Home > > Steve Beckow met Aartsengel Michaël, 3 oktober 2011 - Deel 1

Steve Beckow met Aartsengel Michaël, 3 oktober 2011 - Deel 1

Aartsengel Michaël over NESARA, Bestrijden van de Cabal/kliek, en over Ascentie, deel 1 van 3


3 oktober 2011, door Steve Beckow

Dankjewel aan Ellen om dit interview met Aartsengel Michaël uit te schrijven. Ik moet even zeggen dat Ellen dit interview heeft uitgeschreven, terwijl ik de feiten in aanmerking neem dat ze pijnlijke en belemmerende condities had. Ik erken haar toewijding.

Opnieuw ben ik wat verdeeld over hoe ik deze transcriptie moet presenteren. De redactionele kant in mij wil jullie niet overladen en de transcriptie is 19 pagina’s lang. De Ramanuja kant van mij wil alles dat hij zei onmiddellijk in print zetten.

Wat ik dus heb besloten is om het in drie delen te doen. Een deel vanavond en een deel morgen en nog een deel morgenavond zodat niemand zich gestresst voelt en zo kan toch iedereen heel snel toegang krijgen tot het interview.

Ik heb ook gezorgd voor URL’s van alle delen zodat iemand die verder wil gaan, dat kan doen. (In het Engels)

In het eerste deel bespreekt Aartsengel Michaël (verder AEM genoemd) de timetable van NESARA en de wenselijkheid die in het westen omhoog komt om de controle over onze landen terug te pakken en de manier waarop dat zou moeten worden gedaan.

In het tweede deel, geeft AEM een beschrijving van Ascentie. Hij beschrijft ook de Terugkeer van de Meesters (wij)

In het derde deel zegt AEM dat kinderen onschuldig zijn en automatisch zullen ascenderen (opstijgen) of ze zich nu bewust zijn van Ascentie of niet, mensen die niet willen opstijgen omdat ze noodzakelijk moeten zorgen voor een ouder of kind, zullen respect krijgen voor hun “no” en mensen die willen blijven ter wille van een ouder of kind zullen zonder angst ascenderen, zelfs buiten het veronderstelde raam van gelegenheid.

Hieronder is een geluidskopie van het interview zodat je door kunt gaan met dit af te luisteren, als je dat wilt. [winny: ik veronderstel dat het doorgeefkanaal Linda Dillon is, wordt nu niet vermeld.]http://www.counciloflove.com/public_html/channelings/100111beckow.mp3In dit eerste deel bespreekt AEM waarom het Gezelschap van de Hemel NESARA nog niet heeft binnen gebracht en hoe ze willen dat wij gelegenheid krijgen om de elite op de planeet te bestrijden en om ons partnerschap met het Gezelschap van de Hemel ervaren door het tij van duisternis om te keren. Duidelijk is de Arabische Lente voor het Midden Oosten hún gelegenheid om de mensheid daár te laten omkeren. Hij zei dat de (Bezetting Samen) Occupy Together beweging, ónze gelegenheid is om de kliek hiér te stoppen.

Hij zei dat populair verzet voort groeit uit de Occupy Together beweging. Hij zei dat we ons de macht van Nee moesten realiseren. We moeten Nee zeggen tegen de elite en dat het geoorloofd is om tegen hen te zeggen te stoppen. Hij zei dat nee zeggen goddelijke tussenkomst zou oproepen.

Maar ons protest moet wel vredig zijn. Hij zei dat het in orde is om onszelf en onze geliefden te verdedigen tegen het gedood worden maar dat het niet in orde is om opzettelijk iemands leven te nemen. Verdediging met liefde is geoorloofd, haat is niet geoorloofd en iemands leven nemen moet worden voorkomen op alle gronden. Hij zei dat het niet aanvaardbaar is om oorlog te voeren op een basis dat God aan onze kant staat, dat godsdienstoorlogen gevochten werden op die basis en dat dit het verderf van de wereld is geweest.

Hij sprak over de verwoesting die nodig was voor de opbouw. Ik wilde het woord “de-cOnstructie” voorstellen wat ik voelde dat hij bedoelde, maar ik wilde hem niet onderbreken. Niettemin zei hij dat hij wees op het afbreken van het oude dat moet gebeuren voordat het nieuwe kan omhoog komen.

Ik denk dat het nauwelijks nodig is iemand te zeggen dat hij niet zegt de huizen van de rijken te plunderen of zoiets, maar eerder de deconstructie van financiële- en andere instellingen die de duistere kliek ondersteunen.

We moeten doen wat we vredig en liefdevol moeten doen omdat geweld, geweld oproept en veranderingen die aangebracht worden met geweld onderhevig zullen zijn om weer omver geworpen te worden, omdat dit gedicteerd wordt door de natuurlijke wet van karma.

Ik hoop dat ik elke grond heb verwijderd voor iemand om te zeggen dat hij of ik enigszins opdracht geven of geweld ondersteunen en tegelijkertijd zeggen dat het aanvaardbaar is om onszelf te verdedigen tegen het gedood te worden. Ik bid naar AEM dat ik zijn woorden niet verkeerd heb begrepen.[Openings gebed is verwijderd.]

Aartsengel Michaël (AEM): Gegroet. Ik ben Michaël.

Steve Beckow (SB): Dank u dat u gekomen bent, Lord.

AEM: Welkom. Welkom mijn geliefde broeder van vrede – brenger van licht, verdediger van liefde. Je doet het goed.

SB: Dank u, Lord.

AEM: En weet je, zoals de planeet is, zo is het collectief. Ze graven dieper in hun hart en ze beginnen hun liefde uit te drukken. Ja, er is nog veel chaos, beroering en verandering maar dat is ook nodig voor waar we over spraken in termen van werkelijkheden die aan het veranderen zijn. Dus, vanuit ons perspectief, gaat het snel genoeg? Lang niet.

[gelach]

AEM: Maar het gaat vooruit. En het is net als het getij dat binnenkomt en weer weg gaat. En er is een duwen en een trekken. En dat is wat wij doen, in heel simplistische termen, met het menselijke ras. We duwen een beetje harder om jullie vooruit te helpen en tegelijkertijd trekken we jullie wat omhoog of naar waar jullie denken dat het opwaarts is. Maar het is een heilige spiraal. Het is een onafgebrokenheid, niet alleen van energie maar van leven, van liefde. Nou, ik wil hier niet zitten preken, want ik weet dat er heel veel is waarover je vandaag wilt spreken.

SB: Ja, in feite is dat waar. Zal ik u dan mijn vragen stellen, Lord?

AEM: Maar voordat je dat doet – en ik zeg dit tegen jou mijn geliefde broeder – aarzel nooit om me dan ook iets maar te vragen. In de vorm van een vraag of in de vorm van bijstand. Ik ben meer dan bereid om te helpen op elke manier ik kan. Het is niet alleen mijn taak, het is mij een genoegen. Het is wie ik ben.

SB: Ik – ik weet dat u mijn gedachten leest, zogezegd, of dat u mijn conversatie kent over welke bepaalde vragen ik wil stellen. Dus, dank u voor die verduidelijking.

[Mijn vrouw had me gevraagd om AEM te vragen over een uitslag die ik heb en ik had mijn vrouw gezegd dat ik een aartsengel geen persoonlijk vraag ging stellen over een uitslag. Nu was AEM hier die zei dat ik elke vraag kon stellen. Dus in het privé stuk van mijn tape vroeg ik wat de spirituele betekenis van de uitslag was. Hij antwoordde dat het representeerde dat ik uit mijn huid wou springen en geïrriteerd was dat ik in het stoffelijke 3D lichaam moest zijn en om langzaam te moeten gaan. Nou, over die waarheid is geen enkele twijfel.]

AEM: Het is in orde. En het is belangrijk voor iedereen om dit te weten.

SB: All right.

AEM: Er is geen taak te groot of te klein. En je weet dat ik enkele helpers heb die ik kan oproepen.

SB: [Lach] Ik ben er zeker van dat u dat kunt. [Steve: zoals een legioen helpers] Dank u Lord.

AEM: Dus, laten we beginnen.

SB: All right. Nou, mijn eerste vraag is – om dat maar even uit de weg te halen, omdat ik weet dat veel van mijn lezers deze vraag hebben En die is of u ons een woordje wil geven over hoe NESARA het doet. Wanneer kunnen we dat verwachten?

AEM: Dat wordt echt opgehouden. Maar het gaat samen met veel meer, alles – zoals we zeiden – het komt niet noodzakelijkerwijs achter elkaar aan, maar het is zeker wel gerelateerd.

Wat jullie zien is dat het menselijk collectief op jullie hele wereld zegt dat het niet werkt, dat het financiële systeem, de hebzucht, de overmoed van jullie financiële stelsel niet alleen moreel achteruit gaan; het is een institutionele achteruitgang. En dat het dus alreeds uiteen valt.

Wel, natuurlijk, er zijn krachten specifiek, in, waar jullie van denken dat ze regerende naties zijn, die de status quo willen handhaven en om vast te houden wat ze hebben – alsof ze niet genoeg hebben. Het is de politieke wil om echt naar voren te stappen en om te verklaren dat ze in de grond zijn voorbereid om een nieuw stelsel te beginnen.

En het is een systeem waarvan de fundering vergeving is, en ontworteling, een verse start. Maar erg lijkend op disclosure – (behalve als jullie niet het zelfde aspect van angst hebben voor een invasie – die er zal zijn.) - we denken dat dit zal plaats vinden. Het zit in onze tijdslijn dat dit zal plaatsvinden voor het eind van het jaar.

SB: Als u zegt dat het wordt opgehouden, bedoelt u dan dat het wordt opgehouden in het licht van uw vorige verklaringen over het eind van het jaar, of gewoon opgehouden in een (niet)doorgaande beweging?

AEM: We bedoelen deze keer geen doorgaande beweging. Ja, we hebben een deadline aan het eind van het jaar waar we met jullie over hebben gesproken. Maar laten we ook zeggen dat we aan het begin gesproken hebben over een duwen en trekken hier, en vanuit ons perspectief hadden we al graag gehad dat het er al geweest was.

SB: Right.

AEM: We zijn ons heel bewust van het menselijk lijden en we zijn ons zeer bewust van de situatie waarin velen, te veel mensen zich bevinden en we weten ook dat het heel moeilijk is. En voor sommigen is het zo dat ze nog niet het punt bereikt hebben waarin ze op een plek van vrede of stilte kunnen zitten als ze bezorgd zijn of ze hun kinderen kunnen voeden, of ze een huis kunnen blijven hebben, of ze een thuis kunnen hebben, of ze graan kunnen kopen.

En zo is dit deel van de verschuivende energieën dat dit gewoon geen kwestie kan zijn, dat mensen zich werkelijk kunnen focussen op wat er belangrijk is.

Het is ook deel van ontworteling en verwoesting, wat mijn taak is. Het is deel van de vernietiging van degenen die velen hebben belast. En die niet uit een plaats van integriteit of ethisch gedrag komen.

Ik spreek niet over straf. Dat is geen liefde. Dat is geen heelheid. Maar je wilt me horen spreken en je hebt me horen spreken met termen van vernietiging/ondergang.

En destructie/vernietiging is gewoon deel van constructie. Heel vaak moeten jullie afbreken/slopen om opnieuw te bouwen, om het licht te laten schijnen. Dus is dit deel van de destructie/vernietiging/sloop die moet plaats vinden.

En wij hadden gehoopt dat dit eigenlijk in september zou plaats vinden. En om veel redenen waarmee we vooruit liepen zou het midden september zijn en ten laatste midden december. Dan zit je er precies middenin.

Als wij zeggen het wordt opgehouden bedoelen we dat de politieke krachten geen besluit nemen. Ze verbinden zich met de energie, ze hebben zorgen over handhaving van hun politieke machtsbasis.

SB: Zijn we de goddelijke deadline nog niet gepasseerd, Lord, wat betreft sommige van die zaken? En als we dat al gedaan hebben, hoe komt het dan dat het Gezelschap van het Licht deze krachten niet aan de kant drukt?

AEM: De deadline is al gekomen en gegaan. En we zullen hen aan de kant drukken als dat is wat er nodig is. Maar onze grootste hoop en wens is – en plan – het partnerschap van mensen en jullie sterrenbroeders en zusters, voor die zaak.

Dus het gaat om het besluit erover, okay, laten we nog enkele minuten meer wachten en zien of de bevolking, of de mensen aan deze zaak willen meewerken en ons halverwege ontmoeten. En we zeggen dat de mensen in beweging komen. De politieke kant is opgehouden, maar de mensen niet.

SB: Nou, misschien konden we even over de mensen praten, dan. De Occupy Together beweging – gaan die hun belofte waar maken? Wordt dat een leidend voertuig van protest en verandering?

AEM: Ja en het is al begonnen. Het is al onderweg.

SB: Dus als we onze inspanning daar achter zetten dan is dat lonend?

AEM: Dat zou de steun kunnen geven die ze nodig hebben, de bemoediging die ze verdienen. Absoluut dat zou lonend zijn.

SB: All right. En moet er nog een stukje van de puzzel komen of is Occupy Together het stuk van de puzzel waar we op gewacht hebben?

AEM: Dat is het verzamelpunt. Het stuk van de puzzel is de groei. Het is de groei van zoveel mensen die gewoon zeggen: “Nee.” Het is de kracht van het Nee. Heel vaak moeten mensen gaan begrijpen – specifiek de lichthouders, lichtwerkers, hebben duidelijk de macht van Ja begrepen. Maar ze hebben nog niet volledig de kracht van Nee omhelsd of begrepen.

En dus, terwijl de aantallen groeien, als die verschuiving plaats vindt, dan zal de politieke laksheid zien waar hun steun eigenlijk zit. En in die zin zit ondersteuning in aantallen.

SB: Dus we moeten naar buiten toe.

AEM: En begrijpen: naar buiten komen in vrede. Om naar buiten te komen met een vredevol verzet. Het is de geboorte van hoop op zoveel wijzen, dat is zo bemoedigend. En daarom is het Gezelschap van de Hemel er nog niet ingegaan en gewoon nog geen zuivering gehouden. We willen dat liever in een partnerschap doen.

SB: All right. Wat zeg ik tegen degenen die zeggen dat “nee” negatief is.

AEM: “Nee” is niet negatief. Het is deel van de vaststelling van de dimensie en de werkelijkheid en de ervaring die je hebt. Jullie zeggen niet : “Oh, ja, je mag op me stampen, je mag op mijn rechten stampen, je mag mijn vrijheid afpakken.”

Dat zijn ingeboren rechten. Dit is je geboorterecht. Het is waarom je bent gekomen. Dat is de vreugde kennen van de stoffelijkheid. Het gaat om het kennen van de evolutie, niet alleen van jullie soort maar van de gehele planeet, van dit hele organisme. “No” is een weigering geworden, of vertrek/verscheiden. Maar als je zegt: “Nee, dit is een niet aanvaardbaar gedrag, dat is geen licht,” dan is het deel van dat naar beneden trekken, het is deel van de destructie.

Mensen zijn bang van dit woord. Ze zijn bijna net zo bang van het woord vernietiging als ze zijn van overgave. En weet je wat? Die twee zijn heel innig met elkaar verbonden. “Nee, is gewoon zeggen, “Verander de koers. Niet toe te staan. Niet van liefde.”

SB: All Right. Als iemand aan de kant van de elite mij zou aanvallen of mijn geliefde mensen, en het lijkt erop dat ze gedood zouden worden, heb ik dan het recht om mijzelf te verdedigen?

AEM: Ja, dat heb je. Maar er is een verschil tussen verdedigen en doden. En er is verschil in het willen nemen van iemands leven. En jullie hebben daar al teveel van gehad, dus waarom zou je daar ooit aan willen deelnemen?

Omdat wat je dan aan het doen bent, is gewoon meer toevoegen aan de negatieve kracht. En je moet begrijpen dat, nee, de kracht van “Nee” verkeerd wordt begrepen. En het betekent niet negatief. Het betekent de energie compleet veranderen. Het is nee zeggen en het tij omkeren.

Wat jou/jullie nog niet volledig hebben gerealiseerd door het gebruiken van – en als ik zeg jou, lief hart, bedoel ik jullie, het collectief, - wat jullie niet begrijpen is, door jullie ingeboren vermogens te gebruiken als jullie nee zeggen, je wapenschild omhoog staat, je zwaard is getrokken en wat je ziet als gevaar, of de vijand, of ja, het duister, zich dan zal omkeren en vertrekken.

SB: All right Lord. Waar zit de streep tussen wat aanvaardbaar is bij zelfverdediging en wat niet?

AEM: Die streep zit bij het met opzet willen doden. En we zeggen niet, omdat we de evolutionaire punten/momenten kennen van het menselijk bestaan, maar er is een moment waarop het hart woedend wordt van verbitterdheid en dan is het doden vol gewildheid.

En wat wij bedoelen is geen daad van de wil – nou, dat is het wel, maar het is ook niet een daad van liefde. Om je leven neer te leggen omdat iemand jou wil doden is in orde, mijn vriend.

SB: Dat is een controversieel standpunt, Lord, mijn leven neerleggen omdat iemand me wil doden.

AEM: Ja.

SB: Ik weet zeker dat mijn lezers dat een moeilijke opmerking vinden. Kunt u dat wat meer uitleggen?

AEM: Ja, ik denk dat ik dat beter kan doen. Omdat ik niet voorstel dat jullie allemaal gaan liggen. En ik suggereer ook niet dat er geen goddelijke interventie zou komen.

Wat ik van jullie vraag – en je weet dat we gereisd hebben naar het binnenste hart van duisternis, en daar hebben we gestreden [dit is de tweede keer dat AEM dit vertelt. Ik heb geen herinnering van de tijd van dat feit waar hij op doelt maar ik weet zeker dat ik dat wel zal hebben als de sluier naar beneden gaat] , maar als het gedaan is met haat, als dit op zo’n manier is gedaan dat jullie je eigen kern verwoesten, wat je dan net gedaan hebt, is verwoesten wie je bent.

Nou je zegt tegen me: “Maar Lord, nadat de daad gedaan is, kunt u dan niet mijn kern herwinnen? Kunt u dan mijn centrum niet weer herwinnen? Is er geen genade en vergeving?” En dan zeg ik: ja, natuurlijk. Maar waarom zou je die kern van helder licht in gevaar brengen? Waarom zou je die willen overgeven aan haat? Aan duisternis? Aan verbitterdheid? Waarom zou je de andere kant opgaan?

En dan zeg jij: “Nou, dat zou ik uit liefde doen, ik zou het doen om degenen die ik liefheb te verdedigen.” We horen dat heel veel, weet je. En we horen het in ieder land, in alle soorten situaties die aangezet zijn door rechtschapen geloof/denken.

Iedere godsdienstoorlog is gebaseerd geweest op dit geloof, op rechtschapen liefde en aan de juiste kant te staan. Hoe kunnen jullie in de kern van heelheid zijn en in haat zitten?

Nu, ik zeg niet dat als er situaties zijn waar jij van denkt als strijd of gevecht, dat er veel, vele, vele, vele keren zijn waarop dood plaats vindt, en als dat gebeurt, breekt dit het hart van de persoon omdat ze weten wat ze gedaan hebben en dan is er een reconstructie Daarna wordt de kern weer geheeld.

Dus, ik zou een zeer naïeve aartsengel zijn als ik zou zeggen dat de dood of de verdediging nooit plaats heeft in termen van het leven neerleggen. Maar we vragen, we smeken en we gidsen jullie nooit om dit met boosaardigheid of haat te doen. Omdat wat dit doet, is jullie wegnemen.

Het is dit geloof – en het is een geloof dat we delen, trouwens – dat alle leven heilig is. Alle leven is heilig. En alle leven is voorbijgaand/vergankelijk.

De eeuwige vlam, die sterft nooit. Die verdwijnt nooit. Dus op dat moment van besluit, omhels dan niet de haat. En onderschat de kracht van nee niet. Omdat als jullie ‘nee’ zeggen, dan beveel je en bid je om goddelijke interventie. Je vraagt om hulp. En als die roep opstijgt, wordt die gehoord.

Je hebt een heel belangrijke vraag opgegooid omdat er verschillende soorten van geweld zijn. En ik sprak over de godsdienststrijd en oorlog, wat het anathema(de gruwel) is van jullie planeet. En het is deel van mijn taak om vrede weer terug te brengen. Het is deel van al jullie taken om vrede terug te brengen. Maar er is ook geweld dat gewoon gebeurt door hebzucht, door mentale onevenwichtigheid, door emotioneel onbalans.

Maar nu komen we dan ook tot de harde noot (de crux) (de grote moeilijkheid). En ik wil niet, en ik wens niet dat jullie lezers dit benaderen alsof het eenvoudig een intellectueel gesprek is, omdat het dat niet is. Je hebt gevraagd naar NESARA en ik heb gezegd dat de bijeenkomst van de bevolking deel is van de sleutel, deel van de puzzel.

Er zijn veel manieren waarop geweld plaats vindt. En dit is het meest moeilijke deel van mijn initiatief om vrede te herstellen op Aarde. Het zijn mensen die gedood worden, centimeter bij centimeter, bij centimeter door geweld van de zich niet bekommerende gemeenschap, door zich niet bekommerende macht, door honger, door geen schoon water, door onkunde of onwetendheid.

Is het toegestaan, is het geoorloofd om terug te vechten? Absoluut. Tooth and nail (tot het uiterste). Met alles dat je hebt. En ik zal jullie helpen. Maar als je tegen me zegt : ”Ik wil die persoon doden omdat ik haat wie ze zijn,” zal ik zeggen, trek je terug, kom terug, neem dit niet mee je hart in. Omdat dit meer doodt dan de persoon, het doodt een deel van jullie.

SB: Dus de streep ligt daar waar haat in het hart komt?

AEM: Ja.

SB: All right, dat is heel duidelijk. Even wat anders, Lord. SaLuSa zei in zijn 28 september boodschap dat de beweging voor verandering ook geholpen werd door grote wezens die hun invloed gebruiken om veilig te stellen dat de leiders van deze bewegingen geïnspireerd worden door de juiste motieven. Wees hij naar uw initiatief voor vrede?

AEM: Ja, dat deed hij. Maar ik ben niet de enige die bijstand verleent. Er zijn er velen.

SB: All right.

AEM: Omdat er ook velen aan deze kant zijn. Gabriëlle, zij helpt ook. Je weet dat zij er van houdt om dingen te organiseren.

SB: Uh-huh.

AEM: Yeshua-Jezus-Sananda helpt ook. Omdat hij dit ziet als een terugkeer, opnieuw, naar de bijeenkomsten, en naar liefde. En Lord Maitreya helpt ook.

SB: Is deze Maitreya met lichaam, of Maitreya uit de spirit niveaus?

AEM: Uit het spirit niveau.

SB: All right. Dus niet de Maitreya waarover Benjamin Creme praat?

AEM: Nee. En ik denk over hem als de Grote Boeddha.

SB: De Grote Boeddha? [lacht]

AEM: Dus er zijn er vele. Weet je mijn geliefde broeder, Aarstengel Uriël –

SB: Ja.

AEM: Met zijn vlam, zijn zilver, die zo helder brandt door het hele universum heen. Hij is de brenger van de toekomst. Hij ziet de toekomst in deze vergaderingen. Hij helpt ook. Er zijn er maar weinig van ons die er niet ten volle bij zijn betrokken. We bedwingen onszelf in sommige situaties. En je weet dat ik nooit bekend stond door grote beperking.

[Lachen]

AEM: Maar, hier zijn we, in een tijd van beweging, waar de bevolking terug eist wat van hen is.

SB: Dus u houdt u zelf in bedwang om ons ons deel te laten uitspelen?

AEM: Dat is correct.

SB: Dan denk ik dat we beter maar verder kunnen gaan.

AEM: Als we zeggen dat we duwen en trekken, spreek ik niet alleen metaforisch.(wordt vervolgd in deel 2 van 3, waarin AEM zich wendt naar de beschrijving van wat we beleven als we opstijgen naar de Vijfde Dimensie.)

Bron: Steve Beckow – Part 1 of 3

Vertaling: Winny – WebsiteE-mail

Share |