Home > > Sheldan Nidle - August 2, 2011

August 2, 2011

2 Ix, 7 Pop, 8 Manik

Dratzo! Visszatérünk! Világotok mindenütt átalakuláson megy keresztül. Ezen új valóság megnyilvánításának felelősei találkozókon vesznek részt. Ezeknek a munkamegbeszéléseknek a célja az új kormányok és az új pénzrendszer hatályba léptetése. A pénzügyi és kormányzati hatalmatok ezen új adminisztrációs módszerei kiselejtezik a régi módszereket, és azt a sok intézményt, melyek már az úgynevezett “Felfedezések Kora” óta több mint hat évszázada irányítják bolygótokat. Azok akik hasznot húztak ezen gazdagságból és hatalomból, végül elvesztik befolyásukat, és a gyors lecsúszásuk megkezdődött! Lenyűgöz minket, hogy az erre a feladatra kijelölt Agarthai összekötők milyen hatékonyan valósították meg azokat a módszereket, melyek mindennek a lehető leggyorsabb megnyilvánítására alkalmasak. A sötét összeesküvés a történelem homályába vonul, ahogyan az a számtalan hagyományos eszköz is, mellyel fenntartotta hatalmát. Így a sötétség nagy terve arra, hogy fenntartsa a lehetetlent, hatástalannak bizonyul, hogy ellenálljon az új rendnek, és a rend sok követőjének, hogy elfoglalják helyüket a történelemben. Az Új Kor hajnala végül elérkezett!

Ezt a csodás új időt jellemezni fogja példátlan hivatalos közzététele űrcsaládjaitoknak, és egy monumentális első kapcsolatfelvétel, ami napról napra közelebb kerül. Büszkék vagyunk csapataitokra, melyek elkötelezték magukat a Fénynek, és, hogy képesek támogatni Felemelkedett Mestereitek isteni terveit. Ez a váltás, valójában spirituális. Megváltoztatjátok spirituális szemléletét annak, hogy kik és mik vagytok valójában. Azt mutatjátok, hogy készek vagytok keresztül menni bármilyen vajúdáson, mely rátok vár a teljes tudatosság dicsőségébe való visszatéréseteken. A sötétség sok fortélyt és hamis eseményt teremtett nagy erőfeszítéssel, hogy késleltesse az elkerülhetetlent. Ti mégis talpon maradtatok, és előre tartottatok, sorsotok felé. Még a korábbi keménykalapos és rettenetes rezsimek is arra késztettek titeket, hogy engedjetek azon bátor és rendíthetetlen lendületetekből, ami végre szabaddá teszi az emberiséget a félelmektől és manipulációktól, melyek korábban ezen sötét kormányokat szilárdan a hatalmon tartották. Egy új periódus órája érkezett, mely csupán egy gyors átmenet a régi és az új valóságotok között!

Ez az átmeneti időszak nem tart sokáig. A Mennyország őszintén felszólít titeket, hogy legyetek azonnali tettre készek és felkészültek, a lehető leghamarabb elérkező hivatalos átmenetetekre a teljes tudatosságba. Ez a küldetés lassítva volt azon sötét államok állandó habozása által, melyek a 16. század vége óta működtetik világotokat. Ezek a rezsimek fitogtatták hatalmukat, és újra és újra fortélyokat használtak fel arra, hogy erényes és független uralkodóknak tűnjenek. Valójában, ők mind csupán a sötét kegyeltek és azok Anunnaki hűbérurainak fedőszervei voltak. Az Anunnaki nemrég távozott. A kegyeltjei mindazonáltal megtagadják az Anunnaki döntéseinek elfogadását, a Fényhez való újra csatlakozást. Ez juttatott titeket és támogatóitokat nehéz helyzetbe: hogyan lehet sikeresen megbuktatni a sötét Földieket, és azok lenyűgöző show-ját. Ez az, ahol a mi technológiánk és a Fénynek való elkötelezettségünk belép a képbe. Itt vagyunk, hogy életre keltsük az örök Fény új korszakát, és segítsünk nektek gyorsan teljes tudatosságú Lényekké válni.

Ennek a műveletnek, az által, hogy az isteni erők juttatnak vissza titeket és Gaia-t a teljes tudatosságba, felbecsülhetetlen jelentősége van mindenütt a Tejút Galaxisban. Szó szerint egyének milliárdjai, akik korábban a sötét Anchara Birodalmainak pillérei voltak, most alig várják, hogy teljes tudatosságúakká és szabadokká váljanak. Ez a vágy hozta erőfeszítéseiteket előtérbe. Ezen Lények számára, az amit ti a beteljesedés peremére juttattatok, egy jel arra, hogy legmélyebb vágyaik teljesülhetnek. Így felettébb fontos példa vagytok arra, hogy a Mennyország mit képes elérni. Az ezzel kapcsolatos kíváncsiság hozta el nekünk olyan együtt érző megfigyelők nagy csoportjait, akik a naprendszeretek legszéléről szándékosan figyelik, ahogy előre haladtok a teljes tudatosságúvá válási isteni küldetéseteken. Ezért mondjuk nektek, hogy első küldetéseitek egyike a Galaktikus Föderáció tagjaként az lesz, hogy segítsetek a mi legújabb csillag-nemzeteinknek teljes tudatosságú Fénylényekké válni. Valójában ti fogjátok megszilárdítani azokat az új kapcsolatokat, melyek garantált állandó galaktikus békére vannak ítélve!

Sok Áldás! A Felemelkedett Mestereitek vagyunk! Világotok gyorsan halad előre azon időpont felé, amikor egy új kormányzati és pénzügyi rendszer nyilvánvalóvá válik. Azok akik most irányítják világotokat, végső kétségbeesett trükkjeiket használják fel arra, hogy fenntartsák a kezükből egyre jobban kicsúszó hatalmat. Megkértük társainkat, hogy készüljenek a varázslatos pillanatra, melyre mindannyian várunk. A Galaktikus Föderáció Első Kapcsolatfelvételi csapata speciális összekötőket küld három fő kormányhoz. A feladatuk az lesz, hogy biztosítsák az új pénzügyi és kormányzati rendszerbe való átmenet azonnali megkezdését. Az elmúlt néhány hónap során, olyan megállapodásokat írtak alá, hogy átadják ezt a hatalmi bróker szerepet egy bizottságnak, mely a sötétség által kijelölt egyénekből, és a Fénynek elkötelezett befolyásos titkos társaságokhoz tartozó egyének egy sokkal nagyobb csoportjából áll. Ennek a rendkívüli bizottságnak itt az idő, hogy megindítsa az átmenetet. A megállapodást most kell végrehajtani.

A megállapodás és a bizottság nagyon különleges abban, hogy mit kell elvégezzen amikor érvényre jut. A cél megállapítását csak nagyon sok hivatalos tárgyalás után sikerült összehozni, és határidőt állítottak fel azon dokumentumok jóváhagyására, melyek a megbeszélésekből születtek. A pontjaikat mostanra egyértelműsítették. Most egy alapvető vonzerővel rendelkező társaságra van szükség ahhoz, hogy gondoskodjanak minden egyes tétel beindításáról. Ezek a dokumentumok bízzák meg a különleges összekötőket azzal a jogerővel, hogy végrehajtsák a dokumentum különféle céljainak megvalósításához szükséges rendelkezéseket. Ezért teljes mértékben arra számítunk, hogy a most folyamatban lévő találkozó fogja előidézni az itt körvonalazott tetteket. A társaink által kijelölt egyének készen állnak, hogy felvegyék hivatali pozícióikat ezekben a gondviselő kormányokban.

Örömmel mondhatjuk, hogy ezek az összekötők a Galaktikus Föderáció Első Kapcsolatfelvételi Csoportjából, arról biztosítottak minket, hogy felelősségüknek tartják egy sor kormányzati hatalomátadás gyors végrehajtását, és egy új globális pénzügyi rendszer bevezetését. Ez tartalmazni fog egy teljes adósság érvénytelenítési programot, valamint a bankműködés és minden egyes bank pénzügyi felelősségének teljes átszervezését. Az új rendszer lehetővé fogja tenni olyan új pénznemek általános újra-kibocsátását, melyek speciális keményvaluta-tartalékon alapulnak. Ezeket a pénzeket olyan központi bankokra kell koncentrálni, melyek valóban részei a nemzet nyilvános kincstárának. Kormány által működtetett “kincstári Bankok” lesznek az eredményei ezen tetteknek. Az ebből származó jólét még egy másik aspektusa azoknak a programoknak, melyek Szent Germain world Trust-jából fognak kiáramlani!

Ma azokból a tettekből válogattunk, melyek most történnek világotokon. Új kormányokhoz és egy új világméretű pénzügyi rendszerhez fognak vezetni, mely a jólét teljesen új korát fogja bevezetni globális társadalmatok számára. Ez lesz az első kapcsolatfelvétel és a teljes tudatosságba való visszatérésetek gyors előfutára is. Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)

Website: Planetary Activation Organization
Fordítás: Földi Mennyország


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.