Home > > Alpha Ship, August 29, 2011

Alpha Ship, August 29, 2011


"A Föld emberi lénye igen rövidesen a Föld főszereplője lesz, és azt mondhatjuk, már elkezdte elérni ezt, egy igaz evolúciós ugrást, mely kilövi őt a Legmagasabb Szférák felé, ahová egy fizikai lény eljuthat ebben az Isten által megjelenített [manifesztált] Világegyetemben."


Üdvözlet az Alfa űrhajóról!

Ezen a napon felfrissítjük a Kris-Won-on keresztül átadott üzeneteket egy rövid megszakítás után. Tudjuk, hogy közületek sok ember várta visszatérésünket. Ahogy láthatjátok, minden, melyre várakoztatok, igaz, törvényes és előnyös, és ami a várakozást érdemessé teszi. Mindennek van magyarázata, csakúgy, mint ennek a szünetnek is; azonban nem szeretnék részletekbe bocsátkozni, ha ezt megengeditek nekem.

Sohin parancsnok vagyok az Alfa Csillagűrhajóról, és mindannyiunk, legénységünk és én az űrben egy meghatározott ponton vagyunk - nagyon közel ahhoz, ahol ti vagytok - teljesen elkötelezve egy létfontosságú, sőt, mi több, azt mondanám, hogy egy rendkívüli fontosságú küldetésnek, azért, hogy közületek mindannyian megkapjátok a szükséges és megfelelő segítséget, melyre szükségetek van tudatosságotok felemeléséhez, és egy fejlődő szintre történő elhelyezésetekhez, melyet most kell elérnetek, elmozdulva a folyamatos kiterjeszkedésbe, ahogy a teljes Galaxisunk és Világegyetemünk Főparancsnoka elrendelte: maga Isten.

Valójában, Ő az egyetlen, aki az összes lény parányi akaratát irányítja, beburkolva ebbe a Kozmikus drámába, élőbe és élettelenbe, értelmesbe és ösztönösbe is, a fejlettbe, mintegy Istenibe, és a kis evolúció ifjúiba is.

A Föld emberi lénye igen rövidesen a Föld főszereplője lesz, és azt mondhatjuk, már elkezdte elérni ezt, egy igaz evolúciós ugrást, mely kilövi őt a Legmagasabb Szférák felé, ahová egy fizikai lény eljuthat ebben az Isten által megjelenített [manifesztált] Világegyetemben.

Tudjuk, hogy sokan vannak közöttetek, akik szkeptikusok maradnak e ténnyel kapcsolatosan, melyet nektek bejelentünk; mások, az ösztönösen felfogók [intuitívek] és esetleg a lelkiségben [spirituálisan] fejlettek, megérzik magukban, hogy mi valóban a Felemelkedésnek egy folyamatában vagyunk, hiszen lelkük, mely egy közvetítő közeg az elme és a Tiszta Lélek között, amely az, kik valójában vagytok, veletek megosztja [lekommunikálja] a biztonság e benyomását, elvegyítve azzal az örömmel, melyet mindannyian éreztek - tévedek? (Sohin természetesen mosolyog itt.)

Ó, igen, azokat, akiket Isten [*] szólított, jól ismerik ezt a sajátságos érzést, és tudják, miről beszélek.

Azok, akik egyáltalán nem éreznek semmilyen közlést [kommunikációt] . és bármilyen ismerős érzetet azzal kapcsolatban, amiről beszélek, ez egyszerűen azért van, mert nem készültek fel ennek a nagy ugrásnak a megtételére; és ez se nem jó, se nem rossz, csupán az, hogy folytatni fogják a fejlődést lelkileg, mentálisan és érzelmileg egy másik bolygón, még mindig a Harmadik Dimenzióban lehorgonyozva. Azt kell mondani, hogy "megismétlik tanfolyamot", azért, hogy később megszerezzék a minősítést, a tér-idő egy másik keretében; ez minden.

Az örökösei ennek az Új Földnek, ami következik - igen hamarosan (pontosan meg fogjuk határozni, annak érdekében, hogy reményt adjunk nektek, miszerint saját érdemeitek okán kiérdemeltétek) - nagyon öreg lelkek, akik közül sokan ettől eltérő világokból származnak, azonban megtestesültek Gaia mátrixában, mert önkéntesen választották, hogy átéljék ezt az élményt - azonfelül, hogy elérjék a Világegyetemben ezt a páratlan létélményt - azért, hogy éljenek világotokban jelenlétük lehetőségével, annak érdekében, hogy annyi földi lénynek segítsenek, amennyinek tudnak, egyszerűen beteljesítve küldetésüket, hogy egymással együttműködjenek a Mester Tervének beteljesítésének céljából.

Ez a Mesteri Terv, mely másfelől a segítség és együttműködés számos szempontjára leosztott, azért, hogy Gaia minden élőlénye végül sikert érjen el, és semmi és senki sem akadályozhatja meg ennek megvalósulását e ponton, egy nagyon kicsiny, azonban egy nagyon fontos pontján Galaxisunknak.

Így, most távozom, elmondván nektek, hogy nagyon büszkék vagyunk közületek mindenkire, akik együttműködnek, hogy felkínálják üzeneteink terjesztését, a mi üzeneteink, a Fény harcosainak, a Fény más Művelőinek [Munkásainak] és a Fény más képviselőinek üzeneteinek terjesztését.

A Fény szétterjed, és tért hódit a sötétségben, és ezzel együtt, minden sötét lénynél, mely azzal büszkélkedhet, hogy ebben él, csupán azért, mert nem jöttek még rá a Mindenségre vonatkozó [Kozmikus] Törvényekkel összhangban történő létezés [élés] előnyeire, mely a Világegyetem leghathatósabb energiáját övezi: mely a Szeretetet.

Szeretet és Béke

[*] A fordító megjegyzése: az eredeti szövegben Atya-Anya-Isten található. Az angol nyelvben külön személyes névmás vonatkozik a női és férfi minőségre. A magyar nyelvben az egyes szám harmadik személy vonatkozhat férfire és nőre is, tehát nyelvünkben az "Isten" szó tükrözi a női és férfi minőséget is.

Forrást: Sohin parancsnok
Csatorna: Kris-Won

Magyar fordítás: Clarissa: Tudatosság / FénitevőShare |