Home > > Steve Beckow met Aartsengel Michaël, 3 oktober 2011 - Deel 2

Steve Beckow met Aartsengel Michaël, 3 oktober 2011 - Deel 2

Aartsengel Michaël over NESARA, Bestrijden van de Cabal/kliek, en over Ascentie, deel 2 van 3


3 oktober 2011, door Steve Beckow

(Nederlandse teksten verkrijgbaar bij vertaler: Winny)

Vervolg van deel 1. In dit deel 2, praat AEM over Ascentie naar de Vijfde Dimensie.Aartsengel Michaël wordt hier AEM, Steve Beckow wordt SB.

SB: [lach] All right. Nou, ik zie dat de tijd erg snel gaat, dus misschien moet ik naar een tweede gebied gaan. En dat is..ik denk niet Lord, dat er iemand is waar ik me bewust van ben die ons heeft verteld over wat er eigenlijk gebeurt als we opstijgen(ascentie maken of ascenderen). Wat gebeurt er eigenlijk waar het woord ascentie op wijst, of op van toepassing is? Wat zijn de gebeurtenissen die we ons bewust worden of ook niet, die ascentie uitmaken?

AEM: Ik zou je kunnen plagen door te zeggen dat de sleutel tot ascentie is dat je een nieuwe bankrekening krijgt.[gelach]. En dat het onbeperkte fondsen heeft! Maar dat is het geval niet. Maar op een bepaalde manier is dat ook wel zo.

SB: Omdat ik een mede-schepper ben?

AEM: Dat is juist. Dus is het de verwijdering van waar jij op veel manieren over denkt als inspanning. Het proces, of de verlenging, de periode die dit proces in beslag neemt, kan lichtjes anders zijn voor verschillende mensen. Zoals ik al tegen je zei zullen er velen zijn die op de laatste minuut door de deur zullen racen en dat zal geen gesmeerde reis worden zoals voor iemand die zijn/haar voorbereiding voldoende doet. En met de hele ziel.

SB: Dat is interessant, Lord.

AEM: Ja.

SB: Het werk dat we doen om onze oude zaken en verwarringen te completeren, daardoor krijg je een gesmeerde overgang? Is dat juist?

AEM: Ja, zo is het. Denk erover in termen van een baby krijgen, er wordt een menselijke baby geboren, soms is het een moeilijke bevalling, soms is het 30 uur hard werken. Soms wil de moeder bevallen in het veld, soms bevalt ze in de oceaan. Soms gaat ze naar een prachtige kamer. Andere keren gaat ze naar een operatiekamer en heeft een keizersnede (C-section). Maar bevallen gebeurt. Dus dit is wat er plaats vindt.

SB: En waar wordt ik me bewust van?

AEM: Dat ga ik je vertellen!

SB: [lacht] Oh, dank u.

AEM: Het is een gevoel van totale en volstrekte overgave en gelukzaligheid. Het is een sensatie – stoffelijk, mentaal, emotioneel, spiritueel – in vereniging. Dus is er een moment waarop je voelt, oh, ik ben gestorven. Maar dat is het gevoel van een dergelijke bevrijding en her-verbinding. Maar natuurlijk ga je niet dood.

Zelfs het tegenovergestelde. Nu, in veel van jullie geschiedenis of in de literatuur – en ik sluit daar heilige boeken bij in dat - ascentie ook betrekking heeft op een soort stoffelijkheid en vorm bewaren. Nu, sommigen zullen dat niet doen [dwz sommigen zullen er voor kiezen om een overgang te maken naar Astrale Lagen en van daaruit ascenderen] en dat is goed. Maar dat is een keuze.

Maar laten we even over jou praten. Laten we jou als voorbeeld nemen. Omdat je veel diep werk gedaan hebt en omdat je hart al vele, vele jaren is toegewijd aan dit pad, zal er een gevoel van gelukzalige verbinding zijn die je al enkele keren hebt beleefd, maar dit zal meer zijn.

Het gevoel zal zijn dat je omhoog vliegt. Het is een stoffelijke sensatie van beweging. En een herinnering, een gevoel van een herinnering dat je vleugels hebt, of het vermogen hebt om te vliegen. Dus dat is het gevoel van opstijgen, de heilige spiraal omhoog.

Er zal ook in die periode, en dat kunnen momenten of enkele uren zijn, [een sensatie zijn] van je gedistantieerd voelen, dat zelfs als je je ogen zou openen, zelfs als je naar de vloer keek, je zou zien dat dit eenvoudig gemaakt is van deeltjes, subatomische partikeltjes, kwantum partikeltjes, die niet vast zijn. Dus ben je meteen begonnen om de ware sensatie te hebben of de visie te hebben over hoe dingen gezien kunnen worden en hoe ze worden gezien misschien, vanaf deze kant.

Dus is er een zin van onwerkelijkheid. Nu, als je de dingen nu vast wilt maken, moet je gewoon zeggen dat je dat wilt, en dat gebeurt dat. Maar het weten dat dit eenvoudig een bouwsel is van dat je al aan het scheppen bent, is daar in vol bewustzijn. Als je besluit om je ogen te openen, zal, hoe je de kleuren, het weefsel, de rijkdom, de lucht ziet, het helemaal anders zijn. Waar je denkt dat het je zintuigen zijn, die zullen verhoogd zijn, oh, minstens duizendvoudig.

Dus is er een beetje aanpassing. En wij zijn bij jou en we zorgen er duidelijk voor, want het is een compleet verblijdende situatie om in te zijn. Denk er over als een spirituele vervoering. (hij zegt orgasmic, dat kan ook orgastisch zijn, of een spiritueel orgasme.) Het is de eenheid met alles.

Dan ga je je in dit weten nestelen en natuurlijk die keuze van stoffelijkheid. Maar weet ook dat als je de stoffelijkheid wilt vasthouden, dan zijn onmiddellijk wat je weet wat we menselijke kwalen en pijnen noemen, vertrokken. Maar de grootste verschuiving is dat je niet langer leeft of bestaat – (je kunt het wel bezoeken, je kunt je vertonen maar je leeft niet) – in de derde dimensie, waar je in de beweging bent van wat je denkt als omhoog gaan op de heilige spiraal.

Dat is de beste analogie die ik je kan geven. Het is de lift naar de Vijfde [Merk op, zegt SB dat AEM hier zegt de Vijfde Dimensie] En verder, er zullen sommigen zijn die er gewoon voor kiezen om door te gaan [naar dimensies hoger dan de Vijfde]. Maar als collectief, is dat het plan.

En het zal de plaats van liefde zijn. Het zal plotseling zijn dat alle besluiten, daden, het bestaan, een vorm van liefde is, en het is uit liefde, en het is van liefde. Dus het gevoel van wel of niet, waar je traditioneel over gedacht hebt als een ja of nee, van dualiteit, van polariteit, is vertrokken. Het is de op één lijn stelling, de verbinding. De hele reis van dit derde dimensionale bestaan bereikt zijn plek van verbinding., om jezelf buiten dit of dat (either/or) te zetten. En als je dat doet bij dit ascentieproces, is het als een Romeinse kaars: daar ga je.

[Steve: Dus als we eenmaal verbonden zijn en uit dit of dat, dan gaan we weg.]

AEM: Dus zeg je, wat gebeurt er nou met de mensen om me heen? Wat gebeurt er met de stoffelijke wereld? En het vermogen om te creëren en om mee te creëren, niet alleen met ons maar met elkaar,dat vermogen is heel sterk in deze nieuwe werkelijkheid die zo oud is als de eeuwigheid. Dus zal er een verschuiving komen, er zal een verschuiving zijn in wat je wilt construeren.

Nu, het is niet gezegd dat als je in de vijfde dimensie aankomt, dat die compleet een onbeschreven blad zal zijn. Er zal zijn wat je daar nodig hebt. Maar wat je wilt, wat je moet hebben of denkt dat je nodig hebt, dat zul je moeten creëren. En het gevoel, het gevoel dat dichtheid en structuur in de fundering van het bestaan ligt, zal geen deel zijn van dat geloofstelsel, die werkelijkheid.

Jullie hoeven bijvoorbeeld geen centrale banken meer als je gewoon in staat bent om te creëren en om codes te verzamelen en te hebben wat je nodig hebt. Er is geen noodzaak voor bescherming van militaire krachten of paramilitaire krachten, dat is hoe wij vaak over jullie politiekrachten denken, omdat je weet dat alles in harmonie is. Dus deze structuren, of instellingen, zoals je daar over denkt, bestaan niet. Ze zijn verdwenen.

SB: Dat is moeilijk voor ons om dat te snappen. Uit de derde dimensionale werkelijkheid komend, neigen we ernaar om de derde dimensie in de vijfde te projecteren…-

AEM: Ja.

SB: - dat doen we dan liever dan de veranderde werkelijkheid te begrijpen die de vijfde vertegenwoordigt.

AEM: Die heeft niet dezelfde wetten. Nu, denk hier eens over, mijn vriend. Veel van de structuren die jullie hebben – en we suggereren niet dat ze niet waardevol zijn geweest; er is heel veel waardevol, er zijn veel, veel, veel waardevolle dingen die de mensen hebben geconstrueerd. Maar veel meer is er opgebouwd met die valse menselijke paradigma’s die niet werkelijk waren.

En die waren heel zeker niet van deze zijde. En ze waren niet van liefde. Ze kwamen uit het denken voor behoefte aan controle, of om hebzuchtig te zijn, of wellustig – tot het uiterste. Dit is iets dat altijd het meest verbijsterende is door het universum heen. Waarom willen jullie een menselijk wezen beperken? Elk wezen?

Het is alsof je tegen een bloem zegt, bloei alleen een keer. Dus veel van jullie structuren zijn geformuleerd door geloofstelsels dat ze op een veel lagere vibratie gebaseerd zijn dan waar jullie wilden zijn. Als er liefde is, is er vertrouwen. En als er vertrouwen is, kun je jezelf organiseren. Jullie gaan niet wat willen hebben? Een ander land? Land hoort niet bij jullie, het is van Gaia. Zij deelt het met jullie.

Deze andere werkelijkheid is wat jullie zien als je je ogen opent. Jullie zullen zien dat je deel ben van dat oneindige mozaïek. De verbondenheid zal daar zijn en de eenzaamheid zal weg zijn. Smachtend verlangen? Dat zal er niet zijn. Niet in dezelfde wanhoop die wij zien bij zo velen. Dat is geen kritiek. Het komt omdat ze verlangen opnieuw Een te zijn. Ze weten dat dat is wie ze zijn.

Wij hebben eonen gewacht op deze tijd. Daarom houden we onszelf geduldig in, in deze maanden.

SB: Kunt u wat meer zeggen over dat laatste commentaar, Lord? Jullie hebben eonen gewacht op deze tijd en daarom zijn jullie geduldig in deze laatste…

AEM: Daarom zijn we geduldig. We zijn al heel lang geduldig [gelach] En daarom gaan wij, zoals je zegt – en dit is waar velen op hopen… Gabriëls trompet horen, en voor ons is dat om naar beneden te schieten en het huis schoon te maken.

SB: [gelach] Ja [gelach]

AEM: En het is niet dat we daar voorbij zijn, om dat te doen [lachen]. Maar wij zijn geduldig omdat dit onze gelegenheid is. We ontmoeten elkaar in het midden. Jullie gaan omhoog tot een bepaald niveau waar wij heel anders deel aan gaan nemen. Dus, nee, je kunt niet alle grondregels (voorschriften) meenemen van de derde dimensie en ze toepassen op de vijfde. Wat je wel kunt toepassen is dat daar een keuze is en hier is een vorm van stoffelijkheid. Ja, en jullie willen sterren hebben en een maan en een zon. Jullie gaan geen universums en galaxies verschuiven. Jullie verschuiven dimensies.

SB: Dus sommige dingen zijn hetzelfde en sommige dingen zijn anders; en sommige dingen die hetzelfde zijn zullen tegelijkertijd ook anders zijn.

AEM: Dat is juist.

SB: Okay. Ik wil u absoluut niet onderbreken.

AEM: Dit is een conversatie die moest worden gehouden omdat het is net zoals iemand zegt dat ze op safari gaan en dan zijn ze allemaal blij maar ze willen weten: Waar zal ik slapen? Hoe krijg ik mijn eten? Wordt er voor me gezorgd? Het antwoord is Ja. Er zal voor jullie gezorgd worden. Jullie zullen iedere vorm van bijstand krijgen. Maar het is niet als een aanpassingsprogramma. Het lijkt niet op een verhuizing. Het is onmiddellijk. Jullie zijn daar.

Nu, ik weet dat je nog andere onderwerpen hebt maar ik wil nog een ding zeggen. Omdat we ook gesproken hebben over de golven van ascentie.

SB: Ja.

AEM: Dus zal er een periode zijn waar er een raam(window) is, zullen we zeggen dat zij die al door de deur zijn gegaan terug kunnen gluren of terug kunnen reiken, of wat we “vertoning” noemen, zodat zij ook degenen helpen die in voorbereiding zijn op de volgende golf.

SB: Is dat wat er bedoeld wordt met de Terugkeer van de Meesters?

AEM: Ja. Alleen jullie denken dan altijd over de meesters als de opgestegenen. Maar, natuurlijk dat zullen ze zijn [gelach] Dus ja. Denk over hen als Poortwachters.

SB: All right. Ik ken veel mensen die nu gaan vragen hoe veel er van ons gaan ascenderen, zeg maar op 28 oktober, of 11 november. Ik weet zeker dat er veel mensen zijn die zich afvragen of ze zullen opstijgen. Is er iets wat u daarover kunt zeggen, over het aantal dat gaat opstijgen, of wat er nodig is om te ascenderen?

AEM: Wat er voor nodig is, is een hartgrondige gedrevenheid, en een energetische stimulans (zetje). Zoals in een auto springen. Dat is wat er nodig is – als je je werk gedaan hebt. We suggereren niet dat als je een leven geleid hebt compleet buiten het begrijpen van je spirit of hart dat die degenen zullen zijn van de eerste golf. Dat is hoogst onwaarschijnlijk dat dit kan gebeuren.

SB: Er zijn ook mensen die tegen me gezegd hebben dat ze een verplichting hebben om te blijven. Dus zullen er enkele mensen zijn die gekwalificeerd zijn om te gaan en die niet zullen gaan omdat ze op een bepaald niveau hebben toegestemd om te blijven. Is dat juist?

AEM: Dat is absoluut correct. En dat zijn de pilaren. Jullie hebben de ruimte en jullie zijn nog steeds de leraren, jullie zijn nog steeds de wegwijzers. Als er een massa exodus is, zijn er altijd degenen die blijven om zeker te stellen dat iedereen die wil gaan, toegerust en klaar is en de gelegenheid krijgt. Daar ben ik deel van, weet je. [gelach]. Ik ben er altijd tot het laatst.

SB: [lach] Dank u Lord. Er zijn mensen die zeggen dat ze een innerlijke boodschap hebben. Ze hebben een stem horen zeggen, bijvoorbeeld: 11 november, of ze hebben gewoon een gevoel gehad dat ze op deze dag gaan. Is dat - zijn dat echte, ware boodschappen?

AEM: Sommige ervan zijn wishful thinking (wensdenken)

SB: All right.

AEM: En er is niks mis mee met wishful thinking, omdat dat een verklaring wordt van een intentie. En velen van hen horen het correct.

SB: All right. Dus veel is waar en sommigen niet. Maar zo is wishful thinking ook een stap op het pad en –

AEM: Dat is heel juist. Dus zeggen ze, ik wil gaan, ik heb alleen het kaartje nog niet gekocht.

SB: All right.

AEM: En dat is in orde. Er is nog tijd.

SB: Okay. Ik zie die moeilijke situatie waar sommige mensen van alles af willen en dan zijn ze nog hier. Hebt u nog een of ander advies voor die situatie?

AEM: Ja. Ontdoe je niet van een stom ding. Jullie hebben veel valse profeten op je planeet. We zeggen dit niet op een kritische manier, want velen hebben heel goede bedoelingen. Maar wat maakt het uit wat je neemt of laat? Nee, ontdoe je van niets.

Nou, als je een oppotter bent, is het tijd om schoon te maken, maar dat is de kwestie niet. Het is niet een kwestie van je zaken op te schonen. Het is geen kwestie om veilig te stellen dat je iedereen vertelt: kijk niet naar me uit na die datum want ik zal er niet meer zijn. Je kunt best terug zijn als een van die Poortwachters.

SB: En zegt u nu dat ze terugkomen als Poortwachter en naar hun vroeger huis terug gaan en daar wonen?

AEM: Ja, maar het zal voor hen niet hetzelfde zijn.

SB: Right.

AEM: Het zal gewoon niet hetzelfde zijn. Dus je hebt inter-dimensionale ervaringen allemaal op dezelfde tijd. Nu, voor de meeste van jullie is dat reeds begonnen. Er is een grote hoeveelheid inter-dimensionale slippertjes. We moeten constant door de dimensies reizen. We moeten. We willen komen en bezoeken.(vervolg in deel 3 van 3)

Bron: Steve Beckow – Part 2 of 3


Vertaling: Winny – WebsiteE-mail

Share |