Home > > Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 25 november 2016

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 25 november 2016

Mike Quinsey

Het Duister en haar cohorten nemen een laatste grote poging in overweging om hun verloren terrein terug te winnen en dat is door een nep-aanval door buitenaardsen op jullie uit te voeren. Het zal er zeer realistisch uitzien en jullie zouden Ruimtevaartuigen en ruimtewezens te zien krijgen die precies lijken op die waarmee jullie bekend zijn. Sommige schepen zullen enkel hologrammen zijn en er heel normaal uitzien, dus jullie zijn gewaarschuwd voor hun bedoelingen zodat angst beperkt kan worden of zoveel mogelijk voorkomen. Het creëren van angst is de bedoeling van een dergelijke gebeurtenis en het is zoals jullie het zouden noemen hun "laatste gok", maar het zou degenen die nog niet ontwaakt of onjuist geïnformeerd zijn gemakkelijk voor de gek kunnen houden. Als dit ooit bewaarheid wordt kunnen degenen onder jullie die er inzicht in hebben voor de Mensheid van onschatbare waarde zijn door te helpen om massahysterie te voorkomen.

Wees er echter van verzekerd dat geen enkele daad zal worden toegestaan om uit de hand te lopen en dat de Lichtkrachten klaar staan, maar om karmische redenen kunnen ze in dergelijke gebeurtenissen niet direct ingrijpen door te voorkomen dat ze plaatsvinden. Het zal de enige keer zijn dat dat jullie met een dergelijke situatie te maken krijgen. Het zal een grote "wake-up-call" zijn voor degenen die zonder het te weten hun vrijheid hebben opgegeven en die hebben toegestaan dat het Duister de vrije hand heeft in het uitvoeren van haar plan voor wereldoverheersing.

Uiteindelijk zullen de gebeurtenissen zo gaan zoals we jullie voorheen hebben laten weten, dus onthoud dat het Licht altijd zal winnen van het Duister. Zelfs op dit moment worden "ze" verwijderd en overgeplaatst naar waar ze jullie niet langer grote schade kunnen toebrengen. De strijd tussen het duister en het Licht voor de controle over de Aarde is voorbestemd om binnenkort ten einde te komen. De uitkomst was altijd voorspelbaar, zelfs nu het Duister de overhand lijkt te hebben. De zaken kunnen echter niet als vanzelfsprekend worden beschouwd en het is nodig dat degenen van het Licht zich op de juiste uitkomst focussen.

Samen met jullie Gidsen hebben jullie vele helpers om je heen, dus alhoewel jullie je niet bewust zouden kunnen zijn van hun aanwezigheid, weten ze veel over je en zullen ze ervoor zorgen dat je je levensplan blijft volgen. In jullie momenten van meditatie of gebed kunnen ze dichtbij je komen en ideeën in je hoofd planten. Veel van jullie werk wordt gedaan tijdens jullie "buitenlichamelijke" activiteiten wanneer je slaapt. Je zou je enkele ervaringen kunnen herinneren maar gewoonlijk kun je je geen details herinneren. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je andere Lichtwezens ontmoet en aspecten van je werk voorbereidt. Het mag soms lijken dat je een eenzame strijd levert, maar wees ervan verzekerd dat dit ver bezijden de waarheid ligt.

Jullie maken deel uit van een geschiedenis die vaak beschouwd zal gaan worden als een belangrijk keerpunt in de vooruitgang van de Mensheid op haar terugkeer naar het Licht. Het grootse experiment ging eonen geleden van start en sindsdien zul je bijna zeker vele, vele levens op Aarde hebben geleefd. Met het oog op Ascentie die in de meeste van jullie levens plaats zal vinden zullen vele andere zielen jouw vooruitgang volgen zodat jouw ervaring gebruikt kan worden ten bate van anderen die volgen. Het kan lijken dat dat jullie allemaal geen grootse zielen zijn omdat jullie wakende bewustzijn beperkt wordt door je ervaringen op Aarde. Jullie hebben weinig of geen herinnering van je ware zelf en dit is met opzet zo geregeld, zodat jullie je volledig op je ontwikkeling kunnen concentreren. Anders zou je gemakkelijk van je levensplan kunnen worden afgeleid.

Niets dat maar enige invloed heeft op je leven gebeurt zomaar, dus wees ervan verzekerd dat je, ondanks je vrije wil, je altijd gedreven voelt om het ontwikkelingspad dat je voordat je incarneerde hebt gepland, te volgen. Zelfs gebeurtenissen die je liever niet had ervaren maken deel uit van je levensplan, zoals je zult ontdekken wanneer je naar de hogere dimensies terugkeert en je leven op Aarde terugziet. Normaal gesproken zou je worden aangetrokken door mensen wiens energie vergelijkbaar is met die van jou, maar wanneer het de bedoeling is, met het oog op karmische redenen, dat je een ziel ontmoet die een rol in je leven speelt, kan het zijn dat de trillingen van de ander nogal verschillen met die van jou. Dit gebeurt vaak wanneer stellen samen worden gebracht en er sprake is van een onvermijdelijke energie wat betreft de aantrekkingskracht tussen beide. Zelfs wanneer je in deze verbinding een beoordelingsfout hebt gemaakt en het niet de bedoeling is dat de relatie blijft bestaan, zal de verbintenis niet lang meer duren, maar geen enkele ervaring van welke aard ook is zonder waarde voor je leven.

Je zou moeten weten dat niet iedere situatie is zoals het lijkt, omdat deze soms worden gebruikt om te helpen iets anders te creëren. De overwinning van Trump bijvoorbeeld, was om te voorkomen dat Hillary Clinton zou winnen, zelfs ongeacht het feit dat de verkiezing in haar voordeel vervalst zou gaan worden. Er wordt daarom verwacht dat Trump zeer binnenkort zal terugtreden en Paul Ryan, die de huidige President van de Republiek is, zal zijn plaats als interim-President innemen totdat nieuwe verkiezingen kunnen worden uitgeschreven, en het is zeer waarschijnlijk dat hij dan als President zal worden gekozen. Dit zou jullie ervan moeten overtuigen dat jullie niet alleen staan in je strijd tegen het Duister. Dus weet, ongeacht wat er gebeurt, dat de uitkomst zal zijn dat het Licht zal overwinnen.

Een sleutelfactor in de gebeurtenissen die plaatsvinden zijn de behoeften van Moeder Aarde die klaar moet zijn voor Ascentie, aangezien er geen sprake kan zijn van veranderingen die tegengehouden of vertraagd worden. Op kosmisch niveau dienen bepaalde gebeurtenissen op een precieze tijd plaats te vinden, en om het zo te zeggen – zal Moeder Aarde indien nodig de zaak forceren. Jullie zouden nu in staat moeten zijn te begrijpen waarom Ascentie met zekerheid zal plaatsvinden. Jullie zouden nu onderhand voldoende informatie moeten hebben om te begrijpen wat er in het verschiet ligt, hoewel de exacte tijdschaal moeilijk te voorspellen is. Jullie zullen je meer op je gemak voelen wanneer het Duister niet langer in staat is zich met jullie evolutie te bemoeien. Het zal zoveel mogelijk maken dat voorheen werd tegengehouden, zodat zonder oponthoud door kan worden gegaan.

Ondanks de algemene indruk van hetgeen er op Aarde gebeurt, gaat alles in feite goed vooruit. Er is geen noodzaak te twijfelen, weet dat alle hogere machten ervoor zullen zorgen dat de komende gebeurtenissen zo weinig mogelijk problemen zullen geven. Het is echter te begrijpen dat Moeder Aarde een paar gebieden zal “opschudden” aangezien zij zich eveneens opmaakt voor Ascentie. Sommige grote veranderingen zijn onvermijdelijk en inderdaad noodzakelijk om de nieuwe Aarde te laten ontstaan. Jullie reis was lang en vol uitdaging, maar jullie zullen veel hebben geleerd wat jullie immens waardevol zal maken voor degenen die na jullie volgen.

Houd je ogen gericht op het pad dat voor je ligt en weet, dat ondanks wat je waarneemt, alles goed is. Het is niet alleen het komende einde van je ervaringen, maar ook dat velen je met grote belangstelling hebben gevolgd. Jullie waren succesvol waar anderen faalden, en jullie verdienen elke hulde die jullie krijgen. Het is echter geen schande om in de lagere dimensies meer ervaring op te moeten doen, en je zult er in feite des te sterker voor zijn. Sommigen van jullie zullen vrijwillig naar de 3e dimensie teruggaan om anderen door hun volgende serie ervaringen heen te helpen. Je zult ontdekken dat wanneer je door de trillingen verder omhoog gaat, dienstbaarheid het doel is van vele zielen.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!