Home > > Sheldan Nidle - 5 juli 2016

Sheldan Nidle - 5 juli 2016

5 Batz, 4 Kumku, 12 Manik

Selamat Jalwa! Een klein schema-probleem heeft een minieme onderbreking in het vrijgeven van de fondsen veroorzaakt. De allereerste leveringen werden uitgesteld tot na de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag, vanwege een conflict tussen degenen die echt een snel traject willen en anderen die een overmatige voorzichtigheid in deze zaken wensen. We anticiperen erop dat dit de laatste van dergelijke vertragingen zal zijn. De meeste van de fundamentele fondsen zitten al in de financiële pijpleiding. De moeilijkste horden zijn al genomen. We zijn ervan verzekerd dat een strikt schema zal worden aangehouden wanneer deze eerste fondsen op hun verschillende bestemmingen zijn aangekomen. Het doel is om deze fondsen te gebruiken om eindelijk de overgebleven machtsposities die nog door de duistere cabal worden bekleed te beëindigen. Derhalve zullen de toekomstige fondsen soepel voortgaan en de gevoelens van frustratie die velen van jullie hebben verwijderen. Dit is een tijd voor welvaart en voor een nieuw financieel systeem om aan iedereen te worden getoond. Het nieuwe bestuur zal hierop toezien en een einde maken aan de hebberige autocraten die tijdens de laatste paar eeuwen aan de macht zijn geweest. Hun arrestaties zijn aanstaande en hiermee een tijd voor iedereen om zich te verheugen!

Dit proces heeft, zoals we al zeiden, te lang geduurd. Het was echter leerzaam voor ons allen. We vertrouwen elkaar nu volledig en we zijn van plan dit hele project snel gecompleteerd te zien worden. We vragen daarom om jullie voortdurende geduld terwijl we deze talloze leveringen completeren en de opkomst van een nieuw banken- en financieel systeem monitoren. Er zijn ongetwijfeld een paar onvoorziene kinken in de kabel waar we aan zullen moeten werken. In elk geval zal alles voor elkaar worden gekregen en is deze operatie verzekerd van een uiteindelijk succes. Wat overblijft is dat de resterende scenario’s verschijnen en dat jullie in staat zullen zijn te genieten van wat klaar staat om zich voor jullie te manifesteren. Toen we voor het eerst hier naartoe kwamen zagen we hoe de Anunnaki en hun duistere handlangers jullie controleerden. Die tijd is ten einde. Voor jullie ligt een moment waarop jullie opgelucht adem kunnen halen en weten dat het pad naar volledig bewustzijn wordt vrijgemaakt. Spoedig kunnen we jullie rechtstreeks aanspreken en jullie voorbereiden op onze aankomst en hiermee op de komst van onze mentoren. Dan zullen jullie je Kristallen Lichtkamers in Agartha gaan zien!

Wanneer al deze duistere Wezens weggaan, dan is dat het moment dat jullie gaan schitteren. Nieuw, door NESARA gesponsord en geïnitieerd bestuur zal jullie toestaan jullie verschillende projecten uit te voeren. Gebruik deze speciale tijd om bijeen te komen en begin een nieuwe wereld te smeden, waar angst en beperking niet langer bestaan. Gebruik deze nieuwgevonden vrede om nieuwe vrienden te ontmoeten en in staat te zijn met soortgelijke projecten over deze hele aardbol samen te werken. In deze frisse samenwerkingsstemming zijn de Opgestegen Meesters van plan jullie verschillende lessen te geven omtrent oorsprong, geschiedenis en wat er voor de oppervlaktemensheid in het verschiet ligt. Dit proces zal verder worden uitvergroot door een groot aantal projecten die snel nieuwe infrastructuur herbouwen dan wel creëren ( bijvoorbeeld wegen, riolering en waterzuiveringsprojecten). Beschouw dit als een tijd waarin jullie je vrij kunnen voelen en in staat zijn om deze oppervlaktewereld beginnen te herstellen. Er zullen tevens niet langer achtergehouden apparaten zijn die ziekten kunnen genezen en die jullie gezondheidstoestand en vitaliteit kunnen verbeteren. Deze apparaten kunnen eveneens de overgebleven ecosystemen van Gaia reinigen en een einde maken aan de rampen die het resultaat waren van mijnbouw, boringen en andere door de mens veroorzaakte aanvallen op onze realiteit.

In onze optiek is de sleutel tot dit alles het moment van de massalandingen in jullie rijk. Wanneer jullie je bevrijden van de manipulaties en de leugens die jullie onterecht bang voor ons maakten, kunnen we de lessen van de Meesters completeren door jullie te laten zien waar jullie vandaan kwamen, hetgeen onze mentoren in staat stelt een dialoog te starten die jullie xenofobie (angst voor vreemdelingen) wegneemt en jullie bij je binnenaardse familie te introduceren. Dit proces zal weer een stap zijn van innerlijke groei die jullie in staat stelt te begrijpen hoe de Atlantiërs jullie veranderden en hoe dit binnenkort wordt teruggedraaid. Jullie zullen in de Kristallen Lichtkamers worden teruggebracht naar wie jullie waren voor die tragische laatste dagen in Atlantis. Wanneer dat gebeurt wordt jullie de noodzakelijke training gegeven die nodig is zodat jullie gemakkelijk in dit nieuwgevormde rijk kunnen leven. Daarna zullen jullie bijeen komen en een nieuwe sterrennatie vormen. Jullie zullen opnieuw gaan wonen in de holle binnenzijden van Mars, Venus, Gaia en Pax. Jullie eerste goddelijke missie is velen te assisteren die een volledig operationeel Lichtlichaam ontberen. Deze gewijde taak zal worden geholpen door degenen die een verwantschap voelen met deze langgekwelde Zielen.

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Rondom jullie, mijn Kinderen, ligt een wereld die snel ten goede verandert. In dit transformerende rijk zijn jullie bezig te groeien en naar jullie visie een nieuwe, meer wonderbaarlijke realiteit aan het creëren. Lang geleden werden jullie in Atlantis geschapen door degenen die aan de macht waren en die jullie wensten te straffen voor jullie visie op Atlantis. Jullie visie was dat dat waar Atlantis voor stond volledig fout was. Jullie betaalden hiervoor aanvankelijk een hoge prijs en nu is de Hemel klaar om jullie te belonen door eenieder van jullie naar volledig bewustzijn te laten terugkeren. Deze schitterende staat van Zijn kan onmogelijk worden overschat. Het is een tijd waarin jullie in één werkelijkheid kunnen leven en vrijelijk met anderen kunnen communiceren. Het stelt jullie in staat om zowel een schitterend volledig deel uit te maken van de Hemel en eveneens vrijelijk in de fysicaliteit te leven. Jullie zijn in feite bewoners van alle realiteiten. Deze verbazingwekkende toestand is wat jullie te wachten staat nadat jullie uit je Kristallen Lichtkamers terugkomen en door ons naar behoren zijn opgeleid. Wij hebben millennia lang hiervoor geleefd. We verwelkomen het van harte!

Jullie voorstellingsvermogen en diepe wens om je bij ons te voegen heeft jullie ruimtefamilie naar dit huidige rijk gebracht. Het heeft jullie geleidelijk aan in staat gesteld om een proces te beginnen dat jullie wegleidt bij dat wat jullie voormalige duistere heersers ten diepste wensten dat jullie zouden worden. Deze verwerpelijke heersers hebben de tijdslimiet die voor hun heerschappij door de Hemel was gesteld, overschreden. Wij werden deze onheilige mix ingeleid om hun succes te voorkomen. Het duister werd tegengehouden en, ook al schijnen ze naar jullie idee nog steeds machtig te zijn, hun mogelijkheden zijn enorm gereduceerd. Terwijl de Hemel het grondig voorziet van gewijde decreten, keert dit rijk zich snel naar het Licht. Jullie kunnen nu toekijken hoe de lange rij van scenario’s zich beginnen te manifesteren en dit duistere rijk voor altijd veranderen. Wij zijn gezegend door wat er gebeurt. Wees je bewust van deze goddelijke genade en bereid je erop voor om in staat te zijn je dromen te verwezenlijken. Een nieuwe wereld is klaar om voor jullie ogen te verschijnen!

Er was voor ons allemaal veel waakzaamheid en positieve focus nodig om op dit schitterende punt te komen. Zoals al eerder gezegd zal dit nieuwe rijk een tijd zijn die gevuld is met wonderen. Wees daarom klaar om dit alles te zien verschijnen. De eerste fondsen zijn aanstaande en onze medewerkers zijn druk bezig de laatste hand te leggen aan een nieuw monetair- en banksysteem. Het doel hiervan is te helpen bij de wereldwijde creatie van voorspoed die onvoorstelbaar zal zijn. Het enige dat we vragen is dat jullie hierover positieve gedachten hebben, evenals het vermogen om elkaar te steunen zodat succes op tijd verzekerd is. Wij staan klaar wanneer dat nodig is om een opleidingsproces te starten dat het succes van jullie mentoren voor een groot deel zal steunen. Er dient nog veel werk te worden verzet. Jullie, mijn Kinderen, hebben de middelen en kennis nodig om te slagen. Jullie zullen degenen zijn die het duister uiteindelijk zullen verdrijven en die de Lichtwezens zullen verwelkomen, die de dragers zullen zijn van jullie nieuwe rijk van het Licht. Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Vandaag hebben we opgetekend wat er in dit rijk bezig is te ontstaan. De droom die jullie zo glorieus door dit millennium heen hebben gedragen zal binnenkort werkelijkheid worden. Gebruik deze komende periode om je hierop te bezinnen en wees onderdeel van verbazingwekkende wonderen. Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!