Home > > Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 2 december 2016

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 2 december 2016

Mike Quinsey

Het is duidelijk dat hoe sneller de aankondiging wordt gedaan die de valuta-veranderingen bevestigt, des te beter dit is, zodat de spanning en zorgen van degenen die op de broodnodige fondsen zitten te wachten worden verlicht. Het goede nieuws verspreidt zich vaak snel, maar er zijn altijd de twijfelaars die aarzelen te geloven dat dergelijke veranderingen mogelijk zijn. Er wachten nog veel meer verassingen op introductie en ze maken allemaal deel uit van het plan om jullie snel naar het Nieuwe Tijdperk te brengen. De dagen van de oude gewoonten zijn geteld, aangezien de controle door de illuminati is verwijderd, hetgeen de mensen in staat stelt van hun nieuw gevonden vrijheid te kunnen genieten. Ieder stadium zal zodanig worden ingevoerd dat het gelijk opgaat met de veranderingen en daardoor, voordat het zich heeft gevestigd, zo weinig mogelijk problemen veroorzaakt en niets de mogelijkheid krijgt dit te beïnvloeden of te vertragen. De tijd van introductie is al lang voorbij, maar zoals jullie weten bestaat er altijd een "juiste" moment om belangrijke veranderingen door te voeren en de grootste zorg is inmenging door de degenen van de duistere Krachten. Jullie worden echter door de Galactische Troepen beschermd die ervoor zullen zorgen dat alles verloopt zoals het moet en met zo weinig mogelijk ophef.

Over niet al te lange tijd zullen de nieuwsbronnen vrij worden om verslag te doen van het werkelijke en waarheidsgetrouwe nieuws dat jullie eonenlang is ontzegd. Jullie hebben zo lang in een vals paradigma geleefd, niet in staat vooruit te gaan zoals was bedoeld. Jullie werd met succes vooruitgang ontzegd die jullie een manier van leven zou hebben gebracht die, wat betreft vooruitgang ongeveer 50 jaar verder zou zijn geweest in vergelijking met waar jullie nu staan. Wees ervan verzekerd dat in de verste verte niet opnieuw diezelfde periode nodig is om een inhaalslag te maken en plannen om jullie vooruit te brengen staan reeds klaar. Op het geschikte moment, wanneer om zo maar te zeggen de weg vrij is en het veilig is om dit te doen, zullen jullie vele Galactische vrienden in het openbaar op Aarde verschijnen en jullie helpen de verloren tijd goed te maken. Jullie staat het Nieuwe Tijdperk te wachten en dit kan jullie niet langer worden ontzegd en de oude werkwijzen zullen snel worden vervangen door automatisering en robothandelingen. Uiteraard is er tijd voor nodig zodat jullie allemaal je voordeel met deze veranderingen kunnen doen, maar wat betreft methoden waar je niet bekend mee bent zullen jullie aangenaam worden verrast over hoe snel de zaken worden aangepakt.

Er moet echter wel onthouden worden dat de nu komende periode vrijgemaakt dient te worden van alles dat geen plaats heeft in de toekomst. De nadruk zal liggen op die veranderingen die jullie zullen vrijmaken van de slavenarbeid en de lange uren die jullie voor je levensonderhoud moeten werken. Vele banen die handmatig van aard zijn zullen niet langer nodig zijn en sommigen zullen helemaal automatisch uitgevoerd gaan worden. Door de introductie van moderne methodes zullen veel van jullie dagelijkse behoeften niet langer handmatig werk behoeven en sommige daarvan zullen worden gedekt door de introductie van nieuwe manieren van leven. Dus wanneer er sprake is van een Nieuw Tijdperk, is dat precies wat het betekent, aangezien het oude haar doel nu heeft gediend.

Wat nog belangrijker is zijn de veranderingen binnen het Zelf, omdat jullie het feit niet uit het oog mogen verliezen dat alles naar Ascentie leidt. Terwijl de trillingen zich verhogen zullen jullie dit ook doen, mits jullie je op je eigen behoeften zijn blijven concentreren. De oude Mens van extreme dualiteit zou met de nieuwe trillingen mee moeten veranderen en de oude trillingen achter zich moeten laten. Realiseer je, dat wanneer je handelt op basis van oude trillingen, je in dat geval de intensiteit van je Licht vermindert. In een tijd waarin je jezelf zou moeten verheffen is het belangrijk dat je op je pad blijft en tussen de lagere trillingen door manoeuvreert zonder dat deze effect op je hebben. Probeer niet betrokken te worden bij acties of deel te nemen aan ongewenste activiteiten waarvan je weet dat ze niet met het Licht zijn verbonden, aangezien het Duister jullie belangen gedurende lange tijd heeft gericht op datgene wat van de lagere trillingen is. Er is altijd een simpele regel om vast te stellen of iets niet van het Licht is, en dat is dat alles wat geen vrede en harmonie in je leven brengt aannemelijkerwijs het tegenovergestelde effect heeft.

De veranderingen waarvoor jullie klaar zijn om ze te verwelkomen zullen zich gedurende een periode van ongeveer twintig jaar uitbreiden en tegen die tijd zullen jullie alle voordelen hebben waarover werd gesproken. De direct voor ons liggende periode zal voorzien in de meest noodzakelijke behoeften van degenen die dringend hulp nodig hebben. Er leven zo veel mensen in extreme armoede, zonder enig vooruitzicht om in staat te zijn zichzelf te verheffen. Zij zullen natuurlijk deel uitmaken van de eersten die zullen profiteren van de veranderingen die spoedig voortvarend kunnen plaatsvinden. De essentie van alles dat plaatsvindt zal het verhogen van jullie levensstandaard zijn, totdat iedereen tenminste in staat is zijn/haar leven te leiden waarin alle basisbehoeften zijn gedekt.

Het kan jullie nauwelijks zijn ontgaan dat zelfs de dieren op Aarde door de veranderingen worden beïnvloed. Klimaatveranderingen zijn duidelijk en in sommige gebieden zijn ze gedwongen te vertrekken of anders te sterven, en dat zal zo doorgaan waarbij sommige soorten helemaal zullen uitsterven. Wat jullie leren is hoe problematisch Aardveranderingen kunnen zijn, en ze kunnen eveneens de mensheid raken. Door jullie hele geschiedenis heen hebben ze plaatsgevonden en in de loop daarvan heeft zelfs de Mens zich moeten aanpassen. Jullie hebben nu zelfs intelligent leven dat onder de Aardkorst leeft en na de komende veranderingen zullen ze zichzelf bij jullie bekend maken.

Voor jullie liggen meest opwindende tijden en spoedig zullen jullie je huidige problemen te boven zijn en genieten van een snelle transformatie die leidt naar een vreedzaam bestaan. Eén van jullie meest bevredigende momenten zal bijna zeker zijn wanneer oorlogswapens en alles wat daarmee geassocieerd wordt voor altijd zullen zwijgen. Niet langer zal er geld worden verspild aan oorlogswapens, en de bescherming van jullie Aarde zal door middel van andere middelen worden bereikt. Sommige planeten hebben bijvoorbeeld beschermende schilden waar niets doorheen kan dringen.

Jullie oceanen bedekken 70% van de Aarde en ook zij zullen worden gereinigd. Een dergelijke taak mag jullie onmogelijk lijken, maar met vooruitstrevende technologieën zal het weinig tijd kosten. Uiteindelijk zullen alle zeeën en landmassa’s als nieuw worden gemaakt en zullen alle levensvormen vreedzaam samenleven. De verschillende soorten beginnen al bijeen te komen en de meest onwaarschijnlijke banden te vormen. Er is veel om naar uit te zien wanneer jullie perfecte vrede zullen ervaren. Wees vrede en wees liefde, en deel het met alle levende dingen, aangezien alles Eén is.

Er zal geen dag voorbijgaan zonder dat er iets gebeurt dat is verbonden met de noodzakelijke veranderingen die alsmaar toenemen terwijl jullie vooruitgaan. Het oude zal gaan, maar niet altijd zonder strijd, en de verschuivingen zullen door de mensen worden verwelkomd. Ze zijn zich er goed van bewust dat er iets ongebruikelijks gaande is, en voor sommigen is het beangstigend, aangezien dat waar ze aan gewend zijn aan het veranderen is. Weet dat het allemaal om de juiste redenen gebeurt, en naarmate de tijd voortschrijdt zullen deze voor jullie duidelijker worden. Blijf trouw aan je overtuigingen en deel deze, wanneer je de gelegenheid hebt, met anderen wanneer interesse wordt uitgesproken. Een nieuw jaar nadert snel en het belooft een zeer interessant en vervullend jaar te worden, daar langverwachte veranderingen eindelijk plaats zullen vinden.

Liefde en zegeningen van mijn Hogere Zelf, en mogen jullie alles ontvangen wat je nodig hebt om standvastig in het Licht te blijven.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!