Home > > Sheldan Nidle - February 1, 2011

February 1, 2011

2 Eb, 10 Yax, 7 Ik

Dratzo! Összegyűlünk, hogy folytassuk megbeszélésünket ezen valóságot és a titeket érintő átalakulásról. Jelenleg nézzük, ahogyan naprendszeretek változik, beleértve a Napotokkal történő nagy változásokat is. A naprendszeretekben látszólag rendellenes történések közül, mindegyik a valóságotok ötödik dimenzióba való költözésével kapcsolatos. Ez a pillanat egy olyan isteni tervre van alapozva, mely átrendezi a naprendszeretek megjelenését. A legdrasztikusabb változás jelenleg történik, ami a többpólusúról egypólusúra való átváltozás. Ez azt jelenti, hogy mindegyikőtöknek és az öko-rendszernek is, mely körülvesz titeket, teljesen át kell rendeződni. Az elektromos és a mágneses rendszerek újraélesztik a testetek azon sejtjeit, melyek az elektromos és a mágneses valótokat irányítják. Az RNS/DNS-etek átrendezése csak egy kis része ennek a folyamatnak. Az alapfrekvenciátok egyre jobban emelkedik, és több része ennek a valóságnak finoman módosul, miközben a testetek alaptermészete is átalakul. Ahogy a sűrűség gyengül, egyre jobban képessé váltok a megszentelt Fény adatcsomagjainak befogadására, amelyek megváltoztatják fizikai lényegeteket.

Ezek a testi változások egyszerre történnek hasonló olyan változásokkal, melyek a Nap minden egyes bolygójának fizikai felépítését átalakítják. Így a Mars is a Gaia-éhoz hasonló "globális felmelegedés" típusú folyamaton megy keresztül. A Vénusz kezdi módosítani az ő lakhatatlan természetét, forró atmoszféráját, valamint a Merkúr és a külső gázóriások hatalmas mértékű növekedést tapasztalnak a vulkanizmus és a földrengések terén, és az északi és déli sarki régióik is változnak. A változások a nap elektromágneses és gravitációs mezőiben, amik naprendszereteket tartják össze, úgyszintén hatással vannak erre a mutációra. Gaia-hoz hasonlóan, a Nap is belülre költözteti a Déli Pólusát, ahogyan az Északi Pólusa délre vándorol, ami hatalmas bemélyedéseket, vagy "lyukakat" hoz létre a felszínén mindenütt. Ez a magyarázata a hatalmas napkorona kibocsátásnak, ami óriási mennyiségű naprészecskét lő ki bolygógyermekei felé, és ezek olyan katalizátorként tevékenykednek, hogy felgyorsítják a naprendszerben mindenütt végbemenő változásokat.

Ez az egyre növekvő aktivitás a naprendszeretekben stimulálja a ti saját változásaitokat is. A hatalmas elektromos mezők, amiket a Nap generált, előre és felfelé tolnak titeket. Amikor ezek a mezők találkoznak az energiamezőitekkel, azok beindítják a szunnyadó "hulladék" DNS-eiteket, ami egy sor sejtszintű átkódolást okoz, mely az Új Ön-Magatokhoz vezet. Ez megváltoztatja azt, ahogyan valóságotokat szemlélitek; lényegében, sokkal spirituálisabb orientáltságúakká váltok, ami arra ösztönöz titeket, hogy olyan válaszok után kutassatok, amikkel a globális társadalmatok nem tud szolgálni. Egész mozgalmak formálódnak mindenütt a világon azzal a céllal, hogy válaszokat találjanak ezen alapvető kérdésekre. Ez a világméretű mozgalom mely elérte a világi világot, szervezetek olyan hálózatát hozza létre, melyek elkötelezték magukat, hogy jobbá változtatják a földet és átalakítsák a működési struktúráját, hogy a kicsiket a nagyok fölé, a helyit és regionálist pedig a globális fölé emeljék. Kezditek megteremteni az alapját annak, ami rövidesen egy galaktikus társadalommá fog átalakulni. A globális társadalmatoknak egységesebbé kell válnia, amivel az új technológiák és az új bőség szolgál, a létezésünk további okaival együtt.

A jelenlegi egy átmeneti időszak. Azok akik figyelemmel követik a fejleményeket bolygótokon, két elsődleges tendenciát észlelnek: az első, hogy globális gazdaságotok az utolsókat rúgja. A helyreállításának "megnyilvánulása" javarészt egy megtévesztő üres beszéd. Az adósság mértéke tovább növekszik, miközben azok kórusa, akik egy új, kemény-valuta sorozat alapú rendszert, és egy helyibb megközelítést támogatnak, napról napra nő. A jelenlegi hatalmi struktúra azon képességeinek végéhez ér, hogy fenntartsa azt a fikciót, amit oly hangosan trombitál szét a világ meghatározó médiáiban. A második tendencia a nép-orientált és spirituális alapú hatalmi struktúrák növekedése, mellyel bekapcsolódunk az UFO álcázások befejezésének egyre növekvő mozgalmába. Sok nemzet, és még a vállalatigazgatók egy nagy csoportja is, azt tanácsolják üzlettársaiknak, hogy itt az idő átirányítani prioritásaikat ebben a témában, ami elérkezett. Személyesen találkoztunk a globális üzleti közösség tagjaival, és egymással összeköttetésben lévő spirituális hálózatok néhány kulcsfontosságú vezetőjével is.

Ezek a különböző csoportok mind ugyanazt az alapvető választ adták nekünk: elérkezett az idő egy kívülállókból álló jótékony csoport számára, hogy döntő mértékben beavatkozzon a világotok ügyeibe. Informáltuk őket a mi első kapcsolatfelvételi küldetésünkről, és arról a szerepről, amit ebben az Agarthaiakra osztottak. Ők boldogan fogadnak minket, és azt kérik, hogy egy ilyen pozitív beavatkozás a nagyon közeli jövőben történjen meg. Azok a "családok", melyek ennek a világnak a felügyelői, súlyosan tévedtek, és az emberiség egy szakadékon áll; vagy fel lehet adni a reményt, vagy egy új irányba lehet haladni és látványos a siker! Ennek kimenetelének fő tényezője, hogy a "kívülálló jótékony erő" arra használja az ő technológiáját, hogy egy olyan szituációt teremtsen, ami lemondásra kényszeríti a sötét összeesküvést. Azok akik fontos kapuknál működnek a társadalmatokban, a velük folytatott legutóbbi találkozáson, tettekre bíztattak minket! Akkor beszéltünk nekik Földi szövetségeseinkről, és megkértük őket, hogy aktívan csatlakozzanak hozzánk, hogy elérjük szenvedélyesen fenntartott céljaikat.

Így egy olyan mozgalom épül fel világszerte, ami mélységesen vágyik a változásra. Ez a mozgalom nem lesz lecsillapítva azon többszörös problémák csupán múló "hibái" által, amik társadalmaitokat támadják; ez egy hatalmas átdolgozását követeli a működési struktúrának, és ezeknek új, megvilágosodottabb társadalmi kapcsolatokat kell tükrözniük, melyek képesek a békét fenntartani a gyorsan változó Új Ön-Magatokkal. A mi feladatunk mindezt keresztüljuttatni a végső kapukon, és előkészíteni titeket a tudatossági átalakulásotokra. Azok akik próbálják megakadályozni az elkerülhetetlent, és akik meg akarják hosszabbítani a pénzügyi és spirituális status quo csődöt, gyorsan a tömegesen kipusztuló dinoszauruszok másik csoportjává válnak! Az isteni közbenjárásunk közöttetek nem akar ilyen csapást; azért jövünk, hogy mindannyiótokat keresztüljuttassunk a teljes tudatosságba visszavezető örömteli út végső lépésein. Ez azt jelenti, hogy nagyon különleges küldetést kel véghezvinnünk.

Eljövünk, hogy eltávolítsuk a hatalomról a sötét összeesküvést, és hogy ösztönözzük a globális békét, ami biztosítani fogja, hogy az út a boldogság felé tartson! Ezért, egy évvel ezelőtt elkezdtünk rendszeresen találkozni a nagyobb kormányok sötét összeesküvés által kijelölt képviselőivel. Ezek a delegáltak zord bejelentésekkel töltötték meg ezen találkozókat, de mostanában mi is hasonlóan tettünk, mivel egyértelművé kell tennünk, hogy a sötét napirend támogatása most tarthatatlan. Ráadásul, nálunk van az a felsőbbrendű technológia, ami azt támogatja, aminek lennie kell. Ez nem egy fenyegetés, csupán egy ténymegállapítás. Földi szövetségeseink a mi irányításunk alatt, készek cselekedni, és hatályba lendíteni a valóban rég esedékes programokat. Az egyetemes bőségetek, az elidegeníthetetlen jogaitok felismerésének, és az egyéni szuverenitásotok ideje elérkezett!

Az első kapcsolatfelvétel nagyon furcsa küldetésként kezdődött számunkra, és a Mennyország kijelentette, hogy egy isteni beavatkozásnak kell lennie. Először nem volt elképzelésünk róla, hogyan kell eljárni. Megtanultunk egy csomó mindent az idő során, és most megértjük, hogy egy isteni lehetőséggé kell válnunk, melynek kegye és bölcsessége fog visszavezetni titeket a teljes tudatosságba. Ez nem egy könnyű vállalkozás. Most be kell avatkoznunk sokkal közvetlenebbül, és így exponenciálisan megnöveltük a hajóink számát egeiteken. Feltartóztatjuk azokat a titkos technológiákat, melyek fenyegetőek számunkra, és amiket arra használtak, hogy rabul ejtsenek titeket. Az egyetlen lehetséges jövő világotok számára az, amit a Mennyország és Lord Surea rendelt el: ami bőséges és szabad, és ami az isteni terv által elrendelt átalakulásba suhint titeket!

Ma a valóságotokban történő jelenlegi fejlemények megbeszélésével folytattuk. Bőségetek kéznél van, olyan változások konstellációjával együtt, melyek felállítják a következő színteret a szabadságba és teljes tudatosságba vezető ösvényeteken. A győzelmetekben való ünneplés és újraegyesülés pillanata közel van! Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)


Website: Planetary Activation Organization
Fordítás: FÖLDI MENNYORSZÁG


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.