Home > > Sheldan Nidle - December 28, 2010

December 28, 2010

6 Caban, 15 Mol, 7 Ik

Selamat Ja! Visszatérünk ezen ünnepi időszakban, hogy sok mindent elmondjunk nektek. Valóságotok változik körülöttetek! Gaia elfoglaltan készíti elő felszíni birodalmát egy nagy átalakulásra. Ezek az előkészületek még mindig meglehetősen finomak; mindazonáltal most beléptek egy olyan időbe, amikor ezeknek a változásoknak sokkal feltűnőbbekké kell válniuk számotokra. Számos területen észrevették, hogy nagy földrengések aktívabbakká válnak, és a kisebb rengések már éreztetik magukat. Vulkánok a szárazföldön és a tengerfenéken is kezdenek "felpörögni". Földi tudósaink figyelemmel követik ezeket a szeizmikus növekedéseket minden kontinensen. Ezek a fejlemények felállítják a Földanyától érkező figyelmeztetések következő sorát, és jól összepasszolnak a ti saját teljes tudatosságra való serkentésetekkel. A régi valóság, ami már évezredek óta lakó "burkotok" volt, leszolgálta célját. Sok ingával dolgozó ember észrevette, hogy a mágneses vonalak, amiket ők a vizsgálatokhoz használnak, erejük és helyzetük tekintetében is változnak. Ezek a jelenségek kapcsolatban vannak azzal, hogy Gaia gravitációs mezőket változtat.

Ezek a mágneses változások tönkreteszik a Föld elektromos mezőit. Abból a célból, hogy késszé tegye magát a teljes tudatosságra, Gaia körültekintően teszi magát alkalmassá a Napból, a bolygótársaitól, és a galaktikus magból érkező hatalmas mennyiségű adatra. Fontos látni, hogy mindez egy élő szervezet, mely átmenetben van. Az egész 3-D valóság rendszeresen kiragad egy bizonyos mennyiséget ebből az adatáramlásból, és amikor egy entitás kiterjeszti tudatosságát, a kiragadott adatmennyiség rendkívüli módon megnövekszik. Továbbá ezzel az adattal másképp kell bánni. Ezért a valóságotok úgy állítja rácsvonalait, hogy jobban átérje a legmagasabb beáramlást is, és egy egypólusú entitássá kezd válni. Ilyen változás történik naprendszeretek szerte, ami lehetővé teszi tudósaitoknak, hogy közelről figyeljék meg milyen a null-pont energia és az az anyag, ami a galaxisban működik. Ezek a megfigyelések megdöbbentik őket, és egyértelműen demonstrálják, hogy milyen idejétmúlt a tudományos paradigmájuk! Ez arra ösztönözte őket, hogy szorgosan keressenek egy új működési modellt, egy olyat, ami jobban körülfogja ezen ismétlődő jelenségeket.

A naprendszeretekben történő sok szokatlan eseménnyel párhuzamosan, a galaktikus mag is hasonló változásokon megy keresztül. Változtatja alapfrekvenciáját, miközben nagy energiahullám sorozatokat indít, melyek a magból az ő külső spiráljaiba folynak, és átalakítják azt, ahogyan a galaxis összetartja azokat. Az új galaktikus rács formálódik, mely azt jelzi, hogy egy új típusú gravitációhullám születik. Ez az energia ad életet az új graviton részecskék számára, melyek finoman interferálnak a mi alap hajtómű berendezéseinkkel. Ezért hozzá kellett állítanunk hajóink energia-gyűjtő eszközeit, és meg kellett változtatnunk hatalmas flottánk kiosztását naprendszeretek szerte. Módosítottuk az anyahajóink sűrűségét is a bolygótok körüli belső körben, miközben szükségessé tettük egy különleges Möbius-szalag szerű folyosó létrehozását, ami lehetővé teszi a hajóink gyors belépését a Föld atmoszférájába, amikor az első kapcsolatfelvétel pillanata elérkezik. Minden nap után kell állítanunk ezt az utazó folyosót, ami pont azt demonstrálja, hogy a naprendszeretek milyen gyorsan változik.

Ezek az említésre érdemes változások összeillenek mindegyikőtök azon pont felé haladásával, ahol az első kapcsolatfelvétel határozottan szükséges. Ezért kell befejezni az erre a célra való felkészítésetek első lépéseit. Értesítettük erről Földi szövetségeseinket, és kihangsúlyoztuk, hogy a jelenlegi valóság már nem azt tükrözi akikké váltok. A sötét összeesküvés is tudja, hogy mi történik, és közben azon tűnődik, hogy a status quo-t hogyan tudná meghosszabbítani. Valóságotokban létezik egy olyan üzembiztonsági pont, amin túl, egy más idővonalat lehet kivetni. Ezt a pontot nemrég elhagytátok, ami azt jelenti, hogy csak egyetlen forgatókönyv engedélyezett, és az az első kapcsolatfelvétel és mindaz, ami azzal együtt jár. Felvettünk néhány jó munkatársat, akik eltökélték, hogy sebesebb léptékben hajtják a dolgokat az első kapcsolatfelvétel felé. Ezek a Lények képességeik szerint maximálisra gyorsítják a dolgokat, és szándékukban áll a bevezető lépéseket nagyon gyorsan elvégezni. Közben a kormányzati és gazdasági rendszereiteket egy teljes összeomlás fenyegeti.

A történések megértésének kulcsa az, hogy meg kell érteni, hogy a felhalmozódó nemzetközi adósságok hatása közel áll ahhoz, hogy összetörje a gazdasági rendszert. Ez az a cél, amit a sötét összeesküvők a 21. század első néhány évében állítottak fel. Sajnálatos számukra, hogy a rendszer még azelőtt összeroppant, hogy kihúzhatták volna a rendszerből azokat a pénzmennyiségeket, amiket odaígértek a munkabizottsági tagjaiknak. Végül, az US Federal Reserve és számos nemzet törvénytestületének törvénytelen tettei által, lehetővé vált a 2008 végétől 2009 közepéig megmaradt legtöbb pénz kipárologtatása. Képesek voltak ezen alapok közül visszaszerezni néhányat, és ezeket illegális tetteik bizonyítékaiként lehet felhasználni, ami további muníciót biztosít számunkra a sötét összeesküvés ledöntéséhez.

Világotok különböző nemzetei titokban összeültek, hogy ellenezzék a sötét összeesküvés vezető szerepét, és véget vessenek a bolygón való több évezredes fojtogatásuknak. Megjósolható módon, ezen összeesküvés domináns közege, az Egyesült Államok vállalati állam, arra használta fel hírszerzési alkalmazottait, hogy nyomást gyakoroljanak bárkire, aki érintett ebben a tevékenységben, és ezzel egy nagyon kellemetlen miliőt hoztak létre Földi szövetségeseink és azok együttműködő új barátai számára. Közben több jelentős tröszt elért eredményeket, és egy sor párhuzamos forgatókönyv is folyamatban van, aminek az a célja, hogy elérjék a mi közvetlen beavatkozásunk pontját a 2010-es Gregoriánus év vége felé, és 2011 elején. Ezek a forgatókönyvek kezdenek összekapcsolódni egymással, és mi megállapodásokat kötöttünk a fő fehér-Fénnyel, bolygótok titkos társaságaival arról, hogy minek kell következni.

Világotoknak arra van szüksége, hogy mélységesen megszabadítsák attól, amivel elérték a banális és széles körben elfogadott hiedelmeket valóságotokról. Ezek a hibás gondolkodásmódok táplálják azt a fikciót, hogy egyedül és egyedülállóak vagytok ebben az univerzumban. Amint a valódi történelmetek és a más világokból való eredetetekről szóló igazságok napvilágra kerülnek, ez az összes eszme tovaszáll. Azok, akik társadalmatokban akarják és rátermettek, hogy így legyen, fogniuk kell ezt a hatalmas észlelési krízist, és Gaia népét vissza kell a pályára állítaniuk. Akkor be lehet mutatni titeket nekünk. A mi küldetésünk annak a beteljesítése, amit a sok fehér-Fény társadalom eltervezett. A tanácsadóink már közel két évtizede várják, hogy szabaddá tegyenek titeket, és kegyesen előterjeszthessenek titeket azzá a független Lénnyé, mely mindegyikőtökben ott rejtőzik.

Az első kapcsolatfelvételi küldetés napirendjének első témája az, hogy egy etikusabb kormányzási formába kerüljetek, mely egy bőségen alapuló gazdasággal van kombinálva. A cél az, hogy kezdjétek el teljesen független Lényekként tisztelni magatokat, és ez magába foglalja teljes átértékelését annak, hogyan kezelitek egymást. Mindegyikőtök a Teremtő értékes teremtménye, mely egyenlő és elidegeníthetetlen jogokkal van megáldva, és bizonyos életcéllal van ideszállítva ebbe a világba. Akkor egyedülálló képességekkel ruháznak fel titeket, hogy képesek legyetek segíteni másoknak, és magatoknak is, az életetek céljának elérésében. A Galaktikus társadalmak ezeket a képességeket teljes potenciáljukra juttatják. Általában a társadalmak még akkor érik el ezt a pontot, mielőtt az első kapcsolatfelvétel választhatóvá válik. Túl kell jutnotok ezen a ponton, egészen a teljes tudatosságig. Nagyszerű jövő áll előttetek, a Fény Galaktikus Föderációjának létfontosságú tagjaiként!

Ma folytattuk megbeszélésünket az első kapcsolatfelvételről. A valóságotok most omlik össze, és egy új manifesztálódik a helyén. Akkor biztosan elérkezünk, és igen gyorsan teljes tudatosságra juttatunk titeket. Olyan csodák nyílnak előttetek, amiket soha sem tudtatok elképzelni azelőtt! Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)


Website: Planetary Activation Organization
Fordítás: FÖLDI MENNYORSZÁG


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.