Home > Nederlands > Montague Keen, January 23, 2011

January 23, 2011

Veronica mijn liefste, wij in het Netwerk vragen zo veel van jou. Wij waarderen jouw inspanning om gisteren naar Kensington te komen. Er waren mensen die je moest ontmoeten, geesten die geopend moesten worden en belangrijke verbindingen die gemaakt moesten worden. Jij was verrast dat je gevraagd werd om een dergelijk toegenegen gezelschap toe te spreken, jij verwachtte de reactie niet van degenen die er aanwezig waren, het was heerlijk om te zien. Als jouw echtgenoot zou ik alle aanwezigen willen bedanken voor het ontvangen van mijn geliefde vrouw en het begrip voor de diepe band van liefde die ons voor altijd verbindt.

Alles komt heel mooi samen, ons team zal snel compleet zijn en dan kunnen wij doorgaan met onze plannen. Ik beloofde dat ik jou naar de juiste mensen zou leiden. Jij hoeft het niet alleen te doen mijn liefste.

De agenda voor de Menselijke Slavernij komt moeilijkheden tegen die zij nooit verwacht had. Terwijl mensen hun stem terugvinden, bevragen en onderzoeken zij de werkelijke redenen voor zoveel overheersing en manipulatie en zij willen niet langer gemanipuleerd worden door de architecten van het Kwaad. Zij leven niet volgens de regels die zij opleggen aan anderen. Zij zijn niet van deze wereld, daar is nu bewijs voor, ik heb je dit verteld net nadat ik was overgegaan. David Icke zegt dit al jaren, en hij blijkt altijd gelijk te hebben, zelfs als het jaren duurt om dat gelijk te bewijzen. De waarheid komt uiteindelijk altijd uit.

Wat jullie ervaren is door de Staat Verordend terrorisme, hun noodzaak voor Oorlog wordt aan jullie opgedrongen, de verspilling van bloed is essentieel voor het succes van hun plannen. Zij willen wanhopig een volgende oorlog, jullie wordt constant verteld dat dat moet gebeuren. Ben moedig en zeg: “Niet in mijn naam!”. Weiger toe te stemmen in het vermoorden van onschuldige mensen en de vernietiging van weer een ander land. Jullie wapen is LIEFDE, hoe meer liefde jullie kunnen genereren tussen de Rassen, hoe minder mensen de excuses van de Duistere Cabal zullen accepteren om andere landen binnen te vallen. Sinds zij zelf de Aarde zijn binnengevallen, hebben zij besloten alles wat goed en heel was te vernietigen. Zij vernietigen Landen om Olie, Goud, Diamanten of wat er nog meer beschikbaar is te plunderen en om diegenen te verwijderen die zij niet noodzakelijk achten voor hun behoeften. Zij proberen ook iedereen te vernietigen die voor de waarheid staat, jij mijn liefste hebt dit ervaren, een lid van mijn aangeboren familie is hieraan schuldig, zij schreef de meest afschuwelijke brieven aan iedereen in mijn adresboek en zij gaat door om met alle mogelijke middelen te proberen jou te vernietigen, in tegenstelling daartoe zal haar haat haar vernietigen. Iedereen moet zich verantwoorden voor hun kwade daden, maakt niet uit wie zij zijn. De dood is een fantastische vereffenaar.

Jullie Wereld zal terugkeren naar het Licht, Liefde zal regeren, liefde wordt altijd in tienvoud teruggegeven. Weiger om ANGST toe te laten, maakt niet uit in welke vorm het komt, en het maakt niet uit wat jullie verteld wordt over bepaalde Landen of Religies. Ga naar hen toe, praat met hen en oordeel zelf. Verbind jullie zelf met je diepste Spirituele wortels, leer meer over wie jullie zijn en waarom jullie op Aarde zijn in deze tijden van grote strijd. Jullie hebben een keuze, niemand zou tegen dat recht moeten kunnen ingaan. Laat de mensen beslissen of zij oorlog willen. Alleen dan zullen de arme onschuldige jonge mannen die verteld worden dat zij vechten voor hun land niet terugkeren in kisten. Elke dood zal verantwoord worden. De agenda van de Nieuwe Wereld Orde is: “Het voorkomen dat mensen weten wie zij werkelijk zijn” en hun grootste obstakel is: “De snelle politieke ontwaking van de massa”, aldus een van de architecten van de Nieuwe Wereld Orde. Hoe meer jullie samen praten en elkaar ontmoeten hoe meer mensen zullen ontwaken, ik weet dat ik dit vaak zeg, maar dit bericht moet begrepen worden, evenals de urgentie van de situatie waarin jullie je bevinden.

Bid voor Vrede en Liefde voor iedereen, het is door Liefde dat Verlichting zal komen en daarmee zullen jullie terugkeren naar volledig Bewustzijn. De keuze die jullie hebben is: willen jullie leven in Liefde of willen jullie leven in Angst? Ja, ik weet dat het moeilijk is om een positieve houding vast te houden terwijl overal om jullie heen jullie wereld ineen stort. Bevraag alles wat jullie verteld wordt, hervind jullie stem, praat met anderen of je nu in een trein, bus of op je werk bent, help hen om het Licht te zien. Er is veel AF TE LEREN.

De Overgang zal plaatsvinden, die kan niet gestopt worden, de timing is aan jullie om haar eerder dan later plaats te laten vinden. Wees sterk, wees vol vertrouwen, weet dat de Waarheid onthuld zal worden. Het Goede zal het Kwade overwinnen.

Mijn liefste, probeer te rusten, weet dat je werkt voor de Waarheid zoals ik deed tijdens mijn tijd op Aarde. Ik ben voor altijd jouw liefhebbende Echtgenoot, Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Puk


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Montague Keen,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Apache Station

Iedere maandagavond van 20:00 tot 22:00 uur
worden er channelings en aanverwante zaken besproken op Apache-station.nl.
Je kunt de uitzendingen op andere tijdstippen ook beluisteren via het archief.