Home > > Sheldan Nidle - 4 juli 2017

Sheldan Nidle - 4 juli 2017

5 Ahau, 3 Kumku, 13 Caban

Selamat Jalwa! Er wordt enige verdere vooruitgang geboekt. De belangrijkste problemen met het oudere en meer beperkte banksysteem waarover we eerder gesproken hebben, worden automatisch gecorrigeerd. Dit zal de leveringsgroep in staat stellen om opnieuw verder te gaan naar een fase waar levering weer uitvoerbaar is. We verwachten dat aan de huidige juli-parameters eenvoudig tegemoet kan worden gekomen. Deze voortgaande beweging impliceert dat er nu een serie van onze specifieke aanbevelingen kan worden doorgevoerd. Het is noodzakelijk dat de enormiteit van deze complexe operatie wordt ingezien, en om te realiseren wat er in het nabije verleden heeft plaatsgevonden. Alle deelnemers zijn vastbesloten elke eventuele belemmering op te lossen.

Er bestaat een aantal belangrijke verbeteringen dat zal leiden naar de successen die onderdeel waren van de eerste fasen van dit leveringsprogramma. Alle partijen wensen ten diepste dit proces werkelijk zo spoedig mogelijk tot een einde te brengen. Het was niet eenvoudig om deze extreem gecompliceerde taak uit te voeren. Er doemden talloze onverwachte situaties op, maar deze kunnen nu snel worden opgelost. Ondanks wat we tegenkwamen, zijn de middelen momenteel op hun plek om uitlevering te kunnen laten plaatsvinden. Het is dit essentiële proces dat we nu willen bespreken.

Momenteel hangt het gaande proces ten zeerste af van banken die achterhaalde methoden hebben gebruikt om als sponsors te fungeren. We zijn van plan deze operatie van die banken te scheiden en we zouden willen dat deze worden geëlimineerd. Dan kunnen jullie vertrouwen op financiële instituten die het soort banken van de toekomst waar we naar streven, weerspiegelen. De nieuw gecreëerde banken kunnen dan hun financiën opslaan in een gepaste, veilige trust. Deze natuurlijke, gezonde procedure kan eveneens de legitieme opkomst van de NESARA Republiek ondersteunen. Dat is ons ware doel.

Dit type model kan tevens de welvaart mogelijk maken om iedereen sneller te kunnen bereiken. Deze procedure is tenslotte de reden voor de RV en diens compagnon, de GCR. Er zijn momenteel elementen op hun plaats gezet die alleen nog maar op de juiste manier dienen te worden gehanteerd. We bedanken alle betrokkenen die dit mogelijk maken. Wat nodig is, is simpelweg voortvarend te zorgen voor de middelen die deze universele welvaart en nieuw bestuur snel tot een realiteit te maken. Dit proces zal voorzien in een nieuwe manier van handelen, en het is deze specifieke gedachte die we aan alle betrokkenen over willen brengen!

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Er bestaat bij de hele mensheid een verwachtingsvolle droom van totale spirituele bevrijding. De cabalisten, die de leiding hebben over de mensheid, wensen ten diepste dat een dergelijke welkome droom nooit uit zal komen. Het is de kracht van deze droom die de mensheid in staat heeft gesteld het duister eruit te werken en het Licht volledig toe te laten. Lang geleden werd voorspeld dat er een tijd zou komen waarin oorlogswapens en verdeeldheid omgesmeed zouden worden tot ploegscharen, zodat er vrede zou heersen. Dit is wat er momenteel op deze wonderbaarlijke blauwgroene bol gaande is. We bedanken eenieder in de Hemel en op Aarde die deze zegenrijke droom uit laat komen.

Jullie naderen een bepalend moment waarop jullie de herstart zullen meemaken van jullie verzonnen geschiedenis. Het is niet eenvoudig dat te doen. Toch, Lieve Mensen, zullen jullie dit ongelooflijke feit klaarspelen. Jullie innerlijke vermogens nemen snel toe. Sta klaar, mijn Kinderen, om een hele reeks van Hemelse wonderen te accepteren die er veel te lang over hebben gedaan om binnen te komen. Ondanks het feit dat vele belemmeringen werden ervaren, komen ze er nu werkelijk aan. Deze zeer bijzondere, maar schitterende gebeurtenissen zullen betekenen dat jullie waarlijk vrije en soevereine Wezens van dit nieuwe rijk zijn. Dit is zich bezig te ontvouwen om verschillende dingen mogelijk te maken die jullie vrijheid en eindeloze welvaart zullen betekenen! Dus verheug je en weet diep in je Hart dat het allemaal op het punt staat goed te komen.

In deze tijd van wonderen zullen vele verbazingwekkende gebeurtenissen zich op een schitterende manier manifesteren. Zie dit als een teken dat de Hemel méér dan bereid is om te helpen en dat het een duidelijk bewijs is dat jullie niet alleen staan. Wij Meesters, en inderdaad de gehele Hemel, staan achter jullie. Wat voor ons ligt is een manier om jullie moed te geven en om jullie beslissing te bekrachtigen om de overwinning te behalen. Het Tijdperk van het duister eindigt en de Tijd van het Licht komt nu. Wees bemoedigd, en handel op een wijze die deze zeer goddelijke tijd waarlijk weerspiegelt. Het is wanneer het Licht en al haar verwondering eindelijk volledig op jullie zal kunnen schijnen!!

Vandaag vervolgden we onze wekelijkse rapportage omtrent wat er op deze globe gebeurt. We betreden een tijd waarin vele wonderbaarlijke gebeurtenissen ons onze welvaart gaan brengen en ons allemaal zal voorzien van nieuw bestuur. Laat ons dankzeggen aan al degenen wiens onvermoeibare verrichtingen dit alles mogelijk hebben gemaakt. Weet, Lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja










Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!