Home > > Steve Beckow met Aartsengel Michaël, 3 oktober 2011 - Deel 3

Steve Beckow met Aartsengel Michaël, 3 oktober 2011 - Deel 3

Aartsengel Michaël over NESARA, Bestrijden van de Cabal/kliek, en over Ascentie, deel 3 van 3


3 oktober 2011, door Steve Beckow

(Nederlandse teksten verkrijgbaar bij vertaler: Winny)

Steve (SB:): Vervolg van deel 2. In dit deel beantwoordt Aartsengel Michaël (verder AEM genoemd) vragen van lezers over Ascentie en ontkent dat er rampen komen voor de Aarde die er toe leiden dat wij de oppervlakte moeten verlaten en naar ruimteschepen of naar de Binnenste Aarde moeten gaan.SB: [lacht] Uh-huh. All right. Ik heb een groot aantal vragen maar ik denk wat ik ga doen is om nog een gesprek met u te regelen om nog meer vragen te stellen. Maar er waren een paar waarvan ik denk dat ik die nu moet stellen omdat enkele mensen dit willen weten en me dit gevraagd hebben.

Er zijn ouders die bezorgd zijn dat ze tegen hun wil zullen opstijgen en hun kinderen of echtgenoot(ote) moeten achterlaten, als ze dat niet willen. Is het mogelijk om op te stijgen tegen iemands wil?

AEM: Dat is absoluut onmogelijk.

SB: Dus dat… het eenvoudigste om te zeggen is dan: Ik wil op dit moment niet ascenderen?

AEM: Zie je, dit is nu de kracht van nee.

SB: [lachen] Right.

AEM: Nee, omdat een deel van het ascentieproces de daad van de vrije wil is. Het is de verbinding van je hart, je geest, je spirit met je wil en niet alleen de wil van iedereen, maar met jouw wil. Wij gaan die niet met voeten treden.

SB: Okay, dus dat is de rem.

AEM: Dat is de rem.

SB: Right, all right. Nou, ik weet zeker dat hen dat zal geruststellen. Twee vragen over kinderen. Ik heb de indruk dat kinderen onder een bepaalde leeftijd als onschuldig worden gezien en automatisch zullen opstijgen met hun ouders. Is dit een juiste verklaring?

AEM: Ja, de meeste kinderen zijn zuiver van hart. Ze zijn van liefde. En dat is specifiek waar voor kinderen die in de laatste 20 jaar zijn gekomen. Daarom zijn er zoveel van hen compleet gedesillusioneerd en voelen ze zich zo ontnomen van hun rechten. Ze begrijpen niet hoe ter wereld! wat ze hier komen doen en hoe ze hier zijn gekomen. Omdat ze nog steeds die kern van onschuld en van liefde hebben. Er kan enige verwarring zijn, maar ze zitten nog steeds in die staat van onschuld. Het zijn net kleine cherubijnen.

SB: All right. Nog een –

AEM: Zo onder de elf jaar.

SB: Onder elf. Okay. Zullen kinderen die ascentie niet schijnen te begrijpen of die met vragen zitten over ascentie, nog steeds opstijgen?

AEM: Ja. De kwestie is niet intellectueel. Het is een besluit van het hart. Ieder van jullie op Aarde heeft situaties gehad waarin je gids of een bewaarengel je een duwtje gaf en je zei dan: Ik kan hier beter weg gaan, dit voelt niet goed. En zo ga je weg van een plek waar misschien gevaar op de loer ligt. Dat is het gevoel dat veel van die kinderen zullen hebben: “Ik denk niet dat ik hier wil blijven, ik denk dat ik wegga.” En zo simpel zal het zijn.

SB: All right. Okay, nou dat is geruststellend. Nu, ik heb het blad omgedraaid en ik heb nog twee vragen meer. Daar zal ik heel snel mee zijn. Heeft een ouder die besloot achter te blijven als ascentie plaats vindt ter wille van een echtgenoot of een kind, hun kans verbeurt om in de volgende 26.000 jaren op te stijgen, of zullen ze dan opstijgen bij de dood van het stoffelijke lichaam?

AEM: Natuurlijk zullen ze dan opstijgen bij de dood van het lichaam.

SB: All right. Dus is het niet zo dat er een raam is dat maar kort opengaat en zich dan weer sluit en dat deze mensen het allemaal voorgoed hebben verloren?

AEM: Waarom zouden we ooit straffen? Wij zitten niet in strafzaken. En we straffen nooit om liefde. Als iemand hier blijft vanwege hun liefde en hun zorg die zo intens is, hun toewijding die zo intens is – daar wordt altijd rekening mee gehouden. Die krijgen hun kans.

SB: Dat is heel geruststellend. En mijn laatste vraag is, we lijken een verschil van mening te hebben hier. Sommige mensen zeggen dat de oppervlakte van de Aarde voor de Ascentie onbewoonbaar zal worden en dat mensen ruimteschepen in zullen gaan of naar beneden de Binnenste Aarde ingaan. Is er iets wat onjuist en iets dat juist is?

AEM: Ja. En we willen je vertellen, en we hebben jullie dat al verteld en we herinneren jullie er gaarne weer opnieuw aan, dat dit ook gaat om de vereniging met Gaia, de vereniging met de Aarde en haar transcendentie, haar ascentie. Zij gooit jullie er niet van af en zegt je niet, omdat ze het zo druk heeft, dat je even ergens anders moet gaan spelen. Jullie zullen op de oppervlakte van de Aarde zijn.

Nou, als je wilt weten of je toevallig op een schip bent in die tijd, dat is geen probleem. Als je in het binnenste van de Aarde bent, dat is geen probleem. Maar dat is het plan niet. Het plan is dat alle schepselen samen met haar reizen, om samen die spiraal omhoog te gaan.

SB: All right. Dus dan is het juist om te geloven of te denken dat er niet een of andere planetair cataclysme (geweldige omkering) of verwoesting of ramp zal zijn die ons noodzaakt om de Aarde te verlaten? Ik herhaal dit, Lord, om er absoluut zeker van te zijn, en geen ruimte voor twijfel te laten over deze vraag.

AEM: Je weet dat er jaren geleden een heel duidelijk scenario was en dat jullie, evenals de Aarde en haar bewoners, heel zeker afstevenden op een cataclysme. Maar vergeet ook niet dat jullie broeders en zusters de Aarde vasthielden in een bel van roze om de axen, meer dan 50 jaren, in balans te houden. En toen begonnen lichtwerkers en lichthouders healing te sturen naar Gaia.

Nou, hebben jullie haar schouders voelen ophalen? Jullie hebben haar aanpassingen gevoeld, net zo als velen van jullie hartkloppingen gehad hebben, spijsverteringskwesties, huidproblemen, uitputting. En dus hebben jullie de aardbevingen, de vulkanen, de overstromingen gezien. Het zijn veel soortgelijke aanpassingen, gewoon op een heel ander soort schaal.

De pool axen zijn nu enige tijd aan het schuiven maar er zal op die manier geen radicale verschuiving komen. Daar is op toegelegd en er is voor gezorgd. Er zal geen massaal cataclysme komen. En vergeet niet, jullie sterren broeders en zusters zijn daar aanwezig. Ze helpen meer dan iemand maar weet, zelfs degenen in jullie geheime regeringen die denken dat ze het weten. [lachen] Ze helpen in het bijstaan om te vermijden waar jullie aan denken dat een cataclysme is.

Nu, zullen er verschuivingen komen? Ja. Jullie hebben dat al gezien. En er zijn zielengroepen die al hebben toegestemd en besloten hebben dat ze allemaal tezamen vertrekken. Maar waar jullie over denken is veel te dichtbij een Armageddon, mijn vriend, en dat is het plan niet.

SB: All right. Nou, ik denk dat dit aardig doorslaggevend is voor me. Dus ik voel dat de vragen die ik had, beantwoord zijn. Dank u.

AEM: Je bent welkom.( of graag gedaan. )

SB: Ik denk wat ik ga doen, Lord, is na enkele weken terugkomen en nog andere vragen stellen die ik heb, en ik stop nu. Met hartelijke dank.

AEM: En mijn dank. Ik zegen je en ik geef je mijn liefde.

SB: Dank u Lord. Dank u zeer.

AEM: Ik ben trots op je, mijn vriend. Ik dank je dat je mij helpt.

SB: Dank u Lord.

AEM: Het ga je goed.

SB: Vaarwel.

Bron: Steve Beckow – Part 3 of 3


Vertaling: Winny – WebsiteE-mail

Share |