Home > > Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 1 juli 2016

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 1 juli 2016

Mike Quinsey

De mensen van Groot-Brittannië hebben hun eigen persoonlijke kracht gebruikt om veranderingen door te voeren die eens zullen worden gezien als wereld veranderende gebeurtenissen. Op dit moment spoedt de wereld zich met hoge snelheid richting een ineenstorting, maar de consequenties zullen in geen geval zo slecht zijn zoals sommigen suggereren. Je zou het kunnen zien als het einde van de oude manieren die jullie niet langer dienen en hieruit zullen gunstige veranderingen ontstaan die jullie stevig op het pad naar een nieuwe Aarde en jullie vrijheid zullen zetten. Veel mensen hebben al een deel van zichzelf gegeven door hiervoor te ijveren en heel binnenkort zullen gebeurtenissen jullie in staat stellen de veranderingen te helpen bewerkstelligen. Deze tijd is reeds vele, vele jaren geleden gepland en de Lichtkrachten zijn zo goed georganiseerd dat ze binnen een paar minuten in actie kunnen komen om jullie succes te verzekeren.

Het resultaat van de stemming in Groot-Brittannië over het lidmaatschap van de Europese Unie heeft schokgolven over de wereld gestuurd. Alhoewel er voordat de uitslag bekend was aanwijzingen waren dat de stemmen voor “remain”(blijf) succes zouden hebben, veranderde deze tendens richting het einde van de verkiezingsdag plotseling. De laatste stemmen resulteerden in een niet te stoppen ommezwaai richting “leaving” (verlaat) de EU. Gezien vanaf een hoger niveau was dit het meest gewenste resultaat dat uiteindelijk jullie bevrijding uit de greep van de illuminati zal blijken te zijn. De verreikende gevolgen zullen zijn dat méér landen de EU verlaten, waardoor de greep van de illuminati op jullie verder wordt gereduceerd. Wees gerust dat die zielen die jullie toekomst bewaken, jullie hebben aangemoedigd de EU te verlaten en daarom zeer tevreden zijn over de uitkomst.

Het kan zijn dat jullie nog niet de voordelen zien van het verlaten van de EU, maar in de loop van de tijd zal dit duidelijker worden. Het Britse volk zal de hemel in geprezen worden voor haar intuïtieve keuze dat resulteerde in het nemen van de juiste maatregelen. Natuurlijk liggen er moeilijke tijden in het verschiet. maar de omvang van de problemen is op geen enkele manier zo verreikend als sommigen voorspellen. Houd altijd in gedachten dat vele zielen voor het Licht werken en voortdurend bij jullie zijn en dat zij van het Licht in hun werk worden begeleid. Het is nu tijd om je te verenigen en waar mogelijk als één groep samen te werken om de vrijheid te herstellen en voorbereidingen te treffen voor de aanstaande Ascentie. Hoe meer het Duister wordt onderdrukt en wordt tegengehouden in het voltooien van haar plannen, des te meer vrijheid zullen jullie hebben om vooruit te stomen en jullie rechtmatige plek in het Nieuwe Tijdperk in te nemen.

Begrijp dat eenieder van jullie zich bewust was van de te ondervinden moeilijkheden voordat jullie je vrijheid op “gevangenisplaneet” Aarde terugwinnen. Er ontwaken nu zoveel van jullie voor de waarheid en iedere poging van het Duister om jullie te misleiden wordt herkend voor wat ze zijn. Aangezien steeds méér van jullie zich beginnen te realiseren hoe jullie werden onderdrukt zal er een groot ontwaken plaatsvinden, evenals een rebellie tegen degenen die de handelingen uitvoerden die jullie hebben misleid. Wraak dient echter te worden overgelaten aan diegenen die ernaar streven om gerechtigheid te verspreiden, terwijl jullie ervan verzekerd kunnen zijn dat geen misdaad tegen het volk of tegen de Wetten van God onopgemerkt zal blijven. Stijg boven de reguliere reactie van de Mens uit wanneer dergelijke problemen zich aandienen en door een goed voorbeeld te geven help je anderen door hen de juiste weg vooruit te laten zien.

Voor de meesten van jullie geldt, behalve in deze tijd op Aarde te zijn vanwege de kansen die het biedt om je ontwikkeling te versnellen, dat je hier bent omdat je ervaring je toont dat je klaar bent om de moeilijkheden te hanteren die de veranderingen onvermijdelijk zullen brengen. Van binnen weet je dat alles naar wens zal verlopen, maar in deze specifieke tijd is er zo veel chaos dat het moeilijk is om het te begrijpen. Desalniettemin, blijf recht vooruit kijken en laat je niet ontmoedigen door wat er om je heen gebeurt. Er is veel waarvan je je totaal onbewust bent en gezien de omstandigheden is dat maar goed ook, waardoor je de tijd en de gelegenheid hebt om je op je eigen behoeften te concentreren. Je zou intuïtief moeten weten of je naar het Licht omhoog rijst en of je je vooruitgang, speciaal in zo’n belangrijke tijd, dient te handhaven. Ascentie roept en hoewel je Gidsen je bijstaan, ligt het succes bij jou en je intentie om succesvol te zijn. Vraag, wanneer je twijfelt, om hulp en het zal er zeker komen, maar zoals je al eerder werd gezegd, sta er voor open dat het op een andere manier of in een andere vorm komt dan je mogelijk verwachtte. Je Gidsen zullen weten hoe ze je op de beste manier kunnen helpen.

De geschiedenis toont dat het Menselijk Ras op haar best is wanneer omstandigheden op zijn slechtst zijn, en dat er dan vele, vele uitzonderlijke daden plaatsvinden. Compassie komt aan de oppervlakte en er is vaak een samenkomen van degenen die vanuit zichzelf geven om anderen in nood te helpen. De Aarde is momenteel een geweldige plek om degenen te dienen die vaak in wanhopige nood zijn vanwege honger of ontbering. De liefde die gepaard gaat met dergelijke hulp verheft de ontvanger en verhoogt in het algemeen de daar aanwezige trilling. Het is inderdaad het toenemende niveau van de trillingen dat jullie uiteindelijk voor altijd uit de lagere zal opheffen. In werkelijkheid is energie alles dat er is, vormgegeven door de kracht van gedachten, en zelfs in jullie huidige tijd heeft het effect, hoewel het resultaat zich langzamer manifesteert.

Jullie dienen veel in je herinnering terug te brengen, aangezien het meeste van jullie kennis zich diep binnen je onderbewuste geest bevindt. De tijd waarin de trillingen versnellen en jullie uit de duisternis die jullie omgeeft, opheffen is echter al begonnen. Er zijn vele vriendelijke, lieve, liefhebbende zielen die in de lagere trillingen werken om Licht en Liefde te brengen aan de bewoners die in duisternis ronddwalen. Kun je je voorstellen wat voor een onaangenaam niveau het is waar heel weinig zijn vorm langere tijd kan vasthouden? Zielen op een dergelijk niveau worden op geen enkele wijze gestraft, maar verblijven simpelweg daar waar de trillingen op een niveau zijn dat overeenkomt met die van hen zelf. Dat is waarom zij een heleboel hulp nodig hebben om opnieuw op te kunnen stijgen.

Wat je ook moge denken van degenen die in de put zijn gevallen, onthoud alsjeblieft dat ze nog steeds het Lichtzaadje van God bevatten dat niet te doven is. Ze hebben daardoor alle kans om weer omhoog te gaan, en er is altijd hulp voorhanden om ze te helpen dat voor elkaar te krijgen. Op hun tijd worden dergelijke zielen geëerd omdat ze naar de “Hel” en weer terug zijn geweest en daardoor sterker zijn geworden. Geen enkele ziel is ooit hopeloos en bij elke stap is er hulp beschikbaar om ze weer op te heffen. Wees dus vol compassie wanneer je betrokken bent bij degenen die de weg naar huis nog zoeken, aangezien ze vaak juist dat pad volgen dat jij hebt gecreëerd. De Aarde is een school die je tot aan je grenzen test, maar nooit er overheen, dus onthoud dat je veel sneller vooruitgaat door in de lagere dimensies te zijn, neem het leven dus serieus en zorg ervoor dat je bovenaan uitkomt. Wanneer je voortgaat op je reis zul je altijd zien dat zielen die je zijn voorgegaan je een helpende hand bieden.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!