Home > > Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 6 oktober 2017

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 6 oktober 2017

Mike Quinsey

Niets kan de vooruitgang naar het uiteindelijke doel, Ascentie, stoppen. De Illuminati zijn danig verzwakt doordat ze enorme hoeveelheden rijkdom zijn kwijtgeraakt die nodig zijn om hun plannen levend te houden. Ze hebben eveneens gemerkt dat ze niet langer die mate van macht bezitten om hun militaire doeleinden gaande te kunnen houden. Ze moeten toezien hoe hun macht en autoriteit aan het afnemen is en zijn niet in staat hun voormalige niveau van dominantie in stand te houden. Terwijl de arrestaties doorgaan verliezen ze de controle over de gebeurtenissen die hun ondergang dichterbij brengt en ze beseffen dat ze er niet langer van op aan kunnen dat hun plan om de wereld over te nemen zal slagen. Zelfs in de Ruimte vormen ze niet langer die macht die ze ooit zijn geweest en ook worden ze geconfronteerd met Buitenaardsen die zich achter de vredelievende troepen op Aarde hebben geschaard. De strijd woedt voort, maar er kan maar één winnaar zijn en dat zijn de Lichtkrachten.

Aangezien de trillingen zich blijven verhogen is er sprake van een ontwaken en een zuivering waarbij jullie DNA geleidelijk aan op een hoger bewustzijnsniveau opereert. In de loop van de tijd zal alles ten goede veranderen en dit omvat ook jullie politiek. Er bestaan al tijdcapsules die dit, wanneer de juiste omstandigheden daar zijn, in gang zullen zetten. Dit zal een geleidelijk proces zijn en alles zal ten goede van het Menselijk Ras worden beïnvloed.

Veel is zover om tot stand te kunnen komen en is al sinds geruime tijd goed voorbereid. De komende jaren zullen jaren zijn die in de geschiedenis te boek zullen komen te staan als de meest belangrijke die jullie in deze nieuwe cyclus hebben beleefd. Vele malen zijn jullie er niet in geslaagd en eerdere hebben dit niveau nooit kunnen bereiken, maar jullie kunnen gelukwensen in ontvangst nemen vanwege het feit dat jullie voorbij 2012 zijn gekomen en het Nieuwe Tijdperk hebben betreden, wat volledig te danken is aan jullie eigen prestaties door het Licht stevig te omarmen. Zonder jullie geslaagde inzet zou de oude cyclus niet een vervolg hebben gehad zoals dat nu is gebeurd.

In vele landen heerst chaos, omdat door degenen die aan de macht zijn weerstand wordt geboden aan de noodzakelijke veranderingen. Echter ongeacht welke actie ook wordt ondernomen om deze veranderingen te verhinderen, ze kunnen niet worden tegengehouden en dienen over te gaan in het introduceren van die zaken die jullie zullen verheffen. Reken erop dat de veranderingen zich zullen aandienen en dat deze door hogere Wezens zijn verordonneerd die de Wil van God uitvoeren.

In de loop van de tijd hebben jullie vele aanwijzingen gekregen met betrekking tot wat jullie kunnen verwachten. Dus twijfel niet of het Nieuwe Tijdperk zal beginnen; zeer binnenkort zullen jullie kunnen beginnen van de voordelen hiervan te genieten. De eerste prioriteit is echter om bestuur tot stand te brengen dat de komende veranderingen weerspiegelt en dat diegenen aan het roer heeft die van het Licht zijn. Vele negatieve zielen hebben hun weg naar posities van autoriteit weten te vinden en deze dienen te worden verwijderd; dergelijke stappen worden al sinds enige tijd ondernomen. Geleidelijk aan beginnen de veranderingen wereldwijd verschil te maken, wat duidelijk zichtbaar zal zijn wanneer het nieuwe bestuur van de V.S. haar plaats in het Congres inneemt.

De veranderingen zijn voor jullie welzijn buitengewoon belangrijk en zullen steun geven aan de pogingen om wereldvrede tot stand te brengen. Wanneer je kijkt naar de huidige gebeurtenissen op Aarde kan dit onmogelijk lijken, maar de tijd zal het leren, waarbij succes is verzekerd vanwege de planning die werd gemaakt en de hulp die door buitenaardsen wordt gegeven. Er staan vele verschillende groepen klaar om jullie te helpen, maar alleen als dit is toegestaan zonder aan jullie vrije wil voorbij te gaan.

Binnen korte tijd zal alles dat jullie werd beloofd zich manifesteren en zullen jullie niets tekortkomen. Jullie hebben al zo lange tijd de details gekregen van wat er komen gaat en er lijkt nog maar weinig veranderd. Wanneer de zaken echter zichtbaar vooruitgaan, zullen jullie kunnen zien dat er van tevoren veel is voorbereid, zodat er geen tijd wordt verspild bij het overhandigen van de voordelen aan jullie. Ze moeten zich op een goed geordende manier aandienen, zodat jullie niet worden overweldigd en dit is, met oog op de omvang van wat er plaats zal vinden, zeker een mogelijkheid. Wees ervan verzekerd dat jullie gedurende deze veranderingsperiode hulp zullen krijgen van alle andere bronnen en dat jullie over de uitkomst zonder twijfel positief verrast zullen zijn.

Alle veranderingen zullen worden toegestaan zich in een aantal jaren te voltrekken, op een ordelijke manier die aan jullie behoeften tegemoetkomt. Deze veranderingen zullen verreikend zijn en gaan veel verder dan jullie voor mogelijk hebben gehouden. Het leven zal voortdurend ten goede veranderen en omdat degenen die geprobeerd hebben om vooruitgang tegen te werken zullen worden verwijderd, zal niets tot vertraging kunnen leiden. Met het beëindigen van oorlogen en elke andere soort confrontatie, hoe klein ook, zal werkelijke vrede zoals deze nog nooit in jullie geschiedenis is ervaren over de Aarde neerdalen. Dit zullen jullie dan, vanwege je toewijding aan God en voor het in stand houden van een niveau van liefde Voor de Mensheid, volkomen hebben verdiend en dit heeft de vooruitgang het Nieuwe Tijdperk binnen mogelijk gemaakt.

In de komende jaren zullen jullie vanwege je prestaties vele verrassingen en feestelijkheden tegemoet kunnen zien. Misschien zullen jullie de ontmoeting met je Ruimtefamilie als hoogtepunt van de komende veranderingen kunnen zien, omdat jullie het contact met degenen die jullie goed kennen, zullen hernieuwen. Ze hebben jullie voortgang gevolgd, jullie altijd aangemoedigd om door te gaan en bemoedigd wanneer de wilskracht minder werd. Jullie zullen uiteindelijk verschillende Wezens leren kennen die hun soortgenoten zullen ontmoeten om oude relaties te hernieuwen en om die reden zal er sprake zijn van vreugdevolle herenigingen.

Vermijd in de tussentijd dat je je verbindt met de negatieve energieën die op Aarde in overvloed aanwezig zijn. Zelfs het spreken hierover kan ervoor zorgen dat je ernaar toe getrokken wordt, in het bijzonder wanneer je jezelf toestaat hier boos over te worden. Wanneer je aan de negativiteit om je heen denkt, stuur er dan om het effect ervan te verzachten, in ieder geval liefde naar toe zonder hierbij persoonlijke gevoelens van negatieve aard te koesteren. Jullie Lichtwerkers hebben zoveel meer kracht dan je denkt, dus gebruik het zonder uitzondering op een verstandige manier. Iedere ziel op Aarde heeft de potentie om een Lichtwerker te worden en wanneer het juiste moment daar is zal diegene het “gereedschap” ontvangen om dit te kunnen doen. Hoezeer je wens ook is om iedere ziel naar het licht te brengen, er is altijd een juist moment en wanneer dit zich aandient kun je ervan op aan dat hun Gidsen, die volledig op de hoogte zijn, namens hen de kans grijpen.

Revaluatie van de valuta wacht nog steeds om van start te gaan, maar het blijft een beslissing die op precies het juiste moment dient te worden genomen. Er staat buitengewoon veel op het spel en het vermogen van de Illuminati om zich erin te mengen is nog steeds aanwezig, ook al is hun macht drastisch afgenomen. De Galactische Troepen staan stand-by maar hun mandaat vereist dat ze zich er alleen in mengen wanneer hier door de Hogere Wezens die alles overzien, om wordt gevraagd. Jullie kunnen er echter van uit gaan dat er op vele manieren hulp wordt geboden, wat niet inhoudt dat de Illuminati zullen worden aangepakt. De overwinning van het Licht is verzekerd en nu is het enkel een kwestie van ervoor zorgen dat alles volledig is voorbereid op een ultieme impuls van Licht om de trillingen nog verder te verhogen. Jullie zullen een veelheid aan veranderingen op gang kunnen zien komen die alle twijfel omtrent het feit dat jullie werkelijk een periode van vrede op Aarde hebben betreden, zal wegnemen.

Ik laat jullie achter met liefde en zegen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Dit bericht komt via mijn Hogere Zelf.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!