Home > > Sheldan Nidle - 1 augustus 2017

Sheldan Nidle - 1 augustus 2017

7 Lamat, 6 Pop, 1 Ik

Dratzo! De recente onderbreking die door de Elders werd veroorzaakt wordt nu opgeheven. Dit werd veroorzaakt door degenen die anonimiteit wensen en derhalve willen dat deze gelden op een zo ceremonieel mogelijke manier worden geleverd. Wat nu nodig is, is dat jullie geduld blijven houden en weten dat al onze plannen werkelijk worden klaargestoomd om zich te ontvouwen. Wat dit betreft vragen we eenieder om een positieve houding in stand te houden, klaar om de grootse geschenken die hen door de Hemel worden gegeven, te ontvangen. Daarom staan wonderbaarlijke verrassingen op het punt te worden verspreid.

Op dit moment bestaat er bij alle betrokkenen een diepe wens om alle leveringen te voltooien. Wees erop voorbereid dat er plotseling enige beweging kan optreden. De tijd van snelle actie komt eraan. We verwachten dat dit binnenkort zover zal zijn, maar aanvankelijk zal dit bijna onzichtbaar zijn. Het is daarom van het grootste belang dat jullie klaar staan om zo efficiënt mogelijk in actie te komen wanneer bepaalde niet te vermijden vorderingen volledig worden opgemerkt. Een methode voor levering zal zich plotseling aandienen om dan snel weer te verdwijnen. Gegeven het precedent dat reeds is geschapen, zijn deze irrationele daden iets waar jullie volledig op zouden moeten zijn voorbereid.

Merk in dit opzicht alsjeblieft op dat dit alles wordt uitgespeeld binnen de context van de uiterst subversieve vertragingstactiek van de cabal. Het duister realiseert zich volledig wat deze leveringen voor hun lot betekenen. Ze weten gewoon, wanneer dit proces werkelijk op gang is gekomen, hoe snel de gebeurtenissen vooruit kunnen bewegen. De NESARA Republiek heeft maar een klein deel van de eerste fondsen nodig om zich te kunnen manifesteren, iets wat een einde zal maken aan de krankzinnige manier van doen die het duister op een wanhopige manier handhaaft. Het enige waar we werkelijk op wachten is dat het Licht de noodzakelijke energie manifesteert voor de o zo nodige leveringen. Iets uiterst wonderbaarlijks staat inderdaad op het punt hierheen te komen!

In dit Licht raden we je aan om snel in actie te komen wanneer de juiste tekenen daarvoor worden gegeven. De behoefte aan een snel en goed doordacht actieplan is groot. Gebruik je vermogens om te kunnen handelen en gebruik je inzichten uiterst voorzichtig. Dan en alleen dan kun je op een eenvoudige manier succes hebben en ben je beter in staat om de lang gewenste doelen te bereiken. We dringen er bij jullie op aan klaar te staan om in actie te komen om de prijs binnen te slepen die jullie toebehoort. Neem deze buitengewoon welkome raad ter harte, want dit vormt de sleutel tot het behalen van buitengewoon succes. Veel staat al gereed om ervoor te zorgen dat de zaken snel vooruit kunnen bewegen!

Gezegenden! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Het moeilijkste voor jullie is erop te blijven vertrouwen dat alles dat voor de mensheid gepland is, snel en op de juiste tijd gebeurt. De Hemel heeft ons genadevolle daden gegeven om namens jullie uit te voeren. We accepteren deze uitdagingen in dankbaarheid en wensen ten diepste dat deze leveringen snel worden uitgevoerd. Het zijn deze voortdurende valse starts die bij ieder van jullie hun tol eisen, en we begrijpen jullie groeiende ongerustheid. Wees er opnieuw van verzekerd dat de resterende obstakels op snelle en accurate wijze zullen worden aangepakt zodat de ongewenste vertragingen worden verwijderd!

Veel van de zogenoemde gezegende redenen voor deze voortdurende onregelmatigheden zijn ongehoord. Wat werkelijk nodig is, is een verklaring die de ware redenen achter dit vreemde gedrag duidelijk maakt. De Hemel verzekert ons dat de huidige rampen tot een abrupt einde zullen komen. De voortdurende chaos dient serieus te worden gecorrigeerd zodat degenen die de leiding hebben en klaar zijn om hun plannen uit te voeren, dit ook kunnen gaan doen. Laat in dit gewijde Licht de huidige idioterieën ten einde komen om te worden vervangen door enkel solide en positieve resultaten. Laat deze realiteit zich aanpassen aan hetgeen nu op flagrante wijze gebeurt. Laat dit een toekomst zijn die onze harten doet zingen!

Het wordt ons duidelijk dat deze voortdurende onzalige capriolen niet kunnen blijven voortduren. Laat er, in plaats daarvan, een snelle en heldere beslissing worden genomen om snel vooruit te gaan en deze al te frequente abrupte stops te beëindigen. Stel, zoals de Hemel wenst, een snel en zeker groen licht in. Het laatste deel van de zomer wacht en daarmee een zeer veelbelovende Maansverduistering. Gebruik deze Hemelse gebeurtenis om de manier waarop deze huidige koers zich zal voltooien in beweging te zetten! Halleluja! Halleluja!

Vandaag vervolgden we onze berichtgeving omtrent wat er rondom jullie gebeurt. Deze gewijde bol heeft wanhopig een uitgebreide en waarlijk bondige oplossing nodig. Het is tijd voor leveringen en voor oplossingen die alles dat het uiteindelijke juiste einde van dit hartverscheurende verhaal voorkomt, tenietdoen! Weet dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!