Home > > Sheldan Nidle - 2 mei 2017

Sheldan Nidle - 2 mei 2017

7 Caban, 0 Moan, 13 Caban

Dratzo! Het geleidelijke en beveiligde proces gaat nog steeds verder. Elke stap zorgt ervoor dat de ondergang van de duistere cabal iedere dag dichterbij komt. Het oude USA Inc. regime werkt serieus aan manieren om deze beweging te vertragen door op grote schaal de vreselijke condities voor een oorlog te bewerkstelligen. Dit proces zal worden tegengewerkt wanneer de nieuwe NESARA Republiek formeel wordt aangekondigd. Tot dan bereidt het leveringssyteem de verdeling van speciale fondsen voor.

De stroom van ongelooflijke hoeveelheden valuta dient zorgvuldig te worden gecontroleerd door een veiligheidssysteem dat tot dusverre bewezen heeft succesvol te zijn in het bereiken van haar vele doelen. Derhalve bewaken we dit proces en zijn we vol vertrouwen dat het, op de juiste tijd, alle distributiedoeleinden waaraan het aanvankelijk werd verbonden, zal bereiken. Dit proces werd geschikt bevonden voor het bereiken van de doelen. Onthoud dat er enorme hoeveelheden cash bestaan die dagelijks moeten worden beoordeeld om vervolgens te worden toegestaan verder te gaan naar het volgende aangewezen station. Ondanks enige potentiële moeilijkheden, gaat alles toch goed.

Gedurende dit alles zijn enorme sommen toegewezen valuta stabiel gebleven en werden deze voorbereid om op de juiste tijd te worden doorgestuurd. Het creëren van dit proces was het resutaat van talloze overeenkomsten die toestonden dat deze bewegingen konden beginnen, waarbij hun betrouwbaarheid en veiligheid was bewezen. Degenen die dit alles hebben geautoriseerd zijn er behoorlijk zeker van dat de oorspronkelijke doelen uiteindelijk bereikt gaan worden. Het doel hiervan is de fondsen te distribueren en het huidige mondiale systeem wettelijk te beëindigen.

In elk stadium is er sprake van een aantal veiligheidscontroles om erop toe te zien dat elk van deze fondsen nog dezelfde is zoals jullie werd beloofd. We vragen jullie te begrijpen dat deze gelden geteld en herteld dienen te worden als onderdeel van het proces. Dientengevolge is er een logische reden voor de nauwgezetheid en de andere veiligheidsprocedures die in elk stadium nodig zijn. Op de juiste tijd zullen deze fondsen hun vele glorieuze doelen bereiken!

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Jullie wonderbaarlijke visualisaties blijven stand houden en zorgen voor een uiterst gezegende achtergrond van dit schitterende wonder dat nu over deze gehele aardbol opdoemt. Terwijl zij die de leiding hebben over de leveringen zich een weg vooruit banen, bereiden wij de mensheid voor op een bijzonder prachtige reeks hemelse geschenken. Het is niet alleen een grootse welvaart, maar tevens een nieuwe realiteit die NESARA omvat; een nieuw mondiaal banksysteem, evenals volledige bevrijding van schuldslavernij. Jullie staan werkelijk op de drempel naar een uiterst goddelijke periode in jullie levens!

Wij Meesters zijn blij dat jullie je vreugde hebben kunnen behouden en weten dat het ultieme doel jullie zachtaardige transformatie is, terug naar jullie natuurlijke staat van volledig bewustzijn. In deze schitterende staat zijn jullie op een eenvoudige manier in staat dit huidige zonnestelsel in jullie nieuwe sterrennatie te veranderen. Daarbij kunnen jullie je deze nieuwe realiteit eigen maken en de missie volbrengen die jullie voorouders zijn begonnen toen jullie ongeveer 900.000 jaar geleden op deze gezegende plek zijn geland. Jullie en de Agarthanen zullen het inderdaad heel binnenkort recht zetten.

Hieruit zijn jullie vele ervaringen in dit rijk voortgekomen. We zegenen eenieder die in deze tijd van ver is gekomen om ons te eren door deze schitterende, zeer welkome missie uit te voeren. Het zal de Hemelse Agenda bepalen van de terugkeer van dit volledige rijk naar haar natuurlijke ongerepte staat. De Agarthanen hebben vele kristallen steden gecreëerd die de Kristallen Lichtkamers zullen bevatten die jullie terug zullen verwelkomen naar je Galactische Mens-zijn. Daarna zal een serie gebeurtenissen plaatsvinden waarop wij Meesters op een goddelijke manier toezicht zullen houden. Zoals lange tijd al wordt gezegd: "Van hen die veel gegeven is, wordt veel verwacht!"

Vandaag vervolgden we onze wekelijkse berichtgeving. Laat dit een tijd zijn waarin de mensheid waarlijk begint te voelen dat haar goddelijke missie volledig door het Licht werd geaccepteerd, alsmede het pad om iedereen toe te staan zijn/haar gewijde bestemming te aanvaarden. Een nieuwe realiteit staat nu op het punt zich te ontvouwen! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!