Home > > Sheldan Nidle - 8 augustus 2017

Sheldan Nidle - 8 augustus 2017

7 Men, 13 Pop, 1 Ik

Dratzo! Vele tekenen wijzen erop dat we nu inderdaad dichterbij de langverwachte leveringen komen. De talloze vertragingen en de bijbehorende onregelmatigheden hebben een uiterst kritiek punt bereikt. We verwachten nog steeds dat de jullie beloofde leveringen uiteindelijk echt plaats zullen vinden. Dit proces, zoals in eerdere rapporten is aangehaald, duurt veel te lang om succesvol te worden uitgevoerd. De voortdurende vertragingen door de leveranciers zijn hemeltergend. Soms lijkt het alsof hun regelmatige excuses zijn gepland. Het verdelingsproces zou geen raak-of-mis procedure moeten zijn. Het zou veel makkelijker zijn met grote en volledige leveringshoeveelheden te werken om succes te bereiken.

Voor ons zijn deze voortdurende vertragingen een slecht voorteken dat er in werkelijkheid nog steeds een onderstroom van interne discussies bestaat tussen degenen die wensen te slagen en degenen die dat indirect niet willen. We weten dat dergelijke uitgebreide programma’s eenvoudig kunnen worden opgezet om zo te werken als iemand werkelijk wil. Het is een teken van geplande incompetentie wanneer iedere poging tot een werkbaar leveringssysteem onsuccesvol blijkt. We bezitten technologieën die deze doelen eenvoudig en op een uiterst veilige manier zouden kunnen bereiken. De tijd is nu rijp om een simpel gezegde te gebruiken: Of men besluit om “te vissen of om het aas los te snijden”. Uiteindelijk ligt de beslissing bij de leveranciers.

Het huidige proces dwingt de banken om procedures die lang geleden werden afgedankt te reactiveren. Een nieuwe methode zou beter in staat zijn de eindeloze hoeveelheden geld succesvol te selecteren in plaats van steeds te worden herteld. Een vernieuwde procedure zou het mogelijk maken de middelen te vinden om eerder gemaakte fouten snel te corrigeren. In dit opzicht is het te hopen dat een eindoplossing wordt gevonden die op zeer korte termijn succesvol wordt toegepast!

Het veranderen van het banksysteem is de reden waarom we het mogelijk achten dat er een werkbare oplossing wordt gecreëerd. Derhalve verwachten we dat alle systemen heel binnenkort op hun plaats zijn. In feite verwachten degenen die het kunnen weten, dat een beslissende oplossing alle huidige moeilijkheden zal overwinnen en zal voorzien in een eenvoudige uitkomst. We zijn blij getuige te kunnen zijn van een eindscenario dat nu uitermate dichtbij komt. De uiteindelijke feestelijkheden liggen hoogstens vlak achter de horizon!

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! De methode die nodig is om de puinhoop, gecreëerd door de huidige mondiale vertragingen, “op te ruimen”, kan eenvoudig worden toegepast. We zijn, ondanks dit langdurige proces, volledig klaar om te wijzigen wat er zich bezig is te ontvouwen en onze toekomstvisies eindelijk in staat te stellen vreugde en welvaart te creëren. Laten we de Hemel en iedereen de leiding heeft bij het voorrang verlenen aan de nieuwe werkwijze naar succes, bedanken. Het zal ons allen behoorlijk dichtbij onze ware bestemming brengen en hierin bedanken wij de Hemel buitengewoon voor het genadig afdwingen van dit huidige streven.

De huidige inspanning is opnieuw een teken dat de laatste grote zet inderdaad gaande is. Deze goddelijke inzet wordt onderschreven door de genadige decreten van de Hemel. Met dit als ondersteuning, zijn we er zeker van dat deze hernieuwde pogingen, tot het oplossen van de leveringsvertragingen, in staat zullen zijn zowel jullie welvaart als de nieuwe NESARA Republiek binnen bereik te brengen. Het duurt nog maar even voordat alles waarvan je hebt gedroomd een werkelijke, gemanifesteerde realiteit wordt. Nogmaals, het is essentieel dat jullie vasthouden aan je toekomstvisies en dat jullie je voorbereiden op datgene wat binnenkort van jullie zal zijn!

Gebruik deze gezegende tijd om na te gaan en opnieuw te bevestigen wat jullie in deze visies voor ogen hebben en wees klaar om al het nodige te doen om deze waarlijk te manifesteren. Verlies in je Hart nooit het zicht op wat je wenst te creëren om jouw deel van een omvangrijke humanitaire inspanning te faciliteren. Je bent hier om deze huidige realiteit te wijzigen en deze ten goede te veranderen. Op die manier zullen jullie allemaal een splinternieuwe realiteit smeden! Laat nooit de vele vertragingen de zeer geweldige visie van een nieuwe realiteit voor de hele mensheid veranderen! Halleluja! Halleluja!

Vandaag hebben we gesproken over wat er op deze kostbare bol nu zeker gebeurt. De nieuwe “machten die zijn” zijn zeer vastbesloten de leveringen te voltooien om ervoor te zorgen dat de mondiale RV en diens daarmee geassocieerde GCR worden geïnitieerd en zo spoedig mogelijk voltooid. Bovendien dient de opkomst van de NESARA Republiek (GESARA mondiaal) eveneens snel te worden voltooid. De nimmer eindigende en niet te tellen overvloed van de Hemel is daadwerkelijk voor jullie! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!