Home > > Sheldan Nidle - August 9, 2011

August 9, 2011

9 Imix, 14 Pop, 8 Manik

Dratzo! Visszatérünk! Világotok egyre varázslatosabban átalakul. A régi rendnek, az utolsó összeesküvésnek, most vágják le karmait. Azok, akik a Fény új útjait képviselik, komoly megelőző intézkedéseket tettek, hogy biztosítsák a hosszú rémálomnak, melyben generációk és évezredek óta éltek, hogy vége legyen. A korlátozott tudatossági időszakotok egy részlegesen hibernált állapotban van. A történt események kiszívják az életerőt abból a hajdanán még életerős entitásból! A sötétség azt látja, ahogyan gazdagsága és korábbi hatalmas erőforrásai kicsúsznak a kezéből. Ezt egy sor speciális megállapodás okozza, és néhány hamarosan naggyá váló nemzet, mely növekvő presztizsét és különleges diplomáciáját felhasználva egy új gazdasági rendszert formál, és egy módot arra, hogy a sötétség fő kormányait lekényszerítse a hatalomról. Egy ilyen hatalomváltás a legzavaróbb a sötétség számára. Az összeesküvés és annak számos társa még nem áll készen rá, hogy elfogadja a vereséget, és hogy hivatalosan engedélyezze ezt az új valóságot megnyilvánulni. De meg kell tenniük. Megállapodások, és egy speciális erő az Agarthaiaktól és a Galaktikus Föderációtól most készíti elő az utat új valóságotok számára.

Ez az új valóság egy olyan új pénzügyi és kormányzati prototípuson alapszik, mely cserébe átláthatóságon és az értetek való szolgálaton alapul, és nem különféle önérdekeken. Ez az új társadalmi modell hatalmas mennyiségű információt igényel azoktól, akiket szolgál. Ennek megfelelően, napi kölcsönhatásba kell lennetek ezen új szervezetekkel. A bankoktól és a pénzügyi szolgáltatásoktól meg fogják követelni, hogy minden egyes vásárlójukat úgy kezeljék, mintha gazdag befektetők lennének. Valójában gyorsan azok is lesztek. Ráadásul, a gondviselő kormányzat állandó információt kér tőletek. Tartsátok észben, hogy a kormányzat azért van egy társadalomban, hogy szolgálja annak polgárait. Ez bizottságok felállítását, városháza fórumokat, és napi üléseket igényel, ahol a nép ki tud fejteni bármilyen panaszt, és segítő javaslatokkal tud szolgálni, hogy javítsa a kölcsönhatást a kormány és a polgárok között. Ebben az új valóságban, távolra kerültök a nem hatékony, sötétség-orientált valóságtól egy olyanba, ahol a ti felelősségetek együttműködni abban, hogy az új modell hatékonyan és megfelelően működjön.

Mindenki felelőssége, hogy ezt az új gazdasági és kormányzati modellt működőképessé tegye. A Felemelkedett Mesterek és a Galaktikus Föderáció ellátott titeket azokkal az erőforrásokkal, melyek ezen új gazdasági modell alapjai. Ugyanez igaz az új gondviselő kormányokra is. Itt a különféle titkos társaságok, melyek a Fénynek kötelezték el magukat, az Agarthai összekötők, és sok rendkívül gazdag és kitűnő pozícióban lévő egyén jött össze, hogy biztosítsák ezen új ideiglenes kormányok szaktudását a sikerhez. Lényeges elem vagytok. Üdvözöljétek ezeket a pillanatokat, hogy összejöttök és felhasználjátok amit a Mennyország oly csodásan a lábaitok elé helyezett. Mi a Galaktikus Föderációban segíteni jövünk, tanácsot adni és vezetni titeket. A Felemelkedett Mesterek hasonlóképp mélyen elkötelezték magukat, hogy lássák ezen bevezető lépéseit a teljes tudatosságba való visszatéréseteknek. A sorsotok biztosított. A sötétség korábbi ügynökei előkészültek az életetekből való dicsőségmentes kilépésre. Eljött az idő, hogy egy új Fénnyel-teli világ szülessen!

Az első kapcsolatfelvétel egy csodálatos esemény, mely a megfelelő isteni időben történik. Arra lettünk kérve, hogy akkor avatkozzunk be, amikor a Mennyország úgy parancsolja. Addig mint azt láthatjátok, végezzük a feladatainkat, melyek segíteni fognak Földi szövetségeseinknek és a Felemelkedett Mestereiteknek eljuttatni titeket a Fény új birodalmába! Alkalmaztuk képességeinket, hogy megtervezzünk egy galaktikus opciót, mely eltávolítja a sötétség utolsó összeesküvését a korábban vitathatatlan hatalmi pozíciójából. Felemelkedett Mestereitek kialakítottak egy összetett tervet, hogy megnyilvánítsák új teljes tudatosságú birodalmatokat. Ennek a bájjal teli tervnek nagy része most manifesztálódik. Az új pénzügyi terv már titkokban hatályban van világotok számos részén. Az új kemény-valutához szükséges hatalmas mennyiségű arany és ezüst a helyén van. A végső manőverek vannak hátra, melyek az Amerikai kormány belső szerveződését fogják módosítani. A jelenlegi illegálisan kijelölt rezsim azon küzd, hogy megőrizze a sötétség betegesen létrehozott vállalatát.

Sok Áldás! A Felemelkedett Mesterek vagyunk! Az elmúlt néhány hét során, szorosan együttműködtünk egy az Agarthai Shamballah és Telos városból 12 speciálisan kiválasztott összekötő csoportjával. Ezek az egyének korábban ügynök-toborzókként működtek. Ők személyes ismeretségben voltak az összes fő érintettel, akik az amerikai kormánnyal folytatott “megbeszéléseinken” részt vettek. Ezt a háttérinformációt felhasználva, olyan stratégiákat fejlesztettünk ki, melyek elsődleges célja lehetővé tenni ennek a kormánynak, hogy hivatalosan felhagyjon azokkal a megállapodásokkal, amiket ez év elején kötöttek Európában. Ráadásul, ezek az összekötők adtak nekünk kulcsfontosságú javaslatokat is arról, hogy hol lehetnek biztonságban azok az egyének, akiknek meg kell alakítaniuk az új “átmeneti” Amerikai kormányt. Képeseknek kell lennünk azonnal prezentálni ezeket az embereket abban a pillanatban, hogy bejelentjük ezen új kormány létezését. A fontos javaslatuk azt is tartalmazta, hogyan a legjobb megkörnyékezni a jelenlegi Elnököt, és hogyan kell bejelenteni a kormányváltást.

Ezeknek a speciális összekötőknek több mint 160 éves tapasztalatuk van az ilyen dolgokban. A kormányzás világotokon egyfajta “öreg fiúk klubjává” fejlődött, ami nehézkessé teszi a sikeres lezárulását egy sor tárgyalásnak a ti csapatotok korábbi, vagy jelenlegi klubtagjainak jelenléte nélkül. A mögöttes elképzelés az, hogy a másik oldallal fel kell fogatni, hogy valóban komolyak vagyunk, és őszinte szándékunk ezen dolgok diadalmas győzelemre juttatása. Megkezdtük ezen megbeszélések lezárását Július végén, és most értünk el egy sor sikeres “döntéspontot” az Amerikai kormánnyal. Ezek a megállapodások fogják felállítani egy új valóság megnyilvánulásának színterét. Ilyen, vagy olyan módon, sok döntő esemény történik világotokon mindenütt, a jelenlegi rezsim politikáit és eljárásait illetően. A végeredmény az, hogy ezekkel a politikákkal teljesen fel kell hagyni.

Szorgosan megvitatunk egy teljes és törvényes átmenetet, mely hatásosan eltörli az írott jog hatalmas testületét, mely hirtelen kezdett megjelenni az első Grant andminisztráció kezdetén. Az Egyesült Államoknak vissza kell térnie az alkotmányos/szokásjoghoz, mely azonnal visszaállítja teljes állampolgárságotokat, és megindítja igényeteket a teljes egyéni szuverenitásra. Ezek az igények egyformán felállíthatóak egy globális szinten. A csapataink ezen különleges pillanatokat felhasználva, létrehozzák azokat az ernyő-szerkezeteket, melyek ezen új valóság fenntartására használhatók. Isteni tervünk egy bőséges és virágzó birodalmat produkál, melyben képesek lesztek találkozni űrcsaládjaitokkal és spirituális családjaitokkal, és igazán jelentőségteljes kapcsolatba kezdeni Belső Földi unokatestvéreitekkel. Ez természetesen mind azon az úton van, ami a teljes tudatosságotok visszaköveteléséhez vezet, és azokhoz a felbecsülhetetlen csodákhoz, melyek azzal együtt járnak!

Ma folytattuk jelentésünket, és rövid áttekintést tettünk valóságtok átalakításáról. Ez a művelet évtizedeket vett igénybe, hogy oda jusson ahol most van. Ahogy a győzelem küszöbére érünk, tartsátok észben, hogy nagy felelősségeitek vannak, melyek teljes figyelmeteket követelik! Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)

Website: Planetary Activation Organization
Fordítás: Földi Mennyország


Share |