Home > > Sheldan Nidle - December 21, 2010

December 21, 2010

12 Oc, 8 Mol, 7 Ik

Selamat Balik! Visszatértünk, hogy folytassuk megbeszélésünket veletek, miközben a világ melyben éltek, befejez egy újabb, gregoriánus naptár szerinti évet. Sok hírrel és egy új valóság megnyilvánulásának kinyilatkoztatásával érkezünk jelenleg! Azok a régi módszerek, melyek irányították világotokat az elmúlt nyolc évezredben, érvényüket vesztették; a hatóságok elcsépelt ismételgetései elveszítették meggyőző erejüket; és valóságotok gazdasági, kormányzati, és társadalmi alátámasztásai darabokra hullanak. Ezen rendszer hibáinak mélysége és terjedelme globális méretű, és nyilvánvaló, hogy egy széleskörű pánik áll be, mely egyik kontinensről a másikra terjed. Jelenleg egy hamis digitális bástya álcázza azt az összeomlást, mely emögött rejlik, de ez a csalás már nem tarthat sokáig. Hamis elferdítések hatalmas sorozata folyik, ami rövidesen önmagára omlik. A változás igénye mindenütt minden egyes nappal növekszik. Földi szövetségeseink elkezdtek erősen hallgatni arra, amit mi mondunk nekik ezen témákkal kapcsolatban, és arra bátorítjuk őket, hogy cselekedjenek, és most cselekedjenek!

A bankügyi csalás és a hatalmas adósság nyeli el a rendszert, és ez egy olyan új összeomlás kezdetét jelöli, melyet még soha nem látott világotok. Hasonlóképpen a kormányok és különösképpen az amerikai kontinensek, valamint számos nemzetállam Európában, a szabadságuk végéhez ér. A társadalmi feszültségek és más nemzeti engedetlenségi formák, kezdenek világotok sok részén felszínre kerülni, és a diktatórikusabb rezsimek aggódnak a polgári engedelmetlenség mértéke miatt, melyet azóta nem láttak, mióta a kommunista rezsimek Kelet-Európában kollektíven megbuktak. Ezek a körülmények nem észrevétlenek a sötét összeesküvők számára, és bérenceik most körberepülik a világot, hogy biztosítsanak sok rezsimet a támogatásukról, és arról, hogy képesek lecsendesíteni az egyre növekvő nyilvános lázadást. Az állításaik üresek, és azt a célt szolgálják, hogy fenntartsanak bizonyos irányítást és stabilitást, amit egyre inkább aláásnak Földi szövetségeseink összehangolt tettei. Fejlemények törnek elő, és gyorsan közeledik az ideje számunkra, hogy aktívan beillesszük magunkat az ügyeitekbe, hogy Földi szövetségeseink javára fordítsuk azokat.

Diplomatáink és összekötő csapataink gondosan felügyelik a globális helyzetet, és a megfelelő pillanatban be akarunk avatkozni hatalmas mértékben. Ez a beavatkozás gyors lesz és gyorsan és könnyedén teszi lehetővé a kézbesítéseket. A sötét összeesküvés közelről nézi ennek az "első dominónak" a közeledését. A legnagyobb erőfeszítéseik ellenére is Földi szövetségeseink képtelenek rá, hogy egyedül maguk keresztül vigyék ezt, így eldöntöttük, hogy megtesszük mi a saját módszereink szerint. A megfelelő pillanatban ez a különleges beavatkozás meg fog történni. Ez fogja jelezni az olyan eseményláncok kezdetét, melyek megváltoztatják a kormányokat, és beharangoznak egy új globális, biztos hátterű pénzstruktúrát. Már számtalanszor átnéztük ezen változások menetét Földi szövetségeseinkkel és az Agarthai unokatestvéreinkkel. Ezek az események beharangozzák a végét a fel-nem-fedési politikáitoknak, és amint hivatalosan minket bejelentenek, szándékozunk megkezdeni egy oktatási programot, ami sokkal könnyebben kivitelezhetőbbé teszi az első kapcsolatfelvételt. Sokan közületek, most épp zavarban vagytok azzal kapcsolatban, hogy vajon mi jóindulatúak vagyunk-e, vagy egyáltalán valóságosak vagyunk-e! A híradásaink és a hajóinkon tett túráink, hivatalosan pontot fognak tenni ezekre a kérdésekre.

Ezen oktató hírközléseknek egy másik aspektusa a mi hatalmas technológiánk rátok hagyása. A mi technológiánk kiegészítői lesznek a jelenleg elnyomott technológiáitoknak, amiket az új rezsimek ki fognak bocsátani a nyilvános arénába. Technikailag több évtizedet kell ugranotok, hogy felkészüljetek az elmúlt évszázad során történt felfedezésekre, amiket aztán visszatartottak tőletek. Egy nagyon szükséges új tudományos paradigma fog megszületni, ami előkészít titeket arra, aminek jönnie kell. Támogatni kívánjuk a tudományaitokat, hogy összebarátkozzon egy új paradigmával. Régen már felfedeztük, hogy amint az igazságok elkezdenek sorba felvonulni bármilyen adott szituációban, egyre nehezebbé teszi a kormányok számára, hogy leállítsák a teljes felfedés irányába való rohamot. Alig várjuk ezt a technológiaátadást és mindazt ami követni fogja, a világotok hatalmas fejlesztését sürgető szituációként. A személyzetünk készen áll az indulásra, és kijelölt felelősségeinek azonnali végrehajtására.

Most nézzük a Földi szövetségeseink által felállított események sorát. Alapjában véve, átvettük a felelősséget afölött, hogy a globális kézbesítések áradata a megfelelő pillanatban végrehajtásra kerüljön. Továbbá, arra használjuk előnyös helyzetünket, hogy bebiztosítsuk, hogy az új kormányok hatalmon legyenek, mire ezt az első feladatot befejezik. Az új kormányoknak, különösképpen az amerikainak a feladata a drámai hírközlések, a bejelentések első sorozatának hírül adása, amik lefektetik az alapjait mindannak amit mondtunk ebben az üzenetben. Hatalmas mennyiségű felelősségük van, amit végre kell hajtaniuk. Az új amerikai rezsim esetében, ott van az Amerikai Alkotmány igazi működő dokumentumként való visszaállításának hatalmas feladata, és az első híradások, melyek arról szólnak, hogyan fogják ezt véghezvinni. A rendelkezések következő sora létre fogja hozni az adósságérvénytelenítés és az új pénzügyi és nemzetközi politikák irányelveit.

Ezek a kiáltványok egy új valóságot fognak megalapítani Amerika számára. Ebben az új atmoszférában, sok új kormány Európában, Afrikában, Ázsiában, az amerikai kontinenseken és Óceániában, lehetőséget kap, hogy további globális irányelveket bocsásson ki. Ezek lesznek az alapjai a példátlan mértékű globális együttműködésnek, és ki fogják terjeszteni jó pozícióinkat a mi saját oktatási híradásainkkal. Akkor léptek be egy új korszakba, melyben ti, mint nép, elérhetitek és felfedezhetitek Gaia valódi természetét, és újraegyesülhettek Belső Földi unokatestvéreitekkel, az Agarthaiakkal, akik közel tizenhárom évezrede várják, hogy külső beavatkozás nélkül léphessenek kapcsolatba veletek. Aztán egy rövid trónürességi periódus következik, ami megelőzi teljes tudatosságba való visszatéréseteket; a Belső Földi családotok megismerésekor, és a velük való újraegyesülés ünnepén.

Mi ezt a közelgő időt olyan időszakként látjuk, amikor a Mennyország lehetővé teszi számunkra, hogy mi legyünk az az elem, ami "valami mássá" teszi a dolgokat. Birtokoljuk az eszközeit annak, ami Földi szövetségeseinket egy hatalmas erővé teszi! Világotok körüli pályán voltunk majdnem két évtizedig, és ez egy példátlan szituáció bármely Tudományos és Felfedező (T&F) flotta számára. Ez idő alatt, egyre mélyebb beavatkozást kértek tőlünk, a Mennyország parancsaival teljes összhangban. Egy másik érdekes oldala ennek a küldetésnek azon anyahajók nagy forgalma, melyek csatlakoznak, és elhagyják a flottát. További egyedülálló aspektus a csillag-nemzetek flottái közötti anyahajócserék, melyek összeolvasztottak minket szinte az összes T&F flottával a Föderációban. Általában a Fő Föderációs Tanács nem teszi lehetővé Anyahajók ilyen széleskörű vándorlását!

Ami előttetek fekszik, az a Mennyország nagy döfése, mely elintéz egy teljesen tudatos valóságot. A mi részünk ebben a folyamatban az, hogy ez megtörténjen! Nagyon komolyan felvállaltuk ezt a feladatot, mivel teljesen megértjük a Mennyország szándékát veletek. A szenvedés, amit el kellett viselnetek, most a végéhez ér. Készen álltok, hogy magatokra öltsétek azon tények és megdöbbentő igazságok gazdagságát, melyek ellent mondanak annak, amit rátok sóztak, hogy abban higgyetek. Az összeesküvés foggal körömmel harcol, hogy fenntartsa azokat a hazugságokat, melyek hatalmon tartják őket, de ez az opció többé nem lehetséges. Elérkezett az ideje számotokra, hogy megtudjátok nem vagytok egyedül, és teljes tudatosságú Lényekként diplomázzatok le hihetetlen jövőtök számára. Ünnepeljétek meg most a felszínre kerülő eseményeket, melyek ezt a mérhetetlen és csodálatos sorsot hozzák el nektek!

Ma átnéztük mi vár rátok, és kérjük készüljetek fel arra, ami most történni fog. Legyetek készek segíteni társaitoknak, és informáljátok közösségeiteket arról, hogy mi történik világukban. Egy tömeges földreszállást kell színre vinnünk, és aztán kegyesen és örömben elvezetni titeket a ti új teljes tudatosságú világotokba! Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)


Website: Planetary Activation Organization
Fordítás: FÖLDI MENNYORSZÁG

< previous message | next message >


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.