Home > > Alpha Ship, December 20, 2010

Alpha Ship, December 20, 2010

Artist's impression of the Alpha Ship

Üdvözlet az Alfa Űrhajóról..!

Az űr legmélyebb és legrejtettebb szegleteiben a Fenséges Lények áldásai közelegnek, áldások, melyek elérve bolygótok gondolati [mentális], asztrális és fizikai légkörét, megtöltik a bolygótokat benépesítő összes élőlényt Szeretettel [Szer_elemmel] és Testvériességgel.

Áldásaik, jókívánságaik és imáik a Földnek és lakosainak nyújtandó segítség szándékával, hogy sikeresen elérjék a Felemelkedést ezekben a kedvező pillanatokban, melyekben naprendszeretek elkezdi keresztezni a Galaxis Központi Napjának energetikai hatásának peremét.

Oly sok gyönyörű lélek van, aki megtestesült, és meg nem testesült, akik felajánlják segítségüket az ilyen nagy jelentőségű pillanatokban! Ha megláthatnátok őket, ahogyan mi látjuk őket (meg nem testesült lelkeket, akik a Galaxis távoli pontjairól és azon túlról utaznak el, a földön belüli lelkeket, akik benépesítik a bolygó belsejét, és akik várják, hogy tárt karokkal fogadjanak be titeket, és végül a fejlett földi emberi lényeket), gyönyörködnétek abban, ahogy tudatára ébredtek a támogatásnak és együttműködésnek azokkal, akikre számíthattok ebben a pillanatban!

Mi, testvéreitek az Alfa Űrhajóról, parányi része vagyunk a Fény lényeinek hatalmas seregeinek, akik belépnek a harmadik dimenziós síkotokra a jelenlegi időkben. Jönnek (ahogy mi is jövünk), hogy felajánljuk nektek segítségünket, azért, hogy gyarapodjatok a lelkiségben [spiritualitásban], mert a belső növekedés fogja lehetővé tenni számotokra megtenni az ugrást Gaia következő ciklusába, egy ciklusba, melyet nektek tartogatnak nagy örömmel a mi részünkről.

Ha meg tudnátok osztani velünk a sok száz, és sok ezer cimborátok lelkének látomását, akik ráébrednek a valóságra, és akik szeretnék magukat felszabadítani azoknak az elnyomó igája alól, akik a sötétséget képviselik!

Bizonyossággal és hevesen mondjátok magatoknak, hogy nem akartok továbbra is részesei lenni a nagy hazugságnak, melyre rávezettek, hogy elhiggyétek; hogy nem akarjátok folytatni azt, hogy "bűnösöknek" tekintsétek magatokat, hanem jogosan és örökösödés útján isteni lényeknek akarjátok látni magatokat; az egyetlen eredendő bűn a bűnösség érzelme, melyet magatokkal hordoztok botlásaitok miatt, melyeket az előző életekben követtetek el, amelyek következésképpen képzeletetek szüleménye; és hogy ti, dióhéjban, nem óhajtjátok tovább folytatni az életet ebben a harmadik dimenziós forgatókönyvben.

Mondjátok el magatoknak, hogy készen álltok egyidejűleg együtt létezni testvérekként a szeretetben / szerelemben, testvériségben és kölcsönös együttműködésben egy ötödik dimenziós világban.

Ha az, amit elmondunk nektek, már sokszor mondják (elérhető, higgyetek nekünk!), akkor a Felemelkedésetek az Új Földre biztos, és tény lesz az idő egy rövid időszakán belül, melyet meghagytatok kísérletezésre a harmadik dimenziós világotokban, mert számunkra csupán az örökkévaló jelen létezik.

Akkor a Galaktikus Szövetség új tagjaiként fogunk üdvözölni benneteket, teljes jogú tagokként, akik ezt segítségünkkel érdemelték ki, igen, azonban különösen saját érdemeiteken keresztül, és azon népességetek nagy szeletének erőfeszítéseinek gyümölcseként, akik bátran kutatják, hogy felszabadítsák magukat a fejlődésben visszafelé haladó erőktől, melyek megragadnak titeket, és még mindig ragaszkodnak ahhoz, hogy irányítani akarnak titeket.

Hiábavaló törekvés, hiszen Felemelkedésetek ügyesen programozott! Hatástalan és hasztalan fáradozás, mivel napjaik meg vannak számlálva!

Higgyétek el, közületek azok, akik mélyen kétségbeestek, mert nem akarják folytatni az életet egy olyan világban, mely felett (mostanáig) a sötét erők uralkodtak. Ahogy számtalanszor megtettem, ismét kérlek titeket, legyetek türelmesek, mert nincs messze a régóta várt nap mindnyájunk számára, és legtöbbetek meg fogja látni ezt.

Elhagylak titeket pillanatnyilag [és] bízom benne, hogy bizakodóbban érzitek magatokat, amíg ismét kapcsolatba kerülünk, a számítógépeitek másik oldaláról.

A hamarosan megalakuló testvériségért, béke és harmónia minden emberi lény közt a Földön!

Béke és Szeretet

Sohin parancsnok.

Fordítás: Clarissa - Dimenziók .... avagy a Fény útjaWould you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alpha Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.