Home > > Sheldan Nidle - 11 oktober 2016

Sheldan Nidle - 11 oktober 2016

12 Ix, 17 Tzotz, 13 Caban

Selamat Jalwa! Wat verwacht wordt laat meestal langer op zich wachten dan aanvankelijk ingeschat. Het stervende Amerikaanse regime gaat erop uit, onbevreesd maaiend met sabelgekletter. Deze nonsens lijkt voor niet-ingewijden griezelig. In werkelijkheid is het niets meer dan een manier die is bedacht om Rusland de aangewezen zondebok te maken. Het Militaire apparaat van de V.S. is verwikkeld in schandalige operaties in Syrië en Irak. Omdat deze zaken voor de V.S. vreselijk averechts werkten, had het, net als een oude goochelaar, een truc nodig om een campagne te leiden om Rusland te isoleren en zich een toegang te verschaffen tot de droevige situatie in Syrië. Het is eens te meer dikdoenerij van dit afbrokkelende illegale regime. Het heeft in feite zijn legitimiteit bij de meeste van ’s werelds naties verloren. Het is zijn positie binnen de VN en het IMF aan het verliezen. Het enige wat overblijft wanneer dit alles is uitgespeeld is het formeel uitroepen van de NESARA republiek! We hebben een tijdsschema opgesteld dat snel en behendig kan worden uitgevoerd. Er nadert een tijd van grote stilte en rustige vastberadenheid om te slagen. Dan verschijnt het mandaat als een plotseling opkomende storm en zal de idioterie van dit oude gestoorde regime ten einde komen. Heel plotseling zal een wonderbaarlijke tijd zich manifesteren en door de hele mensheid worden toegejuicht.

We hebben de Amerikaanse de facto regering geobserveerd sinds de huidige cycli van uitbetalingen in de afgelopen maand begon. De mate van bezorgdheid neemt, elke keer dat deze uitbetalingscycli verder gaan, toe. Hetzelfde is waar m.b.t. de grotendeels in opspraak geraakte diplomatie. Dit voortdurende sabelgekletter bewijst steeds weer onsuccesvol te zijn. In plaats daarvan wordt het gedwongen dingen te doen die in vroeger tijden eenvoudiger tot stand kwamen. Deze toenemende foute manieren hebben er grotendeels voor gezorgd dat degenen die in het Midden Oosten en Afghanistan kennis van zaken hebben negeren wat de VS ook maar eist. Dit proces laat de VS Inc. geïsoleerd en genegeerd achter. De binnenlandse schandalen die rond dit regime kolken zijn nog een factor die haar snelle ondergang veroorzaken. We bekijken deze afstotelijke gebeurtenissen nauwgezet en kunnen duidelijk het belang zien van deze nu onervaren republiek voor de nieuwe realiteit. Vele gebeurtenissen beginnen zich nu te manifesteren en de allerlaatste zet om dit corrupte bestuur aan de kant te zetten staat op het punt te worden onthuld!

Dit proces van verandering heeft bewezen moeilijker uitvoerbaar te zijn dan gedacht. Deze realiteit zat millennialang onder de duim van de Anunnaki. De Anunnaki beëindigden hun heerschappij met de proclamatie van het Anchara continuüm. Deze gebeurtenis werd verondersteld voor het duister het signaal te zijn om dit rijk te verlaten. In plaats daarvan werd het de tijd waarin de hielenlikkers dachten dat hun heerschappij een einde zou maken aan de decreten die door de Hemel waren opgelegd toen de Anunnaki zo’n 13 millennia geleden aan de macht kwamen. Deze trotsering, die ongeveer 20 jaar duurde, nadert zijn einde. Onze tijd hier was derhalve om degenen die de middelen hadden, maar niet in staat waren om de hun toegewezen taken af te maken, te leiden en te beschermen. Na hun vertrouwen te hebben gewonnen, lanceerden we een operatie die ons tot aan de rand van contact heeft gebracht. De nieuwe regeringen hebben erin toegestemd een tientallen jaren lange cover-up die onze formele aankondigingen hebben vertraagd, te beëindigen. We zijn van plan deze komende tijd te gebruiken om onze missie voor Gaia te verhelderen en uit te leggen waarom de Hemel jullie naar volledig bewustzijn wil terugbrengen. Deze communicatie is de echte voorloper van ons contact met jullie!

Voordat contact plaatsvindt gaan jullie je Agarthaanse neven en nichten ontmoeten en veel van hen leren! Ze zijn er zeer op gebrand jullie te ontmoeten. Het is in Agartha waar de kristallen steden van jullie verlossing zich bevinden. Vervolgens gaan jullie een paar lessen van jullie Opgestegen Meesters krijgen. Deze lessen zullen de basis leggen voor wat jullie mentoren je gaan vertellen. Geniet intussen van deze eindtijden in deze oude, duistere realiteit. Het heeft een wereld gecreëerd waar jullie allen zeer gewend aan zijn geraakt. Binnenkort zullen jullie een rijk betreden, vol met nieuwe realiteiten, evenals met een groeiende welvaart en de gelegenheid om je stoutste dromen te vervullen. Dan zul je ons ontmoeten en zaken leren die je aanvankelijk vreemd kunnen toeschijnen. De Anunnaki besteedden veel van hun tijd om jullie in een rijk vast te zetten waarin jullie eenvoudig gecontroleerd konden worden. In werkelijkheid is deze wereld een plek die bij vergissing werd geschapen. Het zou nooit zo geweest moeten zijn. Geniet van deze tijd en weet daadwerkelijk wat voor echt prachtige en fantastische nieuwe realiteit er net om de hoek ligt! Hoera! Hoera!

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Jullie zijn bijna vrij! De donkere schuldenwolk staat op het punt voor altijd te worden weggehaald! Wat een heerlijkheid! Jullie bevinden je middenin het proces naar ware vrijheid. Geld dat jullie levens zal verrijken wordt voorbereid om te stromen. Het Licht heeft de handlangers van het duister volledig overwonnen. Wat er nu ontstaat is een wonder afkomstig van de Hemel. De rigide werkelijkheid van het verleden bestaat niet meer. Laat de wonderbaarlijke klokken luiden. De gebeurtenissen van de afgelopen paar dagen zijn getuige van een manier waarop jullie je opnieuw verbinden met wie jullie werkelijk zijn. Wij Meesters zijn verzonken in vreugdevolle gedachten. Lang geleden werden we op een missie heengezonden om de mensheid gerust te stellen en te bemoedigen. Ons werd eveneens over deze dag verteld. Naar ons idee is dit een tijd die veel te lang op zich heeft laten wachten. Generaties van de mensheid zijn onder pijn en lijden bezweken. Hosanna voor de eindeloze genade en vergiffenis van de Hemel! Jullie schitterende toekomstbeelden zijn werkelijkheid geworden. De plannen van het duister om jullie laatste sprankjes Hoop te vernietigen zijn verdwenen! Jullie zullen worden getransformeerd naar gouden volledig bewuste wegwijzers van het Licht! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Deze vreugde is onderdeel van een proces dat nu gaande is. Jullie hebben reden om te vieren. De duistere heren die over deze planeet hebben geheerst hadden reden om te vertrekken toen het duistere Anchara continuüm verklaarde dat een grootse hereniging van Licht en duister in de midden jaren 90 van de vorige eeuw was begonnen. Een galactische vrede lag voor de gehele oppervlakte-mensheid klaar om zich permanent te vestigen. Er waren nog twee decennia nodig om dit te bereiken. De uiteindelijke triomf van de lichtkrachten moest schuld en overweldigende macht gebruiken om alle duistere handlangers tezamen eindelijk op hun knieën te krijgen. Laat ons deze nobele strijders loven voor hun heldendaden. Deze gezegende Zielen waren bereid dat te doen wat noodzakelijk was om hun doelen te bereiken. Deze nieuwe werkelijkheid met haar vrijheid en welvaart is een droom die uitkomt. Van deze mengeling van gelukzaligheid kunnen we niemand buitensluiten. Jullie collectieve visie en wonderbaarlijke daden hebben eveneens alles mogelijk gemaakt.

Dit grootse project van het Licht begon in de zeventiger jaren van de vorige eeuw toen jullie Zon bijna vernietigd werd. Het gaf aan hoe wanhopig het duister was geworden. Deze daad liet iedereen zien dat een gewijde interventie ophanden was. Het begon met de goddelijke missie van de Sirianen en trad een nieuwe fase in met de komst van de vloot van de Galactische Federatie in de vroege jaren 90. Wij Meesters waren extatisch. Onze gebeden werden op een buitengewone manier verhoord. Het betekende eveneens dat jullie bewustzijnsgroei op het punt stond te accelereren en dat de lange duistere nacht die millennia lang had geduurd bijna voorbij was. Eenieder van ons ging een periode betreden die zou culmineren in jullie terugkeer naar volledig bewustzijn. We bedankten en zegenden de Hemel met graagte voor haar wonderbaarlijke daden. Jullie groei leidde tot collectieve toekomstvisies en een veranderend aantal percepties omtrent de veranderende staat van jullie realiteit. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Vandaag vervolgden we onze wekelijkse berichtgeving. We bedanken iedereen die deze realiteit naar haar tijd van groot succes heeft geleid. We bedanken verder de Hemel voor wat er is gedaan om aan de langdurige roep van de oppervlaktemensheid gehoor te geven. Een tijd van grootse gebeden werd beantwoord! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!