Home > > Sheldan Nidle - 7 juni 2016

Sheldan Nidle - 7 juni 2016

9 Akbal, 16 Pax, 12 Manik

Selamat Jalwa! Dat waar jullie lang op hebben moeten wachten begint vorm te krijgen. Er is opdracht gegeven om een belangrijk deel van de humanitaire- en welvaartsfondsen vrij te geven. Nieuwe schema’s om deze realiteit te bevrijden van de cabal en haar ontelbare handlangers zijn nu geïnstalleerd. Het duister realiseert zich dat haar tijd nu voorbij is en dat verschillende lagen van sleutelarrestaties ofwel nu gaan beginnen of in anders zijn gepland. Herziene overeenkomsten worden op dit moment geïmplementeerd aangezien een nieuw transfersysteem van fondsen bezig is van start te gaan. De verwachting is dat de verkiezingen in de V.S. zullen worden uitgesteld wanneer een nieuw NESARA-bestuur formeel kan worden afgekondigd. Wanneer deze ontwikkelingen zich hebben gemanifesteerd zullen er publiekelijk een aantal aankondigingen worden gedaan. Deze zaken beginnen op het hele internet nu op te duiken terwijl, één voor één, sleutelcorrespondenten zich bewust worden van wat er nu aan het ontstaan is. Deze verslagen worden nu verspreid om sommigen van jullie te informeren over wat er bezig is te worden voorbereid, dan wel aan de horizon verschijnt. De tijd van een lange periode van mondiale invloed door de cabal zal binnenkort voorbij zijn. Dit proces nam meer tijd in beslag dan we aanvankelijk hebben voorzien, maar wat we verwachtten is op het moment bezig zich te ontvouwen!

De financiering liep volgens een zeer strikte weg die door onze verschillende Aardse bondgenoten werd gemanaged. De komende ontwikkeling zal daarom een publiekelijk gearrangeerde arrestatie van belangrijke cabal figuren zijn. Deze plotselinge storm aan arrestaties is het resultaat van dat de cabal dit proces zo lang mogelijk heeft vertraagd. De duistere garde had zeer veel vrees voor onze detentie-faciliteiten. We hebben eenvoudigweg een aantal van hun eigen detentiecentra genomen en aanpassingen gedaan zodat ze aan onze eigen eisen voldeden. Deze arrestantencentra zullen hen huisvesten totdat onze mentoren arriveren. Op dat moment zullen ze worden overgebracht naar een plek die meer past bij wat gewenst is bij de voorbereiding op hun verandering naar volledig bewuste Wezens van Licht. Deze tijd van beperkt bewustzijn is daadwerkelijk een “spel” dat aanvankelijk onder toezicht stond van de Anunnaki. Ons doel is om, met advies van de Hemel en op het juiste goddelijke moment, deze realiteit te wijzigen en eenieder van jullie naar volledig bewustzijn te brengen. Dan zal jullie huidige “spel” zijn uitgespeeld en worden vervangen door een nieuwe volledig bewuste realiteit. Een nieuwe serie bewustzijnsdoelen zal de norm worden.

Deze veranderingen in jullie psyche zijn van essentieel belang voor de algehele uitkomst. Terwijl jullie in je bewustzijn hogerop komen worden jullie je opnieuw bewust van hoe deze lagen van jullie realiteit werden geconstrueerd. De Hemel heeft opnieuw gearrangeerd hoe een meer met bewustzijn gevulde laag verlaagd werd toen de Atlantiers en hun gelijken de oppervlakte van jullie planeet verlieten. De resulterende opbouw was onbruikbaar voor de doelen van de Anunnaki. Het werd als uiteindelijke basis aan de Hemel overgelaten voor dat waar jullie nu doorheen gaan. Wij zijn niet zoals de Anunnaki en hebben de nodige sleutels in handen om deze realiteit gedurende jullie driedaags verblijf in de Kristallen Lichtkamers flink te wijzigen. Wat we zien is dat, terwijl iedere nieuwe bewustzijnslaag bij jullie wordt ingepast, het een vergelijkbare aanpassing aan de dichtheidslaag van deze realiteit veroorzaakt. Terwijl deze werkelijkheid minder dicht wordt, verandert de Hemel langzamerhand de manier waarop dit allemaal in verhouding staat tot de hereniging van Gaia’s oppervlakte- en binnenrealiteiten. Wanneer we komen en de mentoren aan jullie zijn voorgesteld, pas dan zullen we onze speciale herinrichting van deze realiteit beginnen. Zoals jullie kunnen zien zal het beste nog gaan komen!

Dit project heeft lange tijd nodig gehad om op gang te komen. Houd in gedachten dat we nog maar sinds de negentiger jaren aan deze missie verbonden zijn. Jullie zonnecrisis is in de vroege zeventiger jaren begonnen. Dus heeft de Hemel bijna twintig jaar gewacht voor we aan het begin van de 90- jaren onze grote vloot erop af hebben gestuurd. Deze kloof was te wijten aan de twee decennia van eerste veranderingen die door de Hemel waren aangebracht na klachten van jullie Anunnaki-opperheren. Toen wij kwamen was er sprake van een soort fait accompli. De Hemel maakte behoorlijk duidelijk dat we hier waren op een speciale missie, daarom diende het bestaande evenwicht niet teveel te worden verstoord. Het eerste decennium werd getekend door de vrede van Anchara die in de midden 90- jaren begon. Onze aanvankelijke taak was om bondgenoten te worden van de verschillende Lichttroepen die over het oppervlak van Gaia waren verspreid. Daarbij moesten we in de volgende decennia verschillende keren de manier van hoe en wanneer onze missie zich zou ontvouwen, aanpassen. Desondanks is deze missie nu volledig in bedrijf en werken we mee de verschillende doelen van de Lichttroepen op deze wereld te bereiken! De tijd voor een grootse mondiale revolutie in bewustzijn is aangebroken!

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Onze verschillende geheime gewijde gemeenschappen voltooien nu de voorbereidingen die zullen leiden tot een aantal sleutelarrestaties en de verwijdering van de huidige Amerikaanse de facto regering die voor het eerst in 1871 illegaal werd geformeerd. Het beëindigen van de tirannie ervan is de voorloper voor de opkomst van de NESARA-ontwerp republiek. Dit nieuwe bestuur, beste Vrienden, is de kracht die legaal het herstel van onze ware grondwet en een zeer noodzakelijke terugkeer naar gewoonterecht mogelijk maakt. Voor de Burgeroorlog werd Amerika geleid door haar geschiedenis en de wijze waarschuwingen van Washington, Jefferson en Madison. De afscheiding van de zuidelijke staten en de lijdensweg en de strijd die de Burgeroorlog was, veranderde dit subtiel. De natie lag open voor een nepbeweging, geleid door een groep boeven en imitatiepatriotten die een onrechtvaardig systeem van terugvordering oplegde, dat uiteindelijk leidde tot de reorganisatieakte voor D.C. van 1871. Deze onbeschaamdheid was het begin van een serie gebeurtenissen die het ware grondwettelijke bestuur in de Verenigde Staten beëindigde.

Wij Meesters waren ontzet door hetgeen de cabal had bereikt. Het waren duistere tijden toen de doelen die wij ons in 1776 hadden gesteld totaal genegeerd begonnen te worden. Het zou nog eens 90 jaar duren voordat iemand van het Presidentschap diens invloed gebruikte om het eerste zweem van grondwettelijk bestuur te herstellen. Diens moord maakte het duidelijk dat de tijd voor een manier om het duister en hun web van corruptie in het Amerikaanse bestuur te verwijderen nog niet was aangebroken. Uiteindelijk werd NESARA tot wet gemaakt en nu is het de tijd om die toe te passen. We danken jullie zoals eerder voor jullie fantastische energie die deze nobele zaak geweldig helpt. Sinds de 90-er jaren werden onze welvaartsfondsen verbonden aan de formele aankondiging van deze nieuwe NESARA-republiek. Onze intentie is ervoor te zorgen dat deze fondsen tot een geweldige zuivering leiden van de nieuwe Amerikaanse republiek en diens gelijken over de gehele aardbol. Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Een nieuw toenemend bewustzijn vind binnenin jullie plaats. Het is het moment om de zuivering van de leugens en falsificaties die het duister lange tijd heeft gebruikt om jullie te manipuleren, te beginnen. Dit proces zal een ander niveau bereiken wanneer de vloot eindelijk landt en jullie kennis nemen van de geschiedenis van Agartha. Deze openbaringen gaan de manier waarop jullie je oorsprong beschouwen veranderen wanneer jullie tot in detail leren hoe Gaia geboren werd en waarom ieder van ons geleidelijk als kolonisten kwamen om de uitverkoren landvoogden van deze zeer gewijde bol te worden. Onze lange relatie met Gaia’s walvissen en dolfijnen zal eerst door ons aan jullie worden verteld en daarna door onze mentoren. Veel zal worden bespoedigd wanneer deze nieuwe besturen eenmaal op hun plaats zijn. Velen van jullie hebben nog steeds geen idee hoe deze paar gebeurtenissen jullie concept van deze realiteit zo enorm gaan veranderen. We kijken er naar uit om vrij onder jullie te verkeren en tezamen een prachtig en ongerepte nieuwe realiteit te creëren.

Vandaag vervolgden we onze rapportage omtrent de situaties die door het Licht worden opgelost. We verwachten volledig dat jullie heel binnenkort gebeurtenissen zullen zien die de veranderingen creëren die we lange tijd met jullie hebben besproken. We vragen jullie daarom dit nieuwe Licht te behouden en jullie komende nieuwe bestuur en een nimmer eindigende welvaart te verwelkomen! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!