teremtő Akarata ez, és semmi és senki nem fogja leállítani ennek megtörténtét.

Mindamellett, nagyon meg kéne válogatnotok azokat az embereket, akiknek elkülditek ezt az ismeretet. Nem azért, mert veszélyben lennétek, ha elkülditek ezt az információt hitetleneknek - nem vagytok veszélyben - tudjátok, hogy védelmezünk titeket, úgy, mint a szempilla óvja a szemet; inkább azért, mert azok az emberek nem nyitottak az ilyesfajta ismeretekre, és elméjük inkább e-világi és önző ügyekhez rögzült.

Elvesztegetnétek időtöket ezekkel az emberekkel, mert nem hajlandóak hinni, még akkor sem, ha egy kézzelfogható és megcáfolhatatlan bizonyítékot tennének le eléjük. Egyszerűen, nem ez az idő számukra, és várniuk kell az evolúció egy új ciklusára, hogy elérjék azt a nyomdokot, melyet képesek lesztek elérni, egy jobb világba vetett hitetek okán, és az erőfeszítés miatt, melyet megtettetek, hogy ez valóra váljon, valamint a belénk vetett hit okán.

Oly sokat dolgoztunk néhánnyal e kételkedők közül, hogy el sem képzelhetitek; mindazonáltal, szomorúan fel kellett adnunk, és hozzá kellett szoknunk a gondolathoz, hogy ez nem az ő idejük.

Azonban ez elszomorít minket, mert mi, a Tanácsadóitok és küldötteitek az űrből, tudjuk, hogy ezek az emberek önmagukat elkötelezték, hogy Gaia részeként részt vesznek az emberiség fejlődésében, és saját egyéni fejlődésükben megtestesült lelkekként a megváltás e bolygóján. Sajnálatosan nem teljesítik küldetésüket, mert megengedték maguknak, hogy belebonyolódjanak e harmadik dimenziós világ figyelemelterelésébe.

Milyen kár egy a hiábavaló és lényegtelen dolgok keresésében elvesztegetett megtestesülésért!

Másrészről, nagyon büszkék vagyunk testvéreinkre, akik "odalenn" vannak, és kisebb nagyobb mértékben az üzeneteink terjesztésének szentelték magukat, ami döntő céljaink elérésében Gaia Felemelkedésének javára.

Az idő oly értékes, és az a mód, ahogy felhasználjátok ezt tevékenységeitek végrehajtására, oly fontos! Emlékezzetek, hogy az az idő, melyet nem jó dolgokra használtak fel, elveszett idő. Ha egyszer elpazarolták, nincs mód visszanyerni, sem visszatérni hozzá. Ezért kellene hasznosítanotok időtöket jól, és nem elpazarolni, amikor olyan értékes a Föld emberi lényeinek ébredési folyamatának felgyorsításáért.

Áldalak titeket, azért, hogy folytatjátok küldetéseteket egy sikeres beteljesedéshez / befejezéshez, csakúgy, ahogy megterveztétek e fizikai testetekbe történt megtestesülésetek előtt, melyet az [Anya / Apa] Teremtő Isten adott nektek e cél eléréséhez.

Béke és Szeretet

Sohin parancsnok.

Fordítás: Clarissa - Dimenziók .... avagy a Fény útja


< previous message | next message >


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alpha Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.