Home > > Sheldan Nidle - February 8, 2011

February 8, 2011

9 Cauac, 17 Yax, 7 Ik

Dratzo! Visszatérünk! Sok dolog történt, és egy felettébb kritikus helyzethez értünk a ti átalakulásotok és a valóságotok átalakulása tekintetében. Egy nagy végső számfejtés folyik, és amikor ez a kétlépéses művelet befejeződik, a globális bőség kézbesítések és az annyira szükséges kormányváltások megkezdődhetnek. Ezek a változások az UFO álcázások nyilvánosságra hozását megelőző végső követelmények! Ennek megfelelően, nagyon keményen dolgozunk azon, hogy lássuk ezeket az eseményeket a Mennyország rendelkezései szerint megtörténni. Lord Surea kiadott egy sor isteni rendelkezést, melyek meg fogják láttatni egy hatalmas átalakulás beindulását naprendszeretek valóságát illetően, ami épp most szokatlan és egyre növekvő mennyiségű tevékenységekben nyilvánul meg, melyek a Naptól egészen a naprendszeretek külső sarkáig történnek. És mégis, ezek a változások csak egy halvány célzása annak amit a Mennyország tenni készül: ő átfogja alakítani a valóságotokat egy korlátozott tudatosságú kétpólusúról egy teljes tudatosságú egypólusúra. Végül a naprendszeretek csak csekély hasonlatosságot fog mutatni a korábbi formájához képest.

Ez a fizikai átalakulás egy olyan környezetet hoz létre, ami fizikai angyalokként betöltött szerepeteket fogja kivitelezni ebben a Tejút Galaxisban. A ti felelősségetek lesz az élővilág fenntartása, és azon életenergiák megtartása, melyek az egész naprendszeren át áramlanak. Mégis ezek a feladatok nem csak arra korlátozódnak, hogy fenntartástok bolygóotthonotokat; kiterjednek arra is, hogy segítsetek a fizikai Angyalok más csoportjainak is fenntartani ezt a galaxist és minden mást, mely része a fizikaiságnak. Megértjük, hogy ez meglehetősen soknak tűnik most számotokra, de valójában csak annak a sok feladatnak egy része, mellyel minden egyes nap foglalkozni fogtok. Egy olyan bolygószinttű galaktikus társadalom fog körülvenni és támogatni titeket, mely sok fő "klánból" épül fel, és ez lehetővé teszi társadalmatok teljes potenciálján való működését. Aztán kapcsolatban lesztek olyan segítő társakkal, akik a galaxisban lévő más világokból származnak. Velük együtt alakítottátok meg a Galaktikus Föderációt, hogy az az eszköz legyen, amivel mindannyian be tudjátok teljesíteni elsődleges kötelességeiteket a Mennyország és egymás számára. Továbbá elértek más galaxisokat is, és hasonló szervezeteket hoztok létre az isteni terv manifesztálásához.

A fenti forgatókönyv valójában a mi több millió éves tapasztalatunkat írja le. Azóta több százezer galaktikus társadalmat integráltunk be a mi Föderációnkba a galaxis legtávolabbi részeiről. Ahogy befogadtuk ezen újonnan felébredt csillag-nemzeteket, sokat tanultunk arról a káprázatos diverzitásról, amit a Teremtő közénk hozott. Ti is bámulatos tanulmányozás alatt vagytok, ahogy megkezditek saját tudatossági utatokat. Azért jöttünk ide, hogy felügyeljük azokat az eljárásokat, melyek vissza fognak juttatni titeket a teljes tudatosságba, a Tudományos és Felfedező flottánk azon meglátása ellenére, hogy távol álltok attól, hogy készek legyetek érkezésünkre. A Mennyország kijelentései által inspirálva, összeállítottunk egy első kapcsolatfelvételi parancsnokságot, és örömteli várakozással érkezünk partjaitokra. Az elmúlt két évtizedben, figyeltünk és tanultunk, és aztán megnövelten (amennyire csak lehetett) vettünk részt azokban a tevékenységekben, melyek most a teljes tudatosságba vezetnek titeket. Ezek a tevékenységek most elértek egy olyan stádiumot, ahol hasznos lenne egy áttekintés; fontos megértenetek, hogy nem szegjük meg a ti szabad akaratotokat.

A Teremtő egy széleskörű mandátummal küldött ide minket, amit most meg fogunk tárgyalni veletek. Ez a mandátum két részre oszlik: az első kapcsolatfelvétel, és mindegyikőtök szélesebb körben való belevonása abba, kezdve a történelmetekkel, mely durván három részre osztható: az első a Lemúriára való megérkezésetek; a második Atlantisz emelkedése és a korlátozott tudatosságba való zuhanásotok; a harmadik, a sötét birodalmakon át vezető odüsszeiátok, és a teljes tudatosságba való visszaemelkedésetek. Ebből a madártávlatból, megérthetitek, hogy ez az időtartam egy szekvenciából áll, amit sokan a bolygótokon Nagy Ciklusnak neveznek. Minden ilyen ciklus hozzávetőlegesen 26.000 évből áll. Lemúria kezdete óta, vagyis 900.000 évvel ezelőtt-től, 34 ilyen ciklust vittetek véghez, és most fogjátok befejezni a 35.-et. Ennek a nagy ciklusnak a közelgő 8 Manik napévben (vagy galaktikus évben) kell befejeződnie. Ez az, amikor egy különleges galaktikus eseménysorozat fog történni, miután a Napotok keresztezi a Galaktikus Egyenlítőt.

A nagy számban való érkezésünk elvi oka egészen egyszerűen az, hogy ez a különleges idő elérkezett történelmetekben. Azok a zajos események, melyek bolygótokon mindenütt történnek, egy eredménye annak a ténynek, hogy most fejezitek be ezt a 35. nagy ciklust. Eljövünk, hogy üdvözöljünk titeket és, hogy bábaként és tanácsadókként támogassunk a teljes tudatosságba való visszaalakulásotokon. Ez a pillanat a visszautat várta történelmetekben, a tudatosságotokban való csodás változás időszakaként. Az Anunnaki akkor társult a folytonos sötétséghez az Ancharához, mely jól ismerte ezt, és szándékában állt alattomos tettek segítségével megkerülni ezen eshetőséget, de mindezt rövidre zárta az Anchara hűségének hirtelen megváltozása, és az utána következő békéltető nyilatkozatai. Ez vezetett az 1990-es évek közepén egy békeszerződéshez a Galaktikus Föderációval, mely mélyen megváltoztatta a háborúkat ebben a galaxisban. A nagy békét hozta előtérbe, melyet az Istenség eónokkal ezelőtt rendelt el.

A galaktikus béke ezen idején, eljöttünk, hogy beteljesítsünk egy próféciát, ami kulcsfontosságú ahhoz a békéhez. Gaia (Földanya) tartalmazza ezen galaxis forrását. Ő életbe vágóan fontos a békéhez, mivel az Anchara Békéje azon múlik, hogy a Földanya teljesen visszatérjen a teljes tudatosságra. Ez helyezi ránk a felelősségét annak, hogy sikeresen teljesedjen be ez a történelmi küldetés. Egy ideje, a sötét összeesküvés késlelteti ezt a célt, és így most nekünk sokkal jobban kell siettetnünk a dolgokat annál, mint azt először szándékoztuk. Ezért fordítottunk figyelmet a sötét összeesküvés rezsimjeire, ugyanis a tény az, hogy a türelmünk véget ért. Számos intézkedés történt, hogy kihangsúlyozzuk ezt a dolgot az összeesküvés vezetőinek, így juttatva a különféle célokat, melyek felelősei vagyunk, a megnyilvánulásuk peremére.

Jelenleg azon feladatok befejezésének közepette vagyunk, melyek megelőzik a nagy változásokat, amiket már érintettünk a sok nektek szóló üzenetünkben. Gaia, a globális valóságotokkal együtt, azon a ponton van, ahol az ő hatalmas átalakulása megkezdődhet; az atmoszférátokban és az óceánokban való egyre emelkedő zűrzavar, és a szárazföldjeitek morajlása, ennek jele. Ez jelzi, hogy a valóságotok elérkezett a döntő pontra, ahol az vagy egy megnövekedett alátámasztást igényel, vagy drámai szerencsétlenségek kezdődnek. Tudjuk, hogy ezek az előjelek egyértelműen azt mutatják, hogy a további késleltetés, csak növelni fogja ezen változások intenzitását. A nagy változások pillanata kendőzetlenül elérkezett, és most van itt a tettek ideje. Most sürgetően szükség van azokra a nagy tettekre, melyek a változásra való felszólítást vezérlik.

Az első kapcsolatfelvételi csapatunk készül az akcióra. Túl sokáig engedtük meg a világotokon lévő erőknek, hogy kontrollálják tetteink mértékét, de ez a politika most már csak történelem. Elérkezett a "galaktikus opció" leplének lerántási pillanata. Mostanáig, a mi feladatunk a sötét összeesküvés fejeivel kapcsolatban az volt, hogy jelezzük számukra a felkelést; ennek vége. A következő fázis azt a menetrendet követi, amire már régóta felhívták a figyelmüket, és életbe kell léptetni azt. Az új költségvetési és pénzügyi rendszer szükséges követelményei a helyükön vannak, és összeszedtük azokat, akik egy új gondviselő kormányt hoznak létre. Az időbeosztás már ketyeg, és megfogja szólaltatni a riadót. A flottánk és a személyzetünk türelmetlenek, és teljesen felkészültek, hogy végrehajtsák a küldetést, ami meg fogja változtatni az emberi történelem folyását!

Ma megbeszéltük, hogy mi történik, és mit szándékozunk tenni. A Teremtés legnagyobb pillanatait bátor és igazságos tettek jelölik, melyek kibontakoztatják az isteni tervet, visszaadva a szuverenitást és a szabadságot azoknak, akik ideiglenesen meg voltak fosztva ezen Isten-adta jogoktól. Az Istenség eszközeként érkezünk, és készek vagyunk kibontakoztatni a következő fejezetet történelmetekben. Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)


Website: Planetary Activation Organization
Fordítás: FÖLDI MENNYORSZÁG


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.